Author photoAdrian Gubčo 03.09.2023 13:00

Viac atrakcií, kvalitnejšia zeleň a ekológia. Park na Račianskom mýte dostáva novú tvár

Má obrovský potenciál, nevyužíva ho však kvôli zastaranej infraštruktúre a celkovej zanedbanosti. Park na Račianskom mýte je významným ostrovom zelene, využívaným tisíckami obyvateľov z okolia. Aktuálna rekonštrukcia ho má preniesť do 21. storočia. Práce postúpili a viditeľné sú už niektoré prvky, ktoré budú spolutvoriť jeho celkový obraz.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

O potrebe rekonštrukcie parku na Račianskom mýte sa hovorí už viac ako desaťročie. Vcelku rozsiahla parková plocha vznikla transformáciou dvojice cintorínov, ktoré patrili k bratislavskému predmestiu Blumentál. Po novom však mal slúžiť obyvateľom rastúcich okolitých štvrtí, predovšetkým novému sídlisku Februárka.

Novomestská samospráva si bola očividne vedomá zhoršujúceho sa stavu parku, preto bola v roku 2013 zorganizovaná architektonická súťaž na jeho obnovu. Presadila sa v nej kancelária 2ka landscape architects v spolupráci s Marko&Placemakers. Skúsení krajinní architekti a plánovači navrhli atraktívnu koncepciu moderného parku, vo výsledku sa ale nerealizovala v dôsledku nevyrovnaných vzťahov k pozemkom pod niektorými zelenými plochami aj vysokých nákladov.

To ovplyvnilo ďalšie plánovanie revitalizácie. V roku 2020 sa začali objavovať náznaky, že by Nové Mesto predsa len pristúpilo k obnove – no len čiastočnej a nie na celom území. Cestu k premene otvárali eurofondy, zamerané na zlepšenie zadržiavania vody v krajine.

Oslovená bola opäť 2ka, ktorá pripravila nový, jednoduchší koncept zásahov. Projekt, oficiálne nazvaný Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení, prinesie úpravu najznámejších častí parku v prospech vyššej adaptability na suchá a letné horúčavy.

Vzniknú tu dve dažďové záhrady, nepriepustné povrchy budú vymenené za spevnené priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou a za plochy zelene s funkčnou vegetáciou. Pod parkom bude voda zadržaná v dvoch poldroch. Okrem toho sa vysadia stromy, vymenia lavičky, vybuduje sa nové detské ihrisko, lúka s fitness prvkami, multifunkčné športové ihrisko, picie fontány aj bylinkové záhrady.

 

Práce na mieste ružového záhonu. Výsadba ruží bude obnovená, miestami ale bude doplnená o nové kvety. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Chodníky budú vymenené za nové s vodopriepustným povrchom. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Pešie trasy museli ostať zachované, nové nebolo možné vytvárať kvôli "rozporu" s cieľom projektu, teda zadržiavaním a priesakom zrážkovej vody. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Rekonštrukcia prináša premodelovanie niektorých plôch a vytvorenie herných prvkov. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Park dostane nové ihriská na mieste starých. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 Zdroj: Marko&Placemakers

 

Práce majú byť dokončené do konca tohto roka. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celková suma projektu je vo výške 1.379.014 eur, z toho výška nenávratného finančného príspevku je 850.510,59 eur.

Nový park na Račianskom mýte má ďaleko od dokonalosti. Aktuálny projekt ho nerieši celý a aj podoba rekonštruovanej časti bola ovplyvnená výškou finančnej podpory a obmedzeniami, vyplývajúcimi z nastavenia operačného programu. Napriek tomu prinesie výrazné zvýšenie kvality a estetickej úrovne priestoru. Návštevníci, predovšetkým deti, sa dočkajú nových ihrísk, vyššiu úroveň získa aj bývalé gastronomické zariadenie Koliesko.

Vo výsledku tak bude aspoň čiastočne pôsobiť ako súčasný kvalitnejší park s lepšími možnosťami pre trávenie voľného času. Navyše sa zvýši aj jeho schopnosť redukovať následky klimatických zmien. To je zásadná úloha, pred ktorou stoja všetky mestské parky aj mesto samotné.

 

Fotografie z 24.8.2023. Pozrite si rekonštrukciu vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Marko&Placemakers

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube