Author photoSimona Schreinerová 19.09.2023 13:55

Veľké sklamanie. Floriánske námestie mohlo byť lepšie, mesto ale nezaujíma

Vízia lepšej budúcnosti Floriánskeho námestia v staromestskej štvrti Blumentál bola predstavená už v roku 2018 na podujatí Jesenné Kmeťovanie. Práve tu odhalil ateliér Endorfine spoločne s architektom Martinom Gajdošom štúdiu jeho obnovy. Uplynulo päť rokov a námestie prešlo menšími úpravami. Tie sú však na míle vzdialené od prezentovanej vízie.

Zdroj: Adrian Gubčo / YIM.BA, Martin Gajdoš + Endorfine

Zdroj: Adrian Gubčo / YIM.BA, Martin Gajdoš + Endorfine

Floriánske námestie pred Blumentálskym kostolom v Starom Meste sa mohlo zmeniť k lepšiemu. Podľa architektov, ktorí pripravili štúdiu premeny priestoru, mala revitalizácia spočívať v rozšírení priestoru pre peších do častí námestia, ktoré slúžili ako parkovisko. Parter obytného bloku Avion sa mal týmto spôsobom prepojiť s plochou okolo barokového súsošia sv. Floriána.

Jednotné dláždenie doplnené o menšie plochy zelene, mobiliár a vodné prvky by vytvorili atraktívnejší, estetickejší aj funkčnejší priestor. Zeleň totiž mala byť nielen estetickým prvkom, ale plnila by i vsakovaciu funkciu.

Autori návrhu, kancelária Endorfine spoločne s architektom a v tom čase aj miestnym poslancom Martinom Gajdošom, ho konzultovali aj s Cyklokoalíciou. Výsledkom konzultácií boli aj vyvýšené cyklotrasy, ktoré mali byť bezpečnejšie a nadviazať na úseky na Májkovej alebo Blumentálskej ulici. Návrh bol predstavený v roku 2018, jeho realizácia mala prísť v nasledujúcom volebnom období.   

Galéria

  • Zdroj: Martin Gajdoš + Endorfine
  • Zdroj: Martin Gajdoš + Endorfine
  • Axonometria. Zdroj: Martin Gajdoš + Endorfine
  • Situácia. Zdroj: Martin Gajdoš + Endorfine
  • Ideálna situácia, rátajúca so zrušením priečneho prepojenia a jeho presunutím do polohy v predĺžení trate na Ulici Imricha Karvaša. Zdroj: Martin Gajdoš + Endorfine

Určité úpravy prebehli v roku 2020, keď bola obnovená električková trať a definitívne odstránené zvyšky električkovej zastávky Floriánske námestie. Tá stratila zmysel po zriadení prestupného uzla Blumentál. Zásadné zlepšenia sa však nezrealizovali. V roku 2022 prišla ďalšia zmena, ale nie taká, aká sa očakávala.

Rozširujúca sa regulácia parkovania v Bratislave priniesla presun viacerých starších parkovísk pod kontrolu mesta. V prípade niektorých ich Magistrát prispôsoboval novým podmienkam aj obnovil. Úpravou prešlo aj Floriánske námestie. Zrealizované riešenie ale bolo v jednoznačnom rozpore s uvažovanou revitalizáciou.

Prevzatie parkoviska do správy mesta a následná rekonštrukcia povrchu tak nevyvolala iba pozitívne reakcie. Ozvali sa i kritici, ktorí pripomenuli, že Floriánske námestie by mohlo vyzerať aj celkom inak. Kroky Hlavného mesta ale naznačovali, že ku komplexnej revitalizácii nepríde a na architektonickú štúdiu nereflektovalo. Reakcia Magistrátu bola „...V podstate zatiaľ žiadna, aj keď sme vyvíjali iniciatívu, aby sa projekt pohol dopredu. Všetky čiastočné kroky a úpravy, ktoré prebehli na tomto námestí sú vlastne v rozpore s návrhom a ideou vytvoriť jasne definované a ohraničené námestie,“ konštatoval Gajdoš ešte minulý rok.

Autá architekti zamýšľali vytlačiť na obvod námestia a získaný priestor vyrovnať, predlážiť a doplniť zeleňou. Alternatívnym návrhom bol vznik podzemného parkovania medzi Avionom a Americkým námestím. Architektonická štúdia bola vypracovaná ako podklad pre potenciálne vyhlásenie urbanisticko-architektonickej súťaže, ktorá by preriešila túto exponovanú lokalitu v centre mesta.

Magistrát sa v tom čase nevyjadril, či ide o dočasné alebo trvalé riešenie, ale hovorili o ďalších lokálnych úpravách. Realizovať sa mala obnova verejného priestoru na Radlinského ulici, ktorá mala zasahovať až po Blumentál. Parčík na Radlinského je stále vo fáze povoľovacích procesov. Čo sa týka obnovy Floriánskeho námestia, v podstate sa nič nezmenilo.

O tom, že by sa malo niečo zmeniť, nevie ani Martin Gajdoš, ktorý už medzičasom nie je miestnym poslancom. „Momentálne nemáme žiadne nové informácie o záujme Magistrátu alebo súkromného investora o akúkoľvek úpravu Floriánskeho námestia. Minulé volebné obdobie magistrát zrekonštruoval parkovacie plochy pri Avione a chodníkovú časť ostrovčeka pri električkovej trati z Radlinského smerom k Americkému námestiu a tým pádom podporil nevyhovujúce dopravné zaťaženie námestia,“ konštatuje. 

Podľa Gajdoša je radikálnejšie riešenie v tomto prípade pravdepodobne nad schopnosti MIB-u a Magistrátu aj s ohľadom na vynaložené investície na čiastočné úpravy námestia. „Aj malé mikroprojekty v okolí stoja – zelená plocha, z ktorej chce mesto spraviť miniparčík Radlinského a okolie kostola Blumentál, kde sme odborne pripomienkovali pár nevyhovujúcich vecí v prezentovanom projekte,“ upozornil Gajdoš.  

O tom, že by sa mala revitalizácia realizovať, nevie ani kancelária Endorfine, ktorú od odovzdania štúdie nikto nekontaktoval. „Iba viem že medzičasom tam už prebehla rekonštrukcia chodníkov a parkovacích miest podľa pôvodného stavu, takže vyzerá, že do nejakej celkovej rekonštrukcie podľa nášho návrhu sa zrejme nepôjde. Ale to je len moja domienka,“ uviedol Pavol Ružbarský, partner v Endorfine.

O vyjadrenie sme požiadali aj mestskú časť Bratislava - Staré Mesto, ktorá sa však do uzávierky nevyjadrila. Všetko teda nasvedčuje tomu, že nateraz je vidina komplexnejšej revitalizácie Floriánskeho námestia nereálna a štúdia sa do reality neprenesie. Aspoň nie v dohľadnej budúcnosti.

 

Priestranstvo by podľa architektov mohlo byť bezpečnejšie aj príťažlivejšie. Zdroj: Martin Gajdoš + Endorfine

 

Bratislava mala jedinečnú príležitosť zlepšiť premenou tohto dôležitého verejného priestoru stav celej štvrte. Minimálne v prípade Floriánskeho námestia jej ale ušiel vlak. Keby mesto využilo momentum a ponúkanú štúdiu by rozpracovalo, mohlo byť dnes vo výbornej situácii - v susedstve námestia sa totiž rozbieha realizácia komplexu Florian Residence od Alto Real Estate. Čisto teoreticky mohlo túto príležitosť využiť a rokovať s developerom o využívaní parkovacích miest aj o obnove v rámci využitia poplatku za rozvoj. 

Napriek tomu, že v Bratislave prešlo alebo prechádza obnovou viacero verejných priestorov, exponované, no tranzitné Floriánske námestie sa medzi ne nezaradí. Prípadná rekonštrukcia by dobre nadviazala na úpravy Blumentálskej, ktorá sa po novom premenila na jednu z najkrajších ulíc v meste, ale aj vlastné zásahy mesta, napríklad v podobe úpravy električkovej zastávky Americké námestie. Staré Mesto zas pred časom zrevitalizovalo miestny parčík. Naostatok, funkcionalistický bytový komplex Avion je hádam najmestskejším domom v celej Bratislave. 

Námestie mohlo ideálne slúžiť ako srdce miestnej komunity a zlepšiť predpoklady pre rozvoj susedstva. To ale ostáva len hudbou budúcnosti. Snaha architektov tak možno vyjde navnivoč. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube