Author photoAdrian Gubčo 17.06.2020 16:38

YIT odhaľuje podobu projektu na Mlynských Nivách

Developer YIT Slovakia dnes vyhlásil výsledky veľkej urbanisticko-architektonickej súťaže na prestavbu bývalej panelárne v štvrti Mlynské Nivy – Západ. Spoločnosť zakúpila pozemok v priebehu minulého roka s plánom vybudovania veľkého multifunkčného projektu, do ktorého mieni investovať až 300 miliónov eur. Pôjde tak o jeden z najväčších developmentov v Bratislave.

Zdroj: YIT Slovakia

Zdroj: YIT Slovakia

YIT potvrdilo akvizíciu takmer presne pred rokom s tým, že tu vznikne najväčší projekt spoločnosti v slovenskej metropole. Po dlhšej príprave bola súťaž vyhlásená vo februári 2020 vo formáte vyzvanej súťaže pre vybrané ateliéry. Oslovené boli viaceré popredné česko-slovenské tímy, do súťaže sa ich nakoniec zapojilo 11. Tvorba konceptu trvala približne osem týždňov.

Nešlo o jednoduché zadanie. Ide o pomerne rozsiahly brownfield v priestore medzi Mlynskými nivami a Prístavnou ulicou, kde sa nachádzajú zvyšky niekdajšej panelárne. Celá lokalita prechádza transformáciou a v budúcnosti sa predpokladá rozšírenie nového centra mesta týmto smerom. Investor navyše žiadal zapracovať do návrhu požiadavky na modularitu výstavby alebo ekologické riešenia. Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov, čo je pri súkromných projektoch nezvyčajné.

Porota, zložená nielen zo zástupcov developera, ale aj predstaviteľov mestskej časti a Hlavného mesta (Metropolitného inštitútu Bratislavy) či externých odborných konzultantov, tak vyberala z pomerne širokého portfólia rozličných prístupov. Napriek tomu sa na víťazovi porotcovia zhodli jednohlasne, hoci predseda poroty, development manager YIT Slovakia Radek Pšenička, potvrdil, že úroveň návrhov bola vysoká.

Aj z toho dôvodu boli udelené štyri ocenenia. 4. miesto (odmena) bolo udelené kancelárii Grido Architekti a Ateliéru ABJ. Porota ocenila najmä ekologický prístup k tvorbe mestského prostredia. 3. miesto získali vďaka komplexnému prístupu, dobrému zváženiu širších vzťahov a tvorbe parkového priestoru architekti z dvoch kancelárií – Compass Architekti a Chybík Krištof Architekti. 2. miesto sa zas vyznačovalo dobrým nadviazaním na historickú kontinuitu územia a „hravým prístupom“. Autorom bola kancelária What?! Architects.

Nakoniec, víťaz presvedčil porotu vo všetkých aspektoch – developer označil tento koncept za prakticky ideálny. Návrh najlepšie zvládol zadanie, priniesol prechod medzi mestskou a sídliskovou zástavbou, spája bývanie a verejné priestory, spolutvorí mestský bulvár Mlynské nivy aj Prístavná a je najviac udržateľný. Najlepší návrh pripravila kancelária Sadovsky&Architects v spolupráci s Marko&Placemakers.

 

Zdroj: YIT Slovakia

 

„Návrh ateliéru Sadovsky&Architects predstavil najlepší environmentálny koncept podporujúci revitalizáciu tohto zanedbaného územia. Vytvorený ústredný park so stromami na rastlom teréne má veľký potenciál z hľadiska adaptácie na klimatické zmeny a bude významným prínosom k zmierňovaniu letného prehrievania a vsakovaniu dažďových vôd,“ uviedol k víťaznému návrhu expert poroty v oblasti verejných priestorov, sociológie, krajinnej architektúry a trvalej udržateľnosti Lorant Krajcsovics zo spoločnosti SALVIS, s.r.o. „Objekty umiestnené po obvode pozemku vytvárajú ochrannú bariéru pred rušivými vplyvmi okolia a umožňujú pekné výhľady do tohto ústredného priestoru.“

Porota tiež kladne hodnotila dodržanie línie bulváru, či potenciál udržania vysokej kvality pri realizácii. Vnútorný park je želaným poloprivátnym zeleným priestorom, ktorý poprienvironmentálnej funkcii bude plniť aj dôležitú spoločenskú, teda rekreačno-športovú funkciu. Podľa odborníkov sa dá očakávať, že návrh prinesie množstvo pozitívnych prvkov aj pre širšie okolie v mierke mestskej časti a celého mesta.

Projekt zatiaľ nemá meno a podľa všetkého by mohol vznikať až v šietich etapách, hoci tento detail je nateraz asi predčasné odhadovať. Ďalším krokom bude oslovenie víťaza a jeho angažovanie pri tvorbe a projekcii developmentu. Ak by sa vychádzalo z dĺžky procesu pri obdobnom projekte Zwirn, výstavba by sa mohla začať zhruba o tri roky – nejde totiž o tak exponované územie a pravdepodobne nemožno očakávať až taký odpor susedov.

Pre samotný ateliér Sadovsky&Architects ide o prvú väčšiu vyhranú súťaž po odchode jedného z dvoch pôvodných partnerov, Matúša Valla, ktorý je dnes primátorom Bratislavy. Druhý partner, Oliver Sadovský, sa osamostatnil a vedie svoju vlastnú kanceláriu. Ako sa zdá, odchod kľúčového partnera nepriniesol kvalitatívny prepad prác ateliéru.

Odhalenie ďalších detailov projektu – bilancie, podrobnejšie informácie o verejnom priestore a funkciách alebo spresnenie vzťahov s okolím, očakávam v blízkej dobe. Už teraz však možno povedať, že Bratislava dostane ďalší kvalitný development, ktorý bude skvelým doplnkom jednej z najdôležitejších rozvojových lokalít mesta a urobí z nej príťažluvú a dobrú štvrť pre život.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube