YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 31.03.2022 13:19

Penta Real Estate kupuje pozemky HB Reavisu v Novom Lide

Developer Penta Real Estate potvrdil rozsiahlu akvizíciu pozemkov v lokalite Nové Lido, teda na petržalskom nábreží Dunaja medzi Starým mostom, Mostom Apollo a Prístavným mostom. Predávajúcim bol ďalší veľký bratislavský developer HB Reavis. Jednotlivé strany sumu za transakciu neprezrádzajú, Penta Real Estate však potvrdzuje, že tu už pripravuje nový polyfunkčný projekt.

Zdroj: Penta Real Estate

Zdroj: Penta Real Estate

Penta Real Estate touto akvizíciou získalo 85-tisíc metrov štvorcových, určených pre budúcu výstavbu. Nachádzajú sa najmä po jednotlivých stranách zjazdu z Mostu Apollo, vrátane plochy medzi Mostom Apollo, Prístavným mostom a dunajskou hrádzou. Už teraz sa tu plánuje projekt, ktorý má byť kombináciou bývania a kancelárií, zároveň ale ráta aj s vybudovaním kompletnej občianskej vybavenosti v danej lokalite. Zámer má byť v procese prípravy a developer verí, že výstavbu rozbehne do troch rokov.

Ako spoločnosť konštatuje, týmto krokom sa ďalej upevňuje jej pozícia významného hráča na trhu. „Táto transakcia je súčasťou strategickej expanzie, v rámci ktorej chceme upevňovať naše dlhodobé postavenie významného developera na bratislavskom realitnom trhu,“ hovorí Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko. „Územie vnímame ako veľmi dôležité pre rozvoj hlavného mesta s ambíciou vytvoriť protipól k biznisovému centru a vznikajúcemu downtownu na druhom brehu Dunaja.“

Aktuálne znenie Územného plánu tu predpisuje funkciu Občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, žiada však rozvinutie územnoplánovacej regulácie v podobe územného plánu zóny. Územný plán zóny Celomestské centrum Petržalka (ÚPZ CMC Petržalka) je vypracovaný a platný. Západne od zjazdu z Mosta Apollo by mohli byť kancelárske budovy, vrátane výškových dominánt – už pred časom rozvíjaný administratívny zámer Alfa Park by mal byť v územnom konaní. Východne žiada textová aj grafická časť ÚPZ umiestnenie „viacúčelovej haly multimediálneho charakteru, vyžívanej najmä pre športové a kultúrne celomestské podujatia s kapacitou pre 15.000 návštevníkov.“ Vznik takéhoto zariadenia nepovažujem za pravdepodobný.

Developer však nevidí v znení Územného plánu ani ÚPZ problém. „Projekt, ktorý plánujeme v lokalite vybudovať, nie je na zmene územného plánu závislý, ale samozrejme, zmeny uvítame, nakoľko pôvodný územný plán tejto zóny je nezmyselne preregulovaný,“ konštatuje Lenka Vargová, PR specialist Penta Real Estate. Zmena Územného plánu, ktorú očakáva aj druhý veľký developer v Novom Lide, J&T Real Estate, sa predpokladá v najbližších rokoch – optimisticky v roku 2024.

Penta Real Estate napokon samo konštatuje, že ide o dlhodobý zámer. „Historicky sa nám osvedčili väčšie a dlhodobejšie projekty, jedným z nich je napríklad aj novovznikajúca mestská štvrť Bory, ktorú budujeme na západe Bratislavy,“ popisuje J. Nevolník. „Aj preto sme sa rozhodli vstúpiť do tohto veľkého zámeru, keďže vybudovanie takéto typu projektu zaberie celé desaťročie. Verím, že v jeho závere sa kvalita realitného developmentu v našom hlavnom meste opäť posunie o niekoľko krokov dopredu.“

Viac informácií nie je zatiaľ známych. S ohľadom na skúsenosti s projektami tejto spoločnosti možno ale predpokladať, že investor bude hľadať jeho podobu (ak ju už nenašiel) vo vyzvanej architektonickej súťaži medzi overenými ateliérmi predovšetkým z Česka a Slovenska. Keďže najviac rozvinutá je príprava Alfa Parku, tak prvou etapou výstavby bude pravdepodobne jeho modifikovaná verzia.

 

Vstupom nového developera sa môže vznik Nového Lida priblížiť. Zdroj: J&T Real Estate

 

Oznámenie o akvizícii pozemkov potvrdzuje informáciu, ktorú odhalil už pred niekoľkými týždňami magazín Index. Z hľadiska rozvoja Nového Lida to možno označiť ako dobrú správu. Kým JTRE sa snaží aktívne propagovať význam zmeny Územného plánu a hovorí o význame rozvoja tejto časti mesta pre Bratislavu, HB Reavis bol výrazne pasívnejší. Druhý menovaný developer sa sústredil na rozvoj svojich pozemkov v okolí Mlynských nív, kde realizoval veľké komerčné komplexy a aktuálne pripravuje prvé rezidenčné schémy. Popritom pripomína, že v landbanku (pozemkoch pre budúce využitie) má toho dosť na celú dekádu. Nové Lido tak nebolo prioritou.  

S príchodom Penta Real Estate by mohli debaty o rozvoji tohto územia nabrať na ešte väčšej intenzite. Pre Bratislavu ide o strategickú otázku. Nové Lido, resp. územie CMC Petržalka, predstavuje obrovský potenciál pre rozvoj bývania, občianskej vybavenosti a verejných priestorov v dotyku s pôvodným centrom, čo prispeje ku skompaktneniu a zefektívneniu urbánnej štruktúry. Pre mesto z toho vyplývajú mnohé výhody: dnes nevyužitá lokalita bude produkovať ekonomické hodnoty, centrum Bratislavy sa rozšíri a bude zaujímavejším, a celé mesto bude ekologickejšie. Je totiž výhodnejšie, aby tisíce obyvateľov Lida žili v pešom dosahu všetkých mestských funkcií, namiesto predmestí, závislých na autách.

Témou je samozrejme kvalita navrhovanej štvrte. Aktuálne plány, ktoré vychádzajú z prác českého architekta Jakuba Ciglera, slovensko-britskej kancelárie Marko&Placemakers a bratislavskej kancelárie Compass, prinášajú koncepciu polyfunkčnej zóny s tradičnými mestskými blokmi, dotvorenými solitérmi výškových budov v dôležitých polohách. Jadrom územia bude veľký verejný priestor námestia v predĺžení Námestia M.R. Štefánika na ľavom brehu Dunaja, s ktorým bude spojený promenádnym mostom. Naplánovaná je aj séria parkov (nábrežný, centrálny a biznisový), mestská pláž alebo električková trať. Obchodné centrá sa neplánujú, vybavenosť bude v parteri domov. Na konci námestia, naproti novej budove SND, sa uvažuje so vznikom významného objektu vybavenosti, teoreticky s Národným kultúrnym a kongresovým centrom.

Otázne je, kedy to bude. Ako bolo naznačené vyššie, Nové Lido v podobe, ako ho plánuje JTRE, si vyžaduje zmenu Územného plánu. Pôvodný ÚPZ CMC Petržalka je skutočne až extrémne detailný, predpokladá tu vznik zástavby, po akej nie je dopyt, ale aj devastáciu zeleného nábrežného pásu, ktorý dnes verejnosť žiada zachovať. Zaradením zóny do zoznamu plánovaných zmien Územného plánu potvrdilo snahu upraviť a aktualizovať víziu Nového Lida aj Hlavné mesto. Problémom ostáva extrémne pomalý proces prijímania zmien a doplnkov.

Skôr či neskôr ale Nové Lido vznikne. Jeho realizácia je vo verejnom záujme, čo deklaruje už súčasné a snáď aj budúce znenie Územného plánu. Prítomnosť dvojice silných developerov by mohla byť pozitívom – zvlášť, ak si budú konkurovať v kvalite svojich projektov a budú sa snažiť neustále zvyšovať latku architektonickej úrovne. V kombinácii s inými danosťami lokality – prepojením s downtownom na ľavom brehu, historickým jadrom mesta, ale predovšetkým zeleným pásom na pravom brehu Dunaja – tak môže vzniknúť fantastické rozšírenie centra Bratislavy.

Vstupom nového developera by sa mohol vznik štvrte výrazne priblížiť. Ostáva len dúfať, že sa ambiciózne slová o posune kvality realitného developmentu v Bratislave skutočne naplnia. Je len málo miest v metropole, ktoré by si to zaslúžili viac.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate

Súvisiace články

Svetová architektúra v Bratislave. Súťaž na Southbank má víťazov

02.03.2023 17:41:56 Adrian Gubčo

Hlavné mesto Slovenska sa stáva miestom, kam prichádza svoje projekty realizovať čoraz viac architektov svetového kalibru. Rovnako to bude aj v prípade očakávaného zámeru Southbank na pravom brehu Dunaja. Developer Penta Real Estate odhalil mená víťazov veľkej medzinárodnej súťaže, ktorí patria do prvej ligy globálnej architektonickej scény.

Čítať viac

Nové svetové mená v Bratislave: Southbank pozná postupujúcich do druhého kola

09.11.2022 17:11:39 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oznámil mená postupujúcich do druhého kola súťaže na budúcu podobu projektu Southbank na pravom brehu Dunaja. Má ísť o mimoriadne významný development, čo potvrdzujú mená prizvaných architektov. Tvorcovia, ktorí boli vybraní do druhého kola, však nijakým spôsobom nezaostávajú. Bratislava tak pravdepodobne získa projekt európskej úrovne.

Čítať viac

Bratislavské nábrežie budú formovať najlepší architekti sveta, Penta vyhlasuje súťaž na Southbank

15.08.2022 12:22:34 Adrian Gubčo

Keď developer Penta Real Estate ohlásil akvizíciu rozsiahlych pozemkov na pravom brehu Dunaja v dotyku so zónou Nové Lido, netajil sa veľkými ambíciami. Zo Southbanku, ako zámer nazval, sa má stať vlajkový projekt firmy. Penta dnes oficiálne odštartovala urbanisticko-architektonickú súťaž a potvrdzuje veľkolepé plány.

Čítať viac

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

22.12.2021 17:20:09 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Čítať viac

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

16.12.2021 13:26:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Čítať viac

J&T Real Estate oslávilo 25 rokov, v rukách drží budúcnosť Bratislavy

16.11.2021 13:28:14 Adrian Gubčo

J&T Real Estate aktuálne oslavuje 25 rokov pôsobenia na realitnom trhu. Ako firma sama tvrdí, za tú dobu sa vypracovala na mestotvorného developera, ktorý sa zameriava na výstavbu komplexných mestských štvrtí. Je mimoriadne dôležité, aby to tak naozaj bolo. Spoločnosť totiž ovláda pozemky a rozvojové plochy v takom rozsahu, že nie je prehnané povedať, že v rukách drží budúcnosť metropoly.

Čítať viac

JTRE predalo pozemok pri Fuxovej, vzniknúť tu môže Kaufland

18.08.2021 13:53:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate už niekoľko rokov pracuje na rozvoji veľkorysej koncepcie Nové Lido, ktorá je súčasťou územia, známeho ako Celomestské centrum (CMC) Petržalka. Do zóny patrí aj blok južne od diaľnice D1 v dotyku s projektom Fuxova. Developer už dlhšie žiada zmenu územného plánu v prospech mestotvornej zástavby, voľné pozemky však teraz predal reťazcu Kaufland.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

JTRE vyhodnotilo študentskú súťaž na promenádny most do Nového Lida a približuje podobu štvrte

13.07.2021 12:51:30 Adrian Gubčo

Bratislava by mohla v budúcnosti získať promenádny peší most po vzore viacerých svetových metropol. Developer J&T Real Estate plánuje takouto formou spojiť svoje projekty Eurovea a pripravované Nové Lido na jednotlivých nábrežiach Dunaja. Za týmto účelom vyhlásil a medzičasom už aj vyhodnotil študentskú súťaž, kde hľadal nové pohľady na možnú formu a podobu mostného prepojenia.

Čítať viac

JTRE vyhlási študentskú súťaž na promenádny most do Nového Lida

02.02.2021 09:35:40 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate postupne zvyšuje aktivitu pri príprave budúcej centrálnej štvrte Nové Lido, ktorá vznikne na pravom brehu Dunaja. Rozšírenie zástavby týmto smerom má napomôcť expanzii jadra metropoly. Zásadný podiel na spojení súčasného a nového centra bude mať promenádny most cez rieku, ktorého podobu budú teraz hľadať vysokoškolskí študenti.

Čítať viac

J&T Real Estate predstavuje svoj koncept Národného kultúrneho a kongresového centra

11.11.2020 13:16:02 Adrian Gubčo

Do boja o umiestnenie Národného kultúrneho a kongresového centra v Bratislave vstupuje tretí hráč: Po Immocape a Inchebe odhalil svoju víziu NKKC aj developer J&T Real Estate. Nový komplex by mal byť súčasťou pripravovanej štvrte Nové Lido a vytvoriť spoločne s novou budovou SND akúsi kultúrnu os. Vzniknúť tak má srdce nového centra mesta.

Čítať viac

Posledný zo superpriestorov v Novom Lide odhalený

18.12.2017 12:30:00 Adrian Gubčo

Iniciatíva Nové Lido, za ktorou stoja developeri J&T Real Estate a HB Reavis, zverejňuje posledný zo série piatich tzv. superpriestorov, ktoré majú v novej štvrti vzniknúť. Tento má podobu tzv. office parku.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube