Author photoAdrian Gubčo 22.05.2020 11:25

Projektová dokumentácia druhej etapy Petržalskej radiály je dokončená, čoskoro by sa mala začať súťaž na zhotoviteľa

Asi najdôležitejší pripravovaný projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave – druhá etapa Nosného systému MHD, lepšie známa ako pokračovanie Petržalskej radiály – sa krok po kroku blíži k začiatku výstavby. V priebehu apríla projektant odovzdal dokumentáciu pre realizáciu stavby, čo je prakticky posledný krok pred štartom súťaže na zhotoviteľa a následnou výstavbou.

Zdroj: Reming Consult via ASB.sk

Zdroj: Reming Consult via ASB.sk

Pre Hlavné mesto ide o strategicky mimoriadne dôležitý projekt, ktorého cieľom je zlepšiť spojenie najväčšieho bratislavského sídliska s centrom mesta kapacitnou koľajovou dopravou – teda zámer, ktorý mal byť pôvodne vo forme ťažkého metra, neskôr ľahkého, vybudovaný už pred desaťročiami. Nakoniec sa pristúpilo k riešeniu vo forme električkovej trate, ktorej prvá časť bola dokončená na konci roka 2016.

Pôvodne sa predpokladalo, že druhá časť, spájajúca súčasnú konečnú na Jungmannovej ulici s obratiskom a halou dennej kontroly v Janíkovom dvore, pôjde do výstavby prakticky okamžite a dokončená bude v roku 2020. Termíny sa však začali naťahovať. Trať mala byť najprv sprevádzkovaná v roku 2021 a nakoniec v roku 2023. V tomto prípade už ide o hraničný termín, keďže projekt je financovaný z fondov EÚ a v roku 2023 končí obdobie, pre ktoré je projekt financovateľný. V opačnom prípade by musela Bratislava za projekt zaplatiť sama.

Nido

V stávke je tak veľa. Hlavné mesto v novembri 2018 získalo územné rozhodnutie, ktoré bolo správoplatnené až v apríli 2019 kvôli odvolaniam. V lete 2019 bola dokončená dokumentácia pre stavebné povolenie, pričom mesto od leta 2019 do januára 2020 podľa portálu iMHD.sk podalo štyri žiadosti o vydanie stavebného povolenia a priebežne rieši vysporiadanie pozemkov v okolí trate. V apríli zas spoločnosť Reming Consult, súčasť združenia dodávateľov (s Alfa 04 a Pio Keramoprojekt) odovzdala mestu dokumentáciu pre realizáciu stavby.

To, spoločne s vydaním stavebného povolenia, je posledným krokom predtým, ako sa môže vyhlásiť súťaž na zhotoviteľa stavby. Vydanie a správoplatnenie povolenia však môže byť ešte témou na dlhšie. Mesto predtým dodalo nekompletnú dokumentáciu a potýkalo sa s odporom voči projektu, čo vedie k predpokladu, že niekoľko mesiacov uplynie, kým bude povolenie naozaj právoplatné.

Hlavné mesto tak čaká súťaž na zhotoviteľa, ktorá zaberie minimálne pol roka, ako aj podávanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo strany EÚ (Operačný program Integrovaná infraštruktúra), pričom iMHD uvádza, že tento by podľa predpokladu mohol byť schválený v lete tohto roka.

Nateraz sa počíta s variantom, že výstavba električkovej trate v Petržalke započne na jar 2021 a dokončená bude v lete 2023. V tejto chvíli sa ešte nedá naisto povedať, či sa to stihne, ide však o veľmi tesný termín. Stavba bude musieť pokračovať hladko a bez akýchkoľvek zásadných komplikácií, čo býva v Bratislave pomerne častý problém.

 

Vedenie trate v Petržalke. Zdroj: iMHD.sk

 

Hoci postup príprav sa nevyhýba problémom, pozitívom je, že trať samotná by mala byť aspoň na dobrej technickej aj dizajnovej úrovni. Projekt bol čiastočne prepracovaný Útvarom Hlavnej architektky, ktorá upravila najmä podobu jednotlivých zastávok. Z týchto sa má stať príťažlivý verejný priestor, tvoriaci príjemné prostredie pre vyčkávanie (špecialitou sú zelené strechy prístreškov). Zlepšeniami prešiel aj návrh zelene a okolitej dopravnej infraštruktúry – napriamená by napríklad mala byť Kutlíkova ulica. Metropolitný inštitút Bratislavy súbežne s projektom električkovej trate pripravuje doplnenie lávok cez Chorvátske rameno.

Druhá etapa Petržalskej radiály bude mať celkovú dĺžku 4,389 km a jednotný rozchod 1000 mm. Nachádzať sa tu bude sedem zastávok, dnes existujúca Jungmannova bude využívaná ako občasná. Pozdĺž trate mesto nebude budovať širokú súbežnú cestu, ako sa kedysi navrhovalo, úpravou však prejde Jantárová cesta a nová spojnica pravdepodobne vznikne medzi Rusovskou a Jiráskovou, kde sa pripravuje súkromný development.

Trať bude celá úrovňová v snahe o pokiaľ možno čo najmenej bariérové a najviac mestotvorné riešenie. V medzizastávkových úsekoch bude zvršok zelený, trať samotná bude vymedzená stromoradiami. Pozdĺž celej radiály od Janíkovho dvora až po dnešnú zastávku Bosákova by mala vzniknúť súbežná cyklotrasa so šírkou štyri metre, čo z nej spraví prvú reálnu bratislavskú cyklodiaľnicu.

Vedeniu trate je už prispôsobené vedenie verejnej dopravy v Petržalke, ktoré zabezpečí relatívne ľahký prestup medzi autobusmi a električkami, hoci vyslovene prestupné terminály vznikať nebudú. Úpravami prejde zastávka Bosákova, čo je náprava chyby z prvej etapy.

Celkový rozpočet na stavbu sa pohybuje na úrovni zhruba 82 miliónov eur (podľa Protokolu o vykonaní štátnej expertízy na stavebný zámer verejnej práce, vypracovaného v júli 2018).

 

Okolo trate v budúcnosti vznikne centrum Petržalky. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Dokončenie Petržalskej radiály prispeje k výraznému zlepšeniu možností rýchlej a kapacitnej prepravy medzi jednotlivými brehmi Dunaja. Podstatná časť Petržalky získa vynikajúce spojenie do historického centra, po dobudovaní ďalších projektov – predovšetkým električkovej trate po Pribinovej a Košickej – aj do nového. Obyvatelia mestskej časti dostanú viac než kvalitnú alternatívu voči automobilovej doprave.

Okrem toho nemožno zabudnúť ani na súvisiacu cykloinfraštruktúru. Rovinatá a riedko zastavaná Petržalka poskytuje ideálne podmienky pre rozvoj cyklistiky, hoci stále chýba dostatočná infraštruktúra. To sa teraz výrazným spôsobom zmení, čo vytvára predpoklad pre masívne zvýšenie významu cyklodopravy. V neposlednom rade sa zlepší aj pešia doprava vďaka novým súbežným chodníkom a prepojeniam cez rameno.

Je vysoko pravdepodobné, že radikálne skvalitnenie možností mobility vyvolá zvýšený záujem developerov o výstavbu v lokalite. Tzv. centrálny rozvojový koridor bol už pri tvorbe pôvodnej koncepcie sídliska navrhovaný ako miesto, kde sa bude lokalizovať najvyššia vybavenosť, vzhľadom na absenciu nosného dopravného systému sa však k jej realizácii nikdy nepristúpilo. Zmeniť by sa to malo už čoskoro, keďže s dokončením trate sa odblokuje stavebná uzávera v koridore.

Mesto vývoju výnimočne predchádza a preto pripravilo urbanistickú štúdiu, ktorá má byť podkladom pre zmenu Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy. Existujúci územný plán totiž umožňuje aj takú výstavbu, ktorá nie je v súlade so súčasnými predstavami expertov o využití územia. Nanešťastie, finálna verzia urbanistickej štúdie a následne zmeny ÚP sú v nedohľadne, pretože sa téma spolititizovala. Návrh zástavby, inak pomerne riedkej, sa napriek svojej citlivosti stretol s odporom časti verejnosti.

Na konci dňa sem však výstavba určite príde – a to je pozitívne. Petržalka si zaslúži svoje skutočné centrum s kvalitnými verejnými priestranstvami, pracoviskami, službami, kultúrou, rekreačnými možnosťami, vzdelávacími inštitúciami, ale aj bývaním. Sídlisko sa môže (a musí) zmeniť na mesto, ak má poskytovať skutočne vysokú kvalitu života. Spolupracovať na tom bude musieť s developermi, ktorí budú mať k dispozícii prísnu, ale férovú reguláciu.

Električková trať je kľúčom k lepšej budúcnosti Petržalky aj Bratislavy. Jej výstavba snáď už nie je vzdialenou možnosťou, ale reálnym projektom, ktorého výstavba sa spustí už v budúcom roku.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Reming Consult via ASB.sk

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube