Author photoAdrian Gubčo 18.02.2020 10:15

Prevádzka na trati do Dúbravky sa spustí už o niekoľko dní

S dvojmesačným meškaním sa v sobotu, 22. februára, konečne spustí premávka električiek do mestskej časti Dúbravka. Trať je po modernizácii už v prevádzkyschopnom stave, práce však budú pokračovať aj naďalej. Ďalšie prerušenie premávky nastane o niekoľko mesiacov, kedy sa spustí modernizácia radiály medzi Molecovou a tunelom pod Hradom.

Záluhy

Záluhy

K záveru sa takto blíži druhá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorá zahŕňa opravu trate v úseku medzi obratiskom Kútiky (Karlova Ves) a zastávkou Záluhy (Damborského). Prvá etapa bola sprevádzkovaná v decembri, jej súčasťou bola oprava trate medzi Molecovou (resp. Jurigovym námestím) a obratiskom. Pôvodne mala byť v tomto čase zabezpečená obsluha už na celej trati.

Posuny termínov boli spôsobené viacerými dôvodmi, ku ktorým patria novozistené skutočnosti počas výstavby v podobe nezaznačených inžinierskych sietí, problémy dodávateľa, ktorý mal počas leta nedostatok personálnych kapacít, ale aj vedomé obštrukcie, ktoré sa týkali práve druhej etapy modernizácie. Zástupcovia vlastníkov pozemkov pod meniarňou Dopravného podniku vtedy neumožňovali prístup pracovníkom, ktorý bol potrebný pre zabezpečenie energie pre trať v Dúbravke.

Hlavnému mestu sa však podarilo problém prekonať, keďže súd vydal v tejto veci dve neodkladné opatrenia a tým nariadil vlastníkom pozemkov zdržať sa umiestňovania prekážok brániacich vstupu zamestnancov mesta na pozemok pod meniarňou a neumožňujúcich vstup pracovníkov na tento pozemok. Vďaka tomu sa už najbližší víkend môže zabezpečiť obsluha jedného z najväčších bratislavských sídlisk električkovou dopravou.

Dopravný podnik na obratisko Pri kríži predĺži linku 4 a ukončí prevádzku linky X5. Počas špičiek by mali električky premávať každé štyri minúty, mimo špičiek každých päť minút. Počas víkendov bude interval 7,5 minúty. Okrem toho, každý druhý spoj by mal byť nízkopodlažný. Mesto si od toho sľubuje masívne zatraktívnenie verejnej dopravy v oblasti a zvýšenie jej komfortu.

Potenciál zmodernizovanej trate však bude naplnený až po úplnom ukončení všetkých prác. Dobudovať treba podchod a integrovanú zastávku Záluhy, viacero vecí ostáva aj v Karlovej Vsi – napríklad osadenie výťahu na nadchode na zastávke Kútiky, dokončenie podchodu na Borskej ulici, schodisko na zastávke Nad lúčkami, vegetačné úpravy pozdĺž trate a tiež dokončenie niektorých chodníkov, priechodov a svetelnej signalizácie. Tieto práce by sa mali dokončovať priebežne.

Opätovné pozastavenie prevádzky na trati v súvislosti so spustením tretej a štvrtej etapy modernizácie sa predpokladá okolo 2. mája. Najvýraznejšou časťou projektu bude vybudovanie prestupného uzla na Molecovej ulici, ktorý by mal výrazne zlepšiť prestup medzi električkami a linkami z Dlhých Dielov. Predbežné dokončenie týchto etáp a tým aj celej modernizácie je plánované v septembri 2020.

 

Horné Krčace

 

Sprevádzkovanie celej radiály, hoci len na obmedzenú dobu, je nepochybne úľavou pre obyvateľov, ktorí električky využívali, ale aj pre Hlavné mesto. Neustále odkladanie spustenia premávky už začínalo pôsobiť zlým dojmom, hoci mesto len nasleduje dlhoročnú tradíciu, kedy žiaden Magistrátom vopred avizovaný termín nakoniec nebol splnený.

Každopádne, najdôležitejšou je kvalita modernizácie a v tomto smere sa dosiaľ zrealizované časti projektu ukazujú ako mimoriadne dobre zvládnuté. Jednotlivé zastávky sú bezbariérové, s lepšou výškou nástupnej hrany, čo umožňuje ľahší nástup do nízkopodlažných električiek, a doplnené špičkovým moderným mobiliárom. Každá zastávka je vybavená prístreškom, elektronickou odchodovou tabuľou, košmi na separovaný odpad, automatmi a USB nabíjačkami. Prístup je vo väčšine prípadov zabezpečený z obidvoch strán zastávky a zriadené budú aj cyklopriechody.

Kvalita trate sa zvýšila aj po prevádzkovej stránke. Zmodernizovanie koľají spoločne s pripravovanou preferenciou na priecestiach by malo priniesť zrýchlenie električiek, veľkou pomocou je v tomto smere aj zlúčenie dvojice zastávok do jednej (Jurigovo námestie). Vďaka novým antivibračným technológiám a zelenému pokryvu trate skalničkami by mala byť trať tichšia, čo sa potvrdzuje v prípade tých častí trate, kde už bolo toto zazelenenie zrealizované.

Veľmi zásadnou zmenou však bude existencia dvojice prestupných terminálov. Záluhy sú s výnimkou zle fungujúceho Blumentálu prvou zastávkou so skutočným prestupom na hrane v Bratislave, kým Molecova bude prvý významný príklad veľkého prestupného terminálu medzi rozličnými módmi verejnej dopravy, akých by malo v budúcnosti pribudnúť viac – napríklad v Petržalke alebo v centre mesta na Americkom námestí, teoreticky aj pri budúcom kľúčovom električkovom uzle Manderla.

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály tak nastavuje latku, ktorú musia ostatné pripravované modernizácie alebo budúce trate ešte prekonať. Dosiaľ známe informácie o modernizácii Ružinovskej či Vajnorskej radiály naznačujú, že tomu tak skutočne bude, takisto ako pri pokračovaní druhej etapy Nosného systému MHD, teda Petržalskej radiály, kde má v rámci projektu vzniknúť napíklad prvá reálna bratislavská cyklodiaľnica.

Ak by sa podarilo podobným spôsobom opraviť všetky bratislavské trate (vrátane Račianskej radiály, o ktorej je zatiaľ ticho), ako aj postaviť nové, pre úroveň verejnej dopravy v metropole by to bol zásadný skok. Večne opakovaná mantra o nízkej kvalite bratislavskej MHD by sa definitívne stala irelevantnou – tá totiž už teraz prechádza citeľnými zmenami k lepšiemu.

V tomto trende musí slovenská metropola pokračovať. Ide totiž o jeden z kľúčových nástrojov k budovaniu príjemnejšieho, zdravšieho, čistejšieho a celkovo lepšieho mesta. A takým sa Bratislava môže aj pri nie až takej veľkej námahe stať.

 

Fotografie z 17.2.2020. Viac nájdete vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zastávka Záluhy
  • Prístup na zastávku Záluhy
  • Horné Krčace
  • Dolné Krčace
  • Nová vozovka pri obratisku
  • Zastávka Borská, rozpracované podchody

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube