YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 22.05.2020 11:25

Projektová dokumentácia druhej etapy Petržalskej radiály je dokončená, čoskoro by sa mala začať súťaž na zhotoviteľa

Asi najdôležitejší pripravovaný projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave – druhá etapa Nosného systému MHD, lepšie známa ako pokračovanie Petržalskej radiály – sa krok po kroku blíži k začiatku výstavby. V priebehu apríla projektant odovzdal dokumentáciu pre realizáciu stavby, čo je prakticky posledný krok pred štartom súťaže na zhotoviteľa a následnou výstavbou.

Zdroj: Reming Consult via ASB.sk

Zdroj: Reming Consult via ASB.sk

Pre Hlavné mesto ide o strategicky mimoriadne dôležitý projekt, ktorého cieľom je zlepšiť spojenie najväčšieho bratislavského sídliska s centrom mesta kapacitnou koľajovou dopravou – teda zámer, ktorý mal byť pôvodne vo forme ťažkého metra, neskôr ľahkého, vybudovaný už pred desaťročiami. Nakoniec sa pristúpilo k riešeniu vo forme električkovej trate, ktorej prvá časť bola dokončená na konci roka 2016.

Pôvodne sa predpokladalo, že druhá časť, spájajúca súčasnú konečnú na Jungmannovej ulici s obratiskom a halou dennej kontroly v Janíkovom dvore, pôjde do výstavby prakticky okamžite a dokončená bude v roku 2020. Termíny sa však začali naťahovať. Trať mala byť najprv sprevádzkovaná v roku 2021 a nakoniec v roku 2023. V tomto prípade už ide o hraničný termín, keďže projekt je financovaný z fondov EÚ a v roku 2023 končí obdobie, pre ktoré je projekt financovateľný. V opačnom prípade by musela Bratislava za projekt zaplatiť sama.

Nido

V stávke je tak veľa. Hlavné mesto v novembri 2018 získalo územné rozhodnutie, ktoré bolo správoplatnené až v apríli 2019 kvôli odvolaniam. V lete 2019 bola dokončená dokumentácia pre stavebné povolenie, pričom mesto od leta 2019 do januára 2020 podľa portálu iMHD.sk podalo štyri žiadosti o vydanie stavebného povolenia a priebežne rieši vysporiadanie pozemkov v okolí trate. V apríli zas spoločnosť Reming Consult, súčasť združenia dodávateľov (s Alfa 04 a Pio Keramoprojekt) odovzdala mestu dokumentáciu pre realizáciu stavby.

To, spoločne s vydaním stavebného povolenia, je posledným krokom predtým, ako sa môže vyhlásiť súťaž na zhotoviteľa stavby. Vydanie a správoplatnenie povolenia však môže byť ešte témou na dlhšie. Mesto predtým dodalo nekompletnú dokumentáciu a potýkalo sa s odporom voči projektu, čo vedie k predpokladu, že niekoľko mesiacov uplynie, kým bude povolenie naozaj právoplatné.

Hlavné mesto tak čaká súťaž na zhotoviteľa, ktorá zaberie minimálne pol roka, ako aj podávanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo strany EÚ (Operačný program Integrovaná infraštruktúra), pričom iMHD uvádza, že tento by podľa predpokladu mohol byť schválený v lete tohto roka.

Nateraz sa počíta s variantom, že výstavba električkovej trate v Petržalke započne na jar 2021 a dokončená bude v lete 2023. V tejto chvíli sa ešte nedá naisto povedať, či sa to stihne, ide však o veľmi tesný termín. Stavba bude musieť pokračovať hladko a bez akýchkoľvek zásadných komplikácií, čo býva v Bratislave pomerne častý problém.

 

Vedenie trate v Petržalke. Zdroj: iMHD.sk

 

Hoci postup príprav sa nevyhýba problémom, pozitívom je, že trať samotná by mala byť aspoň na dobrej technickej aj dizajnovej úrovni. Projekt bol čiastočne prepracovaný Útvarom Hlavnej architektky, ktorá upravila najmä podobu jednotlivých zastávok. Z týchto sa má stať príťažlivý verejný priestor, tvoriaci príjemné prostredie pre vyčkávanie (špecialitou sú zelené strechy prístreškov). Zlepšeniami prešiel aj návrh zelene a okolitej dopravnej infraštruktúry – napriamená by napríklad mala byť Kutlíkova ulica. Metropolitný inštitút Bratislavy súbežne s projektom električkovej trate pripravuje doplnenie lávok cez Chorvátske rameno.

Druhá etapa Petržalskej radiály bude mať celkovú dĺžku 4,389 km a jednotný rozchod 1000 mm. Nachádzať sa tu bude sedem zastávok, dnes existujúca Jungmannova bude využívaná ako občasná. Pozdĺž trate mesto nebude budovať širokú súbežnú cestu, ako sa kedysi navrhovalo, úpravou však prejde Jantárová cesta a nová spojnica pravdepodobne vznikne medzi Rusovskou a Jiráskovou, kde sa pripravuje súkromný development.

Trať bude celá úrovňová v snahe o pokiaľ možno čo najmenej bariérové a najviac mestotvorné riešenie. V medzizastávkových úsekoch bude zvršok zelený, trať samotná bude vymedzená stromoradiami. Pozdĺž celej radiály od Janíkovho dvora až po dnešnú zastávku Bosákova by mala vzniknúť súbežná cyklotrasa so šírkou štyri metre, čo z nej spraví prvú reálnu bratislavskú cyklodiaľnicu.

Vedeniu trate je už prispôsobené vedenie verejnej dopravy v Petržalke, ktoré zabezpečí relatívne ľahký prestup medzi autobusmi a električkami, hoci vyslovene prestupné terminály vznikať nebudú. Úpravami prejde zastávka Bosákova, čo je náprava chyby z prvej etapy.

Celkový rozpočet na stavbu sa pohybuje na úrovni zhruba 82 miliónov eur (podľa Protokolu o vykonaní štátnej expertízy na stavebný zámer verejnej práce, vypracovaného v júli 2018).

 

Okolo trate v budúcnosti vznikne centrum Petržalky. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Dokončenie Petržalskej radiály prispeje k výraznému zlepšeniu možností rýchlej a kapacitnej prepravy medzi jednotlivými brehmi Dunaja. Podstatná časť Petržalky získa vynikajúce spojenie do historického centra, po dobudovaní ďalších projektov – predovšetkým električkovej trate po Pribinovej a Košickej – aj do nového. Obyvatelia mestskej časti dostanú viac než kvalitnú alternatívu voči automobilovej doprave.

Okrem toho nemožno zabudnúť ani na súvisiacu cykloinfraštruktúru. Rovinatá a riedko zastavaná Petržalka poskytuje ideálne podmienky pre rozvoj cyklistiky, hoci stále chýba dostatočná infraštruktúra. To sa teraz výrazným spôsobom zmení, čo vytvára predpoklad pre masívne zvýšenie významu cyklodopravy. V neposlednom rade sa zlepší aj pešia doprava vďaka novým súbežným chodníkom a prepojeniam cez rameno.

Je vysoko pravdepodobné, že radikálne skvalitnenie možností mobility vyvolá zvýšený záujem developerov o výstavbu v lokalite. Tzv. centrálny rozvojový koridor bol už pri tvorbe pôvodnej koncepcie sídliska navrhovaný ako miesto, kde sa bude lokalizovať najvyššia vybavenosť, vzhľadom na absenciu nosného dopravného systému sa však k jej realizácii nikdy nepristúpilo. Zmeniť by sa to malo už čoskoro, keďže s dokončením trate sa odblokuje stavebná uzávera v koridore.

Mesto vývoju výnimočne predchádza a preto pripravilo urbanistickú štúdiu, ktorá má byť podkladom pre zmenu Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy. Existujúci územný plán totiž umožňuje aj takú výstavbu, ktorá nie je v súlade so súčasnými predstavami expertov o využití územia. Nanešťastie, finálna verzia urbanistickej štúdie a následne zmeny ÚP sú v nedohľadne, pretože sa téma spolititizovala. Návrh zástavby, inak pomerne riedkej, sa napriek svojej citlivosti stretol s odporom časti verejnosti.

Na konci dňa sem však výstavba určite príde – a to je pozitívne. Petržalka si zaslúži svoje skutočné centrum s kvalitnými verejnými priestranstvami, pracoviskami, službami, kultúrou, rekreačnými možnosťami, vzdelávacími inštitúciami, ale aj bývaním. Sídlisko sa môže (a musí) zmeniť na mesto, ak má poskytovať skutočne vysokú kvalitu života. Spolupracovať na tom bude musieť s developermi, ktorí budú mať k dispozícii prísnu, ale férovú reguláciu.

Električková trať je kľúčom k lepšej budúcnosti Petržalky aj Bratislavy. Jej výstavba snáď už nie je vzdialenou možnosťou, ale reálnym projektom, ktorého výstavba sa spustí už v budúcom roku.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Reming Consult via ASB.sk

Súvisiace články

Pokrok na petržalskej trati: Výstavba mosta cez Chorvátske rameno postupuje, vyžiada si to obmedzenia

27.11.2022 11:18:09 Andrej Sárközi

Budovanie druhej etapy Petržalskej električkovej radiály napreduje. Napriek problémom v minulosti dnes práce postupujú rýchlo a citeľne zasahujú život na najväčšom bratislavksom sídlisku. Stavebník – Hlavné mesto SR Bratislava - včera spustil obchádzkovú trasu, ktorá umožní uvoľnenie priestoru pre výstavbu dôležitého premostenia cez Chorvátske rameno. 

Čítať viac

Viditeľný pokrok. Električková trať v Petržalke začína naberať kontúry

17.11.2022 19:50:00 Andrej Sárközi

Diskutovanejší verejný projekt pravdepodobne v Bratislave nenájdete. Druhá etapa budovania Petržalskej električkovej radiály si prešla viacerými problémami, práce na stavbe však teraz reálne postupujú. Budúca nosná línia mestskej hromadnej dopravy na najväčšom bratislavskom sídlisku naberá čoraz reálnejšie kontúry.

Čítať viac

Vysoké tempo, málo informácií: Kedy bude dokončená Petržalská radiála, nevie ani mestská časť

11.10.2022 10:25:06 Andrej Sárközi

Príbeh dlhší ako Remarquove romány a prepletenejší ako detektívky od Agathy Christie. Dramatické zvraty okolo Petržalskej radiály sú známe už asi každému – od oneskoreného spustenia výstavby, cez poľavenie prác na stavenisku až po takmer úplné prerušenie výstavby na celej radiále pre infláciu.

Čítať viac

Kľúčový dopravný projekt sa konečne rozbehol: Práce na električkovej trati v Petržalke postupujú

26.09.2022 11:37:31 RED

Napínavý príbeh s početnými peripetiami okolo Petržalskej električkovej radiály pokračuje. Od polovice augusta 2022, keď primátor hlavného mesta Matúš Vallo oznámil po mesiacoch stavebného ticha obnovenie prác na výstavbe jej predĺženia, sa veci konečne pohli z miesta. Termín dokončenia na konci roka 2023 však ostáva aj naďalej nereálny. 

Čítať viac

Konečne dobré správy: Mesto oznámilo, kedy sa obnovia práce na výstavbe električkovej trate v Petržalke

09.08.2022 16:50:48 Adrian Gubčo

Hlavné mesto po niekoľkomesačnom útlme obnovuje práce na výstavbe Petržalskej električkovej radiály. Najvýznamnejší investičný projekt Bratislavy v posledných rokoch bol takmer úplne pozastavený kvôli významnému nárastu cien materiálov, v dôsledku čoho konzorcium zhotoviteľov odmietlo pokračovať v stavebných prácach. Rokovania s mestom trvali niekoľko týždňov, teraz však primátor Matúš Vallo oznamuje, že sa konečne našlo riešenie.

Čítať viac

Nekonečný príbeh pokračuje: mesto zlyháva v obnovení výstavby električky v Petržalke

05.08.2022 12:33:51 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Ani na začiatku augusta nebadať na stavbe predĺženia Petržalskej električkovej radiály vyššiu aktivitu. Jeden z najväčších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je už niekoľko mesiacov utlmený, čo má byť dôsledkom neúmerného zdražovania materiálov a súvisiacej neochoty zhotoviteľa pokračovať v prácach. Kľúčom k obnoveniu výstavby je podpis dodatku k zmluve zo strany Hlavného mesta, ktorý by tento problém riešil.

Čítať viac

Prestrelka Magistrátu a MIRRI pokračuje, výstavba električky v Petržalke naďalej stagnuje

27.06.2022 15:02:09 RED

Nikoho neteší pohľad na stavenisko bez stavebného ruchu. Dvojnásobne to platí v prípade momentálne najdôležitejšieho a kľúčového dopravného projektu v Bratislave – predĺženia električkovej trate po južný okraj Petržalky. Stavebné práce na ňom už dlhšie poľavujú a časový sklz oproti pôvodnému harmonogramu sa zväčšuje.

Čítať viac

Výstavba Petržalskej radiály sa dostáva do čoraz väčšieho meškania, stavebné práce poľavujú

03.06.2022 16:09:43 Adrian Gubčo

Najvýznamnejší a najväčší mestský investičný projekt v posledných rokoch čelí komplikáciám. Druhá etapa petržalskej radiály má byť dokončená a prevádzkyschopná do konca roka 2023, napriek tomu je aktivita na stavenisku minimálna. Podľa Hlavného mesta situáciu ovplyvňuje masívna inflácia a s tým súvisiaci nárast cien a energií, ako aj nezhody v konzorciu. Vedie to až k úvahám o ohrození financovania stavby z eurofondov.

Čítať viac

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa pomaly rozbieha

08.02.2022 11:37:50 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pomaly rozbieha stavebné práce na druhej etape Nosného systému MHD, teda Petržalskej radiále. Nová električková trať, ktorá prepojí súčasnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovým dvorom, vzniká v koridore, pôvodne určenom pre metro. V týchto dňoch zanikajú posledné zvyšky po jeho výstavbe, aby boli čoskoro nahradené novou traťou.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Bratislava oficiálne spustila výstavbu električkovej trate v Petržalke

22.11.2021 18:36:30 Adrian Gubčo

Hlavné mesto odovzdaním staveniska zhotoviteľovi 18.11. oficiálne odštartovalo výstavbu druhej etapy projektu druhej etapy Nosného systému MHD, resp. predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Realizácia sa naštartovala po dlhej príprave s niekoľkoročným meškaním. Hlavné mesto chce prevádzku na predĺženej trati spustiť ešte pred koncom roka 2023.

Čítať viac

Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke

04.11.2021 15:12:13 Adrian Gubčo

Projekt druhej etapy Nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, teda predĺženie Petržalskej radiály, sa konečne posúva do fázy výstavby. Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom, ktorému do 15 dní odovzdá stavenisko. Prvé práce by sa tak mohli rozbehnúť ešte v novembri. Podľa mesta majú prvé električky po trati premávať na konci roka 2023.

Čítať viac

Hlavné mesto čoskoro podpíše zmluvu na výstavbu električky v Petržalke

25.10.2021 16:20:47 Adrian Gubčo

V týchto dňoch by mala byť konečne podpísaná zmluva na výstavbu druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Informoval o tom primátor Hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo s tým, že víťaz verejného obstarávania, Združenie MHD Petržalka, má v priebehu dneška dodať podpísanú zmluvu, na čo ju podpíše aj mesto. Otvára sa tým cesta k spusteniu výstavby dlhoočakávaného projektu.

Čítať viac

Stihne sa dokončiť Petržalská radiála načas?

11.10.2021 18:08:04 Adrian Gubčo

Minulý týždeň sa opäť zablýskalo okolo projektu výstavby druhej etapy Petržalskej električkovej radiály. Spôsobené to bolo vyjadrením vicepremiérky a ministerky pre investície a regionálny rozvoj Veroniky Remišovej, ktorá zapochybovala o reálnosti dokončenia projektu načas. Pochybnosti naznačil aj minister dopravy Andrej Doležal. Magistrát vidí za kritikou politiku.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavuje výsledok verejného obstarávania na zhotoviteľa druhej etapy petržalskej radiály

22.07.2021 17:30:05 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava vyhodnotil verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke – teda petržalskej električkovej trate. Momentálne najväčší dopravný projekt, zameraný na verejnú dopravu, má spojiť Jungmannovu ulicu s Janíkovym dvorom. Ponuka víťazného uchádzača musí ešte prejsť povinnými kontrolami, kým sa spustí samotná výstavba.

Čítať viac

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa môže spustiť v roku 2022

10.06.2021 17:05:53 Adrian Gubčo

Výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke, teda predĺženia petržalskej radiály, sa môže v horšom prípade spustiť až v roku 2022. Pripustil to primátor Bratislavy Matúš Vallo v rámci pondelňajšej verejnej diskusie k projektu Domino. Na projekt práve prebieha verejné obstarávanie, pričom prebieha kontrola ponúk od jednotlivých uchádzačov.

Čítať viac

Ponuky na zhotovenie druhej etapy Petržalskej radiály boli uzavreté, realizácia môže byť ďaleko

24.03.2021 10:27:00 Adrian Gubčo

DOPLNENÉ V priebehu včerajška bolo ukončené predkladanie cenových ponúk v rámci verejného obstarávania na vybudovanie druhej etapy Nosného systému MHD, teda pokračovania električkovej trate v Petržalke. Ponuky predložilo 8 uchádzačov, pričom mesto ich bude teraz vyhodnocovať. Podľa zistení Denníka E však v tomto procese hrozia komplikácie.

Čítať viac

Hlavné mesto pripúšťa omeškanie električky v Petržalke

28.01.2021 09:57:58 Adrian Gubčo

Už o niečo dva týždne by sa mali odovzdávať ponuky v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD – teda predĺženia električkovej radiály. Harmonogram priebehu obstarávania a realizácie je nastavený tak tesne, že je celkom možné, že sa projekt nestihne dokončiť do sľúbeného konca roka 2023. Magistrát preto pripravuje krízový scenár.

Čítať viac

Stihne sa postaviť električková trať v Petržalke?

07.01.2021 09:30:00 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších rozvojových zámerov Hlavného mesta na najbližšie roky je výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Keďže ide o projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie, mesto musí stihnúť trať dobudovať do konca roka 2023. Je to reálne?

Čítať viac

Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na zhotoviteľa druhej etapy Petržalskej radiály

21.10.2020 11:11:00 Adrian Gubčo

V priebehu tohto týždňa sa konečne spustila súťaž na zhotoviteľa pokračovania električkovej trate v Petržalke, kľúčového projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave. Hlavné mesto musí vybrať zhotoviteľa čím skôr, aby stihlo novú dopravnú líniu zrealizovať čo najskôr. Projekt má byť dokončený do konca roka 2023.

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

Predĺženie petržalskej električkovej radiály má stavebné povolenie

29.06.2020 08:33:00 Adrian Gubčo

Príprava výstavby asi najdôležitejšieho aktuálneho projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave dosiahla ďalší dôležitý míľnik: Stavebný úrad v mestskej časti Petržalka vydal stavebné povolenie pre druhú etapu Petržalskej radiály, ktorá prepojí dnešnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovym dvorom. Povolenie ešte musí nadobudnúť právoplatnosť.

Čítať viac

Druhá časť petržalskej električky žiada o stavebné povolenie

08.08.2019 10:25:00 Adrian Gubčo

Jeden z najočakávanejších dopravných projektov v metropole za posledné desaťročia je o krok bližšie k plnému dokončeniu. Hlavné mesto požiadalo petržalský Stavebný úrad o stavebné povolenie k predĺženiu petržalskej električkovej radiály, teda k tzv. druhej etape Nosného systému MHD. Do spustenia výstavby však ešte ostávajú približne dva roky.

Čítať viac

Územné rozhodnutie pre petržalskú električku je potvrdené

10.05.2019 08:28:00 Adrian Gubčo

Enormne dôležitý projekt predĺženia petržalskej električkovej radiály, tzv. II. Etapa Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (MS MHD), získal jedno z kľúčových povolení. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala mestská časť Petržalka ešte v októbri 2018, voči nemu sa však odvolalo viacero účastníkov. Okresný úrad však odvolania zamietol a rozhodnutie tak získalo právoplatnosť.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube