YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 18.02.2020 10:15

Prevádzka na trati do Dúbravky sa spustí už o niekoľko dní

S dvojmesačným meškaním sa v sobotu, 22. februára, konečne spustí premávka električiek do mestskej časti Dúbravka. Trať je po modernizácii už v prevádzkyschopnom stave, práce však budú pokračovať aj naďalej. Ďalšie prerušenie premávky nastane o niekoľko mesiacov, kedy sa spustí modernizácia radiály medzi Molecovou a tunelom pod Hradom.

Záluhy

Záluhy

K záveru sa takto blíži druhá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorá zahŕňa opravu trate v úseku medzi obratiskom Kútiky (Karlova Ves) a zastávkou Záluhy (Damborského). Prvá etapa bola sprevádzkovaná v decembri, jej súčasťou bola oprava trate medzi Molecovou (resp. Jurigovym námestím) a obratiskom. Pôvodne mala byť v tomto čase zabezpečená obsluha už na celej trati.

Posuny termínov boli spôsobené viacerými dôvodmi, ku ktorým patria novozistené skutočnosti počas výstavby v podobe nezaznačených inžinierskych sietí, problémy dodávateľa, ktorý mal počas leta nedostatok personálnych kapacít, ale aj vedomé obštrukcie, ktoré sa týkali práve druhej etapy modernizácie. Zástupcovia vlastníkov pozemkov pod meniarňou Dopravného podniku vtedy neumožňovali prístup pracovníkom, ktorý bol potrebný pre zabezpečenie energie pre trať v Dúbravke.

Hlavnému mestu sa však podarilo problém prekonať, keďže súd vydal v tejto veci dve neodkladné opatrenia a tým nariadil vlastníkom pozemkov zdržať sa umiestňovania prekážok brániacich vstupu zamestnancov mesta na pozemok pod meniarňou a neumožňujúcich vstup pracovníkov na tento pozemok. Vďaka tomu sa už najbližší víkend môže zabezpečiť obsluha jedného z najväčších bratislavských sídlisk električkovou dopravou.

Dopravný podnik na obratisko Pri kríži predĺži linku 4 a ukončí prevádzku linky X5. Počas špičiek by mali električky premávať každé štyri minúty, mimo špičiek každých päť minút. Počas víkendov bude interval 7,5 minúty. Okrem toho, každý druhý spoj by mal byť nízkopodlažný. Mesto si od toho sľubuje masívne zatraktívnenie verejnej dopravy v oblasti a zvýšenie jej komfortu.

Potenciál zmodernizovanej trate však bude naplnený až po úplnom ukončení všetkých prác. Dobudovať treba podchod a integrovanú zastávku Záluhy, viacero vecí ostáva aj v Karlovej Vsi – napríklad osadenie výťahu na nadchode na zastávke Kútiky, dokončenie podchodu na Borskej ulici, schodisko na zastávke Nad lúčkami, vegetačné úpravy pozdĺž trate a tiež dokončenie niektorých chodníkov, priechodov a svetelnej signalizácie. Tieto práce by sa mali dokončovať priebežne.

Opätovné pozastavenie prevádzky na trati v súvislosti so spustením tretej a štvrtej etapy modernizácie sa predpokladá okolo 2. mája. Najvýraznejšou časťou projektu bude vybudovanie prestupného uzla na Molecovej ulici, ktorý by mal výrazne zlepšiť prestup medzi električkami a linkami z Dlhých Dielov. Predbežné dokončenie týchto etáp a tým aj celej modernizácie je plánované v septembri 2020.

 

Horné Krčace

 

Sprevádzkovanie celej radiály, hoci len na obmedzenú dobu, je nepochybne úľavou pre obyvateľov, ktorí električky využívali, ale aj pre Hlavné mesto. Neustále odkladanie spustenia premávky už začínalo pôsobiť zlým dojmom, hoci mesto len nasleduje dlhoročnú tradíciu, kedy žiaden Magistrátom vopred avizovaný termín nakoniec nebol splnený.

Každopádne, najdôležitejšou je kvalita modernizácie a v tomto smere sa dosiaľ zrealizované časti projektu ukazujú ako mimoriadne dobre zvládnuté. Jednotlivé zastávky sú bezbariérové, s lepšou výškou nástupnej hrany, čo umožňuje ľahší nástup do nízkopodlažných električiek, a doplnené špičkovým moderným mobiliárom. Každá zastávka je vybavená prístreškom, elektronickou odchodovou tabuľou, košmi na separovaný odpad, automatmi a USB nabíjačkami. Prístup je vo väčšine prípadov zabezpečený z obidvoch strán zastávky a zriadené budú aj cyklopriechody.

Kvalita trate sa zvýšila aj po prevádzkovej stránke. Zmodernizovanie koľají spoločne s pripravovanou preferenciou na priecestiach by malo priniesť zrýchlenie električiek, veľkou pomocou je v tomto smere aj zlúčenie dvojice zastávok do jednej (Jurigovo námestie). Vďaka novým antivibračným technológiám a zelenému pokryvu trate skalničkami by mala byť trať tichšia, čo sa potvrdzuje v prípade tých častí trate, kde už bolo toto zazelenenie zrealizované.

Veľmi zásadnou zmenou však bude existencia dvojice prestupných terminálov. Záluhy sú s výnimkou zle fungujúceho Blumentálu prvou zastávkou so skutočným prestupom na hrane v Bratislave, kým Molecova bude prvý významný príklad veľkého prestupného terminálu medzi rozličnými módmi verejnej dopravy, akých by malo v budúcnosti pribudnúť viac – napríklad v Petržalke alebo v centre mesta na Americkom námestí, teoreticky aj pri budúcom kľúčovom električkovom uzle Manderla.

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály tak nastavuje latku, ktorú musia ostatné pripravované modernizácie alebo budúce trate ešte prekonať. Dosiaľ známe informácie o modernizácii Ružinovskej či Vajnorskej radiály naznačujú, že tomu tak skutočne bude, takisto ako pri pokračovaní druhej etapy Nosného systému MHD, teda Petržalskej radiály, kde má v rámci projektu vzniknúť napíklad prvá reálna bratislavská cyklodiaľnica.

Ak by sa podarilo podobným spôsobom opraviť všetky bratislavské trate (vrátane Račianskej radiály, o ktorej je zatiaľ ticho), ako aj postaviť nové, pre úroveň verejnej dopravy v metropole by to bol zásadný skok. Večne opakovaná mantra o nízkej kvalite bratislavskej MHD by sa definitívne stala irelevantnou – tá totiž už teraz prechádza citeľnými zmenami k lepšiemu.

V tomto trende musí slovenská metropola pokračovať. Ide totiž o jeden z kľúčových nástrojov k budovaniu príjemnejšieho, zdravšieho, čistejšieho a celkovo lepšieho mesta. A takým sa Bratislava môže aj pri nie až takej veľkej námahe stať.

 

Fotografie z 17.2.2020. Viac nájdete vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zastávka Záluhy
  • Prístup na zastávku Záluhy
  • Horné Krčace
  • Dolné Krčace
  • Nová vozovka pri obratisku
  • Zastávka Borská, rozpracované podchody

Súvisiace články

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály je dokončená, premávka sa spustí o pár dní

23.10.2020 18:25:31 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto a Dúbravka a Ministerstva dopravy a výstavby SR dnes oficiálne predstavilo zmodernizovanú Dúbravsko-karloveskú električkovú radiálu. Postup prác umožňuje už v priebehu pondelka obnoviť premávku električiek na nábreží, v Karlovej Vsi i v Dúbravke.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály ide do finále

05.10.2020 15:05:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov rozvoja verejnej dopravy v Bratislave v posledných rokoch sa definitívne chýli k záveru. Hlavné mesto už požiadalo Bratislavský samosprávny kraj o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby štvrtej etapy modernizácie trate medzi tunelom a Molecovou ulicou. Po doterajšom meškaní sa zdá, že by sa avizovaný termín spustenia trate na konci októbra mal stíhať.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

24.08.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Čítať viac

Posledná etapa modernizácie Karloveskej radiály bude asi meškať

13.08.2020 16:04:00 Adrian Gubčo

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý sa rozbehol v lete minulého roka, je stíhaný problémami. Všetky tri doteraz ukončené etapy sa stretli s meškaním, ako aj viacerými stavebnými nedostatkami. Posledná, štvrtá etapa, už mala prebiehať hladko, najnovšie sa však ukazuje, že sa pravdepodobne oneskorí aj táto. Informáciu priniesol portál iMHD.sk.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály napreduje

03.07.2020 12:49:00 Adrian Gubčo

Momentálne najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave postupuje rýchlym tempom. Obnovená trať v úseku medzi vyústením tunela na nábreží a prestupnou zastávkou na Molecovej ulici sa stáva realitou a na viacerých úsekoch sa pokladajú koľaje. Ide o záverečnú etapu mohutného projektu, ktorý má zásadne zlepšiť kvalitu verejnej dopravy v západnej časti mesta.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Problémy modernizácie Karloveskej radiály

27.04.2020 11:00:00 Adrian Gubčo

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály je najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v poslednom období a ako taký mal byť vlajkovou loďou novej kvality v prístupe k rekonštrukciám dopravnej infraštruktúry. Projekt je však stíhaný viacerými problémami, napriek tomu sa už čoskoro spustí ďalšia etapa modernizácie, spojená s uzáverou električkovej dopravy.

Čítať viac

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

01.04.2020 11:21:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Čítať viac

Premávka električiek v Dúbravke bude čoskoro spustená

29.01.2020 12:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa konečne priblížilo k spusteniu premávky na modernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále na celom úseku až do Dúbravky. Hoci trať je stavebne pripravená na prevádzku už dlhšiu dobu, prístupu električiek do mestskej časti s desiatkami tisíc obyvateľov bránil spor o pozemky pod meniarňou, ktorá je potrebná pre napájanie trate.

Čítať viac

Električky sa vracajú do Karlovej Vsi, prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály je takmer dokončená

19.12.2019 15:47:16 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Prvá etapa jedného z najvýznamnejších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je prakticky ukončená. Zmodernizovaná prvá časť Karlovesko-dúbravskej radiály bola dnes po určitom meškaní a s niekoľkými chýbajúcimi prvkami sprevádzkovaná. Druhá etapa sa už taktiež blíži k dokončeniu, hoci na spustenie premávky si chvíľu počkáme.

Čítať viac

Trať v Karlovej Vsi je otestovaná a čaká na spustenie

06.12.2019 15:55:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa už podľa všetkého skutočne blíži k dokončeniu. Na trati prebehli skúšky so starou aj novou električkou, Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom teraz čaká na povolenie k predčasnému užívaniu trate. Nepotvrdené správy hovoria o spustení prevádzky 15. decembra.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi sa kolauduje, dokončená však nie je

26.11.2019 16:30:00 Adrian Gubčo

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je dráhovým a špeciálnym stavebným úradom zodpovedajúcim za električkové trate v Hlavnom meste, spustil proces kolaudácie prvých dvoch etáp modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Napriek tomu, trať v Karlovej Vsi má ešte ďaleko k tomu, aby bola plne dokončená a schopná prevádzky.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie Karloveskej radiály ide do finále

04.11.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Prvá časť modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály naberá finálne kontúry. Zhotoviteľ po položení koľají v celom úseku pristúpil k zhotoveniu koľajového zvršku, pričom na súvislých častiach sa už objavilo aj zazelenenie. Napriek tomu, stavba oproti pôvodným odhadom mešká, aktuálny termín dokončenia znie 17. november.

Čítať viac

Meškanie dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa predlžuje

02.10.2019 13:12:00 Adrian Gubčo

Keď bola pred začiatkom letných prázdnin spustená modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, Hlavné mesto avizovalo, že práce budú ukončené do konca septembra. Už nejakú dobu je však zrejmé, že sa tento prísľub nepodarí naplniť, preto Magistrát oznámil nový termín: prvá etapa modernizácie bude ukončená 17. novembra 2019.

Čítať viac

Ako postupuje modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály?

19.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Jedným z najvýznamnejších aktuálne rozbehnutých dopravných projektov v Bratislave je modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, dlhoočakávaný zámer, ktorý sa začal po viacerých odkladoch realizovať až v lete tohto roka. Napriek určitému omeškaniu stavba viditeľne napreduje.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály sa spustila

24.06.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

V sobotu sa oficiálna začala komplexná modernizácia električkovej trate v mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka, teda Karlovesko-dúbravskej radiály. Pôvodná trať bola naposledy kompletne rekonštruovaná v roku 1992. Pozrite si zábery z posledného dňa prevádzky v starej podobe.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály

06.06.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava, spoločne so starostami dotknutných mestských častí, dnes predstavili detaily modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Realizácia dlhoočakávaného projektu sa spustí 22. júna 2019.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály sa odsúva na leto

22.01.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými dňami preletela médiámi správa, že dlhoočakávaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály je konečne na dosah ruky – prvé práce sa mali spustiť už v marci. Počas včerajšej tlačovej konferencie však Hlavné mesto túto informáciu dementovalo. Aká je nakoniec situácia?

Čítať viac

Súťaž na zhotoviteľa modernizácie trate v Karlovej Vsi má víťaza

14.11.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Portál iMHD.sk dnes informoval, že sú známe výsledky súťaže na zhotoviteľa modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Víťazom sa stalo konzorcium DK Radiála, ktoré ponúklo realizáciu úseku za cenu vyše 65 miliónov eur.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube