Author photoAdrian Gubčo 04.12.2022 14:32

Legenda je definitívne preč. Istropolis je zrovnaný so zemou

V uplynulých dňoch bolo z veľkej časti ukončené búranie výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Na pozemku sa teraz nachádza už len halda sutín, ktoré sa postupne odpratávajú. Definitívne tak bol ukončený príbeh známeho komplexu, ktorý niekoľko rokov dotváral charakter Trnavského mýta. Na jeho mieste developer Immocap vybuduje Nový Istropolis.

Fotografia z 30.11.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Fotografia z 30.11.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Príbeh Istropolisu sa začal písať v roku 1956, kedy sa konala urbanisticko-architektonická súťaž na Dom odborov, techniky a kultúry. Vybrané bolo miesto na Trnavskom mýte, kde sa už vtedy uvažovalo s umiestnením nového sekundárneho centra mesta. Prvá cena udelená nebola, na druhom mieste sa však umiestnila koncepcia architektov T. Gebauera, F. Končeka, I. Skočeka a Ľ. Titla. V roku 1958 sa stali generálnymi projektantami.

Konček, Skoček a Titl (neskôr prezývaní Lordi) postupne vytvorili dve ďalšie alternatívne štúdie, úvodný projekt výškovej budovy dokončili v roku 1960. Finálnu podobu však nemala kongresová hala, úvodný projekt Domu odborov bol schválený až v čase, kedy dokončili vežu – v roku 1965. V roku 1971 bol zbúraný historický Berchtoldov palác z roku 1832, v tom istom čase bol dokončený aj Dom techniky. V roku 1974 bola ukončená výstavba Domu detí. O dva roky neskôr došlo k finálnej úprave projektu hlavnej kultúrno-spoločenskej sály Domu odborov.

Konečne sa tak otvoril priestor pre plné dobudovanie „Domu odborov, techniky a kultúry“, ku ktorému došlo v roku 1981. Jedným z hlavných účelov stavby bolo vytvorenie miesta pre zjazdy Komunistickej strany Slovenska, čo sa podpísalo na vysokej reprezentatívnosti budovy. Túto funkciu však Istropolis neniesol dlho – o niekoľko neskôr sa režim zrútil a v roku 1990 sa komplex premenoval Kongresové a kultúrne centrum Istropolis.

Galéria

  • Fotografia z 30.11.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Fotografia z 30.11.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Fotografia z 30.11.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Fotografia z 30.11.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Fotografia z 21.11.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Fotografia z 21.11.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Fotografia z 21.11.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Immocap

Napriek tomu, že bol miestom organizácie viacerých populárnych podujatí a umiestnené tu bolo na tú dobu veľmi moderné kino alebo divadlo (divadlá), už v roku 1999 začal ponovembrový majiteľ – Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií (JMF) – inzerovať predaj Istropolisu. Mohutný komplex bol ekonomicky neudržateľný. Úroveň kultúrnej časti objektu sa začala znižovať umiestnením rozličných prevádzok, ktoré mali vykryť straty. JMF neprijal ponuku od miestnej samosprávy ani od Hlavného mesta na odpredaj.

K predaju došlo až v roku 2017, kedy sa majiteľmi Domu odborov Istropolis stali spoločnosti Immocap Group a YIT Slovakia. Druhá menovaná firma sa neskôr stiahla, prvý developer však pokračoval v príprave investičného zámeru, ktorý mal priniesť nové využitie priestoru. V rámci medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže bol za najlepší označený návrh holandskej kancelárie KCAP v spolupráci s nemeckou kanceláriou Cityförster, ktorá so zachovaním Istropolisu nepočítala. V tom čase sa už začínali mobilizovať historici architektúry, združení okolo organizácie DOCOMOMO, so snahou o úplné zachovanie Istropolisu.

Odhalenie nového zámeru vyvolalo veľkú vlnu odporu u časti verejnosti. Zo širšieho hľadiska však nešlo o univerzálny nesúhlas. Hoci odporcovia búrania Istropolisu zorganizovali petíciu a apelovali na vyhlásenie komplexu za národnú kultúrnu pamiatku, Pamiatkový úrad SR to odmietol. Medzičasom, developer získal súhlas s asanáciou komplexu. V januári tohto roka sa začalo s odstraňovaním obkladu na prvej zo stavieb a čoskoro nato aj s celkovým búraním.

Dnes sú búracie práce prakticky ukončené. Developer pravdepodobne v najbližších týždňoch dokončí aj čistenie pozemku a jeho prípravu na ďalšiu transformáciu. Nový zámer medzičasom postupuje v povoľovacom konaní. V tejto chvíli prebieha posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) a rovnako aj overovanie súladu s územným plánom. Nasledovať bude územné a stavebné konanie, a to už pod gesciou nového vedenia mestskej časti (a pravdepodobne aj stavebného úradu), ktoré sa k búraniu Istropolisu svojho času vyjadrovalo veľmi kriticky.

 

Fotografia z 21.11.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

V každom prípade, v tomto momente už nie je veľmi čo zachraňovať. Z komplexu ostal zachovaný ešte Dom techniky, ani tento však pravdepodobne nebude mať dlhú životnosť. Keďže je objekt po novom vo vlastníctve developera, bude včlenený do nového developmentu – a to aj s možnosťou, že sa zbúra a nahradí budovami, ktoré budú lepšie zohľadňovať uvažovaný koncept nového projektu.

Ten ráta so vznikom polyfunkčnej zóny s kanceláriami, bývaním, retailom v parteri a vybudovaním veľkého kultúrno-kongresového centra s pridruženým kongresovým hotelom. Nový Istropolis má lepšie nadväzovať na urbanistický charakter okolia Trnavského mýta. Hmotovo bude zástavba reagovať na susedstvo a postupne gradovať k priestoru železničnej stanice Filiálka. Vzniknúť má aj výšková dominanta so 102 metrami. Popri tom bude development obsahovať sériu verejných priestranstiev, od veľkých rozptylových plôch pred kultúrnym centrom smerom k Trnavskému mýtu, po menšie poloverejné plochy hlbšie v území. 

Z hľadiska verejnosti je kľúčovou časťou kultúrno-kongresové centrum. Vízia, predstavená v lete 2020, predpokladá, že v hlavnej sále centra bude tritisíc miest na sedenie a päťtisíc na státie. Pôjde však o vysoko flexibilný priestor, ktorý sa bude dať predeliť na menej sál s paralelným programom. Developer v tomto vidí veľkú prednosť oproti pôvodnému Istropolisu, ktorý takúto mieru flexibility neumožňoval, a to ani v prípade prestavby. Na pôvodný objekt chce každopádne odkázať materiálovým riešením alebo spätným využitím zachovaných originálnych prvkov.

V tomto momente nie je definitívne, či takáto mohutná hala naozaj vznikne. Developer totiž počítal s finančnou spoluúčasťou verejného sektora. Tá je v tomto momente nepravdepodobná. Zatiaľ neoverené informácie naznačujú, že o projekt sa zaujímajú zahraniční investori, vrátane investorov z krajín Perzského zálivu. V každom prípade, zmenšenie haly by bolo veľkou chybou. 

Immocap dnes odhaduje spustenie výstavby - aspoň podľa oficiálneho webu - v prvom kvartáli roka 2023. Tento termín nie je pravdepodobný. Nový Istropolis sa však skôr čo neskôr realitou v určitej podobe stane. Ostáva len dúfať, že sa stane podobne kultovou stavbou a do istej miery aj legendou, ako bol pôvodný komplex. Predpoklady pre to má. 

 

Fotografie z 30.11.2022 a 21.11.2022. Pozrite si búranie Istropolisu vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube