YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 04.08.2022 14:12

Nový Istropolis je bližšie k prvému povoleniu

Zámer výstavby polyfunkčného komplexu Nový Istropolis na Trnavskom mýte sa pomaly hýbe vpred. Spoločnosť Trnavské Mýto, a.s., ktorá patrí pod developera Immocap, vypracovala správu o hodnotení, teda podrobnejšie hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie. Investor musel zohľadniť pripomienky viacerých strán, vrátane Hlavného mesta, ktoré požaduje zváženie redukovaného variantu zámeru.

Zredukovaný zámer. Zdroj: Immocap

Zredukovaný zámer. Zdroj: Immocap

Nový Istropolis patrí k najvýznamnejším a aj najkontroverznejším aktuálnym projektom v Bratislave. Veľké polyfunkčné centrum, tvorené multifunkčnou kultúrno-kongresovou halou a kongresovým hotelom, kancelárskymi objektami, bytovými domami a revitalizovanými verejnými priestranstvami, nahrádza pôvodný Dom odborov Istropolis. Známe dielo architektúry neskorej moderny tvorilo posledné štyri desaťročia charakteristickú súčasť Trnavského mýta, jedného z najvýznamnejších dopravných uzlov v Bratislave. Postupne však zastaralo, na čo jeho majiteľ reaguje snahou o prestavbu, spojenú so zánikom pôvodných objektov.

Návrh Nového Istropolisu bol predstavený v lete 2020. Už predtým bolo známe, že developer zorganizoval medzinárodnú architektonickú súťaž, v ktorej sa presadila holandská kancelária KCAP v spolupráci s nemeckým štúdiom Cityförster a expertmi na kultúrne priestory Charcoalblue. Reakcie na predstavený návrh boli zmiešané – kým na jednej strane ide po urbanistickej a funkčnej stránke o jednoznačný prínos, milovníci modernej architektúry danú koncepciu apriori odmietli a začali sa aktivizovať.

To však developera nezastavilo. Na konci roka 2020 pristúpil k podaniu zámeru na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Jeho súčasťou bola dvojica variantov plus nulový variant (štandardne variant, keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala). K projektu však prišlo veľké množstvo pripomienok, a to zo strany rezortu životného prostredia, dotknutej odbornej a laickej verejnosti, občianskych združení, štátnych a verejných organizácií a ďalších účastníkov konania. Preto musel Immocap pripraviť komplexnejšiu správu o hodnotení, rozšírenú o dodatočné štúdie či o nový variant, vyplývajúci z požiadaviek Magistrátu.

Podľa tejto novej verzie sa aj naďalej plánuje výstavba viacúčelového súboru s kultúrno-spoločenskou časťou (označovanou v dokumentácii ako MFH), bývaním, kanceláriami a verejnými priestormi. Najvyššia plánovaná budova, kancelárska veža so 116,4 metrami, však klesne na 102,5 metrov. Odstraňuje sa aj jedna z bytoviek na nároží Kukučínovej a Škultétyho a nahradená bude trávnikom a spevnenými priestormi. Treťou zmenou je súvisiaci pokles počtu parkovacích miest.

Podľa developera sa vypracovaním správy a hodnotení (ktorá má vyše tisíc strán) spravil významný pokrok. „Ide o dôležitý krok, ktorý nás posúva bližšie k samotnej realizácii Nového Istropolisu. Naplno však pokračujeme nielen v povoľovacích procesoch, ale paralelne aj v ďalších prípravných prácach priamo na Trnavskom mýte,“ priblížil Jakub Gossányi, riaditeľ developmentu v spoločnosti Immocap. Investor dodáva, že Nový Istropolis bude podľa správy spĺňať všetky právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadmi, bezpečnosti aj hygieny. Zvýšiť sa má objem zelene, zaviesť opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy a zlepšiť kvalita pešieho a cyklistického pohybu.

Immocap vypočítava aj ďalšie výhody projektu. Vzniknúť majú tri nové námestia, parter s obchodmi, službami či gastro prevádzkami a kaviarňami, priestory s charakterom bulváru aj intímnejšieho vnútrobloku alebo miesta zamerané na rozvoj komunitných vzťahov. Autá sa presunú do podzemia a územie Nového Istropolisu bude zónou bez áut. „Prinášame do Bratislavy modernú mestskú zónu plnú zelene a kvalitných verejných priestorov, v ktorej bude radosť pracovať, bývať alebo len tak tráviť voľný čas,“ konštatuje CEO Immocap Martin Šramko. Kľúčovou časťou je samozrejme kultúrno-kongresové centrum na medzinárodnej úrovni, no kultúrne aktivity sa majú odohrávať aj v exteriéri.

Predtým, ako bude môcť developer tieto plány zrealizovať, však musí prejsť dlhým povoľovacím procesom – získať ešte musí záverečné stanovisko v rámci procesu EIA, záväzné stanovisko Hlavného mesta, ako aj územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo strany stavebného úradu v mestskej časti Nové Mesto. S prihliadnutím na množstvo pripomienok, počet účastníkov konania a celkovo dlhý čas, ktorý trvá len samotná EIA, to bude ešte na dlho.

Galéria

  • Nová verzia projektu. Zdroj: Immocap
  • Na kultúrno-spoločenskej funkcii projektu sa nateraz nemení nič. Zdroj: Immocap
  • Zachované majú ostať aj pôvodne uvažované menšie verejné priestory. Zdroj: Immocap
  • Pôvodná situácia projektu. Zdroj: Immocap

Medzičasom sa priamo na pozemku pokračuje s búracími prácami. Podľa developera sa postupuje podľa harmonogramu. V týchto dňoch sa pracuje najmä na odstraňovaní hlavnej budovy s kongresovými priestormi, zrovnaný so zemou je Dom detí a mládeže, onedlho sa má pristúpiť k búraniu 16-podlažnej administratívnej budovy. Dom techniky ostáva nateraz zachovaný. Práce by mali pokračovať do konca roka. S použitím trhaviny sa neuvažuje.

Je možné a pravdepodobné, že pozemok tak ostane nejakú dobu úplne prázdny. Ide o predmet kritiky mnohých aktivistov, podľa ktorých je nekorektné, aby developer Istropolis búral už teraz, pričom ešte „nevie, čo naozaj postaví“. Poukazujú pritom na prípad pokračovania River Parku, kde boli pôvodné haly Parku kultúry a oddychu taktiež zbúrané, hoci developeri ešte nemajú príslušné povolenia k výstavbe nových objektov. Pozemky sú tak prázdne, zanedbané a postupne zarastajú náletovou zeleňou.

Táto kritika decentne obchádza, že výstavbu odďaľujú aj neustále odvolania a obštrukcie, ktorých cieľom je povoľovanie developerom čo najviac sťažiť. Podobný scenár možno očakávať aj pri Novom Istropolise, súdiac z charakteru pripomienok. Mnoho občanov využilo svoju možnosť vyjadriť sa k projektu tak, že hromadne kopírovalo vopred spísaný súbor komentárov a požiadaviek, z ktorých sa reálne dalo zapracovať len zopár. Originálne myšlienky nepridali, čo vo mne vyvoláva pocit, že ide len o snahu spomaliť proces.

Vážnejšie sú ale pripomienky Hlavného mesta, ktoré si vynútili vznik nového variantu. V rozsiahlom dokumente som z rýchleho preštudovania nenašiel bližšie zdôvodnenie, prečo mesto žiadalo modifikáciu zámeru. Kým redukcia počtu parkovacích miest (z približne 1700 na 1239) je pozitívna, zníženie výškovej budovy mi príde populistické a odstránenie jedného z bytových domov úplne zbytočné. Variant C síce vychádza v celkovom hodnotení ako najvýhodnejší z hľadiska vplyvov na preslnenie, hluk či dopravu, v súlade s Územným plánom by však mali byť všetky varianty.

Investor sa však očividne snaží o čo najhladšie schválenie zámeru, preto pravdepodobne pristúpi k tejto modifikácii a bude postupovať v súlade s ňou. To by mu malo zjednodušiť aj zisk záväzného stanoviska, ktoré je do veľkej miery kľúčovým povolením. V tejto chvíli mi nie je známe, či už oňho developer požiadal – pravdepodobne skôr požiadal len o stanovisko k investičnému zámeru, z čoho vyplynula aj požiadavka po určitých úpravách. Ak bude s týmto stanoviskom v súlade, k záväznému rozhodnutiu sa môže dostať omnoho rýchlejšie.

Aj Nového Istropolisu sa tak už dotýka určitá „racionalizácia“, hoci nie celkom očakávaným spôsobom. Projekt príde o časť mestotvornosti, ktorou predtým disponoval. Dobrou správou aspoň je, že podľa dokumentácie sa aj naďalej počíta s kultúrno-spoločenskou sálou s podobnou kapacitou, ako sa doteraz uvádzalo, teda s 4,5-tisíc ľuďmi (hoci v mediálnom vyhlásení sa hovorilo o 3-tisíc miestach na sedenie a 5-tisíc miestami na státie). Tá ostáva kľúčovou časťou projektu, od ktorej úrovne závisí, či bude Nový Istropolis prijatý ako úspech.

 

Pôvodná vízia projektu. Najvyššia veža bude po novom nižšia, bytový dom napravo od nej sa budovať nemá. Zdroj: Immocap

 

V tomto smere je dokumentácia aj naďalej ambiciózna. „Kultúrno-spoločenské centrum o nepravidelnom pôdoryse sa prelína s oválnym pôdorysným tvarom koncertnej sály, tvoriacej ťažiskový hmotový prvok kultúrneho stánku. Z horizontálnej kompozície kultúrno–spoločenského centra sa vynára vertikálna hmota objektu hotela,“ popisuje objekt MFH text od projektantov z kancelárie Pantograph.

„Okrem formálnych spojitostí horizontálnej a vertikálnej hmoty preberá architektúra po svojom predchodcovi aj tvaroslovie fasády, interiéru a kvalít, ktorými pôvodný Komplex Istropolis disponuje.“ Architekti Nového Istropolisu sa tak prihlasujú k originálnej zástavbe. Navyše, doplniť ju majú spätným využitím niektorých umeleckých prvkov či materiálov. Ako sa zhŕňa v dokumentácii, navrhovaný objekt sa správa s úctou a dôstojne k okoliu aj k pôvodnej budove.

Zvyšné objekty (dva administratívne a jeden rezidenčný – vo variante C) budú štandardne disponovať aktívnym parterom (prízemím) a predsadenými fasádami s prísnym rastrom, deliacim presklené a plné časti. Objekty by si tak mali zachovať eleganciu a svojský charakter. Budovy budú členené tak, aby vznikla séria verejných priestranstiev s charakterom uličky, námestia aj zeleného vnútrobloku. Ako bolo spomenuté, dovnútra zóny automobily nebudú mať prístup. Hlavnou obslužnou ulicou bude Kukučínova, kde budú umiestnené aj vstupy do pozemnej garáže.

Nový Istropolis má potenciál byť aj napriek zmenám kvalitným projektom, ktorý zásadne zlepší situáciu a stav bloku, kde je plánovaný. Takisto posunie Trnavské mýto, prinesie sem ďalší život a posilní jeho pozíciu sekundárneho centra Bratislavy. Tým je už dnes, ale predovšetkým z dopravného dôvodu. Vďaka novému developmentu sa však môže premeniť aj na spoločenské centrum, keďže bude dôležitým kultúrnym bodom na mape mesta.

O jeho prijatí však môžu napokon rozhodnúť aj detaily. Tými sú kvalita prevedenia, materiálov, doplnenie umeleckých diel, cyklistická infraštruktúra, pešie väzby, program, kvalita nájomcov a schopnosť vyplniť parter atraktívnymi a udržateľnými prevádzkami, ako aj zabezpečenie vhodného operátora kultúrno-kongresového centra. Pred developerom je tak ešte mimoriadne dlhá a mimoriadne náročná cesta. Hoci už má za sebou roky práce, stále je ešte len na jej začiatku. Aktuálne kroky sú tak dôležitými, ale stále len drobnými víťazstvami.

 

Fotografie z 4.8.2022. Pozrite si asanáciu Istropolisu vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Kľúčový projekt sa blíži. Nový Istropolis by mal ísť do výstavby už na budúci rok

08.02.2023 10:32:50 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších aktuálne pripravovaných projektov v Bratislave sa blíži k výstavbe. Nový Istropolis, náhrada pôvodného komplexu Istropolis na Trnavskom mýte od developera Immocap, by mal ísť do realizácie už na budúcu jar. Ešte predtým však musí získať potrebné povolenia. Medzičasom prebieha diskusia o budúcom rozsahu kultúrno-spoločenského centra.

Čítať viac

Legenda je definitívne preč. Istropolis je zrovnaný so zemou

04.12.2022 14:32:10 Adrian Gubčo

V uplynulých dňoch bolo z veľkej časti ukončené búranie výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Na pozemku sa teraz nachádza už len halda sutín, ktoré sa postupne odpratávajú. Definitívne tak bol ukončený príbeh známeho komplexu, ktorý niekoľko rokov dotváral charakter Trnavského mýta. Na jeho mieste developer Immocap vybuduje Nový Istropolis.

Čítať viac

Dominanta Trnavského mýta sa stráca. Výšková budova Istropolisu prichádza o podlažia

06.11.2022 19:58:19 Adrian Gubčo

Asanácia výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov napreduje. V tejto chvíli sa už definitívne strácajú najvyššie podlažia budovy, ktorá tvorila desaťročia výškovú dominantu Trnavského mýta. Stavebník, spoločnosť Immocap, smeruje k ukončeniu búracích prác ešte pred koncom roka, aby uvoľnil miesto projektu Nový Istropolis.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Výšková budova rýchlo mizne

14.10.2022 13:00:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch postupne zaniká výšková administratívna budova, ktorá tvorila súčasť komplexu Domu odborov Istropolis. S jej odstránením odíde do minulosti výrazná dominanta Trnavského mýta, ale aj orientačný bod pre širšie okolie. Búranie súvisí s prípravou na výstavbu Nového Istropolisu, veľkého polyfunkčného zámeru od spoločnosti Immocap.

Čítať viac

Vyššia budova sa ešte nebúrala. Immocap začína s asanáciou veže Istropolisu

20.09.2022 16:48:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom by sa malo začať búranie organizačnej budovy, teda výškovej dominanty niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Oznámil to developer Immocap, ktorý odstraňuje pôvodný komplex, na ktorého mieste chce postaviť projekt Nový Istropolis. Ide pravdepodobne o najvyššiu budovu, aká bola doteraz v Bratislave odstránená.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Zanikajú zvyšky bývalej kultúrnej sály

14.09.2022 15:21:55 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa búrajú posledné časti bývalej kultúrnej a kongresovej časti Domu odborov Istropolis. Monumentálna stavba, ktorá vyše štyri desaťročia tvorila dominantu Trnavského mýta, odchádza definitívne do minulosti. Z celého komplexu ešte ostáva zbúrať výškovú administratívnu časť a do budúcna aj Dom techniky, ktorý prešiel do vlastníctva developera Immocap.

Čítať viac

Architekt Nového Istropolisu Jeroen Dirckx: Kultúrne centrum v Istropolise bude mať svetovú úroveň

02.09.2022 09:15:00 Adrian Gubčo

Nový Istropolis od developera Immocap je dnes považovaný za jeden z najkontroverznejších projektov v Bratislave. Dôvodom je nahradenie pôvodného Domu odborov Istropolis novým komplexom, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho architekt z kancelárie KCAP Jeroen Dirckx si je pochybností vedomý, zároveň však presviedča, že na Trnavskom mýte vznikne skvelý projekt.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká, developer aj naďalej ráta s pôvodným projektom

17.06.2022 16:00:00 Adrian Gubčo

Na Trnavskom mýte postupuje búranie niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Jedna z výrazných stavieb Bratislavy zaniká, aby uvoľnila miesto novému projektu. Developer Immocap chce vybudovať mohutný polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho podoba je však do veľkej miery závislá od verejnej podpory, ktorá je aj naďalej otázna.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká

02.03.2022 15:13:57 Adrian Gubčo

Na začiatku tohto roka sa spustilo búranie Domu odborov Istropolis, veľkého komplexu, ktorý tvoril charakteristickú súčasť Trnavského Mýta. Už onedlho sa to zmení. Na jeho mieste má totiž vzniknúť Nový Istropolis, polyfunkčný komplex s kultúrno-spoločenským centrom, kanceláriami, bývaním a retailom od developera Immocap. Búranie pôvodnej stavby bude prebiehať počas celého tohto roka.

Čítať viac

Immocap má búracie povolenie na Istropolis, prvé práce sa majú spustiť už v najbližších dňoch

10.01.2022 14:16:13 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Dom odborov Istropolis pôjde takmer definitívne k zemi. Developer Immocap oznámil že disponuje právoplatným rozhodnutím mestskej časti Nové Mesto o odstránení existujúceho objektu. Už v najbližších dňoch chce mohutný neskoromodernistický komplex ohradiť a začať s prvými prácami. V budúcnosti ho má nahradiť polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj pomerne rozsiahla kultúrno-spoločenská sála.

Čítať viac

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

22.12.2021 17:20:09 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Čítať viac

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

16.12.2021 13:26:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Čítať viac

Nové Mesto a Immocap sa dohodli, mestská časť podporí projekt Nový Istropolis

29.11.2021 13:24:00 Adrian Gubčo

Spory medzi mestskou časťou Bratislava – Nové mesto a developerom Immocap Group, ktorý pripravuje prestavbu areálu Istropolis, sa nateraz zdajú byť zažehnané. Ako oznámil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti, obom stranám sa podarilo dohodnúť na splnení garancií developera voči verejnosti. Podľa starostu ide o veľké víťazstvo, v skutočnosti to skôr pripomína divadlo.

Čítať viac

Nové Mesto žiada zachovanie kultúrnej funkcie Istropolisu pod hrozbou sankcií, investor ich odmieta

23.09.2021 17:48:29 Adrian Gubčo

Horúca diskusia o budúcnosti priestoru, kde sa dnes nachádza komplex Domu odborov Istropolis, pokračuje aj naďalej. Okrem aktivistov je hlasná aj mestská časť Nové Mesto, ktorá ústami starostu Rudolfa Kusého žiada od developera Immocap splnenie viacerých požiadaviek. Obávajúc sa osudu PKO, za prípadné nesplnenie záväzkov žiada sankcie. Tie developer považuje za neprimerané.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

Kultúrno-kongresové centrum v Novom Istropolise: Čo prinesie Bratislave?

26.05.2021 14:13:19 Adrian Gubčo

Hoci je Nový Istropolis veľký projekt, jeho najvýraznejšou súčasťou má byť nové kultúrno-kongresové centrum. Developer Immocap hovorí, že pôjde o špičkovú modernú sálu s európskymi parametrami, ktorá bude viac než dôstojnou náhradou pôvodného Domu odborov Istropolis a jeho kongresovej časti. Presné detaily sa však odhaľujú až teraz a s nimi aj možnosti, ktoré môže centrum metropole priniesť.

Čítať viac

Proti búraniu Istropolisu spustili petíciu, developer reaguje

13.04.2021 14:48:14 Adrian Gubčo

Plánovaná prestavba územia, kde sa dnes nachádza Dom odborov Istropolis, budí aj naďalej vášne. Aktivisti a odborníci zo združenia DOCOMOMO pripravili Petíciu za záchranu Istropolisu, v ktorej žiadajú zachovanie Istropolisu a jeho vyhlásenie za pamiatku. Na túto iniciatívu zareagoval developer Immocap, pripravujúci Nový Istropolis, ktorý pripomína, že petícia zamlčiava dôležité fakty.

Čítať viac

Hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj sú otvorení prestavbe Istropolisu

18.02.2021 17:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy ani Bratislavský samosprávny kraj neodmietajú premenu areálu Domu odborov Istropolis, hoci výmenou za určité verejnoprospešné opatrenia. Vyjadrili sa tak pre agentúru SITA. Na toto stanovisko už reagoval aj developer Immocap, ktorý prisľúbil, že pripomienky mesta aj kraja bude pri riešení projektu rešpektovať.

Čítať viac

Diskusia okolo Nového Istropolisu pokračuje, aktivistom sa nepáči

18.01.2021 12:12:50 Adrian Gubčo

Predloženie projektu Nového Istropolisu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) nebolo spojené len s predstavením detailov konkrétnych riešení projektu, ale aj s odmietavými reakciami a pripomienkami voči zámeru. Najaktívnejšia je v tomto smere organizácia DOCOMOMO, ktorá obvinila developera Immocap z devastácie kultúrnych hodnôt a rozporuje súlad zámeru s Územným plánom.

Čítať viac

Nový Istropolis odhaľuje ďalšie detaily

03.12.2020 17:47:19 Adrian Gubčo

Predstavenie zámeru prestavby areálu Istropolisu v priebehu leta vyvolalo veľký záujem verejnosti. Developer Immocap odvtedy postupne dávkoval nové informácie o projekte, ktorý má zmeniť Trnavské Mýto a prispieť ku vzniku nového subcentra Bratislavy. Dnes boli zverejnené ďalšie detaily, keďže bol Nový Istropolis podaný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Čítať viac

Ako zmení Nový Istropolis Bratislavu

23.09.2020 13:25:00 Adrian Gubčo

Zámer Nového Istropolisu je momentálne celkom logicky asi najviac diskutovaným investičným zámerom v Bratislave. Podstatná časť debát sa sústredí na otázku asanácie pôvodného Domu odborov Istropolis, ide však len o jednu z tém, o ktorých by sa malo hovoriť. Druhou – možno ešte podstatnejšou – je perspektíva ďalšej budúcnosti Trnavského Mýta a Bratislavy a spôsob, akým ju Nový Istropolis môže ovplyvniť.

Čítať viac

Dom odborov Istropolis sa nedá zachrániť

28.07.2020 13:30:00 Adrian Gubčo

Predstavenie Nového Istropolisu vyvolalo z logických dôvodov mimoriadny záujem médií a obrovský počet reakcií. Veľká väčšina sa venuje jedinej téme – asanácii pôvodného komplexu Istropolis. Milovníci modernistickej architektúry obviňujú developera z neúcty voči historickému a kultúrnemu odkazu budovy, investor Immocap sa bráni, že pôvodný Istropolis bol neudržateľný. Čo sú dôvody takéhoto postoja?

Čítať viac

Nový Istropolis sa odhaľuje

16.07.2020 12:55:25 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Dnešným dňom sa odhaľuje podoba dalšieho dlhoočakávaného bratislavského projektu: známe sú prvé detaily prestavby komplexu Istropolis, ikonickej stavby, tvoriacej už automatickú súčasť Trnavského mýta, asi najdôležitejšieho dopravného uzlu v meste. Developer Immocap oslovil pre návrh prestížnu architektonickú kanceláriu KCAP, víťaza medzinárodnej súťaže.

Čítať viac

Istropolis pokračuje v odhaľovaní detailov: Kultúrne centrum pomôžu navrhnúť poprední medzinárodní experti

24.09.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Developer Nového Istropolisu, spoločnosť Immocap Group, postupne rozbieha komunikáciu, ktorá povedie až k odhaleniu novej podoby developmentu. Po oznámení prvých detailov k súťaži na transformáciu zásadného územia, kde dnes stojí Dom odborov Istropolis, teraz pripomína ďalšie informácie, ktorými sa snaží dokázať, že nový projekt bude pre Bratislavu výrazným prínosom.

Čítať viac

Developer predstavuje ďalšie detaily k Istropolisu: Búranie starého komplexu je takmer isté

12.09.2019 08:15:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Immocap Group včera oznámila, že víťazom súťaže na oživenie územia v priestore Istropolisu na Trnavskom mýte sa definitívne stáva architektonická kancelária KCAP. Popritom bolo poukázané na problémy súčasného komplexu, z čoho viacmenej už jasne vyplýva, že preferovanou možnosťou je zánik pôvodnej budovy a jej nahradenie novou štruktúrou.

Čítať viac

YIT ustupuje od projektu prestavby Istropolisu

21.08.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia vystúpil z projektu prestavby komplexu Domu odborov Istropolis na Trnavskom mýte. Táto správa prichádza len niekoľko dní po mediálnom šume súvisiacom s odhalením neaktuálnej vizualizácie možnej podoby územia od jedného z účastníkov architektonickej súťaže. Developer tak ostáva plne pod kontrolou spoločnosti Immocap Group.

Čítať viac

Aká bude budúcnosť Istropolisu?

16.08.2019 10:20:00 Adrian Gubčo

V bratislavskej komunite postupne rastie záujem o budúcnosť komplexu Domu odborov Istropolis, ktorý bol už pred časom predaný spoločnostiam Immocap Group a YIT Slovakia. Po náznakoch o tom, že na areál prebehla medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, unikla prvá z vizualizácií, čo vzbudilo ďalšiu záplavu reakcií. Aká bude naozaj budúcnosť tohto komplexu?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube