YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 15.05.2020 12:15

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Práce na poslednej, štvrtej etape modernizácie trate v Karlovej Vsi a na nábreží odštartovali v sľubovanom termíne na začiatku mája. Nadväzujú na prvé dve etapy, ktoré sa týkajú úseku trate medzi zastávkou Molecova v Karlovej Vsi a Záluhy v Dúbravke, a tretiu etapu, zahŕňajúcu výmenu koľají a súvisiacej infraštruktúry v električkovom triangli pri tuneli na Nábreží arm. gen. L. Svobodu. Práce na tretej etape ešte neumožňujú premávku električiek. 

Dopravný podnik označuje aktuálnu etapu za najdlhšiu a najkomplikovanejšiu. Trať sa totiž nachádza v komplikovanej a dopravne veľmi zaťaženej lokalite a jej súčasťou bude realizácia veľkej prestupnej zastávky na Molecovej. Tá bude v Bratislave unikátom, kedže prestupné uzly takejto veľkosti a komplexnosti zatiaľ v meste neexistujú. Ďalšími výraznejšími zmenami by mala prejsť zastávka Botanická, kde pribudnú výťahy na peší nadchod, aby sa preprava debarierizovala, kým zastávku Lafranconi (po novom by sa mala volať Lanfranconi) a Kráľovské údolie čaká zvýšenie komfortu.

V rámci modernizácie dôjde ku kompletnej výmene koľajníc a úprave koľajového zvršku aj spodku v dĺžke takmer 2,7 kilometrov. Zvršok by mal byť zazelenený približne v úseku od Grand Hotela River Park až po Molecovu, na Molecovej, pri internáte Družba a v Mlynskej doline pribudnú podľa projektu cyklopriechody. V miestach zastávok by mala byť trať spevnená, pojazďovaná autobusmi však kvôli intenzite premávky nebude.

Počas realizácie modernizácie budú trvať výrazné dopravné obmedzenia, keďže zhotoviteľ je nútený zabrať jeden jazdný pruh. Tieto zasiahnu aj električkovú dopravu, okrem nemožnosti premávky električiek v Karlovej Vsi a Dúbravky sa to týka aj tunela. Dokončenie modernizácie triangla sa očakáva v týchto dňoch, na nábrežie sa električky vrátia až potom. Dopravný podnik situáciu využil na mierne úpravy zastávky Chatam Sofer.

Hlavné mesto predpokladá, že modernizácia bude ukončená v septembri tohto roka, nateraz ešte nie je možné odhadnúť, či sa termín podarí stihnúť. V minulosti však nastalo meškanie pri oboch „dokončených“ etapách, kde ani teraz nie sú ukončené všetky práce (napríklad na podchodoch, dokončovaní sadových úprav a i.). Do konca leta by mala byť celá radiála kompletne zmodernizovaná.

 

Práce na nábreží, tretia etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály

 

Hlavné mesto medzičasom pristúpilo k podpisu zmluvy o dielo na projekt modernizácie Vajnorskej radiály, ďalšieho dôležitého úseku, ktorý prinesie komplexnú rekonštrukciu trate od Trnavského mýta až po Zlaté Piesky. Hoci táto trať zatiaľ nie je tak zaťažená ako iné bratislavské radiály, v jej okolí sa očakáva intenzívny stavebný rozvoj, najmä v oblasti Pasienkov. Vajnorská ulica by sa mala zároveň premeniť na príťažlivý mestský bulvár.

Celková dĺžka trate je 5,5 kilometra, rozdelená je na úseky Trnavské mýto - Za kasárňou, Za kasárňou - Tomášikova, Tomášikova - Jurajov dvor, Jurajov dvor - obratisko Zlaté piesky a Zátišie - Železničná stanica Nové Mesto. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity električkovej dopravy ako nosného systému verejnej dopravy, lepšie integrovanie električkovej trate do okolia, overenie polohy zastávok či skvalitnenie verejného priestoru v bezprostrednom okolí. Detailnému popisu projektu som sa venoval v nedávnej minulosti.

Projektantom modernizácie bude spoločnosť Dopravoprojekt, s ktorou mesto podpísalo kontrakt vo výške 947.997 eur s DPH, v cene je projektová dokumentácia, činnosť autorského dozoru a inžinierska činnosť. Projektant vypracuje dokumentáciu pre územné rozhodnutie aj stavebné povolenie, dokončené by mali byť do roka, dokedy sa predpokladá aj vydanie potrebných povolení. Ďalším krokom bude súťaž na zhotoviteľa.

Realisticky tak predpokladám realizáciu modernizácie v rokoch 2022-2023. Prevažná časť z predpokladaného rozpočtu 59 miliónov eur by mala byť hradená z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, teda Kohézneho fondu EÚ.

 

Vajnorská je o krôčik bližšie k premene na atraktívny bulvár, spojenej s modernizáciou električkovej trate

 

Podpis zmluvy sa očakáva v blízkej dobe aj v prípade modernizácie Ružinovskej radiály, veľmi dôležitej časti bratislavskej električkovej siete, ktorá obsluhuje nielen druhé najväčšie bratislavské sídlisko, ale čoskoro bude aj priamo napojená na rastúce nové centrum mesta na ľavom brehu Dunaja. Časť trate na Miletičovej a Záhradníckej už je obnovená, modernizácia tak zasiahne zvyšné úseky medzi Americkým námestím a súčasným obratiskom na Astronomickej (bez obratiska).

Aj v tomto prípade bude projektantom Dopravoprojekt, ktorý by mal za práce zinkasovať 767.850 eur. 95% prostriedkov uhradí Ministerstvo dopravy, hoci z jeho podpora sa skladá najmä z príspevku z Kohézneho fondu EÚ (85% celkových nákladov). Hlavné mesto poskytne 5% financií. Termíny očakávam obdobné ako pri Vajnorskej radiále. Celkové náklady na modernizáciu Ružinovskej radiály by mali dosiahnuť približne 39 miliónov eur.

Po modernizácii, ktorá je rozdelená na tri úseky – Americké námestie-Legionárska, Legionárska-Slovanet a Slovanet-Chlumeckého – by sa mala výrazne skvalitniť električková doprava aj v tejto časti Bratislavy. Trať bude navrhnutá pre rýchlosť 50 kilometrov za hodinu, priemerná rýchlosť na trati má dosahovať 25 kilometrov za hodinu oproti 17,8 dnes.

Súčasťou projektu by mal byť vznik prestupného uzla – azda podobného rozsahu, ako na Molecovej – na Americkom námestí, transformácia Krížnej ulice na mestský bulvár (k čomu už Metropolitný inštitút Bratislavy naštartoval participačný proces), zazelenanie trate medzi Slovanetom a Chlumeckého, teoreticky zlúčenie niektorých zastávok na Ružinovskej a vyprojektovanie paralelnej cyklotrasy. Modernizácia tak neprinesie len zlepšenie električkovej dopravy, ale aj celkové skvalitnenie okolitého prostredia.

Na modernizáciu Ružinovskej radiály by malo v budúcnosti nadväzovať presunutie obratiska do novej polohy v bližšom kontakte s plánovaným Terminálom integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Ružinov. Zabezpečený by tak bol prestup na vlaky, smerujúce do juhovýchodnej Bratislavy a žitnoostrovských predmestí.

 

Zazelenená električková trať bude v budúcnosti na celej Ružinovskej radiále (hoci asi nie s kobercovým trávnikom)

 

Bratislava tieto projekty už mimoriadne potrebuje, ak chce zvýšiť podiel verejnej dopravy na deľbe prepravnej práce. Len tieto však stačiť nebudú. Modernizáciou musí prejsť aj extrémne zaťažená Račianska radiála, ktorej stav sa priebežne zhoršuje a lokálne opravy, ako je napríklad pripravovaná rekonštrukcia úseku v Záhumeniciach, slúžia len na riešenie havarijných stavov. K tomu sa navyše musí sieť rozšíriť.

Najdôležitejšími projektami rozšírenia električkovej siete sú momentálne druhá etapa výstavby Petržalskej radiály, kde sa čaká na vydanie stavebného povolenia a následne na vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa, a prepojenie Petržalskej a Ružinovskej radiály novou traťou cez downtown. Zámer výstavby trate cez Pribinovu a Košickú už dostal od Magistrátu zelenú, musí si však počkať na zmenu Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Tieto enormne dôležité úseky sa musia stať realitou čím skôr. Kým pri Petržalke je mesto nútené stihnúť čoraz viac šibeničný termín – koniec roka 2023, vyžadovaný Európskou úniou, ktorá projekt spolufinancuje – pri vetve na Košickej je problémom dokončovanie mohutných developmentov v blízkosti. Tie čoskoro zvýšia nároky na kapacitu dopravnej siete, pričom kapacitnejšie spôsoby dopravy zatiaľ chýbajú. Okrem toho, mesto sa ešte musí vyrovnať s odporom časti verejnosti.

Tieto trate sú každopádne opäť len „hasením požiaru“, nie nástroje strategického rozvoja lokalít. Čiastočne takou bude teoretická Biskupicko-vrakunská radiála, jej realizácia však bude témou pravdepodobne až v druhej polovici dekády. Iné trate či predĺženia tratí sú na tom podobne.

Pozitívom ostáva nespochybniteľný záujem na rozvoji električkovej dopravy. Táto bude počas najbližších desaťročí najdôležitejšou formou verejnej dopravy, čo pozitívne ovplyvní kvalitu života, životné prostredie aj ekonomický a stavebný vývoj Bratislavy. Prehnaný automobilizmus tak snáď čaká postupný odchod do minulosti.

 

Fotografie Karlovesko-dúbravskej radiály sú z 9.5.2020. Pozrite si viac fotografií vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Súvisiace články

Mesto získalo dlhoočakávané povolenie: Modernizácia Ružinovskej radiály sa posúva

23.03.2023 14:32:16 Andrej Sárközi

Skvalitňovanie verejnej dopravy je označované za prioritu z hľadiska rozvoja mesta. Magistrát preto roky pripravuje komplexné rekonštrukcie jednotlivých električkových radiál. Jedna z takýchto modernizácií sa už mala začať, no neudialo sa tak. Ružinovská radiála sa dlho trápila so získaním potrebných povolení, po dlhej dobe však nastal progres.

Čítať viac

Zlepšenie verejnej dopravy sa blíži. Mesto žiada o financie na modernizáciu Vajnorskej radiály

12.03.2023 13:00:00 Andrej Sárközi

Pre Hlavné mesto je modernizácia a rozvoj električkových tratí prioritou už roky. Pri niektorých projektoch sa však vyskytli problémy pri projekcii či priamo pri výstavbe, čo oddialilo termíny a nakoniec aj narušilo ich financovanie. Týka sa to najmä Petržalskej radiály, ako sa však zdá, peniaze nielenže neprepadnú, ale využijú sa na iné projekty.

Čítať viac

Konečne postup. Modernizácia Ružinovskej radiály sa priblížila k realizácii

20.02.2023 14:19:37 Adrian Gubčo

Podľa pôvodných plánov sa už malo v týchto mesiacoch pracovať na modernizácii kľúčovej električkovej trate a s ňou aj na veľkej premene viacerých ulíc. Namiesto toho čaká modernizácia Ružinovskej radiály stále ešte len na vydanie potrebných povolení. Teraz nastal po dlhej dobe ďalší pokrok.

Čítať viac

Príjemné prekvapenie: Modernizácia Vajnorskej radiály môže začať skôr

02.12.2022 19:26:06 Adrian Gubčo

Bratislava dlhodobo plánuje komplexnú modernizáciu svojich električkových radiál. Po Dúbravsko-karloveskej mali prísť na rad Ružinovská a Vajnorská. Pri ich projekcii sa však vyskytli zmeny a komplikácie, ktoré odsunuli ich realizáciu o niekoľko mesiacov až rokov. Preto je prekvapením, že už onedlho by sa mohla čiastočne spustiť premena druhá z nich.

Čítať viac

Cestovanie bude kvalitnejšie. Opravami prejde viac zastávok

28.10.2022 14:03:52 Andrej Sárközi

Račianska električková radiála prejde ďalšími zmenami. V uplynulom období na nej pribudli nové prístrešky a frekventované zastávky sa stali kultúrnejšími. Viditeľné zlepšenie zarezonovalo u verejnosti pozitívne, Dopravný podnik Bratislavy (DPB) tak ohlasuje ďalšie plány. Určitý postup nastal aj pri modernizácii Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Modernizácie Ružinovskej a Vajnorskej radiály sa omeškajú

25.03.2022 13:25:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto už dlhodobo plánuje výrazne zlepšenie úrovne verejnej dopravy v Bratislavy. Prostriedkom k tomu má byť rozvoj dopravnej infraštruktúry, vrátane komplexných modernizácií električkových radiál. Po ako-tak dokončenej úprave trate v Karlovej Vsi mali už čoskoro prísť na rad Ružinovská a Vajnorská radiála. Ako sa však ukazuje, oba projekty budú meškať. Informoval o tom portál iMHD.sk.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Mesto sa posúva v príprave modernizácie Ružinovskej radiály

08.06.2021 12:25:00 Adrian Gubčo

Bratislava konkretizuje svoje predstavy o podobe zmodernizovanej Ružinovskej radiály. Magistrát udelil kladné záväzné stanovisko pre projekt, ktorý má výrazne zlepšiť nielen prevádzkové a technické parametre trate medzi Americkým námestím a Čmelíkovou ulicou v Ružinove, ale priniesť aj skvalitnenie jej blízkeho okolia. Spustenie realizácie sa predpokladá na konci roka 2022.

Čítať viac

Modernizácia Ružinovskej radiály začne v novembri 2022

16.04.2021 12:16:06 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa už začína otvorene pripravovať na ďalší veľký zámer, ktorý by mal zvýšiť kvalitu verejnej dopravy a súvisiaceho verejného priestoru. Modernizácia Ružinovskej radiály je zároveň reakciou na havarijný stav existujúcej električkovej trate. Realizácia projektu ovplyvní život Bratislavy na viac ako dva roky, na druhej strane, jej efekty by mali tieto komplikácie viac ako vyvážiť.

Čítať viac

Začína sa odhaľovať budúca podoba Krížnej ulice a Amerického námestia

04.02.2021 15:59:00 Adrian Gubčo

Po zavŕšení podstatnej časti modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály pripravuje Hlavné mesto modernizácie ďalšej dvojice radiál. Vajnorská aj Ružinovská by mali prejsť komplexnou premenou, ktorá prinesie nielen zlepšenie technických parametrov tratí, ale aj skvalitnenie okolitého verejného priestoru. Modernizácia Ružinovskej radiály, zahŕňajúca aj úseky v centre mesta, začína získavať konkrétne rysy.

Čítať viac

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály je dokončená, premávka sa spustí o pár dní

23.10.2020 18:25:31 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto a Dúbravka a Ministerstva dopravy a výstavby SR dnes oficiálne predstavilo zmodernizovanú Dúbravsko-karloveskú električkovú radiálu. Postup prác umožňuje už v priebehu pondelka obnoviť premávku električiek na nábreží, v Karlovej Vsi i v Dúbravke.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály ide do finále

05.10.2020 15:05:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov rozvoja verejnej dopravy v Bratislave v posledných rokoch sa definitívne chýli k záveru. Hlavné mesto už požiadalo Bratislavský samosprávny kraj o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby štvrtej etapy modernizácie trate medzi tunelom a Molecovou ulicou. Po doterajšom meškaní sa zdá, že by sa avizovaný termín spustenia trate na konci októbra mal stíhať.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

24.08.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Čítať viac

Posledná etapa modernizácie Karloveskej radiály bude asi meškať

13.08.2020 16:04:00 Adrian Gubčo

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý sa rozbehol v lete minulého roka, je stíhaný problémami. Všetky tri doteraz ukončené etapy sa stretli s meškaním, ako aj viacerými stavebnými nedostatkami. Posledná, štvrtá etapa, už mala prebiehať hladko, najnovšie sa však ukazuje, že sa pravdepodobne oneskorí aj táto. Informáciu priniesol portál iMHD.sk.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály napreduje

03.07.2020 12:49:00 Adrian Gubčo

Momentálne najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave postupuje rýchlym tempom. Obnovená trať v úseku medzi vyústením tunela na nábreží a prestupnou zastávkou na Molecovej ulici sa stáva realitou a na viacerých úsekoch sa pokladajú koľaje. Ide o záverečnú etapu mohutného projektu, ktorý má zásadne zlepšiť kvalitu verejnej dopravy v západnej časti mesta.

Čítať viac

Problémy modernizácie Karloveskej radiály

27.04.2020 11:00:00 Adrian Gubčo

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály je najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v poslednom období a ako taký mal byť vlajkovou loďou novej kvality v prístupe k rekonštrukciám dopravnej infraštruktúry. Projekt je však stíhaný viacerými problémami, napriek tomu sa už čoskoro spustí ďalšia etapa modernizácie, spojená s uzáverou električkovej dopravy.

Čítať viac

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

01.04.2020 11:21:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Čítať viac

Prevádzka na trati do Dúbravky sa spustí už o niekoľko dní

18.02.2020 10:15:00 Adrian Gubčo

S dvojmesačným meškaním sa v sobotu, 22. februára, konečne spustí premávka električiek do mestskej časti Dúbravka. Trať je po modernizácii už v prevádzkyschopnom stave, práce však budú pokračovať aj naďalej. Ďalšie prerušenie premávky nastane o niekoľko mesiacov, kedy sa spustí modernizácia radiály medzi Molecovou a tunelom pod Hradom.

Čítať viac

Aktivita Metropolitného inštitútu rastie, čoskoro rozbehne ďalšie súťaže a participáciu

11.02.2020 08:50:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) začína byť v meste čoraz viac aktívny a na najbližšie obdobie pripravuje rozbeh ďalších projektov a procesov. Ide o súčasť nového prístupu k verejnému priestoru i zapájaniu verejnosti do rozvoja mestského prostredia. Rast aktivity súvisí s postupným posilňovaním personálnych kapacít inštitúcie, ktorá má byť elitným pracoviskom Hlavného mesta SR Bratislavy.

Čítať viac

Premávka električiek v Dúbravke bude čoskoro spustená

29.01.2020 12:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa konečne priblížilo k spusteniu premávky na modernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále na celom úseku až do Dúbravky. Hoci trať je stavebne pripravená na prevádzku už dlhšiu dobu, prístupu električiek do mestskej časti s desiatkami tisíc obyvateľov bránil spor o pozemky pod meniarňou, ktorá je potrebná pre napájanie trate.

Čítať viac

Detaily modernizácie Vajnorskej radiály sú známe

15.01.2020 10:55:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto napreduje v postupnej modernizácii svojich električkových tratí. Po ukončení prvej etapy modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály a uzavretí zmluvy s projektantom Ružinovskej radiály teraz predstavuje aj detaily k modernizácii Vajnorskej radiály. Strategicky dôležitú trať, ale aj jej bezprostredné okolie, čakajú výrazné zlepšenia.

Čítať viac

Električky sa vracajú do Karlovej Vsi, prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály je takmer dokončená

19.12.2019 15:47:16 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Prvá etapa jedného z najvýznamnejších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je prakticky ukončená. Zmodernizovaná prvá časť Karlovesko-dúbravskej radiály bola dnes po určitom meškaní a s niekoľkými chýbajúcimi prvkami sprevádzkovaná. Druhá etapa sa už taktiež blíži k dokončeniu, hoci na spustenie premávky si chvíľu počkáme.

Čítať viac

Trať v Karlovej Vsi je otestovaná a čaká na spustenie

06.12.2019 15:55:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa už podľa všetkého skutočne blíži k dokončeniu. Na trati prebehli skúšky so starou aj novou električkou, Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom teraz čaká na povolenie k predčasnému užívaniu trate. Nepotvrdené správy hovoria o spustení prevádzky 15. decembra.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi sa kolauduje, dokončená však nie je

26.11.2019 16:30:00 Adrian Gubčo

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je dráhovým a špeciálnym stavebným úradom zodpovedajúcim za električkové trate v Hlavnom meste, spustil proces kolaudácie prvých dvoch etáp modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Napriek tomu, trať v Karlovej Vsi má ešte ďaleko k tomu, aby bola plne dokončená a schopná prevádzky.

Čítať viac

Hlavné mesto vybralo projektanta modernizácie Ružinovskej radiály

06.11.2019 10:45:00 Adrian Gubčo

Po modernizácii Karlovesko-dúbravskej radiály sa môže Bratislava čoskoro dočkať obnovy ďalších tratí. Ako som už spomínal v poslednom príspevku, Hlavné mesto podpísalo zmluvu s projektantom modernizácie trate do Ružinova, ktorým je spoločnosť Dopravoprojekt. Realizácia modernizácie sa očakáva v roku 2022. 

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie Karloveskej radiály ide do finále

04.11.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Prvá časť modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály naberá finálne kontúry. Zhotoviteľ po položení koľají v celom úseku pristúpil k zhotoveniu koľajového zvršku, pričom na súvislých častiach sa už objavilo aj zazelenenie. Napriek tomu, stavba oproti pôvodným odhadom mešká, aktuálny termín dokončenia znie 17. november.

Čítať viac

Meškanie dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa predlžuje

02.10.2019 13:12:00 Adrian Gubčo

Keď bola pred začiatkom letných prázdnin spustená modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, Hlavné mesto avizovalo, že práce budú ukončené do konca septembra. Už nejakú dobu je však zrejmé, že sa tento prísľub nepodarí naplniť, preto Magistrát oznámil nový termín: prvá etapa modernizácie bude ukončená 17. novembra 2019.

Čítať viac

Ako postupuje modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály?

19.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Jedným z najvýznamnejších aktuálne rozbehnutých dopravných projektov v Bratislave je modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, dlhoočakávaný zámer, ktorý sa začal po viacerých odkladoch realizovať až v lete tohto roka. Napriek určitému omeškaniu stavba viditeľne napreduje.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály sa spustila

24.06.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

V sobotu sa oficiálna začala komplexná modernizácia električkovej trate v mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka, teda Karlovesko-dúbravskej radiály. Pôvodná trať bola naposledy kompletne rekonštruovaná v roku 1992. Pozrite si zábery z posledného dňa prevádzky v starej podobe.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály

06.06.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava, spoločne so starostami dotknutných mestských častí, dnes predstavili detaily modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Realizácia dlhoočakávaného projektu sa spustí 22. júna 2019.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály sa odsúva na leto

22.01.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými dňami preletela médiámi správa, že dlhoočakávaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály je konečne na dosah ruky – prvé práce sa mali spustiť už v marci. Počas včerajšej tlačovej konferencie však Hlavné mesto túto informáciu dementovalo. Aká je nakoniec situácia?

Čítať viac

Súťaž na zhotoviteľa modernizácie trate v Karlovej Vsi má víťaza

14.11.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Portál iMHD.sk dnes informoval, že sú známe výsledky súťaže na zhotoviteľa modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Víťazom sa stalo konzorcium DK Radiála, ktoré ponúklo realizáciu úseku za cenu vyše 65 miliónov eur.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube