YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 02.12.2021 15:03

Lucron prezrádza prvé detaily o urbanistickej súťaži na Nesto Sever

Spoločnosť Lucron postupne rozbieha realizáciu mohutného developmentu Nesto, ktoré vznikne na západnom okraji Petržalky, priamo pri štátnej hranici s Rakúskom. Ide však o rozvoj len prvej, južnej časti projektu. Koncepciu severnej hľadá v medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaži, do ktorej údajne prizvala popredné európske pracoviská. Výsledky súťaže by mali byť známe na jar budúceho roka.

Nesto Juh s výhľadovým pokračovaním severným smerom. Zdroj: Lucron

Nesto Juh s výhľadovým pokračovaním severným smerom. Zdroj: Lucron

Pre developera s luxemburským pozadím ide napriek iným veľkým a významným projektom – Arborii v Trnave alebo Vydrici – o vlajkový development na Slovensku. V horizonte najbližších 15 rokov plánuje pozdĺž hranice vybudovať štvrť, v ktorej budú žiť, pracovať, vzdelávať sa a zabávať tisíce ľudí – hovorí sa až o 15-tisíc obyvateľoch. Po niekoľkoročných prípravách sa realizácia Nesta spustila v uplynulých týždňoch. Vo výstavbe je prvá trojica bytových domov v časti Nesto Juh.

Nesto Juh tvorí asi pätinu územia, ktoré Lucron plánuje transformovať. Vzniknú tu byty, bývanie formou co-livingu, administratívne priestory, medicentrum, gastro- a obchodné prevádzky, supermarket (v parteri) či škôlka. Jadrom lokality má byť námestie mestského charakteru, ktoré všetky spomínané funkcie prepojí. V rámci dopravného riešenia sa uvažuje nad vznikom železničnej zastávky, zriadená bola autobusová a s centrom mesta majú zónu prepojiť kvalitné cyklotrasy. Nesto má byť príkladom „20-minútového mesta“, kde sú všetky životné potreby dostupné do 20 minút chôdze.

Platiť to bude najmä po dobudovaní severnej časti zóny. Developer má k dispozícii plochy, dnes určené pre rozvoj bývania, občianskej vybavenosti, športu, ale aj distribučných centier či skladov. Územie tak má veľký potenciál, zároveň ale musí vhodne skombinovať rôznorodé funkcie, aby tu vzniklo naozaj kvalitné mestské prostredie. Preto sa developer rozhodol vyhlásiť medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž, do ktorej prizval tímy zo Slovenska aj zo zahraničia. Súťaž je anonymná, takže kancelárie nekonkretizoval, má však ísť o tímy z Francúzska, Dánska, Rakúska či Švajčiarska.

Developer sa netají veľkými ambíciami. „Ide o prvú našu medzinárodnú súťaž takéhoto charakteru a rozsahu. Ateliéry, ktoré sme do nej pozvali, sú etablované, no zároveň progresívne,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Lucron Zoltán Müller. „Ich výber sme podmienili urbanistickou kvalitou ich referencií, ale aj ich otvorenosťou pre všetko nové. Toto územie si práve takýto prístup vzhľadom na svoju bohatú históriu a európsky význam zaslúži.“ Developer zdôrazňuje, že ide o výnimočné územie na pomedzí dvoch krajín, ktorého potenciál je dnes nenaplnený. Navyše chce urobiť z Nesta nízkouhlíkovú štvrť, prvú v Bratislave.

Súťaž je dvojkolová, prvé kolo bolo vyhlásené 18. októbra a bude prebiehať do januára budúceho roka. Na to po zverejnení hodnotenia poroty, zloženej zo zástupcov developera, Hlavného mesta, ale aj viacerých špičkových medzinárodných aj domácich expertov, vo februári nadviaže druhé kolo s trvaním približne do apríla. Developer plánuje po oznámení výsledkov zorganizovať aj verejnú prezentáciu. Výsledkom súťaže bude ideový urbanisticko-architektonický návrh. Víťazi potom vypracujú urbanisticko-architektonickú štúdiu Nesto Sever Masterplan.

Oslovení architekti majú podľa developera kompetenciu spracovať veľké, takmer 50-hektárové územie. „Na rozdiel od Vydrice, ktorá vzniká v náročnom zastavanom území, východiskom pre Nesto je takpovediac biely papier. To je na jednej strane výborná príležitosť, ale zároveň aj mimoriadne náročná výzva. Práve urbanizmus a budúci masterplan tejto časti projektu ovplyvnia, do akej miery bude nová štvrť žiť a vytvárať kvalitu života svojich obyvateľov aj návštevníkov,“ vysvetľuje Zoltán Müller. Vízia má byť vytvorená s výhľadom na ďalších 40-50 rokov s dôrazom na tvorbu udržateľných riešení a riešenie tém budúcej mobility, zdieľanej ekonomiky alebo post-pandemického vývoja.

Po dokončení masterplanu bude ďalším krokom zverenie podrobných riešení jednotlivých budov či priestranstiev ďalším odborníkom a tímom. Nesto sa tak bude vyznačovať vysokou variabilitou architektúry a heterogenitou prostredia. „Jednoliate, uniformné sídliská z dôb minulých sa už nenosia. Rovnako tak ani biznis zóny, ktoré po večeroch či cez víkendy zívajú prázdnotou. Naším cieľom je, aby ste sa pri prechádzaní Nestom cítili príjemne, čomu bude zodpovedať mierka aj dizajn jednotlivých častí. Bývanie, práca, relax aj zábava sa plynule premiešajú v súlade so súčasným trendom 20-minútovej štvrte,“ uzatvára Zoltán Müller.

 

Lokalizácia riešeného územia. Zdroj: Lucron

 

Urbanisticko-architektonická súťaž na Nesto Sever patrí k najväčším bratislavským súťažiam tohto typu v uplynulých rokoch. Podobne veľké súťaže sa konali naposledy snáď ešte v prvých rokoch 21. storočia, kedy sa hľadala nová podoba Celomestského centra Petržalka (dnes známeho ako Nové Lido) alebo Južného Mesta (Slnečníc), prípadne Pasienkov. Prirodzene, súťaže sa robili aj na iné veľké projekty, nikdy však nešlo skutočne o celú komplexnú štvrť. Mimo Bratislavy sa ucelenejšie vízie formou súťaží hľadali naposledy v Trenčíne alebo Malackách.

S podobnými zadaniami tak mnohým slovenským autorom chýba skúsenosť (a povedzme si otvorene, kríva aj vzdelávanie). To je dôvodom, prečo developer oslovoval najmä zahraničné ateliéry a porota je tvorená ľuďmi, ktorí pôsobia predovšetkým v ostatných krajinách. Vďaka jej dobrému zloženiu a snáď aj naozaj kvalitným ateliérom, ktoré sa kompetície zúčastňujú, vznikne (alebo môže vzniknúť) v severnej časti Nesta mestská štvrť na vysokej úrovni. Otázne bude, či prežije zrážku so slovenskými normami, prípadne ako ju ovplyvnia. Šikovní tvorcovia však majú napriek tomu príležitosť priniesť hodnotné podnety a predviesť, ako má vyzerať kvalitný súčasný development, ako aj prístup k nemu.

Do budúcna možno v tejto časti Petržalky predpokladať ďalší rozvoj. Čo-to naznačuje odhalená štúdia možnej budúcej štvrte Kapitulský dvor, kde sa bude spodrobňovať znenie Územného plánu. Regulácia tu aktuálne predpisuje najmä občiansku vybavenosť mestského a nadmestského významu, doplnenú o veľký park, športoviská a bývanie. Ideálne by bolo posilniť rezidenčnú funkciu, v každom prípade tu ale budú žiť tisíce ľudí. Územný plán je ešte priaznivejší pre plochy západne od diaľnice D2, konkrétnejšia vízia pre toto územie však nie je známa.

Petržalka tak smeruje k tomu, aby „obrástla“ novými štvrťami. Dokopy v nich budú žiť desiatky tisíc obyvateľov, čo bude v kombinácii s populáciou najväčšieho slovenského sídliska dostatočné množstvo ľudí na to, aby sa začalo uvažovať o ďalšom rozvoji verejnej dopravy na pravom brehu Dunaja. Po dlhom čakaní sa rozbehla druhá fáza výstavby električkovej trate, ktorá prepojí severnú časť sídliska s Janíkovym dvorom. Očakávať od toho definitívne riešenie dopravy v Petržalke by však bolo naivné.

Vyrovnať sa s tým budú musieť aj súťažné tímy, riešiace budúcnosť Nesta. Hoci bude mať zóna priame napojenie na diaľnicu a je tu aj zmieňovaná možnosť vzniku železničnej zastávky, rátať by sa malo s ďalšími možnosťami. Jednou z nich je koridor pre električkovú trať cez Nesto, napojený na uvažovanú trať v Kapitulskom dvore a odtiaľto vedenú pravdepodobne po Viedenskej ceste k existujúcej trati. To je pripomienkou, že budúcnosť štvrte nemožno brať nezávisle od budúcnosti celej Petržalky.

Najlepšie by ale bolo, keby bol tento vzťah vzájomný. Nové štvrte po obvode sídliska nemožno brať ako nejakú príťaž alebo samostatné prírastky. Práve naopak, mohli by byť pre sídlisko inšpiráciou, ako sa rozvíjať a zmeniť – premeniť sa na polyfunkčnú a kompaktnú zástavbu, tvorenú domami a verejnými priestormi s ľudskou mierkou, a založenú na udržateľných formách dopravy. Dnes je totiž, napriek trom desaťročiam slobodného vývoja, od tohto cieľa Petržalka ďaleko. Čo je horšie, z úst jej predstaviteľov nepočuť silnejšiu vôľu k zmene, čo je dané verejnou mienkou.

Možno práve dobre navrhnutá štvrť, akou Nesto môže byť, bude príkladom, ako vytvoriť lepšie mesto – a zároveň mesto, akým by mala aj celá Petržalka. Zvyk totiž nie je známkou kvality.

 

Pozrite si fotografie zo spustenia výstavby Nesta

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Luxusné bývanie v Neste: Budúca ekologická štvrť získa nadštandardnú etapu

21.11.2022 15:22:31 Adrian Gubčo

Cieľom ambiciózneho projektu Nesto je vytvoriť prvú uhlíkovo neutrálnu štvrť na Slovensku, spojenú s konceptom 20-minútového mesta. Development medzi diaľnicou D2, Kopčianskou ulicou a štátnou hranicou s Rakúskom za posledné mesiace výrazne napreduje a získava reálne kontúry. Okrem toho predstavuje víziu svojej najluxusnejšej etapy.

Čítať viac

Prvá nízkouhlíková štvrť získava prvé domy. Nesto napreduje v rozvoji

16.09.2022 15:28:00 Andrej Sárközi

Zmestili by sa doňho Kežmarok alebo Skalica. V petržalskom projekte Nesto bude žiť na 47 hektároch 15-tisíc ľudí. Developer Lucron chce na území medzi diaľnicou D2, Kopčianskou ulicou a štátnou hranicou s Rakúskom vytvoriť komplexnú štvrt s bývaním, kanceláriami, retailom či občianskou vybavenosťou. Toto mesto v meste má byť navyše aj príkladom ekologického a inovatívneho prístupu k tvorbe urbánneho prostredia.

Čítať viac

Nesto odhaľuje svoj koncept co-livingu

21.01.2022 17:44:09 Adrian Gubčo

V Petržalke sa postupne rozbieha výstavba projektu Nesto od developera Lucron. Táto vlajková loď spoločnosti prichádza s ambíciou vytvoriť namiesto banálneho obytného súboru živú a kreatívnu komunitu, ktorá bude priťahovať široké skupiny obyvateľstva. Nástrojom k tomu majú byť aj developermi zriedka využívané koncepty bývania – vrátane co-livingu, teda špecifického typu nájomného bývania.

Čítať viac

Výstavba projektu Nesto začína

14.10.2021 14:53:30 Adrian Gubčo

Dnešným dňom sa oficiálne spustila výstavba projektu Nesto, do budúcna jednej z najväčších developerských schém v Bratislave. V petržalských Kopčanoch, v dotyku so štátnou hranicou s Rakúskom, by mala v najbližších rokoch vzniknúť štvrť s až 15-tisíc obyvateľmi. Developer Lucron navyše vyhlasuje aj urbanistickú súťaž, v ktorej hľadá koncepciu severnej časti developmentu.

Čítať viac

Nesto sa odhaľuje: V Bratislave má vzniknúť prvá kreatívna štvrť

10.10.2019 13:35:00 Adrian Gubčo

Developer Lucron dnes odhalil jeden z najväčších a najkomplexnejších pripravovaných projektov v slovenskej metropole. V Petržalke, na území medzi diaľnicou D2 a štátnou hranicou v dotyku s Kopčianskou ulicou, vznikne mestská štvrť Nesto, kde môže v horizonte 15 rokov žiť až 15-tisíc obyvateľov.

Čítať viac

Na Kopčianskej sa čoskoro spustí nový megaprojekt, príprava na výstavbu začala výsadbou stromov

08.10.2019 13:30:00 Adrian Gubčo

V metropole sa schyľuje k realizácii ďalšieho veľkého developmentu. Spoločnosti Nesto Juh Land Development a Nesto Sever Land Development, spojené s developerom Lucron, obdržali územné rozhodnutie pre prvú časť projektu Kopčianska – Juh, po novom nazývanom Nesto. V rámci tohto developmentu vznikne na okraji Petržalky polyfunkčná štvrť. Developer začal prípravu na výstavbu pomerne netypicky – výsadbou stromov.

Čítať viac

Kopčianska - Juh sa blíži k výstavbe

04.10.2018 10:30:00 Adrian Gubčo

Na začiatku roka bol predstavený rozsiahly zámer Kopčianska – Juh, ktorý by predstavoval pokračovanie zástavby Petržalky smerom k rakúskej hranici. V dnes prázdnom území mala vzniknúť polyfunkčná štvrť s charakterom lokálneho centra. Dnes má developer projektu Lucron v rukách prvé pozitívne stanoviská a napreduje v príprave.

Čítať viac

Nová štvrť na Kopčianskej

02.01.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Nový rok štartujeme predstavením zámeru (resp. urbanistickej štúdie) polyfunkčnej zóny Kopčianska - Juh, ktorá by mala vyrásť v tesnej blízkosti vojenského cintorína a štátnej hranice. Developer Fundus, s.r.o., napojený na spoločnosť Lucron (developujúcu Urban Residence či Malé Krasňany), predstavil zámer v rámci hodnotenia EIA.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube