Author photoSimona Schreinerová 17.11.2023 14:00

Vytúžená rekonštrukcia je vo finále. Bratislava čoskoro získa okrášlený park

Dlhoočakávaná rekonštrukcia parku na Račianskom mýte sa blíži ku koncu. Obľúbené miesto bude môcť svoj potenciál využívať viac ako v minulosti. Zastaraná infraštruktúra a celková zanedbanosť sa totiž z veľkej časti stane minulosťou.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Park na Račianskom mýte je významný ostrov zelene, ktorý si obľúbili nielen obyvatelia Nového Mesta. Bohužiaľ, zanedbaný stav bránil tomu, aby si ho mohli ľudia užívať v maximálnej možnej miere. Prebiehajúce rekonštrukcia ho má dostať do stavu, ktorý si zaslúži a zodpovedá tomuto storočiu.   

V roku 2013 prejavila novomestská samospráva záujem zmeniť zhoršujúci sa stav parku, čo viedlo k vyhláseniu architektonickej súťaže na jeho obnovu. V tejto súťaži uspela kancelária 2ka landscape architects v spolupráci s Marko&Placemakers. Skúsení krajinní architekti a plánovači vypracovali atraktívnu koncepciu moderného parku. Napriek tomu sa však táto koncepcia nedostala do realizácie, pretože narazila na nevyrovnané vzťahy k pozemkom pod niektorými zelenými plochami a vysoké náklady.

Tieto prekážky ovplyvnili ďalšie plánovanie revitalizácie. V roku 2020 sa objavili indície, že Nové Mesto by sa predsa len mohlo pustiť do obnovy, avšak iba čiastočnej a nie na celom území. Cestu k čiastočnej transformácii otvorili eurofondy so zameraním na zlepšenie zadržiavania vody v krajine.

2ka za týmto účelom vypracovala nový, jednoduchší koncept. Projekt má oficiálny názov Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení. Jeho cieľom je implementovať vodozádržné opatrenia s primárnym zámerom zlepšiť ekosystémové funkcie parku. Týmto spôsobom bude zvýšená odolnosť parku voči nepriaznivým vplyvom zmeny klímy, ako sú suchá a letné horúčavy, ktoré sa vyskytujú v mestskom prostredí.

Súčasne sa majú eliminovať negatívne dopady zmeny klímy, vrátane mitigácie sucha a horúčav, zlepšenia mikrolímy, zníženia nárokov na zrážkovú kanalizáciu a minimalizácie rizika záplav, spôsobených pretečením kanalizácie.

Hlavnými aktivitami sú vodozádržné opatrenia  v podobe dvoch dažďových záhrad. Okrem toho sa nepriepustné povrchy nahradia za spevnené priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou a za plochy zelene s funkčnou vegetáciou. Vzniknú aj dva podpovrchové vsakovacie poldre a vsakovací rigol. 

Súčasťou projektu je revitalizácia trávnika, starostlivosť o existujúce stromy a výsadba nových v celom parku. Vytvorí sa tiež nové detské ihrisko, lúka s fitness prvkami, multifunkčné športové ihrisko, picie fontány aj bylinkové záhrady. Navrhované vodozádržné opatrenia majú potenciál zachytiť až 4.700 m3 zrážkovej vody ročne, pričom pozitívny vplyv bude podporovaný vysokým podielom zelene v parku a jeho revitalizáciou.

Realizácia dnes vstupuje do finále. Mnohé z avizovaných úprav sú už takmer dokončené, vrátane terénnych úprav, opráv ihrísk, nových povrchov či osadenia moderného mobiliára. V susedstve fontány vznikne nová výsadba, hoci väčšina známeho ružového záhonu zostane zachovaná. 

 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Zdroj: 2ka landscape architects / Marko&Placemakers

 

Práce majú byť dokončené do konca roka 2023, pričom projekt je uskutočňovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, s podporou z Kohézneho fondu. Celková cena projektu dosahuje 1.379.014 eur, z čoho je nenávratný finančný príspevok vo výške 850.510,59 eur.

Park na Račianskom mýte nebude ani po rekonštrukcii dokonalý, nakoľko projekt rieši iba jeho časť. Navyše, podoba rekonštruovanej časti bola ovplyvnená dostupnými finančnými prostriedkami a obmedzeniami, definovanými operačným programom. Napriek tomu úprava prinesie významné zlepšenie kvality a estetickej úrovne priestoru.

Výsledkom bude aspoň čiastočná transformácia parku na príjemnejši prostredie s vylepšenými možnosťami pre voľnočasové aktivity. Taktiež sa zvýši jeho schopnosť zmierniť dopady klimatických zmien, čo je zásadným cieľom pre všetky mestské parky i samotné mesto.

 

Fotografie z 13.11.2023. Pozrite si rekonštrukciu parku na Račianskom mýte vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube