Author photoAdrian Gubčo 09.06.2023 16:40

Mesto krásnych parkov. Bratislava sa pripravuje na klimatickú zmenu, spúšťajú sa viaceré projekty

Bratislava je veľmi zelené mesto s veľkým počtom parkov, ich údržba a úroveň je však väčšinou slabšia. Najbližšie roky by ale mali priniesť zmenu. Do obnovy vstupuje viacero zelených plôch, iné zas boli dokončené. Slovenská metropola sa tak lepšie pripravuje na prejavy zmien klímy, čo je v kontexte nedávnych udalostí zásadná úloha.

Zdroj: Marko&Placemakers, Nino Belovič / YIM.BA

Zdroj: Marko&Placemakers, Nino Belovič / YIM.BA

Napriek nesúhlasu časti verejnosti je Bratislava mestom s enormným rozsahom zelene. Nejde pritom len o krajinnú zeleň, ale aj o parkovú. Nenachádza sa tu síce jeden obrovský mestský park so širokou škálou funkcií, atrakcií a možností trávenia voľného času, k dispozícii je však väčšie množstvo menších zelených plôch, ktoré sú dobre dostupné z jednotlivých obytných štvrtí.

Problémom však ostáva ich údržba. Verejný priestor bol v Bratislave dlhodobo zanedbávaný, čo sa podpísalo aj na stave viacerých zelených priestranstiev. Okrem chodníkov, mobiliáru, osvetlenia, ihrísk alebo športovísk je narušená aj samotná zeleň. Viaceré parky sú vo všeobecnosti zastarané. To znižuje potenciál pre trávenie voľného času, ale aj schopnosť plôch pre redukciu rizík, spojených s klimatickými zmenami.

Viditeľné to je najmä v súvislosti s prívalovými dažďami alebo suchami, ktoré sú najzreteľnejšími príkladmi meniacej sa klímy. Z dlhodobého hľadiska sa bude situácia len zhoršovať, čo si od mesta vyžaduje realizáciu rozličných adaptačných aj mitigačných (teda takých, ktoré znížia vplyv na krízu) opatrení. V tomto prípade ide najmä o vodozádržné opatrenia, teda také, ktoré zabránia okamžitému odtoku vody do kanalizácie v prípade zrážok, zvlášť extrémnych.

 

Obnova Račianskeho mýta. Zdroj: Marko & Placemakers

 

Spúšťa sa veľká obnova

Ide aj o oficiálnu politiku Európskej únie, vďaka čomu je možné získať finančnú podporu na realizáciu konkrétnych projektov. Jeden z nich štartuje už v priebehu budúceho týždňa na Račianskom mýte. Časť parku na Račianskom mýte ide do rekonštrukcie.

Rozbieha sa tak 6 mesiacov trvajúca rekonštrukcia, ktorej cieľom je pretvorenie lokality na priestor, ktorý má reagovať na klimatické výzvy. „Park na Račianskom mýte je pre nás, Novomešťanov, priestorom s obrovskou pridanou hodnotou,“ hovorí starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka. „Dlhé roky sa tu však robili iba kozmetické úpravy. Vďaka projektu "Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení" sa park na Račianskom mýte stane moderným, funkčným a ekologickým priestorom.“

Projekt zahŕňa realizáciu zásahov, ktoré prinesú lepšiu adaptáciu parku na suchá a letné horúčavy. Vzniknú tu dve dažďové záhrady, nepriepustné povrchy budú vymenené za spevnené priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou a za plochy zelene s funkčnou vegetáciou. Pod parkom bude voda zadržaná v dvoch poldroch, vďaka čomu ostane v území parku ročne až 4.700 m3 zrážkovej vody.

Okrem toho sa vysadia stromy, vymenia lavičky, vybuduje sa nové detské ihrisko, lúka s fitness prvkami, multifunkčné športové ihrisko, picie fontány aj bylinkové záhrady. EKO podnik VPS už počas týždňa začal s postupným demontovaním hracích prvkov z detského ihriska na Račianskom mýte.

Projekt „Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení“ sa realizuje vďaka podpore z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celková suma projektu je vo výške 1.379.014 eur, z toho výška nenávratného finančného príspevku je 850.510,59 eur. Autorom riešenia je kancelária 2ka landscape architects v spolupráci s Marko&Placemakers.

Rekonštrukcia sa netýka celého parku, ale len plôch bližšie k sídlisku Februárka. Obnove celého parku bránia vlastnícke vzťahy. Podmienky eurofondového projektu navyše bránia robiť zásadnejšie zmeny do priestorovej organizácie parku. Významný verejný priestor napriek tomu prejde zlepšením.

 

Nový park v Slnečniciach je dokončený už dlhšie, len teraz dostal povolenie k užívaniu. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Nič nie je zadarmo

Nejde o jedinú úpravu parku, ktorá je možná vďaka podpore z eurofondov. Z rovnakej schémy je financovaná napríklad obnova parčíku Strelkova v Rači, ktorá je už v realizácii. Jej súčasťou je odstránenie časti bývalej materskej školy a zriadenie nových verejných priestorov, orientovaných na rodiny s deťmi, ale aj seniorov. Náklady sa odhadujú na približne pol milióna eur. Štúdiu vypracovala architektka Lucia Marušicová.

Z eurofondov sa realizuje aj veľká obnova Prezidentskej (Grassalkovichovej) záhrady, ktorá sa spustila v priebehu uplynulého týždňa. Cieľom revitalizácie je koncepčná obnova zelene, navýšenie počtu stromov, kríkov a okrasných záhonov, obnova chodníkov, obrubníkov a nový mobiliár, vrátane komplexnej výmeny areálového osvetlenia. Výmeny sa dočká zavlažovací systém a doplnené budú rondely v zmysle pôvodného barokového riešenia záhrady.

Projekt je v súlade so staršou koncepciou od architekta Mariána Marcinku, ako aj Koncepciou obnovy Grassalkovichovej záhrady, vypracovanej krajinnou architektkou Tamarou Reháčkovou. Práce by mala mestská časť dokončiť do konca roka. Náklady sa odhadujú na viac ako milión eur.

Z iného súdka je definitívne dokončenie najnovšieho bratislavského parku, ktorý vznikol v rozvíjajúcej sa štvrti Slnečnice na južnom okraji Petržalky. Povolenie k užívaniu dostala prvá časť budúceho ešte rozsiahlejšieho líniového parku, ktorý sa bude tiahnuť naprieč zónou Slnečnice – Mesto, teda najhustejšie osídlenou časťou tejto obytnej zóny od developera Cresco Real Estate. Severne od parku je už čiastočne dokončená nová zástavba, južne od neho sa výstavba spustí onedlho.

Obyvatelia budú môcť využívať upravený priestor, ktorého súčasťou sú chodníky s mlatovým povrchom, ohraničené záhonovými obrubníkmi, prvky mestského mobiliáru, prvky zariadenia detských ihrísk, fitness a workout zóna a oplotený výbeh pre psov. Umiestnené tu je aj petangové ihrisko alebo grilovacia a pikniková zóna. V južnej časti parku sa nachádza priečna cyklotrasa, ktorá prepája tento priestor zo zónou Slnečnice – Viladomy a neskôr aj s populárnou petržalskou hrádzou.

Investícia do parku dosiahla výšku 3,4 milióna eur. Autorom koncepcie parku sú krajinní architekti z AWE Ateliéru, ktorí navrhli typy zelene tak, aby bol priestor zelený počas celého roka. Dominantou parku budú platany alebo duby, no budú sa tu nachádzať aj lipy, javory, borovice, čerešne či jelše, gingko alebo ambrovník.

Priestranstvo je dokončené už dlhšie, kolaudácia sa však natiahla. Problémy boli údajne aj okolo otázky, kto bude park spravovať. Časť verejnosti požadovala, aby bola správcom mestská časť, tá to však s ohľadom na finančnú náročnosť odmietla. Náklady sa tak premietli na vlastníkov bytov, ide však o sumu v jednotkách eur mesačne. S postupným rozvojom ďalších etáp projektu by mali klesať.

 

Náklady na správu parku v Slnečniciach v prepočte na osobu budú postupne klesať s rozvojom novej zástavby. Zdroj: Cresco Real Estate

 

Zelené a husté mesto zároveň

Bratislava sa tak stáva mestom s vyššou kvalitou parkov a zelene. Nie je to zadarmo – okrem priamych nákladov na výstavbu či rekonštrukciu treba brať do úvahy aj následnú údržbu, ak sa nemá priestranstvo rýchlo vrátiť do pôvodnej podoby. Slnečnice dobre ukazujú, aká je cena udržiavanejšieho prostredia a ako môže efektivizácia využitia priestoru náklady do budúcna znížiť.

Ide pritom len o jeden príklad. Kritici mnohokrát tvrdia, že dôvodom, prečo sa v Bratislave vyskytujú také problémy po prívalových dažďoch, je masívna výstavba v poslednom období. To však nevysvetľuje, prečo mnohé iné mestá, ktoré sú ďaleko hustejšie zastavené, takým komplikáciám nečelia. Príčina asi bude v niečom inom: v zanedbávaní nielen verejných priestorov, ale aj technickej infraštruktúry (kanalizácie)

Zahusťovanie tak nemusí byť problémom, ba naopak – kompaktnejšie mesto môže prispieť k redukcii záberu pôdy a krajiny, ktorá je tak lepšie schopná plniť ekologické funkcie, vrátane zadržiavania vody. Priamo v meste zároveň možno realizovať rozličné adaptačné opatrenia, vrátane zelených striech a stien, využívania priepustných povrchov, zriaďovania dažďových záhrad a v neposlednom rade aj revitalizácie a úprav parkov.

Husto zastavané mesto a zelené mesto nie sú opozitá. Je to najmä vec rozumného dizajnu. Pokiaľ sa mestské prostredie navrhuje dobre, môže byť tvorené aj kompaktnou polyfunkčnou zástavbou so všetkými mestskými službami v pešom dosahu, aj veľkými, atraktívnymi a upravenými parkami, prepojenými zelenými koridormi. Bratislava má stále šancu takýmto mestom byť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube