Author photoAndrej Sárközi 28.10.2022 14:03

Cestovanie bude kvalitnejšie. Opravami prejde viac zastávok

Račianska električková radiála prejde ďalšími zmenami. V uplynulom období na nej pribudli nové prístrešky a frekventované zastávky sa stali kultúrnejšími. Viditeľné zlepšenie zarezonovalo u verejnosti pozitívne, Dopravný podnik Bratislavy (DPB) tak ohlasuje ďalšie plány. Určitý postup nastal aj pri modernizácii Vajnorskej radiály.

 Fotografia z 18.9.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Fotografia z 18.9.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Každodenná prítomnosť tisícok ľudí robila z Račianskej radiály počas špičiek jedno z najfrekventovanejších miest v metropole. Cestujúca verejnosť však bola dlhé roky svedkom zanedbaných zastávok či okolitého verejného priestoru. Problémovým bolo najmä okolie Železničnej stanice Vinohrady v dotyku s Gaštanovým hájikom. Tieto miesta sú často využívané nielen domácimi, ale aj mimobratislavskými návštevníkmi. Ošarpané prístrešky, diery na zastávkach a znečistené okolie hlavnému mestu rozhodne nerobili najlepšiu reklamu. Predovšetkým však odrádzali ľudí od intenzívnejšieho využívania verejnej dopravy. 

DPB v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta a Metropolitným inštitútom Bratislavy však priestory zastávok nedávno zrevitalizoval. Osadili sa nové prístrešky, natreli zábradlia a zrekonštruovali povrchy zastávok, ktoré sú teraz vyvýšené a s bezbariérovými úpravami. Išlo o zastávky Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Námestie Biely kríž a Stanica Vinohrady.

Na Račianskej radiále teraz pribudnú ďalšie upravené zastávky. Podľa portálu iMHD.sk, v rámci prebiehajúceho projektu doplnenia a výmeny prístreškov, sa aktuálne začali práce na zastávke Pekná cesta. „V smere do mesta bol odstránený pôvodný červený laminátový prístrešok a následne bude vybudovaný nový sklenený aj s osvetlením a fotovoltaickými panelmi na streche,” píše web odborníkov a milovníkov verejnej dopravy. 

Galéria

  • Fotografia z 18.9.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Fotografia z 18.9.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Fotografia z 18.9.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Fotografia z 18.9.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Fotografia z 18.9.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Odstraňovanie laminátového prístrešku na Peknej ceste. Zdroj: Dopravný podnik Bratislava

Úplná výmena existujúcich prístreškov by mala prebehnúť aj na zastávke Detvianska v oboch smeroch a na Hybešovej v smere do mesta. Novými alebo nahradenými prístreškami bude disponovať aj Černockého a Pekná cesta v oboch smeroch, kde sa dnes nachádzajú legendárne červené prístrešky Slovšport. Tie až donedávna tvorili typickú súčasť bratislavských ulíc. 

iMHD.sk taktiež informuje, že nové prvky sa doplnia na zastávkach Hečkova, Malokrasňanská, Námestie Biely Kríž, Mladá garda, Riazanská a Pionierska v smere do Rače. Zastávka Ursínyho sa rovnako dočká doplnenia nových prístreškov v oboch smeroch. V prípade smeru do mesta zatiaľ prebieha súťaž na dodávateľa. V niektorých z týchto lokalít však už osadenie nových prvkov v smere do Rače prebehlo. 

„Na výmenu a doplnenie prístreškov na zastávkach MHD uzatvoril bratislavský dopravný podnik v tomto roku zmluvy so spoločnosťami TSS Grade (spolu 106 prístreškov) a Recar (do 97 prístreškov s reklamným panelom),” uvádza iMHD.sk. Podľa portálu, odvolávajúceho sa na oficiálne informácie Dopravného podniku, majú byť vybudované najneskôr do konca roka 2023. V súčasnosti DPB obstaráva aj dodávateľa prístreškov pre električkové zastávky Astronomická, Chlumeckého a Súmračná na Ružinovskej radiále v smere do centra mesta. V týchto miestach by malo rovnako prísť k výmene za modernejšie. 

 

Odstraňovanie laminátového prístrešku Slovšport na Peknej ceste. Zdroj: iMHD.sk

 

Nejde o jedinú zásadnú informáciu vo vzťahu k rozvoju infraštruktúry električkových tratí v Bratislave. Určitý postup nastal v príprave modernizácie Vajnorskej radiály. Skvalitnenie tejto časti nosného dopravného systému Bratislavy malo byť hotové už v roku 2020, dodnes však nie je dokončená ani projektová dokumentácia. „Podľa pôvodných plánov hlavného mesta mali byť v súčasnosti zmodernizované už tri električkové radiály - Karlovesko-dúbravská, Ružinovská a Vajnorská. Z nich sa zatiaľ podarilo zmodernizovať iba prvú spomenutú,” uvádza iMHD.sk. Pre ďalšie dve sa v súčasnosti stále len spracováva projektová dokumentácia. Ružinovská radiála by ju mala mať dokončenú do konca tohto roka, Vajnorská do leta 2023. 

Rekonštrukcia Vajnorskej radiály bude špecifická tým, že okrem tratí bude komplexne zrekonštruovaná aj celá ulica od fasády k fasáde medzi Trnavským mýtom a Za kasárňou. Rovnako sa vybuduje obratisko pre regionálne autobusy na Zlatých pieskoch, električková trať bude navrhnutá na rýchlosť 65 km/h, zvýši sa výkon meniarní a posilnia sa napájacie vedenia. Ide o nové požiadavky, ktoré do prípravy zahrnulo aktuálne vedenie Hlavného mesta. Aj to predĺžilo dobu prípravy dokumentácie. 

Pôvodný plán o zachovaní jednokoľajnej premávky električiek na Vajnorskej ulici, teda modernizácii najskôr jednej koľaje a následne druhej, sa ukázal ako nereálny. „Zachovanie jednokoľajnej premávky by bolo na väčšine stavebných úsekov nerealizovateľné,” ozrejmuje portál. Podľa projektanta najviac zavážili obmedzené priestorové možnosti, bezpečnosť a najmä technologické dôvody. 

V zmysle dodatkov k zmluve na vypracovanie projektovej dokumentácie k modernizácii Vajnorskej radiály sa tak v záujme zachovania prepravy na radiále pravdepodobne vybuduje náhradná jednokoľajná trať v dotyku s ňou. Ide o alternatívne riešenie. Z iných navrhnutých možností (úplné výluky električiek s obzmedzením prevádzky či výstavba novej vozovne Bory), sa mesto rozhodlo práve pre túto variantu. „To by zabezpečilo zachovanie premávky električiek v celom meste po väčšinu času modernizácie, okrem pripájania dočasných preložiek na zvyšok siete,” naznačuje kľúčovú výhodu iMHD.sk. Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie pre Vajnorskú radiálu sa týmito zmenami zvýši o ďalších 328-tisíc eur na 1,272 mil. eur bez DPH.

Naposledy bola v Bratislave použitá preložka električkovej trate začiatkom 90-tych rokov na Lafranconi počas výstavby diaľničného mosta a následnej rekonštrukcie Karloveskej radiály. Pre Bratislavu tak pôjde o do istej miery výnimočnú udalosť. 

Hlavný nosný dopravný systém Bratislavy postupne zvyšuje svoju úroveň. Rýchlejšiemu tempu bráni zdĺhavá príprava jednotlivých projektov - pri Račianskej radiále napríklad nie je verejne známe, kedy sa začne s obstarávaním projektovej dokumentácie, čo odsúva dátum realizácie modernizácie možno na koniec tohto desaťročia. Oveľa skôr by mali byť k dispozícii Ružinovská a Vajnorská radiála, kde sa počíta s dokončením v rokoch 2025, resp. 2028. Račianska bude aj napriek obnove zastávok vyzerať, akoby sa na ňu zabudlo. Bratislavská verejnosť si musí na plnohodnotnú a upravenú mestskú triedu ešte nejakú dobu počkať. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube