Author photoAdrian Gubčo 31.03.2022 13:19

Penta Real Estate kupuje pozemky HB Reavisu v Novom Lide

Developer Penta Real Estate potvrdil rozsiahlu akvizíciu pozemkov v lokalite Nové Lido, teda na petržalskom nábreží Dunaja medzi Starým mostom, Mostom Apollo a Prístavným mostom. Predávajúcim bol ďalší veľký bratislavský developer HB Reavis. Jednotlivé strany sumu za transakciu neprezrádzajú, Penta Real Estate však potvrdzuje, že tu už pripravuje nový polyfunkčný projekt.

Zdroj: Penta Real Estate

Zdroj: Penta Real Estate

Penta Real Estate touto akvizíciou získalo 85-tisíc metrov štvorcových, určených pre budúcu výstavbu. Nachádzajú sa najmä po jednotlivých stranách zjazdu z Mostu Apollo, vrátane plochy medzi Mostom Apollo, Prístavným mostom a dunajskou hrádzou. Už teraz sa tu plánuje projekt, ktorý má byť kombináciou bývania a kancelárií, zároveň ale ráta aj s vybudovaním kompletnej občianskej vybavenosti v danej lokalite. Zámer má byť v procese prípravy a developer verí, že výstavbu rozbehne do troch rokov.

Ako spoločnosť konštatuje, týmto krokom sa ďalej upevňuje jej pozícia významného hráča na trhu. „Táto transakcia je súčasťou strategickej expanzie, v rámci ktorej chceme upevňovať naše dlhodobé postavenie významného developera na bratislavskom realitnom trhu,“ hovorí Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko. „Územie vnímame ako veľmi dôležité pre rozvoj hlavného mesta s ambíciou vytvoriť protipól k biznisovému centru a vznikajúcemu downtownu na druhom brehu Dunaja.“

Aktuálne znenie Územného plánu tu predpisuje funkciu Občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, žiada však rozvinutie územnoplánovacej regulácie v podobe územného plánu zóny. Územný plán zóny Celomestské centrum Petržalka (ÚPZ CMC Petržalka) je vypracovaný a platný. Západne od zjazdu z Mosta Apollo by mohli byť kancelárske budovy, vrátane výškových dominánt – už pred časom rozvíjaný administratívny zámer Alfa Park by mal byť v územnom konaní. Východne žiada textová aj grafická časť ÚPZ umiestnenie „viacúčelovej haly multimediálneho charakteru, vyžívanej najmä pre športové a kultúrne celomestské podujatia s kapacitou pre 15.000 návštevníkov.“ Vznik takéhoto zariadenia nepovažujem za pravdepodobný.

Developer však nevidí v znení Územného plánu ani ÚPZ problém. „Projekt, ktorý plánujeme v lokalite vybudovať, nie je na zmene územného plánu závislý, ale samozrejme, zmeny uvítame, nakoľko pôvodný územný plán tejto zóny je nezmyselne preregulovaný,“ konštatuje Lenka Vargová, PR specialist Penta Real Estate. Zmena Územného plánu, ktorú očakáva aj druhý veľký developer v Novom Lide, J&T Real Estate, sa predpokladá v najbližších rokoch – optimisticky v roku 2024.

Penta Real Estate napokon samo konštatuje, že ide o dlhodobý zámer. „Historicky sa nám osvedčili väčšie a dlhodobejšie projekty, jedným z nich je napríklad aj novovznikajúca mestská štvrť Bory, ktorú budujeme na západe Bratislavy,“ popisuje J. Nevolník. „Aj preto sme sa rozhodli vstúpiť do tohto veľkého zámeru, keďže vybudovanie takéto typu projektu zaberie celé desaťročie. Verím, že v jeho závere sa kvalita realitného developmentu v našom hlavnom meste opäť posunie o niekoľko krokov dopredu.“

Viac informácií nie je zatiaľ známych. S ohľadom na skúsenosti s projektami tejto spoločnosti možno ale predpokladať, že investor bude hľadať jeho podobu (ak ju už nenašiel) vo vyzvanej architektonickej súťaži medzi overenými ateliérmi predovšetkým z Česka a Slovenska. Keďže najviac rozvinutá je príprava Alfa Parku, tak prvou etapou výstavby bude pravdepodobne jeho modifikovaná verzia.

 

Vstupom nového developera sa môže vznik Nového Lida priblížiť. Zdroj: J&T Real Estate

 

Oznámenie o akvizícii pozemkov potvrdzuje informáciu, ktorú odhalil už pred niekoľkými týždňami magazín Index. Z hľadiska rozvoja Nového Lida to možno označiť ako dobrú správu. Kým JTRE sa snaží aktívne propagovať význam zmeny Územného plánu a hovorí o význame rozvoja tejto časti mesta pre Bratislavu, HB Reavis bol výrazne pasívnejší. Druhý menovaný developer sa sústredil na rozvoj svojich pozemkov v okolí Mlynských nív, kde realizoval veľké komerčné komplexy a aktuálne pripravuje prvé rezidenčné schémy. Popritom pripomína, že v landbanku (pozemkoch pre budúce využitie) má toho dosť na celú dekádu. Nové Lido tak nebolo prioritou.  

S príchodom Penta Real Estate by mohli debaty o rozvoji tohto územia nabrať na ešte väčšej intenzite. Pre Bratislavu ide o strategickú otázku. Nové Lido, resp. územie CMC Petržalka, predstavuje obrovský potenciál pre rozvoj bývania, občianskej vybavenosti a verejných priestorov v dotyku s pôvodným centrom, čo prispeje ku skompaktneniu a zefektívneniu urbánnej štruktúry. Pre mesto z toho vyplývajú mnohé výhody: dnes nevyužitá lokalita bude produkovať ekonomické hodnoty, centrum Bratislavy sa rozšíri a bude zaujímavejším, a celé mesto bude ekologickejšie. Je totiž výhodnejšie, aby tisíce obyvateľov Lida žili v pešom dosahu všetkých mestských funkcií, namiesto predmestí, závislých na autách.

Témou je samozrejme kvalita navrhovanej štvrte. Aktuálne plány, ktoré vychádzajú z prác českého architekta Jakuba Ciglera, slovensko-britskej kancelárie Marko&Placemakers a bratislavskej kancelárie Compass, prinášajú koncepciu polyfunkčnej zóny s tradičnými mestskými blokmi, dotvorenými solitérmi výškových budov v dôležitých polohách. Jadrom územia bude veľký verejný priestor námestia v predĺžení Námestia M.R. Štefánika na ľavom brehu Dunaja, s ktorým bude spojený promenádnym mostom. Naplánovaná je aj séria parkov (nábrežný, centrálny a biznisový), mestská pláž alebo električková trať. Obchodné centrá sa neplánujú, vybavenosť bude v parteri domov. Na konci námestia, naproti novej budove SND, sa uvažuje so vznikom významného objektu vybavenosti, teoreticky s Národným kultúrnym a kongresovým centrom.

Otázne je, kedy to bude. Ako bolo naznačené vyššie, Nové Lido v podobe, ako ho plánuje JTRE, si vyžaduje zmenu Územného plánu. Pôvodný ÚPZ CMC Petržalka je skutočne až extrémne detailný, predpokladá tu vznik zástavby, po akej nie je dopyt, ale aj devastáciu zeleného nábrežného pásu, ktorý dnes verejnosť žiada zachovať. Zaradením zóny do zoznamu plánovaných zmien Územného plánu potvrdilo snahu upraviť a aktualizovať víziu Nového Lida aj Hlavné mesto. Problémom ostáva extrémne pomalý proces prijímania zmien a doplnkov.

Skôr či neskôr ale Nové Lido vznikne. Jeho realizácia je vo verejnom záujme, čo deklaruje už súčasné a snáď aj budúce znenie Územného plánu. Prítomnosť dvojice silných developerov by mohla byť pozitívom – zvlášť, ak si budú konkurovať v kvalite svojich projektov a budú sa snažiť neustále zvyšovať latku architektonickej úrovne. V kombinácii s inými danosťami lokality – prepojením s downtownom na ľavom brehu, historickým jadrom mesta, ale predovšetkým zeleným pásom na pravom brehu Dunaja – tak môže vzniknúť fantastické rozšírenie centra Bratislavy.

Vstupom nového developera by sa mohol vznik štvrte výrazne priblížiť. Ostáva len dúfať, že sa ambiciózne slová o posune kvality realitného developmentu v Bratislave skutočne naplnia. Je len málo miest v metropole, ktoré by si to zaslúžili viac.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube