Author photoAndrej Sárközi 04.02.2023 12:00

Lepšia budúcnosť pre Pioniersku. Mesto pripravuje obnovu verejného priestoru

Divokému parkovaniu odzvonilo. Udeje sa tak na Pionierskej ulici v mestskej časti Nové Mesto, kde sa zrekonštruuje ďalšia časť chodníka pri frekventovanej ceste. V minulosti už táto ulica prešla zmenami a pribudol tu prvý ochranný pruh pre cyklistov v krajine. Dnes sa budú tešiť najmä chodci, ktorým konečne "uhnú" z chodníka parkujúce autá.

Zdroj: Google StreetView

Zdroj: Google StreetView

Časť Pionierskej ulice v Bratislave prešla zásadným posunom v roku 2020. Predstavený tu bol prvý ochranný cyklopruh na Slovensku. O dva roky neskôr začalo mesto revitalizovať aj časť chodníka od Legerského po Sibírsku. Z chodníkov sa úpravami komunikácii odstránili autá, vymenil sa asfaltový kryt, osadili kamenné obrubníky a upravili sa inžinierske siete. Pribudla tu zeleň a vzrastlé stromy v zelenom páse. Konkrétne tu pribudlo 34 kusov jaseňa červeného, známeho svojou veľkou korunou a žltými listami. Rovnako sa tu nachádza až 1.315 kusov krov a ulica získala oveľa príťažlivejší charakter.

Rekonštrukciou tentokrát prejde ďalšia časť chodníka. Investorom je samotné mesto, ktoré vydalo na túto revitalizáciu kladné záväzné stanovisko k investičnej činnosti. 

Predložená dokumentácia rieši stavebné úpravy chodníka a doplnenie existujúcej zelene pozdĺž južnej strany Pionierskej ulice – v úseku od Legerského ulice po hromadné garáže za Kraskovou ulicou. Cieľom je zamedzenie živelného parkovania v území a zlepšenie mikroklimatických podmienok v tejto lokalite. Funkcia chodníka zostane zachovaná, rovnako aj jeho minimálna šírka 2,50 metra. 

Galéria

  • Súčasný stav Pionierskej s divokým parkovaním. Zdroj: Google StreetView
  • Zlý stav je aj pred miestnou knižnicou. Zdroj: Google StreetView
  • Zrekonštruovaná predchádzajúca časť cesty. Zdroj: Google StreetView
  • Projekt nadviaže na pripravovanú obnovu Športovej haly. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Stavebné úpravy pozostávajú z realizácie nového povrchu chodníka z betónovej dlažby, mesto rovnako doplní mobiliár ako lavičky, veľké odpadkové koše a stojany na bicykle. Rekonštrukciou dôjde k zjednoteniu povrchu chodníka a vytvoreniu súvislého meter širokého pásu zelene, tvoreného existujúcim stromoradím, doplneným o nové stromy a kríky. Dokumentácia uvádza, že pri stavebných prácach dôjde k zníženiu výmery spevnených plôch priľahlých k chodníku a isté úpravy prebehnú až po dožití jedného zo stromov v danom území. V úseku Legerského – Šuňavcova bude realizácia koordinovaná s plánovanými stavebnými prácami, súvisiacimi s rekonštrukciou Centra voľného času.

Celkovo týmto projektom vznikne zeleň o rozlohe 575 metrov štvorcových, veľkosť spevnených plôch bude takmer tisíc metrov štvorcových v záujmovom území o rozlohe 3.735 metrov štvorcových. 

Aj napriek tomu, že investorom je mesto a projektu vydalo súhlasné stanovisko, príslušné oddelenia Magistrátu tomuto zámeru určili niekoľko podmienok. Ide napríklad o návrh umiestnenia mobiliáru (smetných košov), ktorý považuje za nevhodný a žiada ich z križovatkových priestorov premiestniť. Argumentuje zhoršením rozhľadových pomerov v riešených križovatkách či nedostatočnou viditeľnosťou peších. 

Doterajší stav by mal byť minulosťou, chodník bude navyše vydláždený. Zdroj: Google StreetView


Lokalita nie je v súčasnosti príliš atraktívnou. Parkujúce autá zhoršujú pohyb peších a taktiež pomerne často zasahujú do priľahlej zelene. Príťažlivé nie sú ani susedné stavby, hromadné garáže za Kraskovou ulicou sú sčasti posprejované grafitmi. Chodníky sú popraskané a v dôsledku opráv v podobe pozliepaného asfaltu hrajú všetkými odtieňmi čiernej a šedej. Rekonštrukcia tohto priestoru je tak na mieste a je potrebná. Je však škoda, že mesto nezvolilo dlažbu už pri minuloročnej revitalizácii predošlej časti chodníka.

Touto ulicou prejdú denne pravdepodobne obrovské množstvá áut a nemalý počet peších. V budúcnosti by sa mal jej význam zvýšiť. K zmene jej podoby prispejú pripravované alebo uvažované stavebné projekty. Okrem zmieňovanej rekonštrukcie športovej haly sa už dlhšie hovorí o odstránení časti nevzhľadných objektov v susedstve s hromadnými garážami. Polyfunkčný objekt tu chcela vybudovať spoločnosť Arca, nateraz je však táto vízia kvôli problémom firmy asi neaktuálna. Skôr či neskôr sa budú investori pravdepodobne zaujímať aj o garáže, ktoré sú v danej podobe aj polohe v území neprijateľné. 

Čo sa týka širšieho územia, vyústenie Pionierskej do Račianskej má zmeniť sedempodlažný Polyfunkčný objekt Račianska Pionierska, ktorý aj napriek zúrivému odporu susedov nakoniec v území s najväčšou pravdepodobnosťou vyrastie. V príprave by mala byť veľkorysá prestavba areálu Výskumného ústavu zváračského. Naproti cez Križovatku Jozefa Čabelku plánuje významnú investíciu Ministerstvo obrany SR, ktoré chce zrekonštruovať Vojenský internát Hviezda, známy aj ako Kukurica, kde sa aktuálne začali diať vypratávacie práce. Hneď naproti sa už dlhšie hovorí o výškovom projekte Fenix Park (alebo Stollwerck Residence).

Napokon, samotná Pionierska by v budúcnosti mohla prejsť rozsiahlou prestavbou - v budúcnosti by tadiaľto mala viesť trasa Severnej tangenty, dôležitej komunikácie, ktorá uzavrie dopravný okruh okolo centra Bratislavy. Samotná Pionierska sa rozšíri a tunelovo prekoná kopec Stráže, aby ponad Hlavnou stanicou vyústila na Pražskej. Ide o kľúčový zámer v kontexte plánov dopravne ukľudniť centrum, zvlášť Šancovú ulicu, ktorá je jednou z najviac zaťažených v meste. 

Pionierska ulica sa tak v budúcnosti môže stať plnohodnotnou a omnoho významnejšou ulicou. Ak sa človek pozrie na jej súčasný stav, nepôjde o ľahkú úlohu. Zub času sa podpísal na veľa častiach tejto lokality – od chodníkov, ciest až po priľahlé budovy. Nádejná perspektíva do budúcnosti tu však je. Ostáva hlavne na meste, ako sa s ňou vysporiada. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube