Author photoAdrian Gubčo 23.05.2022 11:05

Na Floriánskom námestí sa zaregulovalo parkovanie, komplexná rekonštrukcia je v nedohľadne

Regulácia parkovania sa v Bratislave postupne rozširuje, čo prináša v uliciach mesta konkrétne zmeny. Mnohé staršie parkoviská prechádzajú pod kontrolu mesta, ktoré ich prispôsobuje potrebám nového režimu. Ľahká obnova tak prebehla aj na Floriánskom námestí. To je v rozpore s plánmi časti miestnej komunity, ktorá by tu rada videla priestor pre peších a celé Floriánske námestie zrevitalizovala.

Stav k 18.5.2022

Stav k 18.5.2022

Postupne zavádzaná parkovacia politika je jednou z najvýznamnejších zmien v doprave aj verejnom priestore v poslednom období. Ulice mesta boli doteraz devastované divokým parkovaním, ktoré bolo mimo centra navyše úplne zadarmo. Do istej miery to prispievalo k rastu automobilizmu a k ďalšej záťaži na mestské prostredie. Prejavovalo sa to v obparkovávaní chodníkov, zhoršovaní ich technického stavu, tvorbe bariér pre chodcov aj cyklistov či zvýšených nákladoch pre samosprávy. Tvrdšia regulácia v podobe parkovacej politiky sa tak stala nevyhnutnou.

Po prvých zónach v Rači, Novom Meste či Ružinove teraz prichádza parkovacia politika aj do Starého Mesta. Prvou zaregulovanou zónou je štvrť Hlavná stanica – Blumentál. Od ostatných oblastí sa Staré Mesto mierne líši – istá forma regulácie tu existovala už predtým, kedy parkovanie na mnohých parkoviskách alebo uliciach spravovali súkromné spoločnosti. S nástupom oficiálneho mestského parkovania sú však parkoviská postupne odovzdávané samospráve. To je aj prípad Floriánskeho námestia.

Floriánske námestie, teda plocha severozápadne od obytného bloku Avion, je dnes tvorené prevažne dopravnými plochami. Celistvejšie priestory pre peších sa nachádzajú len v dotyku s Avionom, kostolom a v okolí Stĺpu sv. Floriána. Určité úpravy prebehli v roku 2020, kedy bola obnovená električková trať a definitívne odstránené zvyšky električkovej zastávky Floriánske námestie. Zásadné zlepšenia sa však nezrealizovali. Námestie je doteraz pomerne nevzhľadné.

Preto prevzatie parkoviska do správy mesta a súvisiaca rekonštrukcia povrchov alebo značenia na začiatku mája nevyvolala len nadšené reakcie. Kritici pripomenuli, že Floriánske námestie by mohlo vyzerať aj inak: ako upravený verejný priestor pre peších, ktorý by neprerušene (ak nerátame električkovú trať) siahal od Avionu až po Radlinského ulicu. Napojil by sa tak na plochu s veľkým záhonom kríkov, dnes akýsi ostrov medzi cestami a traťou, a umožnil vznik skutočného námestia. Nejde o novú myšlienku: táto vízia sa objavila už v roku 2018, pričom sa zdalo, že má veľkú podporu medzi miestnou aktívnou komunitou.

Jedným z iniciátorov myšlienky bol architekt a miestny poslanec Martin Gajdoš. Zo súčasného riešenia, kedy sa na ploche zachováva parkovanie, nie je nadšený. „Hodnotím ho ako dosť nešťastné, lebo síce stále verím, že sa jedná len o dočasné riešenie, ale vieme ako to je v našom meste s dočasnými riešeniami,“ vysvetľuje. „Častokrát sa z nich stanú trvalé, alebo minimálne dlhodobé.“ Vo svojej vízii navrhol ako alternatívu vznik podzemného parkovania medzi Avionom a Americkým námestím. „To by umožnilo vybudovať kvalitnejší verejný priestor Floriánskeho námestia na úkor parkovania pred kostolom, zároveň by ale bola zachované počty parkovacích miest.“

Mesto na architektonickú štúdiu, ktorú Gajdoš spoločne s kanceláriou Endorfine vypracoval, nereflektovalo. Reakcia bola „...V podstate zatiaľ žiadna, aj keď sme vyvíjali iniciatívu, aby sa projekt pohol dopredu. Všetky čiastočné kroky a úpravy, ktoré prebehli na tomto námestí sú vlastne v rozpore s návrhom a ideou vytvoriť jasne definované a ohraničené námestie,“ konštatuje. Autá totiž architekti zamýšľali vytlačiť na obvod námestia a získaný priestor vyrovnať, predlážiť a doplniť zeleňou. Súčasný stav Martin Gajdoš za bariérový, podporujúci križovatkový charakter plochy a narúšajúci možnosť vnímať kostol alebo Avion z kľudových plôch. „Tvorcovia týchto dopravných zásahov nepoznajú genius loci tohto priestoru,“ zhŕňa Gajdoš.

Architektonická štúdia bola vypracovaná ako podklad pre potenciálne vyhlásenie urbanisticko-architektonickej štúdie, ktorá by preriešila túto exponovanú lokalitu v centre mesta. Aký je postoj mesta ohľadne budúcnosti priestoru?

 

Architektonická štúdia riešenia Floriánskeho námestia. Zdroj: MotionDesign

 

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy zatiaľ otvorene nehovorí, či pôjde o dočasný alebo trvalý stav námestia. „Ide o riešenie aktuálneho stavu tak, aby bolo možné lepšie organizovať dopravu, parkovanie a tiež peších. Vznikne nový priechod pre chodcov a doprava pôjde stredom plochy, po oboch stranách budú kolmé parkovacie miesta,“ popisuje aktuálny stav Dagmar Schmucková, hovorkyňa Magistrátu. Preto sa priamo nevyjadruje ani k možnej súťaži na riešenie plochy.

Namiesto toho mesto avizuje ďalšie lokálne úpravy, ktoré majú prispieť k zlepšeniu situácie najmä pre cyklistov. „V bezprostrednom okolí Floriánskeho námestia, na Radlinského, bude Hlavné mesto spolu s MIB realizovať obnovu verejného priestoru, ktorá bude zasahovať aj pred Blumentálsky kostol, čím sa opäť zatraktívni táto časť územia,“ sľubuje Schmucková. „Radlinského ulica a čiastočne aj Floriánske námestie prejdú aj významnou úpravou v rámci pripravovanej cyklotrasy.“ Tieto intervencie majú nadviazať na intervencie a „urbanistické vylepšenia“, ktoré sa zrealizovali v súvislosti s rekonštrukciou električkovej trate.

Keďže tu Magistrát a MIB (Metropolitný inštitút Bratislavy) pripravujú lokálne úpravy, vízia Martina Gajdoša sa v dohľadnej dobe realizovať nebude. „Vzhľadom na vyššie uvedené so súťažou aktuálne neuvažujeme,“ potvrdzuje hovorkyňa Magistrátu. Čisto teoreticky by sa pritom mohla čoskoro otvoriť cesta pre významnejšie úpravy. V susedstve námestia sa totiž bude stavať.

Na rozsiahlej ploche medzi Ulicou Imricha Karvaša, Slovanskou, Fazuľovou a Radlinského totiž jeden zo svojich projektov – resp. hneď niekoľko projektov naraz – pripravuje Alto Real Estate. Pribudnúť by tu mali bytovky, ale aj kancelárska budovy Florian Offices. Tá bude disponovať množstvom parkovacích miest (270), ktoré by mimo pracovných hodín mohli teoreticky byť k dispozícii verejnosti. „Mesto prejavilo záujem o parkovacie miesta, s investormi sme pripravení rokovať,“ prezrádza zároveň Schmucková. Strata niekoľkých desiatok miest pri Avione by sa tak mohla mnohonásobne vyvážiť.

Martin Gajdoš preto nestráca nádej, že sa Floriánske námestie raz skutočne zmení na kvalitnejší verejný priestor. „Som stále optimista a bojujem za to, aby sa tento priestor stal kvalitným verejným priestorom a nielen komplikovanou dopravnou križovatkou,“ tvrdí miestny poslanec a architekt. „Bola to aj jedna z tém o ktorej sme sa bavili s primátorom na poslednom osobnom stretnutí a myslím, že sme sa v tomto smere zhodli. Mesto by malo pokračovať v dobrých začatých témach. Kostol Blumentál a Avion sú jedny z najcharakteristickejších pamiatok v meste a mali by mať aj tomu zodpovedajúce kvalitné predpolie.“

Gajdoš si od prípadnej rekonštrukcie sľubuje veľké zlepšenie lokality. „Staromestská Os Blumentálska – Centrum je mojim dlhodobým cieľom a Floriánske námestie je ďalším prirodzeným pokračovaním tejto aktivity s veľkým potenciálom,“ uzatvára.

Ak by sa revitalizácia skutočne podarila, dobre by na ňu mohli nadviazať pripravované zásahy v podobe obnovy okolia zastávky Blumentál, úprava južnej časti Amerického námestia v súvislosti s modernizáciou Ružinovskej radiály alebo zmieňovaná premena Radlinského. Niekoľko mesiacov pred dokončením je celková rekonštrukcia Blumentálskej ulice, ktorá sa tak stala jednou z najkrajších ulíc v Bratislave.

Z Floriánskeho námestia sa tak môže v budúcnosti stať srdce mimoriadne peknej časti Starého Mesta, ktorá postupne ožíva. Základným krokom k tomu je ale vytlačenie parkovania. Jeho súčasná regulácia tak musí byť len prvou etapou rozsiahlejšej transformácie, na konci ktorej budú viaceré bratislavské verejné priestory „vyčistené“, parkovanie umiestnené tam, kde nie je viditeľné (v podzemných garážach), a v uliciach bude zreteľný silný dôraz na pešiu, cyklistickú a verejnú dopravu. Táto budúcnosť sa snáď už nezadržateľne blíži.    

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zrevitalizované Floriánske námestie. Zdroj: MotionDesign
  • Zrevitalizované Floriánske námestie. Zdroj: MotionDesign
  • Axonometria námestia. Zdroj: MotionDesign
  • Axonometria námestia. Zdroj: MotionDesign
  • Situácia. Zdroj: MotionDesign

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube