Author photoAdrian Gubčo 22.09.2022 10:37

Dlhá cesta k definitívnej podobe: Gaštanový hájik sa zlepšil, od dobrého stavu má ďaleko

Račianska električková radiála je jednou z najvýznamnejších a najvyťaženejších bratislavských tratí. Jej úroveň je však nelichotivá. Naostatok, Račianska radiála nebola ani zaradená medzi vlnu modernizácií, ktorými mali prejsť iné trate v meste. Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy preto vykonali počas uplynulého obdobia aspoň provizórne úpravy, v rámci ktorej zlepšili stav zastávok. Jednou z nich mal byť aj Gaštanový hájik.

Zastávka Stanica Vinohrady, fotografia z 18.9.2022

Zastávka Stanica Vinohrady, fotografia z 18.9.2022

Gaštanový hájik je dôležitým prestupným bodom, keďže sa nachádza v dotyku s vyťaženou Železničnou stanicou Vinohrady a menej využívanou stanicou Predmestie. Okrem vlakov a električiek tu zastavujú aj autobusy mestskej a prímestskej dopravy. Výsledkom je každodenná prítomnosť stoviek spojov, zastávkou tak prechádzajú tisíce ľudí.

Cestujúca verejnosť bola donedávna konfrontovaná so zlým stavom priestoru zastávok aj verejného priestoru Gaštanového hájika. V dôsledku prítomnosti obratiska električiek sa tu medzi koľajami nachádza zelená plocha s parkovou úpravou – v duchu Bratislavy však tradične zanedbaná. To isté bolo možné povedať o povrchoch zastávok a priľahlých chodníkov. Na začiatku leta preto mesto oznámilo, že to hodlá v krátkom čase zmeniť.

„Dopravný podnik Bratislava (DPB) pripravuje v spolupráci s magistrátom Bratislavy a Metropolitným inštitútom Bratislavy revitalizáciu obratiska, ktorá prinesie skvalitnenie celého priestoru Gaštanového hájika,“ vyjadril sa vtedy pre portál iMHD.sk Martin Chlebovec, hovorca DPB. „V rámci nej budú vymenené koľajové konštrukcie, povrchy, zvýšené a rozšírené nástupiská s bezbariérovými úpravami, osadené nové prístrešky a vynovené nátery zábradlí,“ definoval rozsah prác. Úpravou mal prejsť aj parčík, kde sa okrem zelene nachádzalo zopár lavičiek a zarastený chodník.

Galéria

  • Zastávka Stanica Vinohrady, fotografia z 18.9.2022
  • Zastávka Stanica Vinohrady, fotografia z 18.9.2022
  • Zastávka Stanica Vinohrady, fotografia z 18.9.2022
  • Zastávka Stanica Vinohrady, fotografia z 18.9.2022
  • Zastávka Stanica Vinohrady, fotografia z 18.9.2022
  • Ostatné zastávky dostávajú konečne prístrešky v smere do Rače. Fotografia z 20.9.2022

Mesto svoje slovo skutočne dodržalo a v priebehu leta, po čiastočnej obnove niekoľkých zastávok na radiále, pristúpilo aj k úpravám Gaštanového hájika, resp. zastávky Stanica Vinohrady. V smere do centra sa tak zrealizoval nový povrch, pričom bola zastávka vyvýšená, osadený bol nový zastávkový prístrešok, opravený bol objekt predajne DPB a obnovená koľajová trať. V tejto chvíli sa už práce utlmili.

Zmodernizovať tak ostáva zastávku v smere do Rače a priestor parčíka. Hovorca DPB však pripúšťa, že ide o komplikovanejšiu úlohu – realizáciu spomalili spory o správu priestoru. Podľa všetkého je parčík v správe mestskej časti Nové Mesto. Bez prekonania tohto problému nemôže ani Hlavné mesto, ani Dopravný podnik rozbehnúť ďalšiu časť realizácie. M. Chlebovec vyjadril nádej, že sa situácia vyrieši v priebehu najbližších mesiacov a následne sa pristúpi k ďalším prácam. Gaštanový hájik tak ešte nejakú dobu ostane v polovičatej podobe.

To isté platí v podstate o celej Račianskej radiále s výnimkou krátkeho úseku pri Záhumeniciach v Rači. Hoci mesto obnovilo niekoľko zastávok (kde len v uplynulých dňoch dodalo chýbajúce zastávkové prístrešky), nejde o komplexnú rekonštrukciu, ktorá by zlepšila ich šírkové pomery, doplnila nové vybavenie (elektronické tabule) alebo optimalizovala polohu. Ide skôr o trochu veľkorysejšiu údržbu, ktorá si nevyžadovala náročnú administratívu. Mesto sa na tento projekt nepochybne podujalo aj preto, lebo sa dal stihnúť pred voľbami.

Celková modernizácia radiály je však otázkou na dlhé roky. Pri súčasnom tempe prípravy obdobných projektov na RužinovskejVajnorskej radiále tak možno predpokladať, že Račianska bude v naozaj dobrom stave až o niekoľko rokov – azda na konci tohto desaťročia. Popri tom sa snáď „zvezú“ aj okolité verejné priestory. Račianska sa okolo roku 2030 konečne stane mestskou triedou, ktorou má byť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube