Author photoAdrian Gubčo 19.05.2021 16:47

V Bratislave pribudnú zlepšenia pre chodcov, cyklistov aj verejnú dopravu

V hlavnom meste v poslednom období rastie podpora alternatívnych foriem dopravy, a to už nielen vo forme proklamácií, ale aj konkrétnych fyzických krokov. Len za posledný týždeň bolo oznámených niekoľko nových projektov, ktoré síce v menšom, ale predsa len prispejú k zlepšeniu úrovne alternatívnych foriem dopravy oproti automobilom. Zamerané sú na centrum, ale aj ostatné štvrte.

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto / Betty Laurincová

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto / Betty Laurincová

Najvýraznejšou správou je príprava nových vyhradených pruhov pre MHD a cyklistov v réžii Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. Mesto hľadá zhotoviteľa zmien dopravného značenia na základe schválených projektov organizácie dopravy. Úpravy sa týkajú viacerých frekventovaných komunikácií – Hodonínskej, Lamačskej cesty, Legionárskej, Karadžičovej Legionárskej či Košickej. Na týchto uliciach pribudnú buspruhy, v ktorých budú môcť jazdiť aj cyklisti.

Presný výpis zmien zverejnil portál iMHD.sk, ktorý doplnil, že výhody nových vyhradených pruhov bude využívať množstvo liniek mestskej hromadnej aj integrovanej dopravy. Niektoré z nich patria k nosným linkám, pre množstvo ľudí sa tak doprava stane rýchlejšou a spoľahlivejšou. V iných prípadoch sa zas zlepší bezpečnosť cyklistov, ktorí na viacerých frekventovaných cestách nemajú zatiaľ zriadené samostatné cyklotrasy. Portál dodáva, že aktuálne prebieha aj rozširovanie Landererovej o buspruh, súvisiaci s výstavbou Sky Parku.

Zlepšenie pocítia napríklad obyvatelia západných častí Bratislavy, najmä Devínskej Novej Vsi či Záhorskej Bystrice. V prípade druhej menovanej mestskej časti sa navyše v relatívne blízkej dobe očakáva rozšírenie Hodonínskej, opäť o buspruh, ale aj obojsmernej cyklotrasy, oddelenej betónovou zábranou. Ide o dočasné riešenie, kým sa nepodarí vysporiadať všetky pozemky v okolí cesty a nepostaví sa plnohodnotný štvorpruh s buspruhmi vo vonkajších pruhoch a oddelenou cyklotrasou. Rozširovanie cesty sa predpokladá v dohľadnej dobe aj na Harmincovej ulici v Dúbravke. Zriadenie buspruhu tu však zatiaľ oznámené nebolo.

Hlavné mesto okrem toho zverejnilo aj plán opráv ciest a chodníkov na rok 2021. Zoznam úprav nie je veľmi bohatý, mesto očividne uprednostnilo skôr investície do verejných priestranstiev v rámci iniciatívy Živé miesta. Napriek tomu je tu niekoľko zaujímavých plánovaných rekonštrukcií. Na Ulici Prokopa Veľkého (pravdepodobne v úseku od Hlbokej cesty po Lesnú), na Námestí SNP pred poštou a na Mlynských nivách medzi Karadžičovou a Ul. 29. augusta by mali prejsť chodníky predláždením. V priebehu tohto roka by mala byť predstavená „Bratislavská dlažba“, predpokladám teda, že tieto úseky ňou už budú vzorovo dláždené.

V zozname sa nachádza viacero aj väčších opráv. Veľká časť z nich je spojená s debarierizáciou, ktorá je v zmysle Technických listov mesta Bratislavy na vyššej úrovni ako v minulosti. Opravou prejdú chodníky na Vajnorskej, kde by ale malo v dohľadnej dobe prísť k modernizácii Vajnorskej radiály, spojenej so zlepšením verejného priestoru. Dláždenie je tak očakávané aj tu. Na Tyršovom nábreží by sa mal vymeniť asfalt na parkovisku pri Mýtnom domčeku. Do budúcna by bolo azda vhodnejšie toto parkovisko zrušiť (rovnako ako divoké parkovisko pri Divadle Aréna). Cyklisti ocenia opravu dlažby a červených pruhov na Ceste mládeže.

 

V budúcnosti by sa mala Hodonínska ulica rozšíriť na plnohodnotný štvorpruh s buspruhmi. Dovtedy však pribudne buspruh v smere do centra (vpravo). Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica

 

Okrem Hlavného mesta sa aktivizuje aj mestská časť Staré Mesto, ktorá pripravuje vlastné projekty. Prvým z nich je ďalšia etapa rekonštrukcie Blumentálskej ulice. Nadviazať by mala na prvú etapu, v úseku medzi Vazovovou a Bernolákovou tak prinesie redukciu parkovania a nahradenie autami zaberaného priestoru za zelený pás a jednosmerné segregované cyklocestičky v každom smere. Prvá etapa v minulosti vyvolala určité kontroverzie. Napriek tomu by ale táto mala pokračovať v obdobnom duchu, bez ohľadu na odpor najmä časti parkujúcich návštevníkov a obyvateľov.

Druhý projekt, ktorý chce tento rok Staré Mesto naštartovať, je pilotnou súčasťou realizácie zmien v zóne Panenská a okolie – teda v území, pre ktoré bol vypracovaný lokálny Manuál verejných priestorov. „Ešte v tomto roku sa v rámci projektu bude revitalizovať Konventná ulica - východ,“ vyjadril sa pre Bratislavské noviny hovorca mestskej časti Matej Števove. Pred historickým objektom starého Evanjelického lýcea by sa malo odstrániť parkovanie a nahradiť sa pobytovým priestorom. Ilustrácie sľubujú vznik atraktívneho priestoru, ktorý bude bezpečný pre peších návštevníkov tejto vzácnej časti mesta.

Postupne by mali na úpravy Konventnej nadviazať aj iné časti zóny Panenská. Úpravy čakajú Zochovu ulicu alebo Podjavorinskej, čo bude súvisieť so susedným developerským projektom. Kľúčovou však bude samotná Panenská, ktorá je hlavnou ulicou v štvrti a jej rekonštrukcia prinesie najväčší efekt. Definitívny dátum jej obnovy potvrdený nie je, hoci existujú náznaky, že by mala prejsť premenou v priebehu budúceho roka.

Okrem týchto opráv sa v súčasnosti začína mesto výrazne meniť s postupným vyznačovaním zón, kde bude pilotne testovaná parkovacia politika. Nezriedka je to spojené s vytláčaním automobilov z miest, kde donedávna divoko parkovali. Proces je samozrejme spojený s kritikou časti vodičov. Na druhej strane je ale efekt výrazný – od záplavy áut boli vyčistené viaceré ulice v Rači, Petržalke alebo Ružinove, čo okamžite zvýšilo vizuálnu príťažlivosť jednotlivých priestorov. V konečnom dôsledku sa tak ukazuje, že pre kvalitu verejného priestoru je základným krokom organizácia parkovania. Nič totiž jeho úroveň neznižuje tak, ako záplava nadivoko parkujúcich áut.

Bratislava tak pomaličky a opatrne robí kroky k tomu, aby sa stala priateľskejšou pre alternatívne formy dopravy. Hoci sa mesto či mestské časti tvárili, že opatrenia k tomu podporovali už dávno, len v posledných rokoch vidno skutočné fyzické zásahy, prinášajúce zmenu v prospech chodcov, cyklistov či MHD. Želateľný je aj odvážnejší prístup. Na jednotlivých krokoch je viditeľné, že sú plánované tak, aby nepriniesli šok a boli zrealizované čo najopatrnejšie voči väčšine ľudí – resp. vodičov, ktorí by sa mohli ozvať s hlasnou kritikou.

V Bratislave ide možno o udržateľnejší prístup, hoci len sotva posunie mesto v dohľadnej dobe bližšie k metropolám, ktoré si kladie za vzory. Skúsenosti napríklad z Kodane, Amsterdamu, Gröningenu, Berlína, ale aj susednej Viedne, nemusia byť prenositeľné. Pri vyzdvihovaní týchto miest treba preto veľmi opatrne zvažovať, čo sa dá aplikovať v slovenských podmienkach. Napriek tomu je ale nutné cieľavedomo postupovať v zavádzaní opatrení, ktoré prinesú spravodlivejšie rozdelenie uličného priestoru alebo bezpečnejší pohyb po meste.

Druhou vecou je vyššia dizajnová či materiálová úroveň zásahov. Bratislava je na úrovni, aby si mohla dovoliť kvalitné riešenia – v zmysle hesla „nie sme tak bohatí, aby sme si mohli dovoliť lacné veci“. Aplikovanie Bratislavskej dlažby vyvoláva veľké očakávania, rovnako ako premena okolia Panenskej. Po minuloročnom fiasku s asfaltom na Palisádach by mala samospráva ukázať, že vie zmeniť narušené miesta a zmeniť ich na vzorové priestranstvá. Výsledok bude nielen bodom v predvolebnom letáku, ale niečím, čo bude dlhodobo pozitívne vplývať na život mestskej štvrte a jej obyvateľov a návštevníkov. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube