Author photoMartina Gregová 06.09.2022 14:09

Česko sa posúva do 21. storočia. Plánuje vysokorýchlostné trate a pripravuje špičkové stanice

Vysokorýchlostná železnica (VRT) je dopravný projekt, ktorý zásadným spôsobom zmení podobu verejnej dopravy v Česku. Predpokladá sa, že rýchlejšie vlaky sa stanú hlavným verejným dopravným prostriedkom na väčšie vzdialenosti v rámci krajiny. Proces výstavby bude zahŕňať aj modernizovanie konvenčných tratí, rozvoj vozidlového parku a výstavbu nových staníc. K dnešnému dňu poznáme podobu dvoch terminálov, ktoré vzišli z architektonicko-urbanistickej súťaže.

Terminál Praha - Východ. Zdroj: MP+ov Nehvizdy 2020

Terminál Praha - Východ. Zdroj: MP+ov Nehvizdy 2020

Vysokorýchlostná železnica v Česku je názov zamýšľaných železničných tratí, stavaných pre rýchlosti nad 250 km za hodinu. Prispieť by mali ku kratšej cestovnej dobe v rámci Česka i medzi susednými krajinami. Výstavba Vysokorýchlostnej železnice je plánovaná zhruba medzi rokmi 2025-2050. Predpokladaný termín dokončenia prvých úsekov je stanovený na rok 2030. Kľúčové spojenie Praha-Brno po vysokorýchlostnej trati by malo byť spustené v roku 2034. Celá výstavba bude etapizovaná, čo umožní postupné využívanie jednotlivých kratších úsekov ešte pred dokončením celej siete. Na tieto vlakové spojenia bude ďalej nadväzovať lokálna verejná doprava v podobe bežnej vlakovej, autobusovej či mestskej hromadnej dopravy.

Podľa Ministerstva dopravy je základným cieľom „zlepšiť dostupnosť hlavných centier osídlenia ČR, skrátiť cestovné doby v kľúčových prepravných reláciách a podporiť tak vzájomnú dostupnosť týchto centier osídlenia a ich dostupnosť z kľúčových zahraničných oblastí pre intenzifikáciu rozvoja obchodných i turistických príležitostí so všetkými pozitívnymi makroekonomickými dopadmi.” Ministerstvo dopravy ďalej uviedlo, že financovanie bude prebiehať prostredníctvom Státního fondu dopravní infrastruktury s využitím európskych fondov. Predpokladaná výška podielu EÚ na financovaní projektu sa pohybuje vo výške 40-80%.

Hlavné trasy v rámci Českej republiky budú spájať mestá Praha-Brno-Ostrava, Brno-Rakvice, Ústí nad Labem-Drážďany, Louny-Most a Praha-Hradec Králové-Wroclaw. Okrem týchto spojov je plánovaných aj 5 hlavných smerov rozvoja systému Rychlých spojení, vďaka čomu sa mnohé české mestá prepoja napríklad s Katowicami či Viedňou/Bratislavou. K dnešnému dňu poznáme podobu dvoch terminálov. Z architektonicko-urbanistických súťaží, ktorých vyhlasovateľom bola Správa železnic, vzišla podoba Terminálu Roudnice nad Labem a tiež podoba Terminálu Praha-východ.

 

Terminál Praha - Východ. Zdroj: MP+ov Nehvizdy 2020

 

Terminál Praha - Východ 

Terminál by mal v blízkej budúcnosti zabezpečiť rýchle železničné spojenie pre pravidelné dochádzanie do centra hlavného mesta a zároveň pohodlné spojenie s Brnom, Ostravou, Drážďanmi či Viedňou. Lokalita na okraji metropoly ponúkne bezproblémové parkovanie a dobrú dostupnosť. 

Výsledky prvej urbanisticko-architektonickej súťaže na terminál vysokorýchlostnej trate v Česku boli vyhlásené 13.4.2021. V budúcnosti bude súčasťou prvého úseku vysokorýchlostnej trate a bude slúžiť ako prestupný uzol medzi VRT Praha - Brno a VRT Praha - Hradec Králové. Jeho súčasťou bude P+R pre cestujúcich, ktorý na terminál prídu vlastným osobným automobilom. Autorom víťazného návrhu sú architekti MP + ov Nehvizdy 2020. 

Odborná porota ocenila návrh, ktorému dominuje budova terminálu v tvare trojcípej hviezdy. Strecha svojím tvarom reaguje na dynamiku vysokorýchlostných vlakov. Okrem toho vytvára veľkoryso zastrešené priestory zastávok autobusov a taxíkov. Časť presklenej vstupnej haly je umiestnená priamo nad koľajnicami, vďaka čomu budú mať cestujúci dobrý výhľad na prichádzajúce vlaky. V rámci hodnotenia odborníci pozitívne hodnotili aj presvedčivé urbanistické, dopravné aj krajinárske riešenie, ktoré bolo navrhnuté s ohľadom na okolie. Dobre bola prijatá primeraná mierka stavieb, mostu aj parkoviska s možnosťou budúceho rozvoja v navrhovanej urbanistickej štruktúre parkoviska.  

Podľa slov generálneho riaditeľa Správy železnic Jiřího Svobodu by sa táto pilotná trať mala spustiť už v roku 2028. „Okrem iného totiž uľaví dopravou veľmi zaťaženému úseku medzi Poříčanmi a Prahou. Mám radosť, že zároveň s tým budeme môcť cestujúcim ponúknuť moderný a vzdušný terminál, z ktorého sa dostanú do mnohých miest nielen u nás, ale aj v zahraničí," zhodnotil benefity projektu. 

 

Terminál Roudnice nad Labem. Zdroj: Resina Frei architekti

 

Terminál VRT Roudnice nad Labem  

Výsledky druhej architektonicko-urbanistickej súťaže, ktorej vyhlasovateľom bola Správa železnic, boli zverejnené vo februári tohto roku. V rámci zadania účastníci nenavrhovali len samotný terminál ale aj údržbovú základňu, ktorá poslúži k servisu daného úseku VRT. Za víťaznou podobou terminálu stojí architektonické štúdio Rusina Frei architekti, ktorí vyhlásili, že vďaka ich návrhu sa „nový železničný koridor vrátane všetkých zariadení a budov, a teda aj nový terminál VRT Roudnice nad Labem, stane prirodzenou súčasťou krajinného obrazu.” 

Architekti sa vo svojom návrhu snažili budovy terminálu redukovať na nevyhnutné minimum. Celú odbavovaciu halu preto tvorí transparentná priestorová konštrukcia umiestnená nad koľajiskom. Údržbová základňa je skrytá za trávnatým valom. „Architektúra haly, pripomínajúca z diaľky ľahký most alebo pavilón v krajine, zblízka symbolizuje význam terminálu ako vstupnej brány do krajiny Podřipska a Roudnicka,” píšu architekti z Rusina Frei. V blízkosti terminálu je navrhnuté povrchové parkovisko, a to po oboch stranách trati. Vďaka stromom, zeleným pásom či priepustným povrchom sa parkovisko začlení do okolitej krajiny. Na dlhodobé parkovanie poslúži podzemné parkovisko. 

 

Terminál Roudnice nad Labem, stredisko údržby. Zdroj: Resina Frei architekti

 

Projekt Vysokorýchlostnej železnice v Českej republike je významným krokom v rozvíjaní verejnej dopravy. Nielen samotná sieť železníc, ale tiež aj novovybudované budovy ako terminály či údržbové zariadenia výrazným spôsobom zmenia výraz českej krajiny. Ak sa bude k plánovaniu pristupovať rozvážne, pôjde o veľký pokrok v rámci rozvoja dopravnej infraštruktúry. Výsledky architektonických súťaží na terminály Praha-Východ a Roudnice nad Labem, ktoré doposiaľ vyhlásila Správa železnic, predstavujú kvalitný začiatok. Ostáva veriť, že výstavba VRT sa bude aj naďalej niesť v podobnom duchu.

V takom prípade totiž pôjde o dobrú inšpiráciu aj pre Slovensko, ktoré sa má na VRT sieť pripojiť tiež. Trate z Brna do Bratislavy a z Bratislavy do Budapešte cez Nové Zámky sa majú v budúcnosti premeniť práve vysokorýchlostné koridory (čo v našom prípade znamená asi 200 km za hodinu). Či budú dosahovať kvalitu navrhovaných staníc v Česku je otázne - zvlášť keď prihliadneme na aktuálne modernizovaný koridor medzi Bratislavou a Košicami, ktorý aj napriek určitým zlepšeniam stále ďaleko na špičkovou úrovňou európskych staníc. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Terminál Praha - Východ. Zdroj: MP+ov Nehvizdy 2020
  • Terminál Praha - Východ. Zdroj: MP+ov Nehvizdy 2020
  • Terminál Praha - Východ. Zdroj: MP+ov Nehvizdy 2020
  • Terminál Praha - Východ. Zdroj: MP+ov Nehvizdy 2020
  • Terminál Roudnice nad Labem. Zdroj: Rusina Frei architekti
  • Terminál Roudnice nad Labem. Zdroj: Rusina Frei architekti
  • Terminál Roudnice nad Labem. Zdroj: Rusina Frei architekti
  • Terminál Roudnice nad Labem. Zdroj: Rusina Frei architekti

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube