Author photoAdrian Gubčo 27.03.2019 08:10

Rekonštrukcia Domu športu začína

Už pred nejakým časom bol predstavený projekt rekonštrukcie objektu hotelu Dom športu, ktorý dotváral športovú lokalitu v novomestskej štvrti Pasienky. Objekt bol aj vďaka svojmu tvaru pre túto časť mesta charakteristický, po modernizácii si však zachová tvár, no už s novými funkciami.

Zdroj: Dom športu

Zdroj: Dom športu

Pôvodná budova bola morálne aj technicky zastaraná a vyžadovala si výraznejšie investície. Tých sa nakoniec aj skutočne dočkala, keď sa projektu rekonštrukcie a prestavby chopil športový podnikateľ Ladislav Ásványi. Pôvodná funkcia hotela je však dnes už komerčne nevýhodná, preto príde k funkčnej transformácii – v budove vznikne bývanie a administratívne priestory.

Napriek výraznej zmene výzoru si objekt zachová pôvodné hmotové parametre. Terasovitá časť budovy s ôsmimi nadzemnými podlažiami, orientovaná na juh smerom k štadiónu Pasienky, bude slúžiť ako rezidenčný blok, kým vyšší, desaťpodlažný blok bude vyplnený kanceláriami.

Jednotlivé rezidenčné jednotky sú z väčšej časti definované ako štúdiá, príp. apartmány, z celkového počtu 47 jednotiek je bytov len päť. V ponuke dominujú skôr menšie jednotky, projekt bol totiž podľa mediálnych vyjadrení mienený predovšetkým ako bývanie pre športovcov, v praxi sa však zdá, že kupovať môže ktokoľvek. Najlepšie osadené jednotky na najvyšších dvoch podlažiach bloku sú vypredané. Štandard možno označiť v medziach toho, že ide o rekonštrukciu staršej budovy, za mierne nadpriemerný, priemerné ceny za meter štvorcový dosahujú približne 2,6-tisíc eur.

 

Búracie práce vo vnútri objektu sa už spustili

 

Na objekte už prebiehajú búracie práce, ktoré by mali byť dokončené ešte v prvej polovici tohto roka, následne započne samotná prestavba, ktorá by mala byť ukončená v prvej polovici roka 2020. Jednotky by tak mali byť dostupné k nasťahovaniu ešte pred koncom budúceho roka. V tom istom čase bude prebiehať aj prestavba kancelárskeho bloku.

Kancelárie sa budú nachádzať na približne 5-tisíc metroch štvorcových, podľa predstáv investora by sa tu mali sústrediť predovšetkým centrály športových zväzov. Na prvom nadzemnom podlaží sa doplnia služby, zmenou prejde aj bývalé kongresové centrum, kde údajne vznikne Múzeum slovenského športu. Parkovacia kapacita sa navýši z 90 na 161 parkovacích miest.

Projekt je priamo prepojený s ďalším zámerom, v rámci ktorého južne od Domu športu vznikne nová multifunkčná hala, ktorej vznik inicioval Slovenský zväz hádzanej, slúžiť by však mala aj ďalším športom. Na financovaní objektu s kapacitou 954 divákov, ktorý by mal byť vzorový pre obdobné zariadenia v krajine, sa bude podieľať aj Ministerstvo školstva, odhadované náklady sú približne 4 milióny eur.

 

Okrem zrekonštruovaného Domu športu pribudne aj nová multifunkčná hala. Zdroj: Dom športu

 

Architektom rekonštrukcie Domu športu, ako aj novej haly, je kancelária FVA Architekti. Budova no na pôvodnú architektúru reaguje citlivo, dostane však modernejší a súčasnejší výraz. V kontexte lokality to je posun správnym smerom, rovnako ako v kontexte možného významu v rámci slovenského športového hnutia.

Ak sa totiž všetky zámery naplnia, Dom športu bude mať skutočne výrazné postavenie v rámci slovenského športu, keďže bude koncentrovať administratívne, vzdelávacie, ale čiastočne aj ubytovacie či samotné športové kapacity. Šport vo všeobecnosti napriek výrazným úspechom trpí systematickými problémami, preto je v mnohých prípadoch závislý na osobnej iniciatíve nadšencov a donorov.  

Modernizácia tejto budovy s danou funkčnou náplňou zároveň zmierni ďalší problém športu v Bratislave – teda úbytok športovísk a zázemia. Práve Pasienky predstavujú lokalitu, ktorá je týmto ohrozená najviac. Nie je žiadnym tajomstvom, že po vzniku Národného futbalového štadióna sa pre development uvoľňujú rozsiahle pozemky, preto je len otázkou času, kedy budú niektoré blízke ihriská alebo plochy čeliť radikálnej zmene funkčného využitia.

Je priskoro hodnotiť, či to prinesie viac pozitív alebo negatív, každopádne sú však šport a možnosti aktívneho trávenia voľného času v meste veľmi dôležité, keďže majú hlboký efekt na mieru ľudského zdravia, šťastia a spokojnosti, a tým pádom aj na kvalitu života a s tým súvisiace ekonomické benefity. Investície do športu v meste teda majú pri väčšom pohľade mimoriadny význam, preto stojí za to motivovať obyvateľov k pohybu, ideálne dostupnosťou kvalitných športovísk

Rekonštrukcia Domu športu tak snáď prinesie skutočne nielen naplnenie komerčnej schémy, ale aj citeľné efekty v podobe zlepšenia podmienok pre rozvoj športu a podpory športovcov, profesionálnych aj amatérskych. Predpoklady pre to má, naostatok vo výrazne modernizovanej budove, ktorá vhodne dopĺňa danú lokalitu. Projekt teda hodnotím vysoko pozitívne a vyjadrujem potešenie nad tým, že sa spustila jeho realizácia.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Dom športu
  • Zdroj: Dom športu
  • Zdroj: Dom športu
  • Zdroj: Dom športu
  • Zdroj: Dom športu
  • Postup rekonštrukcie 26.3.2019
  • Postup rekonštrukcie 26.3.2019

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube