Author photoAdrian Gubčo 19.11.2019 08:00

YIT Slovakia získava pozemok pri Nuppu a rozšíri ho o ďalší dom

Projekt Nuppu od developera YIT Slovakia patrí k pomerne veľkým developmentom, ktorý bude po dokončení obsahovať približne tisíc bytov. Po novom sa však ešte rozšíri – developerovi sa podarilo získať pozemok v tesnej blízkosti obytného súboru, kde by mala pribudnúť nová bytovka.

Zdroj: YIT Slovakia

Zdroj: YIT Slovakia

YIT novinku oznámilo v tlačovej správe, kde priblížilo, že pozemok získalo od spoločnosti Air Products Slovakia, s.r.o. Novú akvizíciu plánuje developer využiť na scelenie s existujúcou (resp. plánovanou) časťou Nuppu a dotvorenie projektu prostredníctvom novej budovy. Jej výstavba by sa mala spustiť v roku 2022, momentálne sa hľadá architekt.

Detaily nového objektu tak nie sú ešte známe, hoci YIT potvrdzuje, že pôjde o bývanie aj občiansku vybavenosť, pravdepodobne v parteri. Ide o logické rozhodnutie, keďže ulica Mlynské nivy, ktorá tvorí severnú hranu Nuppu, bude mať v budúcnosti nepochybne charakter aktívnej mestskej ulice, keď sa zurbanizujú aj ostatné pozemky v blízkosti – napríklad územie patriace Doprastavu západne od Nuppu - alebo prebehne transformácia areálov severne od ulice.

V takom prípade však bude kľúčové, aby bola oblasť kvalitne obslúžená verejnou dopravou. Už dlhšie je známa informácia, že v blízkosti Nuppu by mala vzniknúť autobusová zastávka. Detaily približuje Silvia Ferencová, riaditeľka marketingu a predaja v YIT Slovakia: „Spolu s DPMB pripravujeme projekt predĺženia linky MHD č. 66 cez Hraničnú a Mlynské Nivy s plánovaným obratiskom na Mlynských Nivách, ako aj s 2 zastávkami MHD. V súčasnosti už máme vydané právoplatné UR, vydanie stavebných povolení a samotnú realizáciu očakávame v priebehu prvej polovice budúceho roka.“

Dátum zriadenia linky ešte nie je známy, predpokladaná trasa vedie z Mlynských nív – kde bude východzia zastávka – cez Hraničnú, Bajkalskú, Trenčiansku, Miletičovu, Záhradnícku, Bajkalskú, Drieňovú, Tomášikovu, Kaštieľsku, Parkovú a Domkársku. Obyvatelia Nuppu tak budú mať na jeden prestup dostupné centrum mesta aj Hlavnú železničnú stanicu, ako aj priame spojenie na trhovisko na Miletičovej.

Naostatok, v lokalite by mala pribudnúť aj cyklotrasa, ktorá bola spolupripravovaná developerom. „Vedenie cyklotrasy je zatiaľ v procese prípravy na obstarávanie projektovej dokumentácie, ku ktorej sme Magistrátu Hlavného mesta Bratislavy poskytli podklady, aby našli najvhodnejšie riešenie nielen pre obyvateľov Nuppu, ale aj celého územia,“ hovorí Silvia Ferencová. Vedenie ani dátum realizácie však ešte nie sú ujasnené, Magistrát má na tento rok na projekt v rozpočte alokovaných 100-tisíc eur.  

 

Priestor, kde vznikne nový dom. Zdroj: Google Maps

 

Nuppu tak získava celistvejšiu víziu, na konci ktorej by mal vzniknúť prechod medzi menej hustou zástavbou tradičnej štvrte Prievoz a mohutnejšou a intenzívnejšou zástavbou v širšom centre Bratislavy. Ulica Mlynské nivy bude v tomto kontexte jednou z najdôležitejších spojníc s centrom, starým aj novým.

Samotný development je komponovaný ako riadková zástavba zväčša osempodlažných doskových obytných domov, zoskupených okolo centrálneho líniového parku. Výnimku v tomto koncepte tvorí vyššia, 12-podlažná budova na východnom okraji developmentu, a dvojica bodových domov na západnom, kde už vtedajšie majetkové pomery neumožňovali budovy navrhnúť inak. V budúcnosti by mala pribudnúť aj kancelárska budova, ktorá vytvorí priestorovú azvukovú bariéru voči diaľnici D1.

Väčšina z dosiaľ postavených alebo predávaných domov obsahuje okolo 98 bytov stredného štandardu. Jedinú výnimku nateraz tvorí „výškový“ objekt, kde ich je 113, podobne netypicky na tom budú aj bodové domy, hoci tu ešte čísla počtu jednotiek neboli ohlásené.

Predajnosť je na vcelku dobrej úrovni. Prvé dve fázy sú už kompetne vypredané, v tretej ostáva voľný jediný byt. V štvrtej – výškovej dominante – je posledných 22 voľných bytov, v piatej 40 a v šiestej, ktorá ohlásila predaj len prednedávnom, je už takmer štvrtia bytov rozpredaných. Faktormi prispievajúcimi k úspešnosti predaja sú kombinácia priaznivej polohy, ceny a racionálnych riešení jednotlivých bytov. Okrem toho, nemalým benefitom je aj prítomnosť veľkého parku a do neho orientovanej vybavenosti.

Tento park je dnes z podstatnej časti zrealizovaný a už nasťahovaní obyvatelia majú k dispozícii multifunkčné ihrisko, miesto pre grilovanie, fitprvky a výbeh pre psy. Čoskoro by sa malo otvoriť ďalšie detské ihrisko a vybudovať by sa mal petang a nové námestie. Obchodné jednotky orientované do parku sú zatiaľ skôr prázdne, s rastom kritickej masy potenciálnych klientov (teda obyvateľov) sa však nepochybe zaplnia.

Projekt je výsledkom práce architektonickej kancelárie Ateliér 3M, ktorá projekt navrhla ešte pre pôvodného developera, ktorý tu naplánoval vznik obytného súboru Bergamon. V rámci pokrízového vývoja sa však tento investor stiahol a novým majiteľom sa stalo YIT. Zásadnejšie zmeny do pôvodného konceptu sa už nerealizovali. Výsledkom je jednoduchá architektúra, ozvláštnená akurát oblým zalomením jednotlivých budov, ako aj ich farebným odlíšením.

V tejto chvíli je štvrtá etapa v stave hrubej stavby, podlažia pribúdajú na piatej etape, v prípade šiestej vzniká stavebná jama. Tretia etapa sa kolauduje a čoskoro budú odovzdávané jednotlivé byty. Pri aktuálnom tempe pribúdania nových častí projektu – teda polroka až trištvrte roka – možno celkové dokončenie developmentu očakávať okolo rokov 2025-2026.

 

Nový centrálny park, ktorý je už z podstatnej časti zrealizovaný. Zdroj: YIT Slovakia

 

Veľký development transformuje niekdajší brownfield, ktorý nahrádza bezproblémovou a vhodnou zástavbou, ktorá nie je pre Ružinov netypická. Ide presne o príklad vhodnej formy zahusťovania – na bývalých výrobných či dopravných plochách, ktoré už stratili účel a sú v kontexte meniaceho sa mesta rušivé.

Bratislava disponuje obrovskými plochami brownfields, ktorých by malo byť okolo 630 hektárov. To je už veľmi veľké územie, ktoré umožňuje výstavbu bytov pre desaťtisíce ľudí. Väčšina týchto plôch je nerovnomerne rozložených po celom meste, čo umožňuje lokálne dostavby, najviac sa ich však koncentruje vo východnej časti Bratislavy, najmä medzi Račianskou ulicou, Tomášikovou ulicou a Trnavskou cestou. Ide o strategický rozvojový smer Hlavného mesta.

Nutnosť hľadania nového využitia týchto plôch priebežne rastie. Pre bývanie, po ktorom je teraz enormný dopyt, totiž už ostáva len približne 20 hektárov vhodne zadefinovaných plôch a kým Hlavné mesto prijme nový Územný plán, môže byť neskoro. Transformácie brownfields musia pri aktualizácii plánu hrať jednu z prioritných rolí.

Nápomocná k tomu môže byť štúdia, ktorú nechal Magistrát vypracovať v uplynulých rokoch ako podklad pre nový Územný plán – tzv. Vyhľadávacia štúdia brownfields je údajne na dobrej úrovni a umožňuje prehľadnú orientáciu medzi všetkými bývalými výrobnými či dopravnými plochami v meste. Nie je známe, či ju aktuálne vedenie Hlavného mesta využíva.

Pre úspešný rozvoj Bratislavy je revitalizácia postindustriálnych plôch zásadná. Napriek rozličným trhovým výkyvom totiž bude prílev nového obyvateľstva do ekonomicky silnej metropoly pokračovať. Je úlohou mesta zabezpečiť, aby sa títo obyvatelia nestali príťažou, čím budú, ak budú smerovať na predmestia a rozširovať obce v bratislavskom zázemí. Obyvatelia sú takmer vždy obohatením mesta, a takto treba uvažovať aj o územnom rozvoji, ktorého cieľom má byť ľudí združovať a nie rozdeľovať.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube