Author photoAdrian Gubčo 21.03.2023 08:35

Pochybnosti rastú. Prevádzka na Petržalskej radiále sa nemusí spustiť ani na budúci rok

Len donedávna ešte bratislavský Magistrát ubezpečoval, že projekt druhej etapy Nosného systému MHD, teda predĺženia električkovej radiály v Petržalke, stihne sprevádzkovať do konca roka 2023. Dnes už pripúšťa, že to o mnoho mesiacov neskôr. Ani to však nemusí byť definitívny termín, minimálne podľa starostu mestskej časti Bratislava - Petržalka Jána Hrčku.

Fotografia z 16.1.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Fotografia z 16.1.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Starosta Petržalky a zároveň bratislavský mestský poslanec Ján Hrčka predpokladá, že električka bude po novej trati medzi súčasnou konečnou na Jungmannovej a Janíkovym dvorom jazdiť až v roku 2025. Uviedol to pre TASR, pričom sa odvoláva na informácie, ktoré má, i na priebeh stavebných prác. „Do konca roka 2024 sa to reálne nedá stihnúť. Ale ak sa to stihne, stále sme len rok v omeškaní, tak je to stále ešte dobré,“ poznamenal. Odhad, že električku po novej trati spustia až v roku 2025, nedávno uviedol aj predseda mestskej dopravnej komisie a starosta bratislavských Jaroviec Jozef Uhler.

Magistrát Hlavného mesta SR len nedávno zmenil svoju rétoriku. Aj v čase, kedy už všetci upozorňovali na výrazné meškanie, trval na tom, že električky budú po trati premávať ešte pred koncom roka 2023. Len opatrne dodával, že hoci bude trať funkčná, na ďalší rok ostane dobudovať ešte niektoré časti projektu, ktoré priamo nenarúšajú prevádzku. Teraz sa však už otvorene hovorí o neskorších termínoch a pripravil sa aj taký model financovania, aby nebolo ohrozené čerpanie eurofondov.

Starosta oceňuje tento komunikačný posun, nie je ale stotožnený s proklamovanými termínmi. „Dnes už aj magistrát hovorí v lepšom prípade o lete 2024, v horšom prípade o septembri, ktorý môže byť kedykoľvek októbrom, novembrom,“ skonštatoval Hrčka.

Za utópiu považuje, ak si niekto myslí, že na takej veľkej stavbe, ktorá je tak dlho v omeškaní, sa stihnú všetky termíny, nevznikne žiadna komplikácia a ani nepochybí žiadny dodávateľ. Myslí si, že nejaké problémy ešte nastať môžu, otázkou podľa neho je, ako budú vážne a ako rýchlo sa budú dať vyriešiť. „Lebo momentálne s rýchlosťou riešenia problémov to práve na tejto stavbe nešlo,“ podotkol starosta. Naráža pritom nepochybne na fakt, že v priebehu roka 2022 bola realizácia dlhodobo v útlme, hoci pôvodný harmonogram bol mimoriadne tesný.

Aktualizovaný harmonogram ešte nebol verejne odhalený, podľa mesta ho však už zhotoviteľ predložil. Tento počíta s ukončením diela do 30.9.2024.  K harmonogramu bol vypracovaný aj finančný harmonogram s plánom fakturácie za jednotlivé mesiace na roky 2023 a 2024 a harmonogram DVP (dokumentácie na vykonanie prác) pre stavebné objekty, ktoré si takúto dokumentáciu vyžadujú.

O projekte sa bude rokovať aj na najbližšom Mestskom zastupiteľstve. V zmysle materiálu do zastupiteľstva sa aktuálne na väčšine trate pracuje na realizácii jednotlivých vrstiev geodosky, prekladajú sa inžinierske siete a budujú základy opôr a oporných múrov. Zhotoviteľ, ktorým je Združenie NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones), bude musieť splniť tretí míľnik, ktorý je naplánovaný na koniec mája. Keďže nesplnil prvý ani druhý, mesto chce zhotoviteľovi oznámiť možnosť uplatnenia si zmluvnej pokuty.

Z pohľadu mesta bolo kľúčovou správou posledných dní podpísanie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, ktorým sa oficiálne začalo čerpanie eurofondov vo výške 86 miliónov eur. Všetky práce, realizované do konca roka 2023, budú financované z Operačného programu integrovaná infraštruktúra (OPII). Na projekt bude využitý systém fázovania, vďaka ktorému financie neprepadnú. Peniaze, ktoré zostanú a nestihnú sa v tomto roku využiť na Petržalskú električku, majú byť použité na ďalšie dopravné projekty v Bratislave. Práce v roku 2024 budú zas podporené už z nového programovacieho obdobia.

Nad mestom tak v súčasnosti nevisí sekera katastrofálnych finančných následkov v dôsledku omeškania stavby. Prístup Magistrátu kritizuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Fázovanie považuje za záložný plán na úkor iných projektov. Zároveň tvrdí, že predĺženie petržalskej električkovej trate malo byť hotové už dávno.

 

Ľudia sa využívania električky dočkajú možno až v roku 2025. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Hoci má MIRRI v podstate pravdu a električka už mala byť v ďaleko vyššom štádiu realizácie, v tomto momente to už nič nezmení na fakte, že cestujúca verejnosť si musí na dobudovanie trate počkať dlhšiu dobu. K situácii na stavbe prispelo viacero faktorov, pričom niektoré vedel Magistrát ovplyvniť, niektoré už menej. Je však zrejmé, že čosi zlyhalo aj z jeho strany.

Podľa informácií z prostredia výstavby Hlavné mesto podcenilo náročnosť stavby nevenovalo jej dostatočnú pozornosť. Napredovanie projektu taktiež ovplyvnili nominácie zodpovedných ľudí, ktorí nemali dostatočnú kvalifikáciu a skúsenosti pre riadenie takejto stavby. Postupne sa odkrývajúce problémy tak neboli schopní vhodne a včas adresovať.

Medzičasom, primátor Bratislavy Matúš Vallo tvrdí, že na stavbe nie je čo tajiť – preto sa očakáva kontrolný deň pre poslancov a poslankyne Mestského zastupiteľstva. Podujatie navrhol primátor na februárovom zasadnutí mestského parlamentu. „Úspechy aj neúspechy sú úplne otvorené,“ tvrdí Vallo. O stavbe hovorí, že ide o „komplikovaný projekt v komplikovanom období s komplikovanou situáciou aj vo vnútri akcionára“. O dôležitých pokrokoch informuje na webe projektu, hoci mieru informovania kritizoval starosta Ján Hrčka.

Ten požiadal zastupiteľstvo o podporu pre návrh na zvýšenie informovania o postupe projektu. Mestskí poslanci a poslankyne mu vyhoveli. Vallo konštatuje, že v tom nevidí veľký prínos. Podľa neho je naivné myslieť si, že akýkoľvek typ administratívy navyše, ktorú by malo Hlavné mesto robiť, výstavbu električkovej trate urýchli. Skôr odkázal na revidovaný harmonogram, hoci na tento sa čaká už od septembra minulého roka.

Keďže už mesto oficiálne ohlásilo revidovaný termín dokončenia projektu, azda čoskoro odhalí aj celý harmonogram. Prvé nové koľaje sa v Petržalke objavia pravdepodobne v priebehu niekoľkých mesiacov.

 

Zdroj: iMHD.sk

 

Projekt druhej etapy Petržalskej radiály je tvorený 3,9 kilometrov dlhou novou dvojkoľajnou traťou so siedmimi zastávkami a štyrmi mostami. Opraví sa aj 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybuduje sa deväť križovatiek riadených dopravnou signalizáciou alebo šesť kilometrov dlhá segregovaná cyklotrasa s parametrami cyklodiaľnice. Pridruženou súčasťou projektu sú štyri nové premostenia Chorvátskeho ramena pre chodcov a cyklistov. Mimoriadna pozornosť má byť venovaná zeleni.

Vďaka novej trati s preferenciou pre električky na križovatkách sa užívatelia dostanú z Janíkovho dvora do centra mesta za 12 minút, prepravná kapacita by mala byť 30.000 cestujúcich v každom smere denne. V dopravnej špičke obslúži zastávky spoj každé 2 až 3 minúty.

Dopravný projekt má výrazne zmeniť fungovanie mobility v Petržalke. Pre obyvateľov aj návštevníkov mestskej časti sa má stať využívanie električky pohodlnou a kvalitnejšou alternatívou oproti automobilom. S jej vznikom sa zároveň spustí transformácia tzv. Centrálneho rozvojového koridoru. Nová električková trať odštartuje rozvoj, ktorý premení Petržalku na plnohodnotnú mestskú štvrť.

 

(TASR, YIM.BA)

Pozrite si výstavbu predĺženia Petržalskej radiály vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: iMHD.sk

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube