Author photoAdrian Gubčo 02.10.2023 15:56

S meškaním, ale predsa: Mesto rozbieha provizórnu modernizáciu Vajnorskej radiály

Bratislava dostane ďalšiu modernejšiu električkovú trať. Hlavné mesto po dlhšej príprave spúšťa modernizáciu Vajnorskej radiály, resp. jej prvú časť. Komplexný projekt ostáva hudbou budúcnosti, nateraz sa aspoň zabráni hrozbe uzatvorenia premávky na trati s takmer až havarijným stavom.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislavy, Nino Belovič / YIM.BA

Zdroj: Dopravný podnik Bratislavy, Nino Belovič / YIM.BA

Vajnorská električková radiála spája Trnavské mýto so Zlatými pieskami, pričom zabezpečuje obsluhu významnej časti Nového Mesta. V minulosti spočíval jej význam aj v obsluhe masívnych priemyselných zón severovýchodne od Tomášikovej ulice, predovšetkým areálu Istrochemu. Zlaté piesky zas boli významným rekreačným územím už za minulého režimu. Odbočka z radiály vedie k železničnej stanici Nové Mesto.

Dnes je ako celok radiála v zlom stave. Opravený je len úsek v blízkosti nákupného centra Vivo!, ostatné neboli modernizované dlhšie (severovýchodne od Tomášikovej v roku 1993). Okrem zhoršujúcich sa podmienok pre prevádzku električiek sú trať a predovšetkým zastávky zastarané aj morálne. Úroveň bezbariérovosti, šírkové pomery, vybavenie zastávok aj estetická úroveň sú nedostatočné. V kontexte snáh o zvýšenie významu električkovej dopravy ide o alarmujúci stav.

Hlavné mesto preto už dlhšie (takmer desaťročie) pripravuje komplexnú modernizáciu Vajnorskej radiály v celej jej dĺžke. Príprava bola spojená s rozličnými priebežnými úpravami a odkladmi, pričom komplikácie nekončia – aj vcelku nedávno sa objavil problém v podobe vydania záporného záväzného stanoviska k projektu, ktorému príslušné oddelenia Magistrátu vyčítali viaceré nedostatky. Projektant bol zo stanoviska zaskočený, keďže o podobe zámeru s mestom aktívne komunikoval.

Galéria

  • Zdroj: Dopravný podnik Bratislavy
  • Zdroj: Dopravný podnik Bratislavy
  • Zdroj: Dopravný podnik Bratislavy
  • Primátor Bratislavy Matúš Vallo. Zdroj: Dopravný podnik Bratislavy
  • Michal Halomi, člen predstavenstva DPB zodpovedný za traťový úsek. Zdroj: Dopravný podnik Bratislavy
  • Zdroj: iMHD.sk

Kým celkový projekt sa pomaly hýbe dopredu, pomerne prekvapivo Hlavné mesto na konci minulého roka ohlásilo, že menšia časť radiály bude Dopravným podnikom Bratislava (DPB) zmodernizovaná skôr. Úsek medzi Tomášikovou a Zlatými pieskami mal byť obnovený, hoci v trochu jednoduchšej podobe, ešte v priebehu tohto roka. Ide o dôsledok presunu nevyčerpaných financií z projektu výstavby druhej etapy Petržalskej radiály.

Pôvodne sa mala realizácia začať už v priebehu letných prázdnin. Mesto a DPB ale oznámili, že práce sa začnú až teraz – 5. októbra. „Veľmi sa teším, že môžeme ohlásiť ďalší významný projekt nášho Dopravného podniku, ktorý opäť zásadne zlepšuje cestovanie električkovou dopravou,“ avizuje primátor Bratislavy Matúš Vallo. „Som rád, že sa podarilo získať peniaze z eurofondov a môžeme sa pustiť do práce, aby sme aj z Vajnorskej radiály urobili modernú, bezpečnejšiu, rýchlejšiu a aj tichšiu trať.“

Ako pripomína stavebník, úsek trate od Kuchajdy po Zlaté piesky bude opravený v dvoch častiach. Prvá bude zahŕňať takzvanú hrubú stavbu, druhá najmä dokončovacie práce. Oprava začne rozobratím existujúcej trate, odstránením koľajového zvršku a rozobratím zastávok. V priestore električkového koridoru bude vybudovaný nový otvorený koľajový zvršok (čiže bez zelene).

Komfort cestujúcich sa zvýši v dôsledku vyvýšenia zastávkových ostrovčekov, čo pomôže najmä ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou a rodičom s kočíkmi. Povrch zastávok bude predláždený Bratislavskou dlažbou. Na každom nástupisku bude umiestnený nový prístrešok, označník a elektronická infotabuľa, zobrazujúca odchody spojov. Rekonštruované budú aj stožiare trakčného vedenia, kde dôjde k obnove ich povrchov a k aplikácii nového náteru antracitovej farby. Zároveň dôjde k posilneniu trakčných napájacích káblov tak, aby vyhovovali moderným vozidlám.

Vedenie DPB sa netají nadšením. „Vajnorská radiála trpí výrazným investičným dlhom,“ podotýka Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB. „Už tridsať rokov sa do nej výraznejšie neinvestovalo, a preto som rád, že sa nám podarilo získať externé financovanie v podobe eurofondov na projekt, ktorým opravíme jej značnú časť.“ Pripomína, že modernizácia trate umožní zvýšenie rýchlosti električiek.

Modernizáciu bude realizovať spoločnosť TSS Grade, s ktorou DPB podpísal zmluvy na modernizáciu koľajovej časti trate. V septembri podpísal zmluvy aj s firmou Elza, týkajúce sa napájacej časti. Projekt za takmer 25 miliónov eur bude financovaný prostredníctvom eurofondov z Operačného programu integrovaná infraštruktúra, na ktorý DPB už dostal rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku.

 

Stav koľají je už katastrofálny. Zdroj: Dopravný podnik Bratislavy

 

Realizácia modernizácie si vyžiada výrazné zmeny v organizácii dopravy v tejto časti Bratislavy. Počas prác na prvej časti bude pre cestujúcich vylúčená električková doprava a nahradená autobusovou v úseku od Stanice Nové Mesto po Zlaté piesky. Náhradná autobusová linka X4 počas rekonštrukčných prác v obdobnom intervale ako električky obslúži zastávky v blízkosti tých električkových. Zároveň budú vypravené kapacitnejšie autobusy na linke 53, ponúkajúcej alternatívne spojenie medzi Zlatými pieskami a Trnavským mýtom.

Keďže rekonštruované úseky trate sú v kontakte s priľahlou cestou, práce si vyžiadajú aj čiastočné dopravné obmedzenia. V niektorých úsekoch bude vyznačený buspruh kvôli zabezpečeniu plynulosti náhradnej autobusovej dopravy. V iných častiach budú v jednom jazdnom pruhu umiestnené mechanizmy, rekonštruujúce trať, doprava tam preto bude musieť byť zúžená do jedného jazdného pruhu.

Aj z tohto dôvodu bude autobusová linka 57 prevádzkovaná po okružnej trase Zlaté piesky – Vajnorská – Jurajov dvor – Žabí majer – Stavivá – Zlaté piesky. Po sprevádzkovaní prvej časti a počas prác na druhej časti bude obnovená električková doprava. Predpokladá sa, že by to mohlo byť v decembri. 

Oprava trate by mala trvať do konca júna 2024. Predpokladá sa, že po dokončení sa nadviaže obnovou traťovej slučky, smerujúcej k Stanici Nové Mesto. Ide o jeden z najstarších úsekov v meste, čo sa týka veku koľají.

Kedy príde na modernizáciu trate od Trnavského mýta po Zátišie, je v tomto momente otázne. Komplikácie v súvislosti s povoľovaním projektu, meniace sa požiadavky mesta či plánované ďalšie modernizácie inde v meste a s tým súvisiace výluky môžu realizáciu odsunúť až na koniec tejto dekády. Modernizáciou úseku po Zlaté Piesky sa podarí opraviť najviac poškodené časti trate, takže mesto už nebude v takej tvŕdzi.

Práve sa rozbiehajúci projekt tak prinesie už v relatívne dohľadnom čase zlepšenie kvality električkovej dopravy. Treba ale jedným dychom pripomenúť, že nejde až o taký žiarivý úspech. Realizácia projektu je možná len v dôsledku toho, že mesto extrémne mešká pri budovaní novej trate v Petržalke a v prípade Vajnorskej radiály využilo menej prepracované a provizórne riešenie, ktoré napríklad nerieši prestupy medzi električkami a autobusmi na Zlatých pieskoch.

Ide tak o krok dopredu, vo viacerých ohľadoch ale aj dozadu. Plne zmodernizovaná Vajnorská radiála na úrovni 21. storočia ostáva naďalej hudbou budúcnosti.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube