Author photoAdrian Gubčo 18.03.2021 17:05

Dom športu je pred dokončením

Prestavba bývalého hotelu Dom športu je prakticky dokončená. Budova s charakteristickým tvarom, dotvárajúca centrum mestskej časti Nové Mesto, ako aj športovú lokalitu Pasienkov, bola v prestavbe od roku 2019. Dobudovanie sa omeškalo, dnes sa však zdá, že na objekte prebiehajú posledné práce. Nachádzať sa tu budú apartmány, kancelárie aj nová športová hala.

Pôvodný objekt, pochádzajúci z 80-tych rokov 20. storočia, už pred rekonštrukciou pôsobil veľmi zastaraným dojmom a nedokázal konkurovať modernejším hotelovým zariadeniam. V dôsledku úpadku športu na Pasienkoch neslúžil naplno ani športovcom. Haly v jeho dotyku boli zastarané a celý priestor nezodpovedal potenciálu, ktorý táto lokalita napriek všetkému má. To si očividne uvedomoval aj majiteľ budovy, športový podnikateľ Ladislav Asványi. Dom športu odkúpil v roku 2015.

Odvtedy sa začala postupne rysovať vízia budúceho využitia Domu športu aj jeho bezprostredného okolia. V roku 2018 bola predstavená nová podoba budovy, ktorá rátala s kompletnou rekonštrukciou objektu a prístavbou novej športovej haly. Kancelárie mali byť na ploche viac ako 5-tisíc metrov štvorcových a slúžiť mali predovšetkým slovenským športovým zväzom. Naplánovaný bol aj nový veľkorysý vstup s recepciou, kaviareň, športový obchod a v bývalej kongresovej miestnosti malo vzniknúť Múzeum slovenského športu.

V druhom krídle budovy bol naplánovaný vznik 47 apartmánov, ktoré mali podľa investora pôvodne slúžiť športovcom a trénerom – v praxi si tu však apartmán, štúdio alebo byt mohol kúpiť ktokoľvek. V tejto chvíli je už aj veľká väčšina jednotiek vypredaná, nepredané (rezervované) sú len posledné dve. Umiestnené sú v terasovej časti komplexu, niektoré jednotky tak disponujú aj pomerne veľkorysými terasami.

Napokon, v zadnej časti komplexu mala byť umiestnená dvojpodlažná športová hala jednoduchého kubického tvaru, zložená z dvoch kvádrov. Vyšší objem slúži hracej ploche a hľadisku. Samotná hracia plocha je tvorená z dvoch ihrísk s rozmermi 40 krát 20 metrov. Nižší objem slúži vstupným priestorom a zázemiu pre športovcov. Umiestnená tu je vstupná hala s recepciou, kanceláriou, zázemie pre hráčov a trénerov (šatne, ošetrovňa) a hygienické zariadenia pre návštevníkov. Druhé podlažie obsahuje vstupný priestor s klubovňou a prístup na pevnú tribúnu pre 234 divákov. Sú tu však aj teleskopické tribúny, ktoré zväčšujú celkovú kapacitu na 954 divákov.

Rekonštrukcia a prestavba komplexu mala byť pôvodne ukončená už v priebehu roka 2020, investora však pravdepodobne zasiahla pandémia koronavírusu COVID-19 – len teraz sa ukončuje realizácia exteriérov. Nanešťastie, na moje otázky ohľadne upresnenia aktuálneho postupu práce developer nereagoval. V každom prípade, do plného dokončenia projektu by mali ostávať maximálne týždne.

Celý návrh, tak exteriérovej časti, interiérov aj športovej haly, vychádza z pera kancelárie FVA Architekti. Dom športu si zachoval pôvodné hmotové členenie, no získal súčasný výraz. V minulosti sa v jeho interiéri nachádzali umelecké diela – v kongresovej sále bola napríklad monumentálna maľba od Štefana Bobotu z roku 1987, ktorú sa podarilo preniesť do Novej Cvernovky. S ohľadom na absenciu reakcie investora nie je známe, či sa plánuje spätná inštalácia diel do zrekonštruovanej budovy. Minimálne zvonka však projekt vyzerá pomerne dobre.

 

 

Vzhľadom na absenciu reakcie nie je možné potvrdiť, či sa skutočne do budovy nasťahujú slovenské športové zväzy alebo či tu bude umiestnené Múzeum slovenského športu. Ak by sa to však podarilo, išlo by o vynikajúcu správu. Dobrou správou je aj vznik novej športovej haly, ktorá je síce pomerne jednoduchá, teoreticky by sa ale z nej mohla stať typová stavba, na základe ktorej sa budú stavať nové kryté haly v iných slovenských mestách. Bratislavská bude slúžiť predovšetkým hádzanej.

Projekt premeny Domu športu tak patrí jednoznačne k tým lepším. V menšej miere priniesol aj úpravu okolitých verejných priestranstiev, kľúčové je však najmä oživenie takmer nefunkčnej budovy dobrým mixom nových funkcií. Výrazne sa tak zvýši úroveň lokality, v ktorej je dnes najväčšou jazvou, paradoxne, Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Problémom je aj vzhľad areálu Pasienkov, v tomto prípade však ide o dočasný stav, ktorý by sa v najbližších rokoch mohol zmeniť. Transformácia podoby radnice je pravdepodobná len málo.

Okrem zmieňovaných prípadov ešte v lokalite ostáva tretí výrazný prvok, ktorý by si podľa môjho názoru zasluhoval zmenu: nákupné centrum Vivo! Bratislava. Hoci v tomto prípade ide nateraz o rovnako nereálnu predstavu ako radikálna rekonštrukcia miestneho úradu, komerčné centrum by už malo doslúžiť a uvoľniť miesto vhodnejším formám využitia územia: bývaniu a živým peším uliciam, možno aj nákupným uliciam, ktoré by vytvorili nové atraktívne spojenia medzi Vajnorskou a areálom Kuchajdy.

Nákupné centrá svojou masívnou koncentráciou obchodov pod strechou pouličný život nezriedka zabíjajú (a Vivo! je takým prípadom). Bratislava ho potrebuje oživiť, kvôli čomu je nutné hľadať spôsoby, ako do budúcna takéto objekty odstrániť. Ako prvé by mali prísť na rad okrajové nákupné komplexy: ideálne Shopping Palace pri Zlatých Pieskoch, Bory Mall, Galéria Lamač, OC Danubia v Petržalke, ale aj Vivo! Mám za to, že na ich mieste by mali vzniknúť integrované developmenty s retailom, kanceláriami a v prvom rade s bývaním.

Dopyt po bývaní v Bratislave v kombinácii s rastom atraktivity plôch bližšie k centru mesta vedie k rastúcemu potenciálu premien dovtedy prehliadaných či slabo využívaných objektov. To v podstate využil aj investor Domu športu, ktorý takto transformoval staršiu budovu. Jeho projekt bol kvalitný a lokalitu vhodným spôsobom obohatil (hoci, keby vybavoval povolenia neskôr, zrealizovaný by kvôli prítomnosti apartmánov možno nebol). Developerom tak treba vytvoriť podmienky, aby sa Domom športu mohli inšpirovať možno aj pri zmieňovaných nákupných komplexoch, ktoré sú už nezriedka za zenitom.

Práve tam sa skrýva priestor pre stovky, až tisíce nových bytov, rozvoj pouličného maloobchodu, živšie ulice a lepšiu mobilitu v rámci mesta. Zároveň môže ich premena prispieť k aktivácii okolitých štvrtí a zón. Dom športu tak nemusí byť ojedinelým príkladom, ale precedensom, ako možno dodať mestu novú energiu a možnosti pre ďalšiu etapu jeho rozvoja.

 

Fotografie zo 7.3.2021. Pozrite si prestavbu Domu športu vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Dom športu
  • Zdroj: FVA Architekti

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube