Author photoAdrian Gubčo 09.07.2024 17:31

Čo vieme o budúcnosti Hlavnej stanice: V súčasnej podobe nestačí, o definitívnom riešení sa rozhoduje

O tom, ako bude v budúcnosti vyzerať bratislavská Hlavná stanica, sa diskutuje už desaťročia. V posledných rokoch sa zdalo, že Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), štát a mesto konečne našli spoločnú reč. Teraz ale Ministerstvo dopravy SR naznačilo, že postupne sa formujúce plány modernizácie sú nedostatočné. Opäť sa tak otvára otázka, ako sa zmení jeden z neuralgických bodov metropoly.

Zdroj: ŽSR via dialnice.info, Nino Belovič / YIM.BA

Zdroj: ŽSR via dialnice.info, Nino Belovič / YIM.BA

Meniace sa parametre

Bratislavská Hlavná stanica je diskutovanou témou už viac ako storočie. Posun sa prvýkrát navrhoval ešte pred prvou svetovou vojnou a dostal sa aj do regulačného plánu mesta z roku 1929. Za socializmu sa síce rozvojové plány zmenili, na sklonku existencie bývalého režimu však veľká súťaž navrhla presun do priestoru severne od Dobšinského ulice. V rámci prípravy na výstavbu novej stanice sa postavila aspoň dočasná hala, ktorá slúži dodnes.

Niekoľko vízií sa vystriedalo aj v postsocialistickom období.  Zatiaľ s poslednou narábalo Hlavné mesto, ktoré v spolupráci so ŽSR a Ministerstvom dopravy SR pripravovalo veľkú rekonštrukciu. Otvorene sa pritom pripúšťala možnosť, že súčasné staničné budovy, či už dočasná hala alebo staršie objekty, ktorých základ pochádza ešte z čias rakúsko-uhorskej monarchie, sa odstránia. Mal sa tak otvoriť priestor pre rozšírenie nástupíšť či ich napriamenie.

Teraz je ale všetko inak. Nové vedenie Ministerstva dopravy SR naznačilo, že veľká rekonštrukcia nebude potrebná. Namiesto toho prebehnú len práce v menšom rozsahu, no bez radikálnych zmien súčasných parametrov stanice. Kľúčovou investíciou má byť totiž vznik úplne novej Hlavnej stanice v inej polohe. Kde by to malo byť, zatiaľ štát nepriblížil.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA

O potrebe kapacitnejšej Hlavnej stanice dnes hovorí aj ŽSR. Vysvetľuje to meniacimi sa požiadavkami na objem železničnej dopravy, ktorá má stanicou prechádzať. „Problematikou budúcnosti hlavnej bratislavskej stanice sa v posledných 8 rokoch zaoberajú 2 veľké štúdie uskutočniteľnosti,“ upozorňuje hovorkyňa ŽSR Vladimíra Bahýlová. „V rokoch 2016-2019 bola spracovaná pre celý železničný uzol Bratislava prvá štúdia uskutočniteľnosti. Z jej záverov vyplynul aj návrh rekonštrukcie koľajiska ŽST Bratislava Hlavná stanica.“

Jej požiadavky neboli také rozsiahle, hoci určité zmeny sa vyžadovali. „Okrem množstva vybavených vlakov mal nový návrh obsahovať nástupištia s dĺžkou 400 metrov, čo súčasné koľajisko nespĺňa. Druhou podmienkou bolo zachovanie súčasných staničných budov, bez potreby ich odstránenia,“ približuje Bahýlová. K zásadnej zmene prišlo po roku 2019.

Prvou boli plány rakúskeho ÖBB na modernizáciu trate do Bratislavy. „Rakúska republika oznámila, že osobnú dopravu medzi Viedňou a Bratislavou chce prevádzkovať hlavne po čerstvo zmodernizovanej trati na rýchlosť 200 km/h medzi Viedňou a Marcheggom so zásadným nárastom počtu vlakov,“ ozrejmuje prvý dôvod hovorkyňa. „V roku 2022 Ministerstvo dopravy zadefinovalo nový plán dopravnej obslužnosti Slovenska železničnou dopravou, ktorý tiež navyšuje počty vlakov osobnej dopravy oproti prognóze použitej v štúdii z roku 2019,“ dodáva.

To sa už odrazilo na možnostiach Hlavnej stanice. „Na základe tejto prognózy si Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom dopravy, Ministerstvom financií a Hlavným mestom Bratislava vyhotovili nový návrh (aktualizáciu) koľajiska hlavnej stanice, ktorá ukázala, že požadovaný objem dopravy nie je možné zvládnuť bez zvýšenia počtu koľají a nástupíšť v stanici oproti návrhu z roku 2019, a to aj na úkor existujúcich staničných budov,“ konštatuje Bahýlová. Z tohto sa vychádzalo pri koncipovaní súťažného dialógu na novú stanicu v spolupráci s mestom.

Kľúčovou komplikáciou sa však ukázali byť najnovšie plány na rozvoj vysokorýchlostných tratí. Časť trate medzi Maďarskom a Českom má prechádzať cez Bratislavu. „To je ďalší vplyv, ktorý ovplyvňuje prognózovaný počet vlakov, ktorý bude musieť celý železničný uzol Bratislava a aj hlavná stanica zvládnuť a je komplexne preverovaný Národnou štúdiou uskutočniteľnosti vysokorýchlostnej trate prepojenia krajín V4, na ktorú už ŽSR majú vysúťaženého dodávateľa a je v štádiu rozpracovanosti,“ zhŕňa Vladimíra Bahýlová.

Od riešenia tejto štúdie sa má odraziť budúcnosť Hlavnej stanice vrátane rozsahu rekonštrukcie. Keďže však podľa všetkých náznakov vysokorýchlostná trať z technických dôvodov Hlavnú stanicu nepretne, alternatíva, v rámci ktorej by došlo na generálnu rekonštrukciu vo veľkom rozsahu, ako sa predtým naznačovalo, dnes nie je komunikovaná ako najpreferovanejšia. Definitívnu odpoveď dá samotná štúdia.

Jasnejšia odpoveď by mala byť k dispozícii čoskoro. „Etapa č. 4  štúdie „Podrobné hodnotenie užšieho výberu variantov",  je v procese pripomienkovania a jej závery budú schvaľované na Riadiacom výbor v mesiaci júl 2024 (termín ešte nie je určený, predpoklad druhá polovica júla). Medzivýstup etapy č. 4  je prvý predpoklad pri rozhodovaní, ako ďalej s rekonštrukciou Bratislava Hlavná stanica,“ uzatvára hovorkyňa ŽSR.

 

Riešenie priestoru Hlavnej stanice podľa Štúdie železničného uzla Bratislava. Zdroj: ŽSR via dialnice.info

 

Ako sa zmení Hlavná stanica

Detaily rekonštrukcie stanice nie sú zrejmé. YIM.BA oslovila ŽSR s otázkami, štátna firma však odoslala všeobecné stanovisko, ktoré detaily pripravovanej obnovy nešpecifikovalo. Nie je teda známe, či sa budú nejako prebudovávať nástupištia, podchod, meniť prevádzky, obnovovať interiér či exteriér alebo skvalitňovať verejné priestory.

Podobne bezradné je aj Hlavné mesto. Magistrát hlavného mesta tvrdí, že Ministerstvo dopravy SR s ním nezdieľa informácie. „Máme informácie, že ŽSR majú zámer urobiť jednoduchú obnovu súčasnej hlavnej stanice, ale nemáme informácie o presnom rozsahu. Podľa všetkého sa nedotkne polohy výpravnej budovy ani koľajísk," hovorí hovorca bratislavského Magistrátu Peter Bubla.

Memorandum, ktoré v nedávnej minulosti Bratislava s ostatnými aktérmi k rekonštrukcii podpísala, sa tak stáva bezpredmetné. „Tá stanica sa nemá, ako keby, kam nafúknuť. To znamená, že bude nutné spraviť hlavnú stanicu v iných miestach, a to je predmetom momentálnej štúdie," povedal minister dopravy Jozef Ráž koncom júna.

Zatiaľ posledná rekonštrukcia Hlavnej stanice prebehla v rokoch 2018-2019 v súvislosti s pripravovanými Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji. Zrealizovalo sa vyčistenie fasád prístavby, vyčistenie interiérovej dlažby a schodísk, výmena a sfunkčnenie svietidiel či premaľovanie časti povrchov v interiéri. Stanica dostala nový orientačný systém a smerové vodorovné značenie pohybu v interiéri. Odstránený bol aj vizuálny smog.

Okrem toho bola o čosi skôr zriadená nová čakáreň na mieste bývalej reštaurácie na východnej strane stanice. V roku 2019 pribudol konečne aj jednoduchší prístup na jednotlivé nástupištia, keď ŽSR prebudovali bývalý batožinový podchod a inštalovali výťahy. V roku 2022 Hlavné mesto predláždilo priestor pred vstupom do stanice a osadilo nový mobiliár, čím sa zvýšil štandard priestranstva. Intervencia ale bola pomerne limitovaná.

Pokiaľ je v hre len jednoduchá obnova, najväčšiu zmenu by prinieslo nahradenie súčasných prevádzok rýchleho občerstvenia a bufetov novými nájomníkmi na vyššej úrovni. Nie je prehnané povedať, že väčšina zariadení na Hlavnej stanici pripomína skanzen 90-tych rokov minulého storočia. V rámci frekventovaného dopravného uzla sa nenachádza ani jediná kultivovaná reštaurácia a pobočku tu nemá ani žiadna významnejšia sieť rýchleho občerstvenia s aspoň minimálnym štandardom.

Pridať by sa mohlo Hlavné mesto, ktoré by pokračovalo v obnove verejného priestoru vrátane nástupiska električiek. Predláždenie jednotlivých plôch, osadenie kvalitnejších lavičiek či nahradenie súčasného prestrešenia pešej trasy na Námestí F. Liszta by dramaticky zlepšili úroveň lokality. V minulosti boli takéto úpravy plánované, Magistrát sa ich však vzdal.

 

Doteraz pripravovaná vízia rekonštrukcie mala priniesť nielen zlepšenie stanice, ale aj development v okolí. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Kde bude nová stanica?

Presné umiestnenie uvažovanej novej hlavnej stanice nie je zatiaľ známe. Podľa ministra sú vytypované dve až tri miesta, kde by mohla vyrásť. Ministerstvo dopravy nepovedalo, aké miesta by to mali byť. „Lokalitu určí štúdia realizovateľnosti, ktorá má byť oficiálne odovzdaná do konca tohto roka," pribížila hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková.

Minister Ráž pred časom naznačil, že výsledky štúdie by mohli byť známe aj skôr. „Nemám predstavu, čo by to mohlo stáť, určite to lacné nebude,“ doplnil. V tomto momente je tak v celej téme viac neznámych ako známych.

Prirodzene, okamžite sa objavili špekulácie, kde by sa mohli stanice nachádzať. K navrhovaným polohám údajne patrí Železničná stanica Nové Mesto, Bory alebo dokonca Stupava. Keďže však z dosiaľ zverejnených informácií vyplýva, že stanica má súvisieť s vedením vysokorýchlostnej trate, možno pravdepodobne automaticky vylúčiť ŽST Nové Mesto. Jej poloha neumožňuje vedenie trate tak, aby nedošlo k obrovským časovým stratám.

Do úvahy však pravdepodobne nepripadá ani Stupava, ktorá je príliš ďaleko od centra mesta, s ktorým nie je dosiaľ ani dobre spojená. Aj podľa informácií YIM.BA by mohli byť miestom bratislavskej zastávky VRT práve Bory, pričom by trať mala byť súbežná s diaľnicou D2. Práve tu by dávalo zmysel umiestniť prípadnú mestskú stanicu asi najviac, keďže by sa dala napojiť na trať, smerujúcu do centra Bratislavy, resp. ďalej na východ krajiny, rovnako ako do Rakúska či na Záhorie.

V tomto momente ale ide len o hypotetické úvahy. Každá alternatíva si vyžiada možno až deväťciferné náklady a jej príprava bude trvať dlhé roky, možno desaťročia (zvlášť ak bude vznik novej stanice podmienený budovaním VRT). Bratislava sa modernej hlavnej stanice nedočká nielen v roku 2030, ale možno ani v roku 2040. Realizácia tak veľkého zámeru si totiž bude vyžadovať, aby sa koncepcia nemenila s každou vládou.

Aj z tohto dôvodu je extrémne dôležité, aby vízia stanice nevznikala bez diskusie jednotlivých strán, ale aj externých odborníkov. Zároveň je možno čas hľadať riešenie, ktoré nebude najpriechodnejšie, ale najlepšie a najkomplexnejšie. Len tak si môže zaručiť podporu, ktorá prežije viacero vlád.

 

(YIM.BA, TASR)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube