Author photoAdrian Gubčo 04.03.2022 17:01

Mesto vyhlasuje architektonickú súťaž na Námestie Republiky

Hlavné mesto štartuje ďalšiu architektonickú súťaž. Nová podoba sa bude hľadať pre Námestie Republiky, pomerne rozsiahle priestranstvo v centrálnej časti Petržalky. Súťaž nadväzuje na doterajšie aktivity, v rámci ktorých bola oslovovaná verejnosť či odborníci alebo sa vykonali menšie zásahy. Na zámere spolupracuje aj mestská časť Petržalka a Metropolitný inštitút Bratislavy.

Námestie Republiky má v rámci Petržalky veľmi významnú polohu. Nachádza sa v podstate priamo v srdci sídliska, v dotyku s Chorvátskym ramenom a tzv. Centrálnou rozvojovou osou – územím, kde sa predpokladá vznik novej zástavby vysokej úrovne, ktorá bude spoluvytvárať nové centrum mestskej časti. V blízkosti Námestia Republiky sa bude nachádzať aj kľúčový development Petržalka City, resp. jeho južný okraj. Celá lokalita bude obsluhovaná novou električkovou traťou, ktorá je aktuálne už vo výstavbe a funkčná má byť do konca roka 2023.

Potenciál priestoru je tak mimoriadne veľký. Už dnes sa v okolí Námestia Republiky nachádza na pomery Petržalky bohatá občianska vybavenosť (vrátane plavárne či bowlingového centra). Samotný verejný priestor je však nejasne vymedzený a od skutočného námestia má ďaleko. Mestská časť to chce zmeniť, preto už v roku 2020 začala vyvíjať snahy o zlepšenie. V spolupráci s občianskym združením Punkt rozbehla participačný proces, oslovila laickú i odbornú verejnosť a vyzbierala podnety, ktoré sa mali dostať do zadania architektonickej súťaže. Po určitom odklade sa kompetícia rozbieha v týchto dňoch.

Metropolitný inštitút Bratislavy totiž vyhlásil urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž, ktorej cieľom je spracovanie návrhu revitalizácie Námestia Republiky. Ako sa píše v zadaní, priestor má potenciál byť centrálnym zhromažďovacím priestorom mestskej časti Petržalka. Organizovať by sa tu mohli exteriérové kultúrne a spoločenské udalosti a vzniknúť tu majú možnosti na rekreačné, kultúrne a komunitné aktivity. Priestor má taktiež lepšie zohľadňovať riešenia, ktoré budú zmierňovať dopady klimatickej zmeny.

Architekti budú riešiť pomerne rozsiahle územie s rozlohou až 75,2-tisíc metrov štvorcových. Z východnej strany je priestor vymedzený Chorvátskym ramenom, z južnej objektom Tatra Banky, Petržalského bowlingového centra, plavárňou a bytovkou na Tupolevovej, zo západnej občianskou vybavenosťou (Cik Cak Centrom či reštauráciou Alfa) a domami na Fedinovej a zo severnej bytovými domami na Fedinovej a Ševčenkovej ulici spolu s parkoviskami. Územím prechádza frekventovaná Jiráskova ulica, jeho súčasťou je aj skatepark Kaspian. V blízkosti je mimoriadne navštevovaný supermarket. Tvorcovia sa budú zameriavať najmä na veľkú plochu južne od Jiráskovej, mierne zásahy sa ale očakávajú aj vo vzťahu k okolitým priestorom.

Návrh má byť v súlade s víziou pre námestie, založenej na participatívnom procese, ktorý zorganizoval Punkt. Občania žiadali predovšetkým kvalitné prepojenie s okolitým sídliskom vo forme chodníkov a cyklotrás, lepšie prepojenie s Chorvátskym ramenom, zapojenie vodného elementu, rozvoj zelene a tieňa, rozvoj športovísk a priestoru pre socializáciu a kultúrne podujatia, zapojenie mladých ľudí do života námestia, multigeneračné priestory či kvalitný skatepark. Rešpektovať sa má aj tu osadený Pamätník Májového povstania českého ľudu.

Z participácie vyplynul pomerne veľký počet aj špecifických požiadaviek. V každom prípade sa očakáva, že v budúcnosti tu vznikne príťažlivé miesto pre organizáciu podujatí typu vianočné trhy, susedské dni, Letné dni Petržalky, trhy, burzy, aktivity pre seniorov a i. Väčšie podujatia by mali mať kapacitu až 5-tisíc divákov. Verejnosť bola rozhodne proti výstavbe, v čom sa mesto s ňou stotožňuje – vznikne tu nanajvýš drobný objekt (objekty) občianskej vybavenosti s kaviarňou, verejnými toaletami alebo zázemím pre organizáciu podujatí. K eventom budú patriť aj súťaže v skateparku, keďže tento má mať vysokú úroveň, najmä z hľadiska freestyle komunity (BMX, MTB, in-line, kolobežky).

Súťaž je verejná anonymná, projektová, dvojkolová, do druhého kola postúpia traja až piati účastníci, ktorí najlepšie splnili požiadavky zadania. Obe kolá budú anonymné. Návrhy do prvého kola súťaže treba predložiť do 16. mája 2022, celkové vyhodnotenie súťaže sa očakáva v auguste 2022. Víťaz získa odmenu 20-tisíc eur, cena za projektovanie sa predpokladá vo výške 600-tisíc eur. Porota je kvalitne obsadená odborníkmi zo Slovenska a Česka.

Čo sa týka samotnej revitalizácie, dokončená by mohla byť približne do roka 2026. Odhadované náklady predstavujú 9,2 milióna eur.

 

Námestie Republiky je dnes prevažne trávnatá plocha, vymedzená panelákmi, objektami vybavenosti a cestami. Zdroj: Google Maps

 

Najnovšia architektonická súťaž, jej výsledky a ich následná realizácia bude súčasťou veľkých zmien, ktorými aktuálne najväčšia (populačne) mestská časť prechádza. Petržalka bola navrhnutá ako vzorové sídlisko, výsledok obrovskej medzinárodnej súťaže. Počas výstavby však došlo k uprednostneniu viacerých ekonomických riešení a odkladu výstavby mnohých kľúčových častí štvrte – nosného systému hromadnej dopravy, významnej občianskej vybavenosti, ale aj k nedobudovaniu kľúčových verejných priestranstiev. Všetky tieto veci sa dejú až teraz.

Kombinácia vzniku električkovej trate, veľkého developmentu Petržalka City, ale aj premeny tohto priestoru, ak bude návrh na vysokej úrovni, je prísľubom mimoriadneho zvýšenia kvality obytného prostredia. Obyvatelia Petržalky nebudú odkázaní na zanedbané zvyškové priestranstvá, prázdne trávniky, športoviská vybudované spôsobom „urob si sám“ a automobily, ktoré sú zatiaľ pre pohyb na sídlisku najpohodlnejšie. Namiesto toho vzniknú kvalitné verejné priestory, možnosti pre rekreáciu a aktívne trávenie voľného času, občianska vybavenosť a nové dopravné spojenia, a to všetko na vysokej dizajnovej, architektonickej a používateľskej úrovni.

Veľmi dôležité je, že Petržalka bude mať konečne aj uzlové verejné priestranstvá – pre vytváranie identity mesta a miesta úplne zásadné body. V tejto chvíli je predčasné tvrdiť, či bude významnejším Námestie Republiky alebo nové námestie v Petržalka City. Pri (oficiálne) 114-tisícovej mestskej časti sú ale dve dôležité námestia úplne akceptovateľné. Treba však pripomenúť, že pri názve Námestie Republiky by mal mať tento priestor aj celomestský, až celonárodný význam. Ak je niečo, čo považujem na tomto priestore za skutočne problematické, je to práve jeho názov - okolité prostredie nie je azda pre reprezentáciu republiky najvhodnejšie. 

Blízka lokalita má totiž aj veľa iných nedostatkov. Je neuveriteľné, že vzácna plocha prakticky v úplnom strede Petržalky a v dotyku s Chorvátskym ramenom je využitá v prospech krabice supermarketu s veľkým povrchovým parkoviskom. Oveľa vhodnejšia by na jej mieste bola architektonická dominanta kultúrno-spoločenského, ale teoreticky aj komerčného významu s dobre riešeným a aktívnym prízemím (parterom), komunikujúcim s okolitým prostredím. To isté možno povedať o zástavbe, vymedzujúcej Námestie Republiky – namiesto obrovských panelákov, vložených do nevyužiteľných trávnikov a obklopených povrchovými parkoviskami a pavilónmi s vybavenosťou by boli príjemnejšie skôr nižšie bloky s obchodmi na prízemí, parkovaním v podzemí a zeleňou v podobe stromoradí a parkovo upravených vnútroblokov.

Tieto choroby Petržalky však musí vyriešiť čas a nadchádzajúce desaťročia. Nakoniec, aj paneláky majú svoju životnosť a príde doba, kedy bude potrebné uvažovať o najvhodnejšom vysporiadaní sa s týmto urbanistickým nánosom. Dovtedy ale treba posilňovať mestskosť v rámci možností – polyfunkčnou výstavbou na vhodných plochách, rozvojom vybavenosti, posilňovaním využiteľnosti alternatívnej dopravy, ale aj budovaním atraktívnych verejných priestranstiev. Našťastie, postupne k tomu dochádza, čím sa Petržalka stáva lepším miestom pre život.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube