Author photoAdrian Gubčo 20.12.2023 17:00

Moderné ihriská, viac zelene a ochrana proti klimatickým zmenám. Nové Mesto otvorilo park na Račianskom mýte

Bratislava dostala v priebehu dnešného dňa ďalší zrevitalizovaný verejný priestor. Sprístupnená bola uzavretá časť parku na Račianskom mýte, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou, zameranou na skvalitnenie vodozádržných opatrení. Súčasťou projektu však bolo aj celkové skvalitnenie verejného priestoru, ktorý pravidelne navštevuje množstvo ľudí z okolia.

Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Nová podoba známeho parku

Park na Račianskom mýte vznikol v 60-tych rokoch 20. storočia, keď boli zrušené miestne cintoríny (katolícky a evanjelický) a priestor upravený. Dotvorený bol ihriskami, umeleckými dielami či fontánou a rýchlo si získal obľubu medzi obyvateľmi priľahlých štvrtí, predovšetkým susedného sídliska Februárka. Komplexná rekonštrukcia prebehla na konci 20. storočia, napriek tomu už bol jeho stav nedostačujúci.

Mestská časť preto už dlhšie vyvíjala iniciatívu za účelom novej, kvalitnejšej rekonštrukcie. V roku 2013 prebehla architektonická súťaž, v ktorej sa presadila kancelária 2ka landscape architects v spolupráci s Marko&Placemakers. Realizácia súťažného konceptu sa však čoskoro ukázala ako nepravdepodobná, keďže miestna samospráva nemala dostatok prostriedkov ani vysporiadané pozemky.

Dlho sa zdalo, že z projektu nezostane nič, pred niekoľkými rokmi sa však aktivity na príprave obnovy oživili. Príležitosťou sa stala podpora Európskej únie, zameraná na zlepšovanie možností pre zadržiavanie dažďovej v mestskom prostredí. Park na Račianskom mýte s pripraveným projektom sa stal ideálnym kandidátom na finančnú podporu, hoci bolo financovanie z eurofondov spojené s určitými obmedzeniami. Práce sa začali na prelome jari a leta tohto roku.

Galéria

 • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
 • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
 • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
 • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
 • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
 • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
 • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
 • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
 • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
 • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
 • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
 • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
 • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
 • Zdroj: Marko&Placemakers

Po približne polročnej rekonštrukcii je teraz park na Račianskom mýte sprístupnený. Otvorený bol za prítomnosti vedenia mestskej časti, vrátane starostu Matúša Čupku, ako aj primátora Bratislavy Matúša Valla. „Račianske mýto je pre mnohých ľudí možno len prestupným miestom, križovatkou, ktorou v rýchlosti prebehnú cestou do práce či do školy. Avšak toto miesto je pre obyvateľky a obyvateľov blízkych staromestských ulíc nenahraditeľné. Je to oáza uprostred rušného mesta, ktorá konečne dostala zaslúženú dôstojnejšiu podobu,“ zhodnotil primátor.

Hlavnou úlohou bolo zlepšiť odolnosť parku voči klimatickým zmenám a realizácia adaptačných aj mitigačných opatrení. Po novom je priestor lepšie pripravený na suchá a letné horúčavy. V parku sa nachádzajú tri dažďové záhrady, staré nepriepustné povrchy sú vymenené za spevnené priepustné povrchy s vodozádržnou funkciou a za plochy zelene s funkčnou vegetáciou. V parku je voda zadržiavaná v troch poldroch, vďaka čomu ostane v území parku až 4.700 m3 zrážkovej vody.

Z pohľadu miestnej samosprávy tak ide o mimoriadne zlepšenie. „Pre Novomešťanov je toto priestor s obrovskou pridanou hodnotou. Od dnes budeme mať v Novom Meste moderný a funkčný park s ekologickým prínosom pre celú lokalitu. Revitalizácia sa dotkla plochy vo výmere 25.576 m2, uvádza starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka.

Mestská časť dodáva, že dažďová voda zo športoviska je odvedená drenážou do vsakovacej dažďovej záhrady. Okrem troch dažďových záhrad vo výmere 269 m2 a troch vsakovacích poldrov vo výmere 246 m2, na zadržiavanie zrážkovej vody v území slúži aj terénna modelácia v zelených plochách.

Okrem vodozádržných opatrení došlo v rámci revitalizácie aj k výsadbe novej zelene, na terase pri gastroprevádzke budú rásť popínavé rastliny a v okolí fontány bola časť ružových záhonov nahradená trvalkami. Veľká časť pôvodných asfaltových chodníkov je nahradená mlatovým povrchom, prípadne povrchom z vodopriepustného parkového betónu.

Nové detské ihrisko je riešené ako inkluzívne aj pre deti so zdravotným znevýhodnením, vynovené bolo multifunkčné športovisko a osadený bol nový mobiliár. Pribudli nové lavičky, šachové stolíky, stolnotenisové a kempingové stoly, hojdacie siete, stojany na bicykle, cvičiace posilňovacie stroje a plocha na petang. Multifunkčné športovisko získalo nové osvetlenie. Návštevníci budú môcť využívať letnú terasu, na ktorú pribudne girlanda na náladové osvetlenie a hmlová clona na ochladzovanie priestoru v letných horúčavách.

Projekt „Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení“ sa realizuje vďaka podpore z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celková suma projektu bola vo výške 1.516.276 eur, z toho výška nenávratného finančného príspevku je 850.510,59 eur.

 

Terénna modelácia vytvára podmienky pre zadržiavanie vody aj pre hru. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

 

Rekonštrukcia nie je dokonalá

Hoci sa park citeľne zlepšil a je na vyššej funkčnej aj estetickej úrovni, finálne riešenie je zároveň spojené s mnohými kompromismi, ktoré nepotešia každého. Dôvodom boli nielen peniaze, ale aj obmedzenia, dané financovaním projektu z eurofondov.

Jednou z najviac skloňovaných tém však paradoxne nebola nedostatočná revitalizácia, ale práve naopak, zvýšenie statusu priestoru. S rekonštrukciou lokality totiž došlo k zániku tradičného pohostinského zariadenia Koliesko v pôvodnej podobe. „Gastroprevádzka Koliesko je téma, ktorá na chodbách novomestského úradu zaznieva už viac ako rok,“ pripúšťa starosta M. Čupka. „Boli sme postavení do situácie, keď v minulom volebnom období došlo k realizácii verejnej obchodnej súťaže, ktorá podľa nás neprebehla celkom korektným spôsobom.“

Riešením sa stalo osadenie kontajnera, ktorý bude slúžiť ako prevádzka pre verejnosť. „V miestnom zastupiteľstve sa nám podarilo schváliť podmienky osobitného zreteľa, ktorý nám umožní zabezpečiť otvorenie. Sme vo finále rokovaní s budúcim nájomcom a veríme, že sa nám podarí v marci alebo apríli kontajner sprístupniť.“

Meniť sa však bude koncept pohostinstva. „Predchádzajúca prevádzka bola tradičnejšia, sídlisková,“ vysvetľuje Čupka. „Nový nájomca chce priniesť vyššiu kvalitu surovín aj ponuky. Veríme, že ľudia tu budú radi tráviť čas.“ Predmetom kritiky v minulosti však bola práve obava zo zmeny cenovej úrovne podniku. Pôvodné Koliesko, ktoré pôsobilo ako relikt zo starších čias, však bolo neudržateľné.

Druhou diskutovanou témou je rozsah rekonštrukcie. Obnovená bola totiž len časť parku, pričom sektor medzi centrálnou osou a Smrečianskou ulicou má pôvodnú podobu. „Druhá časť nie je v majetku mestskej časti, ale cirkvi, pričom mestská časť má na ňu dlhodobú nájomnú zmluvu. Radi by sme rozšírili obnovenú časť, hoci skôr len o úpravu povrchov či výmenu mobiliáru. Na naozaj veľkú revitalizáciu by sme museli mať priestor vlastnícky vysporiadaný.“ V tomto smere sa rokovania s katolíckou cirkvou ešte len spustili, harmonogram realizácie aspoň malých úprav nie je známy.

Cirkvi (evanjelickej) patrí aj neďaleký priestor popri Račianskej ulici. Tu sa rokuje o zámene pozemkov, pričom zamenený pozemok by sa mal nachádzať v inej mestskej časti. Rokovania koordinuje Hlavné mesto. Podľa starostu nijaký zásadný posun nenastal, v prípade posunu ale vyjadruje záujem plochy revitalizovať.

Obnovených je tak asi len 40% zelených plôch v území, aspoň podľa krajinného architekta Petra Pasečného z kancelárie 2ka landscape architects. Oproti pôvodnej súťaži niektoré riešenia chýbajú. „Nie je vybudované nosné prepojenie, ktoré by definovalo centrum parku. V súťaži sme totiž riešili celý park, vrátane cirkevných pozemkov. Centrum parku malo byť bližšie k fontáne, aktuálne obnovená časť mala byť pokojnejšia,“ popisuje základné rozdiely.

Na druhej strane, zachovaná bola pôvodná funkčná náplň. Za veľký benefit taktiež považuje vodozádržné opatrenia, ktoré sú riešené tak, aby lepšie reagovali na pôvodnú topografiu terénu – oproti Mikovíniho sa totiž park zvažuje smerom k Račianskej, s čím sa po novom aktívne pracuje. Taktiež boli vyčistené pôvodné umelecké diela a odstránené boli betónové múry neďaleko fontány. Vo výhľade je aj umiestnenie nového umeleckého diela.

Nanešťastie, odstrániť sa nepodarilo všetky asfaltové povrchy. Architekt pripomína, že časť medzi Kolieskom a fontánou, kde sú po obnove asfaltové chodníky, pôvodne nebola súčasťou projektu. Pridala sa dodatočne, nanešťastie, financie nestačili na zmenu materiality povrchu, len na opravu samotného asfaltu.

Napriek tomu by mala byť vo výsledku kvalita verejného priestoru dramaticky lepšia. Definitívnu podobu – po uchytení sa trávnika a zazelenení – by mal park získať v priebehu apríla alebo mája budúceho roka. Vtedy sa predpokladá aj oficiálne slávnostné otvorenie, pravdepodobne počas Bratislavských mestských dní.

 

Nová podoba a forma prevádzky Kolieska bola predmetom obáv. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

 

Verejný priestor v Novom Meste sa má zlepšovať

V Novom Meste sa v uplynulých rokoch zrealizoval relatívne veľký počet projektov, zameraných na obnovu verejných priestranstiev. Dokončený tu bol aj jeden z najväčších parkov, vybudovaných verejnou správou – Park Jama. Oproti iným mestským častiam tak sú rekreačné zelené plochy na relatívne slušnej úrovni.

Výnimku tvorí azda najvýznamnejší oddychový priestor v mestskej časti – areál Kuchajda. Matúš Čupka si to uvedomuje tiež. „Pre nás je miestom s najväčším potenciálom nielen na úrovni mestskej časti, ale aj mesta,“ tvrdí. „Chceme rok 2024 využiť na absolvovanie dôležitých diskusií v rámci úradu ohľadne jeho budúcnosti. Spravili sme malý krok v podobe odzverenia areálu EKO-podniku a zverenia priamo mestskej časti.“

To má otvoriť dvere pre nové úpravy a spolupráce. Pôjde o krátkodobé nájmy, ale aj o „veľmi významnú spoluprácu, súvisiacu s Letnými olympijskými hrami“. Dôležité je, že mestská časť bude chcieť do budúcna pripraviť aj komplexnejší projekt obnovy. Chce ísť pritom cestou architektonickej súťaže, čím nadviaže na určité aktivity v minulosti.

Popri tejto zatiaľ hypotetickej zmene však Čupka na sociálnej sieti ohlásil aj veľmi konkrétne zmeny, týkajúce sa verejného priestoru a vybavenosti v Novom Meste. Mesto napríklad zainvestuje 2,3 milióna eur do športovej haly na Pionierskej, pokračovať bude aj rekonštrukcia plavárne na Pasienkoch. Rekonštrukcia vrátane chodníkov sa očakáva na Vajnorskej ulici v úseku od Trnavského mýta po Budyšínsku. Za vyše 5 miliónov sa opraví Račianska od Legionárskej po železničnú zastávku Bratislava – Vinohrady.

Jedna z významných mestských častí tak postupne získava atraktívnejší charakter. Nové verejné priestory, športoviská aj dopravná infraštruktúra prispejú k zvýšeniu kvality života, a to aj napriek nedostatočným finančným prostriedkom. Napriek celkovo zlej situácii miestnych samospráv tak môže obyvateľstvo žiť v miernom optimizme – prostredie sa bude aj naďalej zlepšovať.   

 

Fotografie z 20.12.2023. Pozrite si obnovu parku vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube