Author photoAdrian Gubčo 03.05.2022 13:33

YIT Slovakia štartuje architektonickú súťaž na zástavbu pri Viedenskej ceste

Developer YIT Slovakia rozbieha ďalšiu medzinárodnú architektonickú súťaž, ktorej cieľom je nájsť budúce riešenie a podobu jedného zo zámerov spoločnosti. Predmetom zadania je územie popri Viedenskej ceste, v dotyku so zasypaným korytom Pečnianskeho ramena. Developer tu plánuje vybudovať bývanie s dôrazom na ekológiu a do súťaže si prizval šesť ateliérov zo Slovenska, Česka, Dánska a Fínska.

Lokalita projektu. Zdroj: YIT Slovakia

Lokalita projektu. Zdroj: YIT Slovakia

Ako uvádza YIT, ide o územie o výmere 3,4 hektárov v relatívnej blízkosti centra mesta. Napriek tomu je dnes bez akejkoľvek zástavby. V minulosti išlo podľa developera o súčasť súostrovia vo väzbe na Dunaj, až kým nebola za Márie Terézie v roku 1771 vybudovaná hrádza – Viedenská cesta. Pečnianske rameno sa však zachovalo a zaniklo len v 80-tych rokoch 20. storočia, kedy bolo vysušované v súvislosti s výstavbou mosta Lanfranconi a čiastočne zasypané suťou z budovania sídliska Petržalka. Dnes je riešené územie pokryté náletovou zeleňou.

Nemá to tak však ostať. V zmysle Územného plánu ide o rozvojové územie, kde sa má umiestniť občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu. V dohľadnej dobe by sa ale mal plán meniť – a posilní sa funkcia bývania. YIT preto pripravuje development, ktorý lokalitu zhodnotí a zároveň bude reagovať na okolitý krajinný kontext. „Naším cieľom je priniesť do územia kvalitnú a inovatívnu architektúru, ktorá ponúkne rôznorodé formy bývania, ako aj sprievodných aktivít,“ hovorí Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia. V praxi to znamená vznik približne 500 bytov (vrátane nájomných bytov), doplnených o občiansku vybavenosť v parteri.

Projekt by ale mal byť na vysokej architektonickej a ekologickej úrovni. „Veľký dôraz kladieme na to, aby navrhované prvky krajinnej architektúry a mobiliáru rozvíjali najmä rekreačnú funkciu verejných priestorov a prinášali technologické riešenia pre dosiahnutie CO2 neutrality – a to vrátane drevostavieb či možností dostupných a udržateľných foriem dopravy, ktoré lokalita Viedenskej cesty v dostupnej vzdialenosti od centra mesta ponúka,“ vysvetľuje Murcko. Splnenie požiadaviek nielen developera bude na pleciach architektonických tímov, ktoré sa zúčastnia súťaže.

Pre YIT ide už o tretiu súťaž, ktorá bola overená Slovenskou komorou architektov (SKA). „Už pri premene areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne či územia na Mlynských nivách smerom k Zimnému prístavu sa nám osvedčilo hľadať riešenia pre tieto územia formou kvalitnej súťaže,“ tvrdí riaditeľ Biznis a urban developmentu YIT Slovakia a predseda poroty Radek Pšenička. „Práve nezaujatý pohľad zúčastnených ateliérov, ktoré majú s rozvojom podobných území skúsenosti, prináša cenné inšpirácie a umožňuje nám citlivo rozvíjať naše mesto.“

Súťaže sa zúčastní šesť tímov, ktoré boli vybraté so širšieho okruhu kolektívov a potvrdili svoj záujem. Zo Slovenska ide o Pantograph a What Architects, z Česka o Chybik Kristof a Pavel Hnilička architects and planners, z Dánska o Adept architects a z Fínska o INARO. Pri výbere sa prihliadalo na skúsenosti autorov s projektami daného rozsahu, ako aj na zavádzanie postupov ekologickej architektúry. Tvorbe zadania zas rozsiahle konzultácie s odborníkmi a analýzy lokality.

O výsledku bude rozhodovať päťčlenná porota s dvomi zástupcami od developera, zástupcom Hlavného mesta (Juraj Šujan), mestskej časti (Štefan Hasička) a SKA (Iľja Skoček ml.). K dispozícii budú taktiež aj náhradníci poroty a prizvaní expertní konzultanti.

Súťaž je urbanisticko-architektonická, projektová, jednokolová a vyzvaná. Vyhlásená bola v priebehu včerajška, súťažiaci budú musieť návrhy odovzdať do začiatku júla. Výsledky by mali byť predstavené v auguste alebo septembri tohto roka v rámci slávnostného podujatia. Následne sa začne proces projektovania a povoľovania výstavby. Developer nepredpokladá, že zámer začne realizovať skôr ako o päť rokov.

 

V budúcnosti môže na projekt od YIT nadväzovať obytná štvrť Kapitulský dvor. Zdroj: JELA

 

Územie, v ktorom sa projekt pripravuje, dnes môže pôsobiť ako odľahlé a bez akéhokoľvek mestotvorného kontextu. Nová zástavba bude vsadená medzi plochu s charakterom lesa a Viedenskú cestu, umiestnenú na násype, keďže pôvodne išlo o dunajskú hrádzu. Na druhej strane cesty je dnes pás poľnohospodárskej pôdy v šírke niekoľko stoviek metrov, za ktorým sa nachádza dnes pomerne zanedbaná časť Petržalky v susedstve niekdajšej Matadorky. Sotva tak ide o miesto, kde by bolo možné očakávať vznik lákavej architektúry a komfortného bývania.

Z dlhodobého pohľadu to však môže byť úplne inak. YIT získalo pozemky od najvýznamnejšieho vlastníka pozemkov v území – od Rímskokatolíckej cirkvi, ktorá ešte stále ovláda prakticky celý tzv.  Kapitulský dvor aj Kapitulské polia. Tá sa pri predaji údajne stotožnila s víziou developera, ktorý tu chce budovať bývanie pre rodiny  (preto má byť súčasťou vybavenosti aj škôlka) v zástavbe strednej výšky. V rámci aktuálneho projektu sa neuvažuje nad vznikom výškových budov ani orientáciou na slobodných profesionálov a investičné byty. „Ide nám o skutočne citlivú implementáciu možného hmotovo-priestorového usporiadania možnej rezidenčnej zástavby do tohto územia s vytváraním synergií s okolím,“ definuje koncepciu Radek Pšenička.

Nejde však o jedinú vec, ktorá cirkev oslovila. Developer má totiž s Bratislavskou arcidiecézou dlhodobejšie vzťahy, súvisiace s budúcim riešením developmentu Kapitulského dvora. Podľa Územného plánu je aj táto lokalita rozvojová a v budúcnosti by sa tu mala realizovať rozsiahla výstavba s bývaním, vybavenosťou celomestského i lokálneho významu, športoviskami a verejnými priestormi. Cirkev si už nechala pripraviť urbanistickú štúdiu možného riešenia budúcnosti územia, pričom jej s prípravou malo pomáhať práve YIT Slovakia. Zástupcovia developera však odmietli potvrdiť, či sa budú v budúcnosti podieľať na rozvoji lokality. Na druhej strane, ani to nevyvrátili.

Pripravovaný projekt na Viedenskej ceste tak môže byť len začiatkom omnoho väčšej transformácie. Potenciálni budúci klienti nebudú žiť v domoch „uprostred ničoho“, ale budú možno prvými obyvateľmi budúcej veľkej štvrte. Developer pripomenul, že hľadá možnosti, ako prepojiť svoje pozemky s Kapitulským dvorom – čo budú riešiť aj architekti v súťaži. Nepôjde síce o priamu obnovu Pečnianskeho ramena, ktorú YIT považuje za nepravdepodobnú (vo vlastnej réžii), má ale ísť o prírode blízke riešenie, priaznivé aj pre lokálnu faunu a flóru.

Všetky zámery sú ale do veľkej miery závislé od zmien Územného plánu. V prípade Viedenskej cesty je výhodou, že táto je súčasťou balíka Zmien a doplnkov 08, ktoré by sa mali schvaľovať už v dohľadnej dobe (azda do konca roka). Pre developera to znamená, že z 500 uvažovaných bytov bude 22 mestských nájomných s priemernou metrážou okolo 50 metrov štvorcových. Na druhej strane ale nebude nútený budovať tu príliš rozsiahlu vybavenosť. Pre každý prípad však budú architekti musieť navrhnúť etapizáciu tak, aby sa v prvej etape mohli začať budovať byty a pri druhej sa počká na zmenu regulácie.

Projekt snáď nebude čakať osud iného petržalského zámeru, Smartti, ktorý mal v transformačnej lokalite v okolí Matadorky priniesť dostupné „štartovacie“ bývanie. Menší development je už niekoľko rokov zaseknutý na územnom konaní a tak skoro sa to pravdepodobne nezmení. Viedenská cesta je prázdne a zanedbané územie, ktoré blízku zeleň skôr zhodnotí ako naruší. Pri povoľovaní sa to snáď zohľadní.

 

YIT väčšie projekty súťaží, niekedy však naráža na Územný plán - napríklad aj pri zámere pri ulici Mlynské nivy. Zdroj: YIT Slovakia

 

Projekt YIT Slovakia na Viedenskej ceste je ďalším zámerom, ktorý prinesie zmenu voľného územia na okraji Petržalky na súčasť mestskej zástavby. Najväčšie bratislavské sídlisko je tak postupne obrastané veľkými obytnými a polyfunkčnými zónami. Aktuálne sú vo výstavbe Slnečnice, spustila sa realizácia prvej časti projektu Nesto - Juh a premenou prechádza Matadorka. Ide do veľkej miery len o úvod do rozsiahlejšej výstavby, ktorá v najbližších desaťročiach zmení Petržalku na výrazne odlišnú časť mesta oproti dnešku.

Napokon, YIT nie je jediné, ktoré aktuálne v Petržalke súťaží. Lucron by mal už na konci tohto mesiaca predstaviť výsledky veľkej urbanistickej súťaže na zónu Nesto – Sever. Žiť tu majú tisíce nových obyvateľov. Ten istý developer sa zároveň netají tým, že rokuje o možnostiach ďalšej expanzie štvrte s Rímskokatolíckou cirkvou. Radikálnu zmenu prinesie vznik Nového Lida, kde plánuje veľkú súťaž zorganizovať Penta Real Estate a spoločne s J&T Real Estate bude očakávať zmenu Územného plánu. Hlavné mesto by k nej malo pristúpiť možno už o dva roky.

Napokon, ožívajú aktivity aj v centrálnej časti Petržalky, kde sa pripravuje výstavba tretej etapy Petržalka City aj Nového centra Petržalky od IURIS. Druhý menovaný projekt bude úzko naviazaný na novú rozostavanú električkovú trať v réžii Hlavného mesta. V jej blízkosti by mali v budúcnosti vzniknúť významné verejné priestranstvá a vybavenosť. Prvé také miesto, Námestie republiky, je už riešené vo forme architektonickej súťaže.

Všetko nasvedčuje tomu, že Petržalka bude v blízkej dobe miestom intenzívneho rozvoja. Pôvodné modernistické sídlisko bude obstavané a doplnené novými kompaktnejšími štvrťami a projektami od väčšiny popredných developerov, ku ktorým sa teraz pridáva YIT Slovakia. Pravobrežná časť Bratislavy sa tak pretvorí na omnoho bohatšiu a vrstevnatejšiu časť mesta. Ide o maximálne pozitívny rozvoj, z ktorého bude profitovať celá metropola.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube