Author photoAndrej Sárközi 21.03.2023 13:10

Najkrajší projekt dostáva zelenú. Rekonštrukcia Grösslingu získava prvé povolenia

Mestské kúpele Grössling sa čoskoro stanú funkčnou súčasťou centra Bratislavy. Ich rekonštrukcia patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejšie investičné priority Hlavného mesta, pričom o atraktívny vizuál sa postarala talianska kancelária OPPS Architettura. Architekti len nedávno ukázali ďalšie detaily pripravovanej rekonštrukcie a v povoľovaní sa posúva aj samotný projekt.

Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy

Kúpele Grössling sú ikonickým miestom starej Bratislavy a výraznou súčasťou tradičnej identity mesta. V minulosti išlo o významné miesto pre socializáciu a tento význam sa v istom ohľade zachoval až do konca ich prevádzky v roku 1994. Aktuálna rekonštrukcia vráti kúpeľom ich pôvodnú funkciu, čím sa zároveň rozšíri atraktívna a upravená časť historického centra Bratislavy s vyššou kvalitou verejného priestoru.

Diskusie o prinavrátení života tejto významnej pamiatke začali už dávnejšie. Na dynamike nabrali po nástupe nového vedenia Hlavného mesta v roku 2018. Magistrát spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) o dva roky neskôr vyhlásil architektonickú súťaž na obnovu kúpeľov Grössling. V ostrej konkurencii sa presadili talianski architekti z florentskej kancelárie OPPS Architettura. Projektantom je ateliér GFI.

Mesto postupne napreduje v príprave rekonštrukcie. Okrem rozličných prác v interiéri aj susedstve areálu pristúpilo k povoľovaniu – rekonštrukcia kúpeľov Grössling získala súhlasné záväzné stanovisko, teda overenie súladu s Územným plánom. Toto stanovisko získal aj zámer revitalizácie verejného priestoru pred budovou Grössling, teda plochy na Medenej ulici aj rekonštrukcie komunikácií na Medenej a Kúpeľnej. Magistrát vydal obe stanoviská v polovici februára, zverejnené však boli až v týchto dňoch. 

Galéria

 • Vstup do kúpeľov od Medenej. Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Pohľad na kúpele z parčíka na Medenej. Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Vonkajší bazén. Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Vnútorný bazén. Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Sedacie bazény. Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Skleník pri menšom plaveckom bazéne. Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Suchá sauna. Vonkajší bazén. Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Chodba. Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Parný kúpeľ. Vonkajší bazén. Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Knižnica. Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Vynikajúci návrh od talianskych architektov je charakteristický najmä citlivou a súčasnou koncepciou. Rovnako rešpektuje nároky na zvýšenie kvality kúpeľov aj doplnenie nových funkcií. Nachádzať sa tu budú tri väčšie bazény spoločne s obnoveným rekreačným bazénom a jedným exteriérovým. Rovnako budú obnovené tri sedacie bazény prepojené s parným kúpeľom a rovnaký počet bazénov s tzv. Kneippovym kúpeľom či horúcou a studenou vodou. Vzniknú tu aj relaxačné priestory v interiéri a exteriéri a saunový svet. Koncept odkazuje na rímske či turecké kúpele, čo znamená, že sa tu budú realizovať viaceré procedúry. 

Nedávno prezentované detaily tejto rekonštrukcie priblížili ďalšie premeny, ktorými kúpele prejdú. Metropolitný inštitút Bratislavy informoval, že v zóne so sedacím a plaveckým bazénom je naplánovaná obnova suchej sauny, čo je de facto oživenie kúsku histórie. Takýto typ sauny, len v podobe teplovzdušnej komory, sa tu nachádzal aj v roku 1895. Rekonštrukcia tak prinesie ideálnu kombináciu, kedy sa návštevníci budú môcť po plávaní zohriať. Dispozícia suchej sauny je navrhnutá tak, aby kopírovala pozíciu existujúceho svetlíka, vďaka čomu bude do sauny prúdiť denné svetlo. 

Oznámené boli aj ďalšie novinky. V blízkosti sedacích bazénov nájdu návštevníci parný kúpeľ. To umožní, aby absolvovali okruh, kedy sa najprv okúpu v bazénoch s 35-, 38- a 40-stupňovou vodou a následne pokračujú do parného kúpeľa so 48-stupňovou parou. Po nej má nasledovať sprcha alebo ochladzovací bazén. Aj priestor parného kúpeľa je navrhnutý tak, aby kopíroval pozíciu denného svetlíka, architekti tu navyše navrhli zavesený oblúkový podhľad, vďaka čomu bude svetlo od svetlíka prechádzať po obvode sauny. Vonkajší bazén je naplánovaný podľa konceptu starých rímskych kúpeľov, čo znamená, že bude mať otvorenú strechu nad vodnou plochou. 

 

Vonkajší bazén. Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy

K predmetnému súhlasnému záväznému stanovisku určil Magistrát niekoľko bežných pripomienok. Väčšie výhrady má najmä k dopravnému vybaveniu. Podľa mesta nemôžu byť dlhodobé parkovacie miesta riešené na verejných parkovacích stojiskách. Mesto chce, aby ich umiestnenie bolo riešené vlastným spôsobom (vybudovanie, kúpa alebo nájom). Na verejných parkovacích miestach možno vykázať iba krátkodobé státia. Magistrát rovnako upozorňuje, že nie je možné vyhradiť dve parkovacie miesta výlučne pre potreby elektromobilov. Požaduje ich tak riešiť mimo verejných miest na Medenej a Kúpeľnej ulici alebo zvoliť iný druh regulácie takýchto miest.

Plán obnovy objektu ráta s využitím nielen kúpeľnej časti, ale aj oddelených priestorov od kúpeľov na kultúrno-komunitné aktivity. Presťahuje sa sem prevádzka pobočky Mestskej knižnice v Bratislave, čím sa areál doplní aj o vzdelávaciu a kultúrnu funkciu. Pribudne tu kaviareň, otvorená do zrevitalizovaného verejného priestoru. Pre tento účel sa bude optimalizovať kontakt knižnice a kaviarne s exteriérom, teda s parčíkom na Medenej ulici.

Cieľom obnovy je teda aj revitalizácia priľahlého verejného priestoru a posilnenie jeho významu. Dôležité je rovnako vytvorenie miesta pre stretávanie sa obyvateľov z okolia aj návštevníkov Grösslingu. Dokumentácia uvádza detailný popis plánovaných krokov.

Existujúce stromy v parku budú zachované v maximálnom možnom rozsahu, doplnené budú výsadbou rastlín v kombinácii s trávnikom a štrkovými vodopriepustnými plochami. Terén je v návrhu modelovaný tak, aby sa odstránili jestvujúce bariéry a zároveň aby bola zabezpečená dostatočná ochrana koreňového systému jestvujúcich stromov. Vzrastlé stromy popri chodníku zostanú zachované. Výrazným dizajnovým prvkom v parku, prepájajúcim vonkajší a vnútorný priestor, je rampa pre imobilných, ktorá okrem svojej základnej funkcie vytvorí aj miesto pre sedenie návštevníkov knižnice. Vodný prvok kúpeľov bude v parku zastúpený fontánou a verejný priestor bude doplnený mobiliárom. 

Nakoľko úpravy ulíc Medená a Kúpeľná budú prebiehať postupne, návrh ráta sa aj s postupným nahrádzaním zrušených parkovacích miest. V prvej fáze bude po začiatku rekonštrukcie ulice Medená nahradených 16 parkovacích miest na Šafárikovom námestí. V dokumentácii sa rovnako uvádza, že náhradná lokalita za zvyšné parkovacie miesta sa bude riešiť v čase ich zrušenia v súlade s parkovacou politikou aktuálnou v danom čase.

Aj v tomto prípade Magistrát určil niekoľko podmienok. Výhrady k parkovacím miestam, ktoré mesto vyjadrilo v záväznom stanovisku k rekonštrukcii budovy kúpeľov Grössling, sú prítomné aj v tomto prípade. Mesto tieto body však dopĺňa o ďalší - chce osadiť stojany na bicykle pred hlavným vchodom do kúpeľov alebo v priestore križovatky Medená/Kúpeľná a v priestore Kúpeľnej ulice. Magistrát taktiež požaduje doplniť výkres sadových úprav.

Celková obnova kúpeľov by mala začať v prvej polovici roka 2024. Ide o značné omeškanie oproti pôvodným predpokladom, verejný priestor mal byť totiž zrevitalizovaný ešte v roku 2021 a riadna rekonštrukcia mala začať na jar 2022. Celkové dokončenie Grösslingu je reálne až v roku 2027. Magistrát už má vyriešenú otázku financovania a dávnejšie rozbehol prípravné práce pred samotnou rekonštrukciou. Išlo najmä o búracie práce, ktoré prebiehajú v dvoch etapách. Koncom minulého roka prešli práce do druhej fázy.

 

Pohľad na kúpele z parčíka na Medenej. Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy

Autori architektonického návrhu dali projektu obnovy kúpeľov Grössling názov Opalescencia. Toto slovo definuje slovník cudzích slov ako rozptyl svetla spôsobený malými časťami, obsiahnutými v priehľadnej látke. Menšia úprava slova na anglický názov opalescence zase znamená hra farieb. Web architektonickej kancelárie prináša aj krátke predstavenie projektu s týmto názvom. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť protikladný vzťah s existujúcou situáciou s cieľom dosiahnuť atmosféru, ktorá dokáže udržať spolu ťažkú ​​eleganciu historického Grösslingu s ľahkosťou a transparentnosťou nových zásahov. Opalescencia je teda podľa autorov manifest, ktorý chce komunikovať tento vzťah.

Autori víťazného návrhu koncept nedávno predstavili aj odbornej a širšej bratislavskej verejnosti počas návštevy mesta. V rozhovore pre Denník N uviedli, že bratislavské Staré Mesto im pripomína Florenciu. K súťaži na obnovu kúpeľov sa dostali v podstate náhodne jej objavom na webe a spolupráca vznikla najmä vďaka pravidlám EÚ, pretože na tento typ projektu musí byť uskutočnená verejná súťaž. Do budovy kúpeľov sa hneď zamilovali a rozhodli sa skúsiť to, čo bola pre nich veľká výzva. 

V rozhovore pre ASB zase pripomenuli, že návrh kúpeľov Grössling nie je inšpirovaný konkrétnym miestom v Taliansku. Návrh má podľa nich širší kontext. Pokiaľ ide o veľkosť a vzťah obyvateľov k objektu, architekti vychádzali z maďarskej Budapešti. V Taliansku sa totiž nestáva často, že sú kúpele tak úzko prepojené so štruktúrou mesta. Architekt Antonio Salvi doplnil, že kvalitu kúpeľov zvýši prirodzené denné svetlo a zachovanie pôvodného svetelného zážitku. 

Významná pamiatka má po dokončení a otvorení vysoký potenciál stať sa populárnou mestskou inštitúciou. Pre Bratislavu ide o mimoriadne dôležitý projekt. Okrem nového atraktívneho miesta pre trávenie voľného času sa zlepší aj súvisiaci verejný priestor. Z lokality, ktorá bola popri neďalekom historickom jadre prehliadaná, sa stane populárne miesto návštev. Kúpele totiž nebudú atraktívne len pre ľudí z okolia, ale aj z celého mesta, jeho okolia či dokonca zo zahraničia. 

 

Pozrite si prípravu na rekonštrukciu kúpeľov Grössling vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube