Author photoAdrian Gubčo 11.05.2023 18:32

Dlhoočakávaná obnova sa blíži. Hľadá sa architekt pre Sad Janka Kráľa

Sad Janka Kráľa je najstarším verejným parkom v Bratislave i strednej Európe a dodnes je aj jedným z najpopulárnejších. Má strategickú polohu v rámci centra mesta, jeho stav však nie je ideálny. Preto sa už nejakú dobu uvažuje nad výraznejšou revitalizáciou, zahrňujúcou aj priľahlý úsek nábrežia. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) teraz hľadá partnera pre vypracovanie štúdie.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Ako uvádza MIB, postupne napreduje v rozvoji tohto obľúbeného verejného priestoru u obyvateľov mesta. Kľúčovým je pritom koncepčný prístup, ktorý nadväzuje na doterajšie participačné aktivity alebo odbornú štúdiu tzv. Bratislavského Dunajského Parku, ktorý má v budúcnosti prispieť k oživeniu a ochrane pravobrežného nábrežia rieky. Ďalším krokom je podľa MIBu vypracovanie štúdie, ktorá určí, ako rozvíjať potenciál parku. Za týmto účelom vyhlasuje súťaž.

Štúdia má riešiť víziu územia s rozlohou 37,5 hektára z hľadiska adaptácie na klimatickú krízu, bezbariérovosti či lepšieho zapojenia rieky do života ľudí. Autori musia zohľadniť unikátnu historickú hodnotu parku, polohový potenciál, priehľady na centrum mesta, ale aj charakter územia. Nemožno teda očakávať, že v Sade dôjde k radikálnym zásahom.

Namiesto toho sa má citlivo doplniť zeleň či systematicky nastaviť obnova chodníkov, osvetlenia alebo mobiliáru. MIB očakáva, že vybratý tím ponúkne ucelený pohľad na ďalší rozvoj územia a také riešenia, ktoré zohľadnia všetky jeho vrstvy. Má pritom pamätať na riziká, vyplývajúce z klimatickej zmeny, a zmiernenie jej dopadov. Novonavrhovaná výsadba má podporovať biodiverzitu flóry a fauny. Dôležitou požiadavkou je podporiť rozvoj zeleno-modrej infraštruktúry. V štúdii bude snaha podporiť interakciu ľudí s riekou.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Upravené Tyršovo nábrežie. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Upravené Tyršovo nábrežie. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Upravené Tyršovo nábrežie. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Nové bistro na mieste salónu. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Nové bistro na mieste salónu. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Skatepark pod Mostom SNP. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Inštitút pripomína, že dopyt po komplexnej štúdii vzniká aj z dôvodu budúcej výsadby zelene, pretože mnohé zo súčasných stromov (niektoré z nich pochádzajúce ešte z doby vzniku parku) dožívajú a začínajú byť pre návštevníkov/čky nebezpečné. Vzniknúť má preto jasný plán pre výsadbu nových stromov, ktoré v takýchto prípadoch nahradia dožívajúce jedince.

Štúdia má tiež zohľadniť fakt, že rôzne časti parku majú odlišnú identitu či funkciu. Kým Tyršovo nábrežie za posledné roky ožilo vďaka spoločenským podujatiam, centrálna časť parku je skôr pokojnejšia a ľudia ju vyhľadávajú kvôli oddychu. Vítané bude také programové a prevádzkové riešenie, ktoré zodpovedá nárokom 21. storočia a parku s celomestským významom. Potrebné je aj zachovať historické vrstvy, napríklad existujúce stromy ako pozostatky pôvodného lužného lesa, Protinapoleónsky val či centrálny východno-západný priehľad, ktorým je súčasná centrálna lúka.

Štúdia sa má skladať z dvoch častí – zo štúdie realizovateľnosti a krajinársko-urbanisticko-ekologickej štúdie. Prvá z nich nastaví limity a možnosti územia, stanovujúce rámce smerovania nadväzujúcej krajinársko-urbanisticko-ekologickej štúdie. Tá zas podrobnejšie rozpracuje návrhovú časť koncepcie vo všetkých jej bodoch, a to do väčšieho detailu aj so situačnými príkladmi riešenia. Táto štúdia bude podkladom pre vypracovanie čiastkových projektov až do štádia podrobnej dokumentácie.

Autori budú celé územie riešiť v troch celkoch. Prvým je samotný Sad Janka Kráľa, druhým Tyršovo nábrežie a tretím „lesík“ na Krasovského. Všetky tieto plochy sa vyznačujú špecifickými vlastnosťami, čo treba zohľadniť. Výhľadovo majú uvažovať s vývojom až do roku 2050.

Keďže ide o súťaž na zhotoviteľa štúdie a nie klasickú architektonickú súťaž, proces výberu bude odlišný. Záujemcovia predložia cenovú kalkuláciu a zoznam referencií. Porota, zložená predovšetkým zo zástupcov MIBu a Magistrátu, na základe týchto kritérií vyberie najvhodnejšieho partnera, ktorý potom vypracuje oba zmieňované materiály.

Predpokladá sa, že podpis zmluvy s budúcim partnerom by mal prebehnúť na začiatku júla, štúdia realizovateľnosti bude odovzdaná v novembri tohto roka a krajinársko-architektonicko-ekologická štúdia v máji 2025. Prvá fáza štúdie bude financovaná z eurofondov, v dôsledku čoho musí byť dokončená ešte tento rok. Definitívna suma stanovená nie je, hoci predpokladaná hodnota zakázky je 120-tisíc eur (resp. 144-tisíc s DPH).

 

Riešené územie v pripravovanej štúdii. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

MIB nezdôvodnil, prečo sa rozhodol postupovať týmto spôsobom a nie vo forme klasickej architektonickej súťaže. Odlišný prístup naznačoval už v minulosti, pričom to vysvetľoval tým, že ide o historický park s jasne danými a nemeniteľnými parametrami. Samostatná súťaž by teda veľa nemenila. O čosi neskôr sa však hovorilo aj o klasickej kompetícii. Aj keď radikálne zásahy do Sadu Janka Kráľa naozaj nemožno očakávať, v prípade Tyršovho nábrežia by to už prospešné mohlo byť.

Napriek tomu inštitút naznačuje, že by sa verejnosť mohla dočkať aj výraznejších intervencií, ako je len výmena lavičiek, osvetlenia či povrchov chodníkov. Autor štúdie má zvážiť prácu s brehom pre zvýšenie jeho pobytového potenciálu, hľadať alternatívne spôsoby kotvenia lodí, skvalitniť promenádu, overiť vytvorenie vodného prvku v stope mŕtveho ramena Dunaja, vytvoriť nový charakter Tyršovho nábrežia, preriešiť profil Viedenskej cesty alebo redukovať parkovanie na nábreží. Nové budovy sa v riešenej oblasti umiestňovať nebudú.

Ak sa tieto úlohy vyriešia dobre, Sad Janka Kráľa s okolím by naozaj mohol zásadne zvýšiť svoju kvalitu. Inštitút v zadaní upozorňuje, aby boli zvolené prístupy adekvátne ambiciózne, tzn. nie príliš drahé. Našťastie, lokalita nepotrebuje až tak veľa, aby sa dramaticky zlepšila.

Niekoľko pozitívnych zásahov už prebehlo alebo prebieha. Výmene osvetlenia, lavičiek či rekonštrukcii toaliet v parku nie je veľmi čo vytknúť. V priebehu minulého roka pribudlo pod Mostom SNP „Cvičko“ a tento rok sa má rozbehnúť realizácia veľkého skateparku v susedstve. MIB taktiež oznamuje, že spúšťa práce na rekonštrukcii bývalého salónu, ktorý sa má premeniť na objekt správy parku, doplnený o modernistické bistro. Napokon je tu ešte projekt úpravy vstupu na vrchol pilierov Mostu SNP a do reštaurácie UFO, ktorý by mal nadviazať na lokálne zlepšenia.

Kombinácia všetkých zmieňovaných aj uvažovaných zásahov urobí z dnes najväčšieho mestského parku skutočný magnet celomestského významu a dokonca s turistickým potenciálom. Ten sa zvýši po prepojení so zásahmi, plánovanými v rámci Bratislavského Dunajského Parku.

Podľa predpokladaného harmonogramu to asi nebude tak skoro – Sad Janka Kráľa s nábrežím sa bude pravdepodobne revitalizovať postupne počas celej tejto dekády. V kombinácii s pripravovanými projektami v Novom Lide, Southbanku a uvažovanými úpravami nábrežia v ich susedstve získa Bratislava na pravom brehu fantastické rekreačno-mestské územie, ktoré z nej urobí skutočné mesto na Dunaji.

 

Pozrite si revitalizáciu bratislavských verejných priestorov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube