Author photoAdrian Gubčo 15.08.2022 15:07

Ako jednoducho zlepšiť prostredie: Mesto zrealizovalo riešenie, ktoré premenilo mŕtve plochy na atraktívne športoviská

V Bratislave sa nachádza mnoho priestranstiev, ktoré sú absolútne nelogicky nevyužité. V zlom stave sú už roky, pričom zopár jednoduchých zásahov by ich zmenilo na atraktívne verejné priestory s užitočnou náplňou. To je príklad projektu Cvičko, ktorý pred niekoľkými dňami dokončilo Hlavné mesto. Prispieva tým k oživeniu bratislavských nábreží.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Bratislavské nábrežia na ľavom aj pravom brehu Dunaja sú populárnym miestom pre športovanie a aktívne trávenie voľného času. Intenzívne ich využívajú cyklisti aj bežci, ktorí sú však konfrontovaní s pohľadmi na mnoho priestorov, ktoré nemajú hlbšie využitie. To však neznamená, že sú nevyužiteľné – práve naopak, vďaka premysleným zásahom by mohli rozšíriť ponuku možností pre pohyb alebo cvičenie. To bolo cieľom projektu Cvičko, ktorý teraz odhalilo Hlavné mesto.

Ako vysvetľuje Magistrát, jeho prioritou je systematická obnova verejných priestorov, čím chce rozšíriť možnosti obyvateľov na kvalitné trávenie voľného času. Významnú pozíciu má v tomto smere podpora športu a rozvoja zdravia. Preto definovalo šesticu plôch na nábreží Dunaja, kde sa rozhodlo umiestniť sériu nových workoutových ihrísk. Ide o riešenie, ktoré vhodne dopĺňa športový charakter okolia, napríklad populárnej dunajskej hrádze v Petržalke. Zároveň nebol problém nájsť vhodné miesta, keďže voľných plôch tu bol dostatok.

Príkladom je najväčšie z nových ihrísk pod Mostom SNP na petržalskej strane rieky. Umiestnené je pod mostovkou na západnom okraji Sadu Janka Kráľa – na ploche, ktorá bola doteraz ohradená stavebným plotom, hoci sa tu žiadna aktivita nevykonávala. Priestor sa tak otvoril, prepojil s okolím a lepšie využil v podobe funkcie, vhodne dotvárajúcej park i nábrežie.

Vcelku dobre sú umiestnené aj ďalšie dve ihriská na pravom brehu Dunaja (pri Starom moste a Moste Apollo), rovnako ako tri na ľavom brehu (pod Starým mostom pri Eurovei a na promenáde pri a pod Mostom Lanfranconi). Navyše, zostava jednotlivých cvičiacich prvkov sa na každom ihrisku líši. Niektoré sú uspôsobené viac na posilňovanie s vlastnou váhou, iné zase na posilnenie srdcovo-cievneho systému. Najaktívnejší športovci sú tak motivovaní využiť všetkých šesť Cvičiek, pričom spojené sú bežeckými traťami s presne vymeranými vzdialenosťami.

Mesto na projekte spolupracovalo s externým partnerom, spoločnosťou ČSOB. „Sme radi, že môžeme aj týmto spôsobom pomôcť k tomu, aby bolo z Bratislavy lepšie a aktívnejšie miesto pre život,“ hovorí generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár. „Dlhodobo podporujeme šport a jeho dostupnosť pre všetkých, bez ohľadu na fyzické zdatnosti a predpoklady, a preto vidíme v podpore týchto Cvičiek veľký zmysel.“

Magistrát sa snaží používanie nových plôch podporiť marketingovou kampaňou, ktorej súčasťou je prezentácia možností cvičenia za účasti profesionálneho trénera Maroša Molnára. Tieto sú vysvetlené aj na jednotlivých stanovištiach. Mesto dodáva, že do budúcna je cieľom projekt Cvičko ďalej rozširovať a sieť exteriérových športovísk zväčšovať. Nové workoutové ihriská budú v správe mestskej organizácie STaRZ.

 

V Eurovei má v podmostí pribudnúť "activity park". Zdroj: J&T Real Estate

 

Cvičko je v podstate jednoduchý projekt, veľmi dobre však dokáže zatraktívniť alebo zobytniť predtým len striedmo využité alebo tranzitné verejné priestory. Zároveň ide o dokonalý príklad prístupu, ktorý pripomínam opakovane – ani jeden meter štvorcový priestoru v meste by nemal vyjsť navnivoč. Najlepšími príkladmi sú v tomto prípade podmostia, „nepriestory“, ktoré sú dnes spravidla úplne zanedbané, prázdne a až asociálne.

Ide pritom o vynikajúce plochy, keďže sú prekryté, v prípade Bratislavy sa ich pomerne dosť nachádza v centre a spájajú významné lokality. Fakt, že nikto doteraz nevyužil prázdny ohradený priestor pod Mostom SNP v Petržalke, je absolútne nepochopiteľný. To isté platí o plochách pod Starým mostom pri Eurovei, kde udržiavaný trávnik súkromného developmentu prechádza do prašného a zanedbaného podmostia. Prirodzene, súvisí to aj s vlastníckymi pomermi, stále je však neuveriteľné, že trvalo 12 rokov, kým sa situácia začala ako-tak riešiť.

Aktuálne aktivity snáď naznačujú nový trend. Nielen mesto, ale aj súkromní investori sa začínajú na podmostia pozerať ako na potenciálne plochy pre zvýšenie atraktivity (a v prípade developera aj ziskovosti) prostredia či susedného projektu. Pod Mostom SNP vedľa Cvička by tak mal pribudnúť ešte veľký skatepark, schopný hostiť aj medzinárodné súťaže, kým pod Mostom Apollo vedľa Eurovey II veľká športová zóna.

Podobných projektov snáď pribudne viac, keďže rezervy má Bratislava ešte veľké. Týkajú sa napokon aj Mostu SNP, kde je pravý breh v skutočnosti ďaleko menej problematický ako ľavý. Tam je úlohou preriešiť celý veľký dopravný terminál, rampy a spojenie historického jadra s postupne sa obnovujúcou Vydricou. To je však téma na samostatný príspevok.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube