YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 14.07.2020 16:48

Bratislavský downtown sa bude rozširovať, treba sa na to pripraviť

V najbližších mesiacoch sa v bratislavskom downtowne, resp. v časti štvrte Nivy medzi Páričkovou a Dunajom, dokončia ďalšie väčšie areály alebo výrazné časti nového centra mesta. S dobudovávaním už povolených alebo pripravovaných projektov sa ťažisko rozvoja začne presúvať na iné smery – predovšetkým na východ do zóny Mlynské Nivy – Západ. Chyby rozvoja prvej časti dowtownu už nemožno zopakovať.

Náznaky toho, že sa investičná atraktivita tohto územia zvyšuje, sú citeľné už dlhšie. Celá oblasť začala výraznejšie rásť v druhej polovici 20. storočia, kedy tu v dobrej dostupnosti bratislavského prístavu vznikla priemyselná časť Bratislavy. K starším fabrikám, ako bola Klingerova továreň alebo areál plynární, ako aj susediacim obytným kolóniám, sa postupne pridávali výrobné komplexy a zóny. Úpadok výroby nastal až po roku 1989.

K pôvodnej výrobnej funkcii sa vtedy začala pridávať nová – administratívna. Práve tu začali vznikať niektoré z prvých bratislavských bizniscentier a kancelárskych komplexov (napríklad séria Bratislava Business Center I-V, na čom sa zúčastnil mladý HB Reavis) so zlomovým okamihom v roku 2005, kedy bolo otvorené prvé Apollo Business Center, vtedy vnímané ako začiatok novej éry administratívnych objektov. Pokračovanie Apolla túto pozíciu územia potvrdilo.

Už v tej dobe sa však začali pripravovať aj veľkorysejšie plány. Mestská časť Ružinov chcela zaregovať na rastúci záujem investorov a územie lepšie zaregulovať, preto sa spustila príprava urbanistickej štúdie zóny Mlynské Nivy – Západ. Malo ísť o podklad pre rozvoj nového centra Bratislavy až smerom ku Bajkalskej ulici, pričom štúdia obsahovala vtedy pripravované odvážne zámery, podľa ktorých tu mali vznikať ikonické výškové budovy, vrátane diel svetových architektov (napríklad od Normana Fostera). Kríza spojená s pomalosťou úradov však viedla k tomu, že štúdiu sa nepodarilo preniesť do Územného plánu

Ako to v Bratislave býva zvykom, vývoj predbehol plánovanie a v zóne sa dokončujú staršie projekty a pripravujú nové. Ich počet priebežne rastie a spolu s tým aj ich ambicióznosť. Okrem administratívy už prichádzajú aj s bývaním a vo výraznejšej miere aj s retailom, tvorbou nových verejných priestranstiev a budovaním zelených plôch. Kvalita jednotlivých zámerov lavíruje, v princípe však zodpovedá významu lokality.

Opäť však ide o neregulovaný rozvoj, ktorému chýba výraznejšia jednotiaca myšlienka alebo línia, ktorá by určila charakter zástavby, zadefinovala výškové limity a dominanty alebo stanovila koncepciu rozvoja verejných priestranstiev. Aká štvrť teda z Mlynských Nív vznikne a čo sú základné kroky k tomu, aby tu vzniklo skutočne kvalitné rozšírenie centra?

 

Asanácia Apollo Business Centra, 12.7.2020

 

Tak, ako bolo Apollo symbolom jednej éry, tak aj jeho premena štartuje novú etapu. Kancelársky komplex musel byť totiž po dekáde fungovania zatvorený a vyprázdnený, kedže sa zistili závažné problémy so statickým zabezpečením. Developer HB Reavis, ktorý staval pôvodný projekt a teraz rieši aj jeho budúcnosť, rozhodol o jeho asanácii a nahradení novým súborom pod názvom Nové Apollo.

Asanácia už prebieha a bude trvať do októbra tohto roku. Nahradiť by ho mala nová kancelárska budova navrhnutá britskou kanceláriou Make Architects, ktorá bude akousi bránou do celej zóny. Ambicióznosť projektu je nemalá – pôjde o jeden z najväčších administratívnych komplexov v meste, ktorý sa bude vyznačovať aj najväčšou využiteľnou plochou jedného podlažia v strednej Európe. Zaujať to má predovšetkým centrá zdieľaných služieb, ktoré v našom regióne operujú už dlhšie, hoci sa začína diskutovať o tom, nakoľko sú v strednej Európe udržateľné. V centre Bratislavy však budú mať očividne, ideálny priestor.

Smerom na východ vznikajú alebo vzniknú dalšie výrazné projekty – podlažia postupne pridáva Discovery Residence od Remac Properties, další rezidenčný prírastok po nedávno dokončenom CityParku Ružinov alebo Jarabinkách. Očakávaný je vznik šiesteho pokračovania Bratislava Business Center, teda BBC VI, na ktorom pracuje developer Immocap a ktoré je výsledkom architektonickej súťaže, v ktorej zvíťazil ateliér DKLN. Súťaž prebehla aj na obytný komplex Pri Mlynoch, za ktorým stojí developer IURIS Group a kancelária at_26. Menší kancelársky komplex Office Prístavná 1 zas má povolená firma blízka podnikateľovi Ivanovi Kmotríkovi st.

Skutočným „game-changerom“ je však aktuálny zámer prestavby areálu bývalej panelárne, kde plánuje spoločnosť YIT Slovakia preinvestovať až 300 miliónov eur. Vo vyzvanej architektonickej súťaži zvíťazil ateliér architekta Olivera Sadovského v spolupráci s Marko&Placemakers s príťažlivým konceptom polyfunkčného mestského súboru, ktorého súčasťou bude ochladzovací park alebo dve výškové budovy.

Nakoniec, v príprave sú aj bližšie nešpecifikované zámery – jednak na prestavbu pozemku v susedstve areálu YIT medzi Mlynskými nivami, Plynárenskou a Prístavnou, kde prebehla architektonická súťaž (víťaz nie je zatiaľ známy, odhalený bol pravdepodobne nevíťazný návrh od Alexy&Alexy), ale najmä pozemok na nároží Mlynských nív a Bajkalskej, kde chcela spoločnosť Arca Capital vybudovať mrakodrap. Tento má byť údajne dielom kancelárie Siebert + Talaš a s ohľadom na limity Územného plánu by okrem výšky pravdepodobne priniesol aj veľký rozsah verejných priestranstiev. Jeho aktuálny osud nie je známy.

Každopádne, tento výpis svedčí o tom, že aj v najbližších rokoch sa tu budú realizovať masívne a výrazné projekty, ktoré do oblasti prinesú tisíce nových obyvateľov a pracujúcich. V čom by sa štvrť mohla poučiť z dnešného downtownu?

 

Výstavba Discovery Residence z ulice Mlynské nivy. V budúcnosti by tu mohol byť veľkorysý bulvár

 

V prvom rade, v prípade tejto zóny ešte stále ostáva časový a v podstate aj fyzický priestor pre to, aby sa prijala taká stratégia rozvoja dopravnej infraštruktúry v území, aby bola zóna dobre obslúžená ekologickou verejnou dopravou bez toho, aby to prinieslo nutnosť bolestivých kompromisov. Aktuálna debata o električke v downtowne, kde je nutné ju viesť cez Pribinovu ulicu, aby bola zabezpečená kvalitná obsluha, a súvisiaci odpor časti kultúrnej obce, by mal byť mementom, že tomu treba už v predstihu venovať pozornosť.

Územie má výhodu v existencii jasnej a výraznej dopravnej a kompozičnej osi v podobe ulice Mlynské nivy, ktorá je ako stvorená pre masívnu prestavbu, v rámci ktorej by sa tu mohla realizovať električková trať, bezpečné a široké segregované cyklotrasy, stromoradia, široké chodníky a nakoniec aj cesta pre IAD. Zo strany Hlavného mesta je však témou, či je táto ulica skutočne ideálna pre vedenie električkovej trate.

Magistrát totiž pracuje na analýze, v rámci ktorého vyhodnocuje alternatívy vedenia električiek do Podunajských Biskupíc a Vrakune buď po Mlynských nivách alebo po Prístavnej. Kým v prospech Mlynských nív hovoria urbanistické podmienky, predpoklad rozvoja lokality, generel dopravy a do istej miery aj stavebná pripravenosť (v podobe podjazdu pod Bajkalskú ulicu), v prípade Prístavnej by bolo pravdepodobne predsa len jednoduchšie trať postaviť, prepojiť s uvažovaným P+R parkoviskom pri vyústení rýchlostnej cesty R7 pod diaľničnou križovatkou a je možné, že by išlo aj o rýchlejšie spojenie s uvedenými mestskými časťami.

V tomto prípade však nemožno zabudnúť na mestotvorný aspekt električkových tratí a nutnosť ich viesť tam, kde je väčší dopyt po doprave – a to bude oveľa pravdepodobnejšie práve na Mlynských nivách. Takisto platí, že Prístavná ulica bude už v dohľadnej dobe plniť funkciu kapacitnej komunikácie, zabezpečujúcej spojenie rýchlostnej cesty s centrom. Električka by túto kapacitu značne okresala, kým na Mlynských nivách trať nič iné neobmedzí.

Mesto nešpecifikovalo, kedy bude analýza a jej výsledky predstavené verejnosti, ani nenaznačilo, ku ktorej variante sa prikláňa. Jeho výber však zásadným spôsobom určí dalšiu formu rozvoja lokality. Električková trať, resp. jej prvá fáza, nebude realitou skôr ako v druhej polovici tohto desaťročia.

 

Zámer od YIT Slovakia zásadne zmení charakter celého územia. To by malo byť na rozvoj pripravené a pripravované. Zdroj: YIT Slovakia

 

Ďalším problémom, ktorému by sa dalo v zóne vyvarovať, je riešenie koncepcie verejných priestranstiev. Downtown bude plniť úlohu nového centra Bratislavy, čo potvrdzuje aj Magistrát, no úroveň verejných priestranstiev – resp. tých, ktoré sú v správe verejného sektora – tomu zodpovedať veľmi nebude.

Namiesto zreteľnej preferencie pešieho a cyklistického pohybu, zdieľanej vysokej materiálovej úrovne a dobre spracovaných detailov je dnes viditeľná vysoká variabilita riešení, ktorá zodpovedá skôr rozpočtovým možnostiam jednotlivých investorov a konfliktným požiadavkám mesta v minulosti. Príkladom je Továrenská ulica, kde sú dve strany tej istej ulice vydláždené hneď niekoľkými typmi dlažby, prídlažba či vyvýšené priechody absentujú a chodníky sú ešte atakované parkujúcimi autami.

Plán Bratislava, programový dokument súčasného vedenia mesta, obsahuje zmienku (str. 37), že Metropolitný inštitút Bratislavy by mal vypracovať dizajnové manuály pre jednotlivé mestské lokality. Mlynské Nivy – Západ sú pre tento účel ideálny kandidát, pričom úroveň bočných ulíc by mala byť podobná hlavnej mestskej triede. Do prostredia by bolo zároveň vhodné osadiť pripomienky na industriálnu minulosť a doplniť ho umením, čo je niečo, čo bolo v downtowne maximálne zanedbané.

K zanedbaným veciam v novom centre patrí aj nedostatok verejných funkcií, pričom jediná výnimka – nová budova Slovenského národného divadla – sa začala budovať ešte za minulého režimu. To bude pravdepodobne prípad aj Mlynských Nív, kde podľa mestskej časti chýba predovšetkým vzdelávanie, konkrétne základná škola, ktorá by obsluhovala tisíce nových obyvateľov štvrte. Hoci samospráve chýbajú pozemky, disponuje aspoň nástrojom v podobe poplatku za rozvoj, ktorý by pri správnom riadení dokázala alokovať práve na tento účel.

Ide o priestor pre diskusiu s developermi, ktorým by prítomnosť modernej základnej školy nepochybne zvýšila potenciálnu hodnotu ich vlastných zámerov a nehnuteľností, ako aj príslušnými zložkami štátnej správy. Potenciálnych miest dnes už nie je veľa, zopár ich však ešte ostáva, čo by malo mesto podnietiť k príprave takej zmeny Územného plánu, ktorá by tento projekt vo verejnom záujme umožnila.

 

Dobrá úroveň verejných priestranstiev by mala v tejto časti mesta univerzálnou hodnotou, nie len výsledkom individuálnych možností jednotlivých developerov. Zdroj: YIT Slovakia

 

Kombinácia dobrej architektúry, vysokej úrovne verejných priestranstiev a vysokej koncentrácie mestotvorných funkcií by mohla mať za následok, že ulica Mlynské nivy sa stane skutočnou spoločenskou triedou, na ktorú bude naviazaná sieť ostatných verejných priestranstiev. Nemusel by sa opakovať príklad z úseku medzi Karadžičovou a Košickou, kde sa kvôli dopravnému plánovaniu v minulosti podarilo len na poslednú chvíľu urobiť do projektu také zmeny, aby ulica spĺňala aspoň základné kritériá pre použiteľnosť.

Do istej miery by sa tak čiastočne naplnil vyše storočie starý regulačný plán Bratislavy od profesora Antala Palócziho, ktorý bol autorom prvej vízie rozvoja mesta. Na mieste Mlynských nív plánoval vybudovanie veľkorysého bulváru, ktorý sa mal tiahnuť od Grassalkovichovho paláca na západnej strane a vyúsťovať mal do veľkého parku na východnej strane. Malo ísť pravdepodobne o bratislavskú verziu budapeštianskej Andrássyho ulice, čo by dávalo zmysel, keďže prof. Palóczi bol z Budapešti.

Ako to býva v Bratislave zvykom, mnohé veľké idey sa zrealizovali len vo fragmentoch. V tomto prípade nám však aktuálny rozvoj dáva vynikajúcu šancu na to, aby sa aspoň časť vízie stala realitou, a to na dobrej úrovni. V tejto fáze vývoja už vypracovanie nového územného plánu zóny až tak veľa nezmení (možno s výnimkou umiestnenia zmieňovanej školy), navyše absencia podrobného dokumentu umožňuje otvorenejšiu diskusiu, čo sa týka napríklad výšok budov a ich umiestnenia.

Súčasné vedenie mesta tvrdí, že jeho predstava rozvoja je založená predovšetkým na kvalite a múdrosti premeny. Mlynské Nivy môžu byť ukážkovým priestorom pre demonštráciu nových princípov a prístupu k tvorbe mesta. To však nespí, čo zvýrazňuje potrebu rýchlej reakcie a prípravy, ktorú nemožno odkladať – inak sa zopakuje nešťastný scenár budovania prvej časti bratislavského downtownu.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Bodka za developmentom. HB Reavis dokončil Nové Apollo

17.02.2023 17:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava získala nové bizniscentrum, ktoré je asi najväčším projektom svojho druhu v meste. Nové Apollo, ktoré vzniklo na mieste neslávne známeho Apollo Business Center, tvorí nielen východnú bránu do biznisovej a komerčnej zóny Nové Nivy, ale na nejakú dobu aj bratislavskú bodku za developmentom zo strany stavebníka, spoločnosti HB Reavis.

Čítať viac

Veľká zmena u kľúčového developera. HB Reavis mení model podnikania

03.01.2023 10:38:44 Adrian Gubčo

V posledných týždňoch prenikali z kuloárov informácie o pripravovaných veľkých zmenách vnútri jednej z najvýznamnejších developerských spoločností HB Reavis. Firma dokončuje veľký administratívny projekt Nové Apollo, inak však v najbližšej dobe neplánovala v Bratislave rozbehnúť žiaden nový. Dnes je známe, prečo – firma úplne utlmuje svoje aktivity na Slovensku.

Čítať viac

Finálne leštenie najväčšieho bizniscentra. Nové Apollo je pred dokončením

10.12.2022 17:43:21 Adrian Gubčo

V Bratislave bude už čoskoro dokončený ďalší veľký projekt. Finálne práce prebiehajú na administratívnom komplexe Nové Apollo, tvoriacom východnú časť biznis zóny Nové Nivy. Developer HB Reavis tak prinesie na trh najväčšie bizniscentrum v meste. Po jeho otvorení nebude mať v metropole rozostavané nič iné – prvýkrát za mnoho rokov.

Čítať viac

Najkrajšia veža v Bratislave? Discovery Residence je architektonickým pokladom budúceho bulváru (VIDEO)

16.11.2022 19:15:00 Adrian Gubčo

Discovery Residence je jedným z mnohých bratislavských projektov výškových budov, patrí však k najvydarenejším. Pôvodne pritom malo ísť o nevábnu vežu, po úpravách sa z nej stala skutočná okrasa Mlynských nív. Dnes zanedbaná ulica sa má zmeniť na skutočný bulvár, pričom realizácia od RMC Properties Slovakia bude jej architektonickou dominantou.

Čítať viac

Výnimočný projekt je pred dokončením. HB Reavis finišuje s Novým Apollom

06.10.2022 20:11:56 Adrian Gubčo

Najväčšou aktuálne rozostavanou samostatnou kancelárskou budovou v Bratislave je Nové Apollo od developera HB Reavis. Projekt, ktorý vzniká na mieste neslávne známeho Apollo Business Centra, po dokončení dotvorí východnú stranu komerčnej zóny Nové Nivy. Na objekte prebiehajú finálne práce, ktoré mu majú dodať „londýnsky charakter“.

Čítať viac

Nové Apollo: londýnsky štandard v Bratislave?

30.06.2022 09:30:38 Adrian Gubčo

Výstavba kancelárskeho komplexu Nové Apollo od developera HB Reavis sa pomaly chýli k záveru. V posledných týždňoch sa začala odhaľovať fasáda, začínajú sa realizovať prvé sadové úpravy a v interiéri boli prvé priestory odovzdané klientom, aby začali pracovať na ich zariadení. Developer sľubuje, že po dokončení poskytne budova londýnsky štandard architektúry. Čo to presne znamená?

Čítať viac

Nové Apollo je v štádiu hrubej stavby

08.03.2022 18:09:27 Adrian Gubčo

V tejto chvíli najväčší kancelársky development v Bratislave dosiahol významný míľnik: Nové Apollo od developera HB Reavis dosiahol štádium hrubej stavby. Dôležitý moment si stavebník spolu s generálnym zhotoviteľom, dodávateľmi a projekčným tímom pripomenul osadením glajchy na vrchole budovy. Výstavba medzičasom napreduje a dokončená by mohla byť do konca roka.

Čítať viac

Nové Apollo je pred dosiahnutím hrubej stavby, The Mill odhaľuje definitívnu podobu

20.12.2021 16:10:13 Adrian Gubčo

Na Mlynských nivách napreduje dvojica veľkých administratívnych projektov. Nové Apollo od developera HB Reavis je už takmer v štádiu hrubej stavby a budova začína získavať fasádu. Medzičasom, spoločnosť Immocap rozbieha výstavbu The Mill a odhaľuje definitívne vizualizácie. Táto časť mesta smeruje k premene na súčasť nového komerčného centra Bratislavy.

Čítať viac

Nové Apollo rastie, zvyšok Nových Nív na definitívnu podobu čaká

08.10.2021 16:03:17 Adrian Gubčo

Okrem otvorenia multifunkčného komplexu Nivy developer HB Reavis pracuje aj na ďalších projektoch. V realizačnej fáze je bizniscentrum Nové Apollo, ktoré postupne získava nadzemné podlažia. Opäť sa tak začína vypĺňať „diera“, ktorá vznikla po odstránení pôvodného Apolla. Pri ostatných plánoch zatiaľ HB Reavis mlčí, hoci krok po kroku sa pripravujú aj tie.

Čítať viac

Výstavba Nového Apolla postupuje, čoskoro začnú rásť nadzemné podlažia

25.05.2021 14:39:04 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis odštartoval výstavbu projektu Nové Apollo len na začiatku tohto roka, napriek tomu už čoskoro ukončí realizáciu podzemných podlaží a pustí sa do výstavby nadzemných. Investorovi sa podarilo získať kľúčového nájomníka pre kancelársky komplex aj počas pandémie, čo je podnetom pre rýchlu realizáciu. Nové Apollo by malo byť dokončené na začiatku roka 2023.

Čítať viac

HB Reavis rozbehol výstavbu Nového Apolla, získal veľkého nájomníka

04.05.2021 16:42:07 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis odštartoval realizáciu veľkého kancelárskeho projektu Nové Apollo. Výstavbu spúšťa aj napriek aktuálnej pandémii koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiacej neistote ohľadne budúcnosti pracovných priestorov. Investorovi sa však podarilo získať veľkého nájomníka z prostredia IT, ktorý by mal obsadiť väčšinu budovy.

Čítať viac

Discovery Residence odhaľuje definitívnu podobu

04.05.2021 10:35:43 Adrian Gubčo

Discovery Residence je ďalším rozostavaným projektom výškovej budovy, ktorý v týchto dňoch odhaľuje definitívnu podobu svojej fasády. Po Klingerke, stojacej len niekoľko stoviek metrov opodiaľ, sa k definitívnemu dokončeniu blíži aj vežiak, ktorý nakrátko vzbudil kontroverzie veľmi výraznými zmenami pred dokončením.

Čítať viac

HB Reavis sa pripravuje na výstavbu Nového Apolla napriek pandémii

19.02.2021 17:11:11 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis patrí k spoločnostiam, ktoré boli pandémiou koronavírusu výrazne zasiahnuté. Preventívne opatrenia sa dotkli kľúčových častí biznisu firmy, teda výstavby a poskytovania administratívnych a retailových priestorov. Napriek neistote, developer pokračuje v príprave veľkého kancelárskeho komplexu Nové Apollo.

Čítať viac

Discovery Residence prechádza zmenami

19.01.2021 11:59:00 Adrian Gubčo

Projekt Discovery Residence v prudko sa transformujúcej časti štvrte Mlynské Nivy by sa mal zásadne upraviť. Stavebný úrad v mestskej časti Ružinov totiž ešte v priebehu minulého roka vydal povolenie k zmene stavby pred dokončením pre developera RMC Properties Slovakia. Úpravy sú pomerne zásadné, investor však ubezpečuje, že kvalita projektu sa tým nezníži.

Čítať viac

Nové Nivy získali certifikát udržateľnosti

19.10.2020 12:22:00 Adrian Gubčo

Vznikajúca zóna Nové Nivy je jednou z najudržateľnejších nových štvrtí v Európe aj na svete. Aspoň to tvrdí developer HB Reavis, odkazujúc na udelenie certifikátu BREEAM Communities International na úrovni Excellent. Silnými stránkami má byť environmentálny a spoločenský dosah na blízke okolie. Z celomestského hľadiska nie je ale toto hodnotenie celkom presné.

Čítať viac

Discovery Residence napreduje a získava fasádu

12.10.2020 11:25:30 Adrian Gubčo

Do panorámy Bratislavy preniká ďalšia výšková budova: Discovery Residence pridáva podlažia a blíži sa k dosiahnutiu plnej výšky. Výstavba pokročila natoľko, že sa pod lešením postupne odhaľuje fasáda veže, ktorá na vizualizáciách zaujala eleganciou a decentnosťou. Projekt už čoskoro dotvorí severnú stranu ulice Mlynské nivy, postupne sa meniacej mestskej triedy.

Čítať viac

Nové Apollo rozšíri kapacitu parkovacích miest

09.10.2020 12:12:12 Adrian Gubčo

HB Reavis sa už dlhšie pripravuje na vybudovanie kancelárskeho komplexu Nové Apollo. Hoci sa očakávalo, že sa stavebné práce spustia okamžite po odstránení pôvodného Apollo Business Centra, výstavba sa pravdepodobne o nejaký čas odsunie – developer totiž pripravuje radikálny nárast počtu parkovacích miest, čo je predmetom nového schvaľovania.

Čítať viac

Zánik Apollo Business Centra na fotografiách

27.07.2020 16:15:00 Adrian Gubčo

Keď sa v roku 2005 dokončilo Apollo Business Center, išlo o mimoriadnu udalosť: administratívny komplex od developera HB Reavis v lokalite Mlynské Nivy bol považovaný za príklad mestotvorného projektu, ktorý stál na začiatku novej generácie kancelárskych budov. Dnes, len 15 rokov od dokončenia, odchádza budova definitívne do minulosti.

Čítať viac

Práce na búraní Apollo Business Center opäť pokračujú

29.05.2020 11:10:10 Adrian Gubčo

Pandémia koronavírusu COVID-19 zasiahla viacero developerov a projektov. Asi najznámejším z nich je HB Reavis, ktorý pripravuje výstavbu kancelárskeho kompexu Nové Apollo. Ešte predtým musí zrovnať so zemou pôvodné Apollo Business Center, ktorého asanácia bola v uplynulých týždňoch pozastavená. Búranie sa však teraz opäťť spúšťa.

Čítať viac

Discovery Residence prejde úpravami a hlási nový termín dokončenia

27.05.2020 16:50:59 Adrian Gubčo

Projekt rezidenčnej výškovej budovy Discovery Residence prejde menšími zmenami. Developer REMAC Properties podal na ružinovský stavebný úrad žiadosť o zmenu stavby pred dokončením, ktorá spočíva v rozšírení priľahlých zelených plôch alebo aktualizácii dátumu dokončenia. Veža sa postupne stáva súčasťou panorámy transformujúcej sa štvrte Mlynské Nivy.

Čítať viac

Discovery Residence začína výraznejšie rásť, na Nivách pribúda ďalšia výšková budova

26.03.2020 14:03:00 Adrian Gubčo

Projekt Discovery Residence zatiaľ nepatrí k najviditeľnejším a začiatok realizácie bol spojený s meškaním oproti pôvodným plánom. V posledných mesiacoch sa však výstavba naplno rozbehla a na parcele v dynamicky sa meniacej časti Mlynských Nív už rastú prvé podlažia. Discovery Residence bude čoskoro ďalším atraktívnym doplnkom modernej časti Bratislavy.

Čítať viac

Apollo Business Center postupne zaniká, Nové Apollo má stavebné povolenie

18.02.2020 16:30:00 Adrian Gubčo

Kancelársky komplex Apollo Business Center, ktorý tvoril roky zásadnú súčasť štvrte Mlynské Nivy, sa stráca každým dňom. Developer HB Reavis postupuje v jeho asanácii potom, ako bola budova (resp. budovy) pred niekoľkými rokmi uzavretá kvôli problémom so statikou a na jej mieste bol naplánovaný nový projekt. Nové Apollo už má stavebné povolenie.

Čítať viac

Asanácia Apollo Business Centra sa naplno rozbieha + nové vizualizácie Nového Apolla

28.01.2020 10:18:00 Adrian Gubčo

Búracie práce na bývalom kancelárskom komplexe Apollo Business Center I sa v týchto dňoch naplno rozbiehajú. Kým vypratávanie budovy sa spustilo ešte na jeseň minulého roku, momentálne sa do budovy pustili už aj búracie mechanizmy, ktoré čoskoro pripravia plochu pre výstavbu administratívneho centra Nové Apollo.

Čítať viac

Nové Nivy z výšky

18.12.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis, ktorý je v súčasnosti už významným európskym hráčom na poli kancelárskych nehnuteľností, vznikol ako spoločnosť, ktorá postupne budovala jednotlivé projekty na bratislavských Nivách. S rastom korporácie sa však zväčšil aj rozsah developmentu, ktorý dnes pod názvom Nové Nivy mení celú štvrť. Najväčšie zásahy už získavajú finálnu podobu.

Čítať viac

HB Reavis odhaľuje novú podobu Nového Apolla

30.09.2019 14:10:23 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis napreduje v príprave svojho najnovšieho bratislavského kancelárskeho developmentu – Nové Apollo začne už čoskoro rásť na mieste zbúraného Apollo Business Centra, pričom prvé práce sa už začali. Okrem toho spoločnosť predstavila aj aktualizované vizualizácie kancelárskej budovy, ktorá bude patriť k najväčším v Bratislave.

Čítať viac

Búranie Apollo Business Centra sa začne už o niekoľko dní

10.09.2019 13:10:00 Adrian Gubčo

Neslávne známy administratívny komplex Apollo Business Center bude už čoskoro minulosťou. Asanácia budovy sa začne 16. septembra, po jej zániku vyrastie na jej mieste Nové Apollo od developera HB Reavis. O novinke informovala mestská časť Bratislava – Ružinov.

Čítať viac

Nové Apollo má územné rozhodnutie

27.06.2019 14:15:00 Adrian Gubčo

Výstavba ďalšieho veľkého administratívneho komplexu v zóne Nové Nivy – Nové Apollo – je bližšie. Mestská časť Ružinov vydala k projektu od developera HB Reavis územné rozhodnutie. Development vyrastie na mieste niekoľko rokov uzavretého Apollo Business Center, ktoré bolo vyprázdnené kvôli statickým problémom.

Čítať viac

Discovery Residence je už vo výstavbe

09.05.2019 17:20:00 Adrian Gubčo

Po niekoľkomesačnom omeškaní sa definitívne spustila výstavba ďalšej bratislavskej výškovej budovy. Veža s názvom Discovery Residence vzniká v zóne Mlynské nivy – západ, ktorá sa transformuje z priemyselnej štvrte na kancelárskou-obytnú časť Bratislavy.

Čítať viac

HB Reavis má búracie povolenie na Apollo Business Center

06.02.2019 15:15:00 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis má k vydané búracie povolenie k asanácii kancelárskeho komplexu Apollo Business Center, tvoriacom východný okraj rozsiahlej administratívnej zóny, ktorú táto spoločnosť buduje v lokalite Nivy, teda v novom bratislavskom downtowne. Povolenie vydala mestská časť Ružinov, v tejto chvíli ešte musí nadobudnúť právoplatnosť.

Čítať viac

Discovery Residence má stavebné povolenie

27.12.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Rezidenčný projekt Discovery Residence sa po niekoľkomesačnom zdržaní konečne blíži k spusteniu výstavby. Mestská časť Ružinov, do ktorej pôsobnosti projekt patrí, totiž vydala stavebné povolenie pre bytový dom, ktorý bude ďalším moderným doplnkom do transformujúcej sa zóny okolo ulice Mlynské nivy.

Čítať viac

HB Reavis odhaľuje nové Apollo

29.05.2018 13:32:00 Adrian Gubčo

Po prvých vizualizáciách nového Apollo Business Center, ktoré ste videli na tejto stránke, ako aj zverejnení dokumentácie EIA, pristúpil developer HB Reavis k zverejneniu prvých podrobnejších informácii o kancelárskej budove, ktorá nahradí pôvodnú, zatvorenú kvôli narušenej statike. Výstavba nového projektu by sa mala naštartovať koncom roka 2019.

Čítať viac

Prvé vizualizácie nového Apollo Business Centra odhalené

10.05.2018 08:00:00 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis sa pripravuje na skoré odhalenie administratívneho projektu New Apollo, ktoré vznikne na mieste pôvodného Apollo Business Center, ktorá bolo uzavreté kvôli narušenej statike. Prvé vizualizácie sa objavili na kancelárskych realitných portáloch.

Čítať viac

Discovery Tower rebranduje na Discovery Residence a odhaľuje nový výzor

28.03.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Už dlhšie je známy zámer výstavby 22-podlažnej výškovej budovy na ulici Mlynské nivy, v dotyku s Apollo Business Center II, ktorá bola pôvodne známa pod názvom Discovery Tower. Developer CKM Reality, s.r.o., však projekt odstúpil blízkej spoločnosti REMAC Properties, patriacej pod český investičný fond ZMJ SICAV, a.s., spojený s podnikateľom Jozefom Brhelom. V rámci vývoja projekt prešiel rebrandingom na Discovery Residence a výmenou architektov, čo bol jednoznačne dobrý krok.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube