Author photoAndrej Sárközi 20.10.2022 14:30

Konečne obnova. Revitalizácia parku na Račianskom mýte začne po rokoch útrap

Obľúbený park mnohých obyvateľov a obyvateliek Bratislavy pravdepodobne získa upravenejší charakter. Po nevydarených plánoch na jeho rekonštrukciu v predchádzajúcich rokoch vyzerá vzkriesenie parku na Račianskom mýte oveľa vierohodnejšie. Napriek tomu nepôjde o komplexnú revitalizáciu.

Súčasná podoba revitalizácie. Zdroj: Marko&Placemakers

Súčasná podoba revitalizácie. Zdroj: Marko&Placemakers

Park na Račianskom mýte je pre Bratislavčanov a Bratislavčanky známym miestom. Denne ho využívajú stovky ľudí, či už na trávenie voľného času, stretávanie sa, športovanie alebo na prechod do neďalekej Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici. Park je tiež charakteristický ružovým záhonom pri miestnej fontáne, známou reštauráciou Red Cafe pri križovatke, gastronomickými zariadeniami pri zastávke verejnej dopravy, ale aj “jednoduchšou” krčmičkou Park Pub (Koliesko) priamo v zelenie.

Po mnohých nevydarených pokusoch má zanedbaný park prejsť konečne výraznejšou revitalizáciou. Ako informovalo októbrové vydanie časopisu Hlas Nového Mesta, obľúbená lokalita obyvateľov hlavného mesta bude zelenšia, ekologickejšia a modernejšia. „Po miliónoch z eurofondov, ktoré sa nám podarilo získať na rekonštrukciu a rozšírenie našich základných škôl na Cádrovej a Odborárskej, prišla v septembri ďalšia dobrá správa: naša žiadosť o finančnú podporu z EÚ na revitalizáciu obľúbeného „Račka“ bola úspešná! Získali sme ďalších 850-tisíc eur,” uvádza sa v miestnom periodiku. 

V parku tak mestská časť vytvorí a vylepší ekosystémové funkcie. „Tento rok stihneme prípravné práce a všetko podstatné je naplánované už na začiatok budúceho roku,” uvádza sa článku. V parku pribudnú vodozádržné opatrenia – tie umožnia zvýšiť odolnosť voči nepriaznivým klimatickým zmenám. Vybudujú sa dažďové záhrady, nepriepustné povrchy nahradia spevnené priepustné s vodozádržnou funkciou, ale aj plochy zelene s funkčnou vegetáciou. Rovnako budú nainštalované dva podpovrchové vsakovacie poldre či vsakovací rigol. „V celom parku vysadíme nové stromy, existujúce ošetríme a zrevitalizujeme trávnik. Snahu o ekologický nadštandard podčiarknu tri vodné prvky pre ľudí,” uzavrela redakcia časopisu Hlas Nového Mesta. 

Bližší pohľad na projekt umožňuje špecifikovať, aké konkrétne zmeny môže vlastne verejnosť očakávať. Keďže financovanie súvisí s čerpaním eurofondov na vodozádržné opatrenia, nové zásahy v skutočnosti nebudú natoľko radikálne. Základná koncepcia parku sa tak v princípe meniť nebude, pričom zachované bude rozmiestnenie funkcií, orientácia peších prepojení aj lokalizácia spevnených plôch. Veľké úpravy neumožňuje napokon ani pomerne obmedzený rozpočet. 

Zachované ostane súčasné smerovanie chodníkov, vymení sa však ich povrch, pravdepodobne za priepustný betón. V ich susedstve pribudnú poldríky na zachytávanie vody. Väčšou úpravou prejde súčasné asfaltové basketbalové ihrisko, kde vznikne klasické multifunkčné ihrisko s vhodnejším povrchom. O čosi nižšie budú umiestnené detské ihriská, ktoré budú v dotyku s hlavnou osou parku, ale aj naproti Park Pubu. V jeho prípade by mal byť odstránený súčasný objekt a nahradený súčasnejším riešením, azda kontajnerom. Sedenie bude zlepšené a prekryté konštrukciou, umožňujúcou rast popínavých rastlín. Odstránený bude betónový bazén. 

Ďalšie zásahy sa predpokladajú v okolí sochy Vesmír. Vybudované tu bude ihrisko pre menšie deti, ale aj aktivity pre väčšie. Úpravy čakajú aj jednu z výrazných súčastí parku, ružové záhony v dotyku s fontánou. Menšia časť záhonu sa pravdepodobne zruší a nahradí výsadbou trvaliek, ktoré menia farbu počas celého roka. Smerom ku križovatke by sa mohol nachádzať menší pobytový trávnik. Objekty s gastronomickými zariadeniami neboli predmetom riešenia. 

Galéria

  • Súčasná podoba revitalizácie. Zdroj: Marko&Placemakers
  • Projekt z roku 2020. Zdroj: 2ka landscape architects
  • Projekt z roku 2020. Zdroj: 2ka landscape architects
  • Projekt z roku 2020. Zdroj: 2ka landscape architects
  • Projekt z roku 2020. Zdroj: 2ka landscape architects
  • Projekt z roku 2020. Zdroj: 2ka landscape architects
  • Projekt z roku 2013. Zdroj: Marko&Placemakers, 2ka landscape architects

Snaha o rekonštrukciu parku, ktorá sa tentokrát pravdepodobne už stane realitou, je každopádne záslužným počinom. Obnova sa v tomto momente týka len jeho časti. Niektoré pozemky totiž patria rímsko-katolíckej cirkvi, iné zase Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi. Ide o relikt minulého stavu, kedy sa tu nachádzal blumentálsky cintorín s katolíckou a evajnelickou sekciou. Na zložité vzťahy medzi jednotlivými vlastníkmi dnes doplácajú užívatelia verejného priestoru. Podľa informácií YIM.BA sa však predsa len hýbe aj úprava týchto priestorov, vrátane katolíckych i evanjelických pozemkov. V prípade druhých menovaných údajne existuje štúdia akéhosi zeleného korza popri Račianskej ulici. 

Do budúcna sa jedná o park s mimoriadnym potenciálom a na atraktívnom mieste. Okrem veľkosti, lokality a popularity je toto územie tiež osobitné umením. Nachádza sa tu socha chlapca na koni (Slncový kôň) od známeho slovenského sochára Alexandera Trizuljaka, plastika s názvom Dievča s holubicou od akademického sochára Juraja Hovorku alebo zmieňovaná socha od Ladislava Snopeka s názvom Vesmír. Návštevníci parku môžu vidieť aj populárnu sochu Hirošima z osemdesiatych rokov minulého storočia od Tibora Bartfaya alebo plastiku sochy z pieskovca Matka s dieťaťom od Františka Draškoviča. 

Parku nemožno uprieť výnimočnosť s dodatočnou umeleckou dimenziou. Je preto škoda, že park na Račianskom mýte prejde rekonštrukciou až teraz a v okresanej podobe. O plánoch na jeho obnovu sa totiž začalo hovoriť už v minulom desaťročí. Kľúčový je najmä rok 2013

Mestská časť Nové Mesto v tom čase vyhlásila architektonickú súťaž na rekonštrukciu parku. Zvíťazila architektonická kancelária 2ka landscape architects v spolupráci s Marko&Placemakers. Obnova mala priniesť citlivosť a komornosť zásahov do pôvodnej architektúry parku, návrh umožňoval realizovať práce po častiach a rovnako mal rešpektovať originálne zónovanie územia. Zároveň však predpokladala výraznejšie zásahy do celkovej koncepcie pešieho pohybu, programu aj úpravy niektorých prvkov. 

Obnova sa nikdy neuskutočnila. Dôvody boli rôzne, najviac ale zavážili nevysporiadané vzťahy vlastníkov pozemkov a finančná náročnosť. Tu sa ale príbeh nekončí. Park mal prejsť obnovou aj v roku 2015 – konkrétne jeho zadná časť pri Hotelovej akadémii a Mikovíniho ulici. Zrevitalizovať sa malo územie okolo detského a športového ihriska či gastronomického zariadenia Park Pub. Ani tento návrh sa však nezrealizoval. 

Najaktuálnejšie je riešenie z roka 2020, z ktorého vychádza aj dnes prezentovaný projekt. Ministerstvo životného prostredia vtedy vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine. Na výzvu vtedy zareagovala mestská časť Nové Mesto, ktorá chcela prostredníctvom nenávratného finančného príspevku vo výške 1,24 milióna eur park zrekonštruovať. Náklady samosprávy mali predstavovať zhruba 62 tisíc eur. 

Ako vtedy uvádzal prezentovaný projekt, hlavným cieľom bola asanácia chodníkov, detských ihrísk či obrubníkov. Zásahy mali zvýšiť schopnosť územia zadržať zrážkovú vodu dažďovými záhradami, sadovými úpravami alebo novými chodníkmi. Rekonštrukcia bola rozdelená na sedem stavebných sektorov, kde sa mali realizovať jednotlivé zásahy. Dátum začiatku ani konca rekonštrukcie však nebol upresnený. Známy je až dnes, takmer po dvoch rokoch. 

Nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške 1,24 milióna eur napokon klesol na už zmieňovaných 850-tisíc eur. Ostáva len dúfať, že rekonštrukcia sa naozaj rozbehne v dohľadnej dobe a kontrast medzi obnovenou a neobnovenou časťou nebude jeho charakteristikou pridlho. Pôsobilo by to smutno-smiešne zároveň. Každopádne, hoci polovičatá, obnova môže priniesť parku zašlú slávu a oproti dnešku značné vylepšenie. Obyvatelia a návštevníci budú mať k dispozícii kvalitnejší verejný priestor, ktorý zlepší úroveň života v centrálnej časti Bratislavy. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube