Author photoAdrian Gubčo 06.12.2019 15:55

Trať v Karlovej Vsi je otestovaná a čaká na spustenie

Prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa už podľa všetkého skutočne blíži k dokončeniu. Na trati prebehli skúšky so starou aj novou električkou, Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom teraz čaká na povolenie k predčasnému užívaniu trate. Nepotvrdené správy hovoria o spustení prevádzky 15. decembra.

Autor: Nino Belovič

Autor: Nino Belovič

Testovanie trate nastalo s týždňovým meškaním oproti pôvodne naplánovanému termínu, čo bolo podľa portálu iMHD.sk spôsobené problémami s napájaním trate. Prvý test s električkou T3 bol zameraný na preverenie prejazdnosti trate aj obratiska, druhý s tou istou električkou a Škoda 30T ForCity Plus sa sústredil na riadenie výhybiek v obratisku a opäť aj na prejazdnosť. Okrem toho sa vykonala aj inšpekcia zastávok.

Všetky tieto skúšky sú predpokladom pre vydanie povolenia k predčasnému užívaniu, ktoré vydáva dráhový úrad – Bratislavský samosprávny kraj. Proces kolaudácie bol spustený už dávnejšie a beží aj pre druhú etapu v podobe spojenia Karlovej Vsi a Dúbravky, hoci táto časť ešte nejakú dobu dokončená nebude.

V súvislosti s pripravovaným obnovením premávky na radiále sa čoskoro zmení linkové vedenie bratislavských električiek, čo v prípade Karlovej Vsi znamená, že električky budú premávať v špičkových časoch každé dve minúty, resp. 4 minúty na jednej linke. Dopravný podnik pritom už rátal s efektom novej trate, kde sa má vďaka jej dobrému stavu, preferencii a redukcii počtu zastávok skrátiť čas cesty o tri minúty.

Súčasťou nového linkového vedenia je premenovanie viacerých zastávok, na Karlovesko-dúbravskej radiále to sú zastávky MiÚ Karlova Ves, po novom Námestie sv. Františka, Karlova Ves sa bude volať Kútiky a zastávka Damborského, kde bude prestupný bod, sa premenováva na Záluhy. V tomto zmysle sú na zastávky inštalované aj nové označníky alebo označenia zastávok.

Čo sa týka samotnej radiály, tá je už z veľkej časti pripravená na prevádzku, hoci stále ešte ostáva dokončiť viacero vecí. Nainštalované ešte nie sú výťahy na zastávke Kútiky, nie sú ešte plne dokončené všetky sadové a vegetačné úpravy, vrátane zazelenenia trate (hovorí sa dokonca o problémoch, kedy dodávateľ nedodal správny typ štrkodrvy ako podkladu), dokončiť treba aj priechody či chodníky.

Samotné zastávky však už majú viacemenej definitívnu podobu. Súčasťou ich vybavenia sú nové označníky, prístrešky typu mmcité geomere s označnením zastávky a erbom mestskej časti (chybné panely s erbom Starého Mesta budú vymenené), odpadkové koše mmcité prax aj s košom na plasty, elektronické odchodové tabule a automaty na lístky, ktoré už všetky umožňujú platbu kartou. Na zastávkach sú aj integrované nabíjačky pre nabíjanie mobilných telefónov. Celkový štandard je s prehľadom najvyšší v Bratislave.

 

Zastávky majú kvalitný unifikovaný mobiliár od spoločnosti mmcité. Autor: Nino Belovič

 

Odpoveď na otázku, kedy sa obnoví prevádzka električiek do Karlovej Vsi, by mala byť známa každým dňom. Následne sa bude rozhodovať aj o obnovení prevádzky do Dúbravky, kde je zatiaľ známy jediný termín – 21. december 2019, zatiaľ však nebolo vykázané meškanie a technicky by trať mala byť v tom čase pripravená.

Ešte pred koncom roka by tak mohla byť dočasne obnovená premávka električiek v západnej časti Bratislavy. Najbližšie prerušenie nastane až v priebehu leta 2020, kedy sa spustí realizácia 3. a 4. etapy modernizácie, zahŕňajúcej úsek od zastávky Chatam Sofer po Molecovu, resp. Jurigovo námestie. Jej súčasťou bude aj väčší prestupný uzol na Molecovej, kde sa zlepší prestup medzi električkami a trolejbusovými linkami na sídlisko Dlhé Diely. Celý projekt má byť ukončený ešte v priebehu roka 2020.

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály je najväčším projektom v oblasti rozvoja verejnej dopravy v posledných rokoch. Komplexná úprava električkovej trate od tunela po zastávku Záluhy (Damborského), teda úseku dlhého 6,8 kilometrov, bude stáť viac ako 65 miliónov eur. Financie pochádzajú zo zdrojov Hlavného mesta, ale predovšetkým z fondov EÚ. Zhotoviteľom je konzorcium DK Radiála, ktorého súčasťou sú firmy TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava.

Hlavné mesto si od zlepšenia kvality trate v tejto časti metropoly sľubuje nielen vyššie zmieňované zrýchlenie električiek, ale v prvom rade výrazné zvýšenie atraktivity verejnej dopravy pred individuálnou automobilovou. K tomu má dopomôcť nielen väčšia rýchlosť električiek, ale aj zlepšenie obsluhy a spoľahlivosti, ako aj výrazné zlepšenie komfortu pre cestujúcu verejnosť.

Doteraz viditeľné zásahy potvrdzujú, že úroveň cestovania sa naozaj zvýši. Či to skutočne pritiahne nových cestujúcich, sa ešte len ukáže.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Fotografia z 3.12.2019. Autor: Nino Belovič
  • Fotografia z 3.12.2019. Autor: Nino Belovič
  • Fotografia z 3.12.2019. Autor: Nino Belovič
  • Fotografia z 3.12.2019. Autor: Nino Belovič
  • Fotografia z 3.12.2019. Autor: Nino Belovič
  • Fotografia z 3.12.2019. Autor: Nino Belovič
  • Fotografia z 3.12.2019. Autor: Nino Belovič
  • Fotografia z 3.12.2019. Autor: Nino Belovič

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube