Author photoAdrian Gubčo 15.05.2020 12:15

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Práce na poslednej, štvrtej etape modernizácie trate v Karlovej Vsi a na nábreží odštartovali v sľubovanom termíne na začiatku mája. Nadväzujú na prvé dve etapy, ktoré sa týkajú úseku trate medzi zastávkou Molecova v Karlovej Vsi a Záluhy v Dúbravke, a tretiu etapu, zahŕňajúcu výmenu koľají a súvisiacej infraštruktúry v električkovom triangli pri tuneli na Nábreží arm. gen. L. Svobodu. Práce na tretej etape ešte neumožňujú premávku električiek. 

Dopravný podnik označuje aktuálnu etapu za najdlhšiu a najkomplikovanejšiu. Trať sa totiž nachádza v komplikovanej a dopravne veľmi zaťaženej lokalite a jej súčasťou bude realizácia veľkej prestupnej zastávky na Molecovej. Tá bude v Bratislave unikátom, kedže prestupné uzly takejto veľkosti a komplexnosti zatiaľ v meste neexistujú. Ďalšími výraznejšími zmenami by mala prejsť zastávka Botanická, kde pribudnú výťahy na peší nadchod, aby sa preprava debarierizovala, kým zastávku Lafranconi (po novom by sa mala volať Lanfranconi) a Kráľovské údolie čaká zvýšenie komfortu.

V rámci modernizácie dôjde ku kompletnej výmene koľajníc a úprave koľajového zvršku aj spodku v dĺžke takmer 2,7 kilometrov. Zvršok by mal byť zazelenený približne v úseku od Grand Hotela River Park až po Molecovu, na Molecovej, pri internáte Družba a v Mlynskej doline pribudnú podľa projektu cyklopriechody. V miestach zastávok by mala byť trať spevnená, pojazďovaná autobusmi však kvôli intenzite premávky nebude.

Počas realizácie modernizácie budú trvať výrazné dopravné obmedzenia, keďže zhotoviteľ je nútený zabrať jeden jazdný pruh. Tieto zasiahnu aj električkovú dopravu, okrem nemožnosti premávky električiek v Karlovej Vsi a Dúbravky sa to týka aj tunela. Dokončenie modernizácie triangla sa očakáva v týchto dňoch, na nábrežie sa električky vrátia až potom. Dopravný podnik situáciu využil na mierne úpravy zastávky Chatam Sofer.

Hlavné mesto predpokladá, že modernizácia bude ukončená v septembri tohto roka, nateraz ešte nie je možné odhadnúť, či sa termín podarí stihnúť. V minulosti však nastalo meškanie pri oboch „dokončených“ etapách, kde ani teraz nie sú ukončené všetky práce (napríklad na podchodoch, dokončovaní sadových úprav a i.). Do konca leta by mala byť celá radiála kompletne zmodernizovaná.

 

Práce na nábreží, tretia etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály

 

Hlavné mesto medzičasom pristúpilo k podpisu zmluvy o dielo na projekt modernizácie Vajnorskej radiály, ďalšieho dôležitého úseku, ktorý prinesie komplexnú rekonštrukciu trate od Trnavského mýta až po Zlaté Piesky. Hoci táto trať zatiaľ nie je tak zaťažená ako iné bratislavské radiály, v jej okolí sa očakáva intenzívny stavebný rozvoj, najmä v oblasti Pasienkov. Vajnorská ulica by sa mala zároveň premeniť na príťažlivý mestský bulvár.

Celková dĺžka trate je 5,5 kilometra, rozdelená je na úseky Trnavské mýto - Za kasárňou, Za kasárňou - Tomášikova, Tomášikova - Jurajov dvor, Jurajov dvor - obratisko Zlaté piesky a Zátišie - Železničná stanica Nové Mesto. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity električkovej dopravy ako nosného systému verejnej dopravy, lepšie integrovanie električkovej trate do okolia, overenie polohy zastávok či skvalitnenie verejného priestoru v bezprostrednom okolí. Detailnému popisu projektu som sa venoval v nedávnej minulosti.

Projektantom modernizácie bude spoločnosť Dopravoprojekt, s ktorou mesto podpísalo kontrakt vo výške 947.997 eur s DPH, v cene je projektová dokumentácia, činnosť autorského dozoru a inžinierska činnosť. Projektant vypracuje dokumentáciu pre územné rozhodnutie aj stavebné povolenie, dokončené by mali byť do roka, dokedy sa predpokladá aj vydanie potrebných povolení. Ďalším krokom bude súťaž na zhotoviteľa.

Realisticky tak predpokladám realizáciu modernizácie v rokoch 2022-2023. Prevažná časť z predpokladaného rozpočtu 59 miliónov eur by mala byť hradená z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, teda Kohézneho fondu EÚ.

 

Vajnorská je o krôčik bližšie k premene na atraktívny bulvár, spojenej s modernizáciou električkovej trate

 

Podpis zmluvy sa očakáva v blízkej dobe aj v prípade modernizácie Ružinovskej radiály, veľmi dôležitej časti bratislavskej električkovej siete, ktorá obsluhuje nielen druhé najväčšie bratislavské sídlisko, ale čoskoro bude aj priamo napojená na rastúce nové centrum mesta na ľavom brehu Dunaja. Časť trate na Miletičovej a Záhradníckej už je obnovená, modernizácia tak zasiahne zvyšné úseky medzi Americkým námestím a súčasným obratiskom na Astronomickej (bez obratiska).

Aj v tomto prípade bude projektantom Dopravoprojekt, ktorý by mal za práce zinkasovať 767.850 eur. 95% prostriedkov uhradí Ministerstvo dopravy, hoci z jeho podpora sa skladá najmä z príspevku z Kohézneho fondu EÚ (85% celkových nákladov). Hlavné mesto poskytne 5% financií. Termíny očakávam obdobné ako pri Vajnorskej radiále. Celkové náklady na modernizáciu Ružinovskej radiály by mali dosiahnuť približne 39 miliónov eur.

Po modernizácii, ktorá je rozdelená na tri úseky – Americké námestie-Legionárska, Legionárska-Slovanet a Slovanet-Chlumeckého – by sa mala výrazne skvalitniť električková doprava aj v tejto časti Bratislavy. Trať bude navrhnutá pre rýchlosť 50 kilometrov za hodinu, priemerná rýchlosť na trati má dosahovať 25 kilometrov za hodinu oproti 17,8 dnes.

Súčasťou projektu by mal byť vznik prestupného uzla – azda podobného rozsahu, ako na Molecovej – na Americkom námestí, transformácia Krížnej ulice na mestský bulvár (k čomu už Metropolitný inštitút Bratislavy naštartoval participačný proces), zazelenanie trate medzi Slovanetom a Chlumeckého, teoreticky zlúčenie niektorých zastávok na Ružinovskej a vyprojektovanie paralelnej cyklotrasy. Modernizácia tak neprinesie len zlepšenie električkovej dopravy, ale aj celkové skvalitnenie okolitého prostredia.

Na modernizáciu Ružinovskej radiály by malo v budúcnosti nadväzovať presunutie obratiska do novej polohy v bližšom kontakte s plánovaným Terminálom integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Ružinov. Zabezpečený by tak bol prestup na vlaky, smerujúce do juhovýchodnej Bratislavy a žitnoostrovských predmestí.

 

Zazelenená električková trať bude v budúcnosti na celej Ružinovskej radiále (hoci asi nie s kobercovým trávnikom)

 

Bratislava tieto projekty už mimoriadne potrebuje, ak chce zvýšiť podiel verejnej dopravy na deľbe prepravnej práce. Len tieto však stačiť nebudú. Modernizáciou musí prejsť aj extrémne zaťažená Račianska radiála, ktorej stav sa priebežne zhoršuje a lokálne opravy, ako je napríklad pripravovaná rekonštrukcia úseku v Záhumeniciach, slúžia len na riešenie havarijných stavov. K tomu sa navyše musí sieť rozšíriť.

Najdôležitejšími projektami rozšírenia električkovej siete sú momentálne druhá etapa výstavby Petržalskej radiály, kde sa čaká na vydanie stavebného povolenia a následne na vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa, a prepojenie Petržalskej a Ružinovskej radiály novou traťou cez downtown. Zámer výstavby trate cez Pribinovu a Košickú už dostal od Magistrátu zelenú, musí si však počkať na zmenu Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Tieto enormne dôležité úseky sa musia stať realitou čím skôr. Kým pri Petržalke je mesto nútené stihnúť čoraz viac šibeničný termín – koniec roka 2023, vyžadovaný Európskou úniou, ktorá projekt spolufinancuje – pri vetve na Košickej je problémom dokončovanie mohutných developmentov v blízkosti. Tie čoskoro zvýšia nároky na kapacitu dopravnej siete, pričom kapacitnejšie spôsoby dopravy zatiaľ chýbajú. Okrem toho, mesto sa ešte musí vyrovnať s odporom časti verejnosti.

Tieto trate sú každopádne opäť len „hasením požiaru“, nie nástroje strategického rozvoja lokalít. Čiastočne takou bude teoretická Biskupicko-vrakunská radiála, jej realizácia však bude témou pravdepodobne až v druhej polovici dekády. Iné trate či predĺženia tratí sú na tom podobne.

Pozitívom ostáva nespochybniteľný záujem na rozvoji električkovej dopravy. Táto bude počas najbližších desaťročí najdôležitejšou formou verejnej dopravy, čo pozitívne ovplyvní kvalitu života, životné prostredie aj ekonomický a stavebný vývoj Bratislavy. Prehnaný automobilizmus tak snáď čaká postupný odchod do minulosti.

 

Fotografie Karlovesko-dúbravskej radiály sú z 9.5.2020. Pozrite si viac fotografií vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube