YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 01.12.2021 18:21

Ako mala vyzerať autobusová stanica: Príklad súťaže Florenc21

Nedávno dokončený multifunkčný projekt centra Nivy si pri svojom otvorení vyslúžil zo strany médií a developera rozličné prívlastky. Medzi nimi figurovalo aj označenie projektu ako svetového, supermoderného alebo impozantného. V skutočnosti však nie je celkom v súlade s tým, čo sa dnes považuje za vhodnú formu riešenia danej funkcie. Úplne iný prípad je pripravovaná prestavba autobusovej stanice Florenc a okolitej štvrte v Prahe.

Nová podoba autobusovej stanice v Prahe. Zdroj: Marko&Placemakers

Nová podoba autobusovej stanice v Prahe. Zdroj: Marko&Placemakers

Centrum Nivy, predtým známe ako Stanica Nivy, je najväčším projektom developera HB Reavis na Slovensku. Vo vývoji je približne od roku 2005, kedy sa začal developer aktivizovať v autobusovej doprave a získal tým aj kľúčové pozemky v oblasti Nív. V roku 2007 bola odhalená koncepcia projektu, ktorá predpokladala vznik mohutného multifunkčného projektu, kombinujúceho autobusovú stanicu, nákupné centrum, kancelárie, bývanie vo výškových budovách alebo hotel. Development Twin City sa mal začať stavať na jeseň 2008.

Kríza však pôvodné plány zmarila. Developer sa s veľkorysou víziou uskromnil a namiesto celkovej prestavby územia v rámci jedného obrovského projektu pristúpil k postupnému rozvoju zóny. Menila sa aj podoba stanice – v roku 2014 sa začala črtať koncepcia, založená na kombinácii podzemnej autobusovej stanice, veľkého nákupného centra a výškovej kancelárskej budovy. V roku 2015 boli odhalené vizualizácie, zobrazujúce viacmenej už súčasnú podobu a konečne v roku 2017 sa spustili prvé práce na realizácii komplexu, spojené s výstavbou veže Nivy Tower a asanáciou pôvodnej Autobusovej stanice Mlynské Nivy.

Dnes je po meškaní v dôsledku pandémie koronavírusu COVID-19 komplex otvorený. Je očividné, že napriek celkovej modernosti aj kapacitnosti novej stanice – okrem diaľkových liniek sem prichádzajú aj prímestské spoje a je tu dosť miesta aj pre parkovanie autobusov – je dominujúcou funkciou nákupné centrum. Hoci „nákupnému zážitku“ bola venovaná veľká pozornosť, s mestom sa projekt nezžil. Do okolia, meniaceho sa na nové centrum Bratislavy, projekt komunikuje veľkými holými stenami, neexistujúcim parterom, drive-inom pozdĺž významnej mestskej triedy a mimoúrovňovým vstupom do podzemnej garáže.

Koncepčne tak Nivy pripomínajú veľké uzavreté nákupné galérie, aké sa preferovali v minulosti, prípadne sa budujú na predmestiach. Ide o sebestredný development, ktorý sa natvrdo snaží ľudí prilákať a čo najdlhšie udržať dnu, k čomu využíva organizáciu nákupných priestorov alebo atrakcie – medzi nimi strešný park, ktorý si vyslúžil prakticky okamžite slušnú popularitu. Verejnosť neoslovuje nenásilnou formou v podobe atraktívneho mestského prostredia. Nijakým spôsobom tak nezúročil polohový potenciál, ktorý mohol z projektu urobiť most medzi staršími a novšími časťami metropoly a lepšie by nadväzoval na okolitú urbanistickú štruktúru.

Z hľadiska developera išlo o logické rozhodnutie. Nakoniec, budovať tu akýsi kúsok mesta by bolo značne komplikovanejšie. Išlo by pravdepodobne aj o drahšie riešenie, hoci z dlhodobého hľadiska udržateľnejšie a návratnejšie. Keďže je však ekonomický model nastavený tak, aby HB Reavis centrum niekoľko rokov prevádzkoval a následne odpredal inej firme – napríklad realitnému fondu alebo veľkému medzinárodnému operátorovi nákupných centier – nad daným modelom sa pravdepodobnejšie intenzívnejšie nezamýšľal.

Chybu spravilo predovšetkým mesto, že kvalitnejšie riešenie nevyžadovalo. Komplexnejším plánovaním lokality downtownu a riešením budúcnosti autobusovej stanice sa v minulosti prakticky vôbec nezaoberalo a všetko nechalo na súkromných investorov. Tí si formálne splnili svoje povinnosti voči Územnému plánu a pripomienkam dotknutých orgánov, preto z hľadiska zákona naplnili verejný záujem. Nivy a ich súčasná podoba sú dôsledkom absencie svedomitého plánovania.

Táto kritika môže pre čitateľa z nearchitektonického prostredia pôsobiť abstraktne. Ako mohol teda projekt vyzerať lepšie? Návod, ako sa správať v náročných mestských lokalitách a zasadiť funkciu, akou je autobusová stanica, do prostredia, nám poskytuje Praha. Ukončená tu bola súťaž Florenc21, ktorej súčasťou je riešenie budúcnosti priestoru pražskej autobusovej stanice.

 

V Bratislave je funkcia autobusovej stanice podriadená nákupnému centru, ktoré navyše s mestom vôbec nekomunikuje

 

Autobusová stanica Florenc (Ústredné autobusové nádraží Florenc – ÚAN Florenc) sa nachádza v rovnomennej štvrti východne od historického jadra mesta. Pôvodne išlo o územie pred hradbami mesta, cez ktoré boli v druhej polovici 19. storočia vybudované železničné línie – jednak na Hlavnú stanicu, ale aj na  Masarykovu stanicu (pri svojom vzniku vlaky prechádzali priamo popod prerazené hradby). Ďalšia trať odtiaľto smeruje hodnotným Negrelliho viaduktom do štvrte Bubny, kde zas bola veľká nákladná stanica. Autobusová stanica tu bola umiestnená v 50-tych rokoch 20. storočia.

Dopravný charakter lokality poznačili aj veľké stavby socialistického obdobia – výstavba metra priniesla lepšie prepojenie verejnou dopravou s inými časťami Prahy, zároveň aj asanáciu časti pôvodnej zástavby. Radikálnejším zásahom bola výstavba Magistrály, nesmierne rušnej cesty, ktorá obopína centrum Prahy, vytvára v území obrovskú bariéru a napriek dopravnému významu je tŕňom v oku väčšiny obyvateľov mesta. Ide tak o nesmierne komplikované územie, hoci je len necelého 1,5 kilometra od Staromestského námestia, srdca stredovekého jadra.

Lokalita, poznačená prítomnosťou zanedbaných a nevyužívaných plôch, nevyhovujúcich objektov, prieluk alebo bariér, sa stala tak ako v Bratislave predmetom záujmu investorov. Kľúčovým z nich je Penta Real Estate, ktorá tu v súčinnosti s architektonickou kanceláriou Zaha Hadid Architects naplánovala veľkorysý development, pozostávajúci z kancelárskych a obytných budov. Zámer vyvolal mnoho diskusií. Kým hlavná budova, ktorá je priamo v dotyku s priečelím Masarykovej stanice a je už vo výstavbe, bola nakoniec odobrená, ďalšie etapy smerom k Magistrále už tak pozitívne prijaté neboli. Kritici zástavbe (a celkom oprávnene) vyčítali necitlivosť k charakteristickému urbanizmu Prahy, ktorý je jej najväčším pokladom.

Po rokoch debát sa mesto a jeho plánovacia zložka, Institut plánování a rozvoje Hlavného města Prahy (IPR), v súčinnosti s lokálnymi aktérmi (vrátane developera či prevádzkovateľov ÚAN Florenc) a kanceláriou ONplan, rozhodli pristúpiť ku komplexnej transformácii lokality. Jej podoba mala byť výsledkom veľkej medzinárodnej urbanistickej súťaže. Od riešenia sa očakávalo dobré napojenie na existujúcu urbanistickú štruktúru, rešpektovanie priehľadov na pamiatky, vytvorenie udržateľného funkčného mixu a dobré zapracovanie dopravných funkcií, vrátane ÚAN Florenc.

Súťaž pritiahla 57 záujemcov. Porota v prvom kole na základne portfólia vybrala 5 postupujúcich tímov, ktoré vypracovali základný koncept revitalizácie územia. Po dvojici workshopov porota vybrala tri tímy, ktorých návrhy boli podrobené verejnej konzultácii. Podnety z konzultácie boli následne využité pri treťom workshope, po ktorom široký panel popredných expertov vybral najlepšiu víziu. Za tú bola označená koncepcia veľkého tímu autorov, z ktorých kľúčovými boli architektonické kancelárie Unit Architekti, A69 – Architekti a Marko&Placemakers (v Bratislave určite veľmi známa). Medzi porazenými bola, okrem iného, aj kancelária BIG – Bjarke Ingels Group.

Víťazný návrh skutočne výborne nadväzuje na okolité urbanisticky bohato vrstvené územie a vytvára bezkonfliktné prepojenia medzi dnes pomerne odtrhnutými štvrťami Karlín a Nové Mesto. Autori dobre zanalyzovali situáciu a za hlavné princípy označili vytvorenie mestských blokov, rešpekt k morfológii, vytvorenie série drobných verejných priestranstiev a mix využití v hustej štruktúre. Aktívny parter, rôznorodosť, členitosť strešnej krajiny, prirodzená sociálna kontrola (namiesto SBS) alebo umiestnenie lokálnych dominánt sú ďalšími vlastnosťami koncepcie.

Čo sa týka ÚAN Florenc, stanica je integrovaná do zástavby. Aj tu vznikne podzemná stanica, podzemné podlažie však bude určené len na odchody autobusov. Príchody budú na prízemí. Plán tak ráta s lepším využitím priestoru, čomu navyše dopomáha fakt, že na ÚAN Florenc smerujú len diaľkové linky (prímestské končia na okraji mesta, kde sa prestupuje na metro). Užívateľ sa po výstupe z autobusu bude môcť rýchlo dostať do stanice metra, alebo priamo do verejného priestoru mesta. To isté platí pri cestujúcich, smerujúcich na autobus – väčšina pravdepodobne využije metro, ktorého vestibul je so stanicou spojený, ďalší budú môcť prejsť z blízkych autobusových a električkových zastávok v mestotvornom prostredí po peších zónach do stanice.

Zhrnutím, Praha premení jednu z „čiernych dier“ v blízkosti centra na jeho veľmi atraktívne rozšírenie. Vďaka rozsiahlemu parteru tu vznikne dostatok priestorov pre komerčné prevádzky, nehovoriac o nových kanceláriách a bytoch. Krajšie okolie získajú lokálne pamiatky (napríklad mestské múzeum), doplniť by sa mohol priestor pre kultúru a otvoria sa nové prepojenia cez dnes uzavreté plochy. Efektívne využitý bude prakticky každý jeden meter štvorcový, vrátane dnes ohavných plôch pod estakádou Magistrály.

 

Keď sa plánuje mesto, nie krabica: Takto môže vyzerať Florenc v budúcnosti. Zdroj: Marko&Placemakers

 

Vo veľkej miere tak ide o úplný opak Nív. Platí to prakticky vo všetkom, počnúc procesom a končiac výsledkom. Presne takto mala postupovať Bratislava. Najprv si mala v spolupráci s developerom zadefinovať priority, ktorými sú prepojenie autobusovej stanice so životom nového centra, funkčné obohatenie lokality, efektivita jej využitia a vytvorenie atraktívnych verejných priestranstiev. Následne mala pristúpiť k súťaži. Na základe jej výsledkov by vznikol projekt, ktorý by bol vítaným doplnením mesta a nie nástrojom na zneužívanie dopravnej funkcie.

Dnes ide čiastočne o plakanie nad rozliatym mliekom, spojené so závisťou voči vyspelejšiemu susedovi. Nivy sú čerstvo dokončené a ešte dlhé roky tu zásadnejšie zmeny očakávať nemôžeme. Projekt má hodnotu stoviek miliónov eur, preto je nepredstaviteľné, že by sa ktokoľvek v dohľadnej dobe rozhodol komplex zbúrať a nahradiť niečím iným. Pravdepodobne neexistuje konštelácia, kedy by to mohlo byť v bratislavských podmienkach návratné. To ale neznamená, že by sme mali zostať sedieť so založenými rukami.

Plánovanie mesta je dlhodobý proces a výsledky súčasných rozhodnutí uvidíme mnohokrát o desiatky roky neskôr. Ani Nový Florenc nebude realitou o tri, päť a asi ani o desať rokov. Na budúcnosť sa však treba aktívne pripravovať už teraz. Preto by mesto mohlo dnes začať uvažovať, čo s priestorom Nív v horizonte 30 alebo 40 rokov. Pri troche optimizmu bude už vtedy nákupné centrum, zvlášť daného konceptu, prežité a bude potrebné ho nahradiť. Prežitým však určite nebude tradičné mesto, ktoré funguje tisícročia a po otrasoch v 20. storočí prežíva návrat. Tentokrát ale musí byť Bratislava pripravená.

Florenc21 nech slúži ako vzor, ako má vyzerať tvorba mesta na európskej úrovni. Svetovým, supermoderným a impozantným riešením nie je nákupná krabica, ktorej klony možno nájsť kdekoľvek vo svete a v dnešnej Európe najmä v jej východnej časti. To, čo svet naozaj oceňuje, sú živé, ľudsky príjemné, na zážitky bohaté, prirodzene bezpečné a architektonicky vyvážené mestské lokality, typické najmä pre staršie časti miest. Pri troche snahy to ale nie je nič nenapodobiteľné ani dnes. Aktuálna súťaž z Prahy je toho príkladom.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Stanica Florenc bude integrovaná do zástavby mestotvorného charakteru. Zdroj: Marko&Placemakers
  • Cestujúci sa okamžite dostanú do stanice metra, ale aj do okolitého verejného priestoru. Zdroj: Marko&Placemakers
  • Koncepcia projektu počíta s nadviazaním na existujúcu štruktúru a vytvorenie nových prepojení v území. Zdroj: Marko&Placemakers
  • Koncepcia projektu počíta s nadviazaním na existujúcu štruktúru a vytvorenie nových prepojení v území. Zdroj: Marko&Placemakers
  • Vďaka efektivite návrhu vznikne množstvo nových atraktívnych verejných priestorov. Koncepcia projektu počíta s nadviazaním na existujúcu štruktúru a vytvorenie nových prepojení v území. Zdroj: Marko&Placemakers

Súvisiace články

Veľká zmena u kľúčového developera. HB Reavis mení model podnikania

03.01.2023 10:38:44 Adrian Gubčo

V posledných týždňoch prenikali z kuloárov informácie o pripravovaných veľkých zmenách vnútri jednej z najvýznamnejších developerských spoločností HB Reavis. Firma dokončuje veľký administratívny projekt Nové Apollo, inak však v najbližšej dobe neplánovala v Bratislave rozbehnúť žiaden nový. Dnes je známe, prečo – firma úplne utlmuje svoje aktivity na Slovensku.

Čítať viac

Projekt, ktorý zmenil centrum Bratislavy. Nivy oslavujú jeden rok

14.10.2022 15:57:24 Andrej Sárközi

Jeden z najvýznamnejších developerských projektov v Bratislave za posledné roky zmenil centrálnu časť metropoly. Nivy sa stali súčasťou každodenného života Bratislavčanov a Bratislavčaniek. Nie je tak len kvôli modernej autobusovej stanici či novej pobytovej streche, ale najmä vďaka obchodom v nákupnej pasáži.

Čítať viac

Posledný deň dočasnej autobusovej stanice Bottova

29.09.2021 17:47:43 Adrian Gubčo

Dnešok je posledným dňom prevádzky dočasnej autobusovej stanice na Bottovej ulici. Bratislave slúžila takmer štyri roky. Kvôli jej umiestneniu bolo developerom HB Reavis zrekonštruované niekdajšie OC Bottova a vybudované boli nové nástupištia a výstupištia s efektným prestrešením. Rolu dočasnej stanice preberá definitívna stanica v projekte Nivy.

Čítať viac

Nivy Centrum je pred otvorením, projekt zmení centrálnu Bratislavu

28.09.2021 18:07:49 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších developerských projektov v metropole je tesne pred dokončením. Už o dva dni bude mohutná kombinácia autobusovej stanice, nákupného centra, administratívnej veže, tržnice a strešného parku otvorená, čím sa zakončí vyše štvorročný proces premeny areálu v novom centre Bratislavy. Pri tejto príležitosti stavebník, spoločnosť HB Reavis, ukázal svoju slovenskú vlajkovú loď novinárom.

Čítať viac

Nivy potvrdzujú dátum otvorenia

13.09.2021 15:46:17 Adrian Gubčo

Projekt Nivy Centrum, pôvodne známy ako Stanica Nivy, má definitívne známy dátum otvorenia. Kombinácia nákupného centra, autobusovej stanice, tržnice a mestskej záhrady na streche budovy, sa otvorí 30. septembra. Developer HB Reavis tým dokončí svoj vlajkový projekt na Slovensku a kľúčový development v rámci veľkej schémy Nové Nivy.

Čítať viac

Nivy sa blížia k definitívnemu dokončeniu a otvoreniu

26.08.2021 14:30:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL EDITOVANÝ Jeden z najmasívnejších aj najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, nákupno-dopravný komplex Nivy (predtým Stanica Nivy) od developera HB Reavis, sa blíži k definitívnemu dokončeniu. Exteriérové práce sú prakticky ukončené, v interiéri však ešte prebieha intenzívna aktivita. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií by mal byť komplex otvorený na konci septembra.

Čítať viac

Stanica Nivy rebranduje na Nivy, zvonka získava konečnú podobu

21.06.2021 12:05:01 Adrian Gubčo

Masívny projekt Stanice Nivy od developera HB Reavis vstupuje do finálnej fázy. Najnovšie bratislavské nákupné centrum, kombinované s autobusovou stanicou a tržnicou, je zvonka prakticky dokončené a zostávajúce práce sa realizujú už len v interiéri. Otvorenie sa predpokladá na konci leta.

Čítať viac

Výstavba Stanice Nivy postupuje, okolie získava definitívnu podobu

15.12.2020 13:00:52 Adrian Gubčo

Hoci bola ulica Mlynské nivy, nový mestský „bulvár“, otvorená už pred takmer mesiacom, len v týchto dňoch finišujú práce aj na ostatných častiach infraštruktúry v okolí. Medzičasom, na komplexe budúceho nákupného centra a podzemnej autobusovej stanice postupujú práce a rysovať sa začína jedna z hlavných atrakcií budovy: strešná záhrada, ktorá do lokality prinesie novú zeleň. Developerom je HB Reavis.

Čítať viac

Hlavné mesto konečne oznámilo termín spustenia Mlynských nív

11.11.2020 10:28:32 Adrian Gubčo

Po necelých dvoch rokoch od uzatvorenia ulice je konečne známy definitívny termín otvorenia Mlynských nív medzi Karadžičovou a Košickou. Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy ohlásili, že verejná doprava sa na tejto dôležitej mestskej triede obnoví v pondelok, 16. novembra 2020. Prestavba súvisí s výstavbou projektu Stanica Nivy a zóny Nové Nivy od developera HB Reavis.

Čítať viac

Nové Nivy získali certifikát udržateľnosti

19.10.2020 12:22:00 Adrian Gubčo

Vznikajúca zóna Nové Nivy je jednou z najudržateľnejších nových štvrtí v Európe aj na svete. Aspoň to tvrdí developer HB Reavis, odkazujúc na udelenie certifikátu BREEAM Communities International na úrovni Excellent. Silnými stránkami má byť environmentálny a spoločenský dosah na blízke okolie. Z celomestského hľadiska nie je ale toto hodnotenie celkom presné.

Čítať viac

Mesto odhaľuje termín otvorenia Mlynských nív

02.10.2020 11:45:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Po viacerých odkladoch, obmedzeniach, úpravách a vyše dvoch rokoch prác sa konečne odhaľuje pravdepodobne definitívny termín otvorenia ulice Mlynské nivy. Ako prezradil primátor Bratislavy Matúš Vallo, ulica by mala byť daná do prevádzky v priebehu novembra. Pôvodne sa hovorilo o konci septembra, Magistrát však pozmenil znenie príslušnej zmluvy.

Čítať viac

Otvoria sa Mlynské nivy na jeseň?

14.09.2020 09:37:00 Adrian Gubčo

Na ulici Mlynské nivy vrcholia práce na dokončovaní prestavby ulice, ktorá sa v súvislosti s výstavbou projektu Stanica Nivy a zóny Nové Nivy mení na širokú mestskú triedu. Hoci Hlavné mesto, ktoré je stavebníkom, dlhodobo opakuje, že k otvoreniu ulice dôjde na jeseň tohto roka, v poslednej dobe sa vyskytli aj určité pochybnosti. Kedy by sa ulica mohla skutočne otvoriť?

Čítať viac

Na Mlynských nivách bola zrealizovaná trolejbusová trať

31.08.2020 11:04:00 Adrian Gubčo

Práce na obnove ulice Mlynské nivy idú do finále. V priebehu uplynulých dní bolo namontované trolejové vedenie pre staronovú trolejbusovú trať, ktorá po ulici opäť povedie. Práce súvisia s pripravovaným obnovením prevádzky ulice, ku ktorej by malo dojsť v jesenných mesiacoch.

Čítať viac

Obnova infraštruktúry na Mlynských nivách ide do finále

03.08.2020 12:20:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov v Bratislave, Stanica Nivy od HB Reavis, mal byť dokončený už v priebehu tejto jesene a spolu s ním aj okolitá dopravná infraštruktúra – predovšetkým rekonštrukcia ulice Mlynské nivy. Posunutie dokončenia developmentu na koniec leta 2021 by však túto časť projektu nemalo zasiahnuť.

Čítať viac

Otvorenie Stanice Nivy sa opäť posúva

26.06.2020 11:24:00 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis plánoval svoj vlajkový projekt, kombináciu autobusovej stanice a nákupného centra Stanica Nivy, dokončiť už v októbri 2020. Po vypuknutí pandémie koronavírusu COVID-19 sa však termín posunul na jar 2021 a na trhu sa začali šíriť špekulácie, že spoločnosť prechádza hlbokými zmenami. Developer teraz potvrdil, že sa termín otvorenia opäť odsúva.

Čítať viac

Dokončenie Stanice Nivy sa oneskorí, najnovší termín je jar 2021

29.04.2020 17:00:00 Adrian Gubčo

Výstavba Stanice Nivy napreduje a postupne začína byť viditeľná finálna podoba tohto mohutného projektu. Developer HB Reavis postupuje v realizácii nákupného centra, dokončujú sa aj verejné priestranstvá v okolí. Napriek tomu, práce zasiahla pandémia koronavírusu COVID-19, čo má za následok, že sa dokončenie Stanice Nivy oneskorí.

Čítať viac

Stanica Nivy v marci 2020

23.03.2020 10:38:00 Adrian Gubčo

Výstavba jedného z najväčších projektov v Bratislave pokračuje aj napriek pandémii koronavírusu. Stanica Nivy od developera HB Reavis získava v čoraz väčšej miere finálnu podobu, rovnako ako verejné priestranstvá v jej okolí. V najbližšej dobe sa nepredpokladá, že by sa výstavba úplne zastavila, pandémia však môže ovplyvniť zloženie nájomníkov.

Čítať viac

Pri Stanici Nivy začína vznikať cykloveža

02.03.2020 16:00:00 Adrian Gubčo

Výstavba Stanice Nivy by mala okrem vybudovania novej autobusovej stanice, nákupného centra či najvyššej budovy na Slovensku priniesť aj výrazné zlepšenie cykloinfraštruktúry. K novým cyklotrasám sa pridá v Bratislave dosiaľ nevyskúšaná novinka: cykloveža na parkovanie bicyklov, ktorej realizácia sa už spustila.

Čítať viac

Novinky zo Stanice Nivy: Nové značky a zmeny v okolí

03.02.2020 15:28:00 Adrian Gubčo

Výstavba projektu Stanica Nivy rýchlo napreduje a smeruje k svojmu otvoreniu pravdepodobne v októbri tohto roku. V súvislosti s tým developer HB Reavis ohlasuje príchod nových značiek, ale postupne sa aj púšťa do úprav okolia. Aké zmeny prinesie vznik tohto obrovského komplexu, pozostávajúceho z autobusovej stanice, nákupného centra, tržnice a kancelárií?

Čítať viac

Nové Nivy z výšky

18.12.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis, ktorý je v súčasnosti už významným európskym hráčom na poli kancelárskych nehnuteľností, vznikol ako spoločnosť, ktorá postupne budovala jednotlivé projekty na bratislavských Nivách. S rastom korporácie sa však zväčšil aj rozsah developmentu, ktorý dnes pod názvom Nové Nivy mení celú štvrť. Najväčšie zásahy už získavajú finálnu podobu.

Čítať viac

Nivy Tower je takmer dokončená, Stanica Nivy získava fasádu

22.11.2019 16:20:00 Adrian Gubčo

Projekt výstavby najvyššej kancelárskej budovy na Slovensku je v cieľovej rovinke. Veža je z exteriéru prakticky dokončená, pracuje sa najmä v interiéri a na úpravách okolitých verejných priestranstiev. Do fasády sa začína postupne zahaľovať aj Stanica Nivy, ktorá je už takmer v štádiu hrubej stavby. 

Čítať viac

Stanica Nivy je pred dosiahnutím hrubej stavby

14.10.2019 11:20:00 Adrian Gubčo

Uplynulý víkend developer HB Reavis opäť pootvoril stavenisko projektu Stanica Nivy pre verejnosť. Masívny development, ktorého súčasťou je autobusová stanica, nákupné centrum a kancelárska veža, má už totiž takmer dokončenú hrubú stavbu. Na druhej strane, o budúcich nájomníkoch a obchodoch zatiaľ nie je známe takmer nič.

Čítať viac

Aktuálny postup výstavby Stanice Nivy, august 2019

27.08.2019 08:40:00 Adrian Gubčo

Projekt výstavby komplexu Stanice Nivy a výškovej budovy Nivy Tower pokračuje neprerušeným tempom aj v auguste, postupne sú tak čoraz viditeľnejšie kontúry budúceho multifunkčného centra, pozostávajúceho z nákupného centra, autobusovej stanice a kancelárií. Developerom je HB Reavis.

Čítať viac

Návrh ulice Mlynské nivy prechádza zmenami, bude priateľskejšia k chodcom aj cyklistom

16.08.2019 13:00:00 Adrian Gubčo

Prestavba ulice Mlynské nivy patrí k najvýznamnejším aktuálnym dopravným projektom v Bratislave. Masívne úpravy súvisia s výstavbou projektu Stanica Nivy a štvrte Nové Nivy, pričom developer tvrdil, že vybuduje nový mestský bulvár. V skutočnosti tu však mala vzniknúť komunikácia s totálnou preferenciou automobilovej dopravy, čo sa teraz mení.

Čítať viac

Prestavba Mlynských nív postupuje, ulica čoraz viac viac pripomína diaľnicu

08.08.2019 14:15:00 Adrian Gubčo

Prestavba časti ulice Mlynské nivy je v súčasnosti jeden z tých projektov, ktoré život v Bratislave ovplyvňujú najviac. Súvisiace dopravné obmedzenia trvajú už takmer pol roka a pravdepodobne aj podobnú dobu ešte trvať budú. Výmenou za to mala metropola dostať nový atraktívny bulvár, s postupom prác sa však táto predstava vzďaľuje.

Čítať viac

Výstavba Stanice Nivy napreduje

07.08.2019 09:45:00 Adrian Gubčo

Výstavba jedného z najväčších projektov v Bratislave, Stanice Nivy od developera HB Reavis, dosiahla ďalšieho významného bodu – v niektorých častiach sa už začala inštalovať fasáda na budúom komplexe pozostávajúceho z kancelárskej budovy, nákupného centra a autobusovej stanice. Development sa už začína približovať dvojmu finálnemu výzoru.

Čítať viac

Stanica Nivy a Nivy Tower z výšky

10.07.2019 10:30:00 Adrian Gubčo

Tak ako v uplynulých mesiacoch, ani v priebehu leta tempo pri výstavbe jedného z najväčších projektov v Bratislave nepoľavuje – Stanica Nivy od HB Reavis sa viditeľne blíži k dosiahnutiu hrubej stavby, kým Nivy Tower dosiahne plnú výšku už v najbližších dňoch. Bratislava tak ešte v júli tohto roka získa svoju najvyššiu budovu s výškou 125 metrov.

Čítať viac

Stanica Nivy a Nivy Tower, jún 2019

11.06.2019 15:40:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov v Bratislave, komplex Stanice Nivy a výškovej budovy Nivy Tower od developera HB Reavis, už začína nadobúdať definitívne kontúry. Všetky časti nákupného centra sú už na úrovni terénu, kým veža čoskoro dosiahne maximálnu výšku a stane sa oficiálne najvyššou budovou krajiny.

Čítať viac

Stanica Nivy rastie, Nivy Tower je pred dosiahnutím plnej výšky

30.04.2019 10:30:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov v Bratislave od developera HB Reavis sa blíží k dôležitému bodu – výšková budova Nivy Tower, ktorá bude na istú dobu najvyššou budovou v Bratislave a na Slovensku, čoskoro dosiahne maximálnu výšku 125 metrov. Zároveň rastie aj budúce nákupné centrum, kde sa už budujú budúce vstupy do objektu.

Čítať viac

Bude z Mlynských nív bulvár?

10.04.2019 13:35:00 Adrian Gubčo

V nedávnom článku som naznačil, že jeden z najväčších aktuálnych dopravných projektov v Bratislave – prestavba ulice Mlynské nivy – neprinesie premenu na „bulvár“, ako to deklaruje stavebník, Hlavné mesto SR Bratislava, ako aj investor, developer HB Reavis, ale skôr vznik akejsi mestskej diaľnice. Podľa všetkého však môj príspevok našiel určitú odozvu.

Čítať viac

Stanica Nivy má novú webstránku a odhaľuje ďalšie detaily

05.04.2019 09:45:00 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis sa už začína intenzívnejšie pripravovať na promovanie svojho najväčšieho bratislavského projektu, Stanice Nivy. Po zverejnení prezentačného videa v priebehu utorka a včerajšom odhalení novej webstránky sú tak známe ďalšie novinky a pohľady z projektu, ktorý bude predstavovať zásadný vstup nielen do lokality do nového centra mesta, aj Bratislavy ako celku.

Čítať viac

Stanica Nivy v marci 2019

18.03.2019 15:30:00 Adrian Gubčo

Stanica Nivy nepatrí len k najväčším, ale aj k najrýchlejšie rastúcim projektom v Bratislave. Development zahŕňajúci novú autobusovú stanicu, nákupné centrum a budúcu najvyššiu budovu Slovenska – aspoň na čas – sa mení každým dňom a postupne získava kontúry. Developerom je HB Reavis.

Čítať viac

Výstavba „bulváru“ Nivy napreduje, centrum Bratislavy získa novú diaľnicu

11.03.2019 09:00:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými týždňami boli spustené jedny z najväčších dopravných obmedzení v nedávnej histórii Bratislavy, ktorých súčasťou bola uzávierka ulice Mlynské nivy v úseku medzi Karadžičovou a Košickou ulicou. Zhotoviteľ, developer HB Reavis pracujúci na výstavbe susednej Stanice Nivy, nezaháľal a okamžite sa pustil do transformácie tejto významnej mestskej triedy.

Čítať viac

Na Stanici Nivy už rastú nadzemné podlažia, Nivy Tower je v dvoch tretinách výšky

20.02.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Začiatkom minulého týždňa som mal možnosť navštíviť stavenisko projektu Stanica Nivy a Nivy Tower. Jeden z najväčších projektov v porevolučnej Bratislave mení celú štvrť Nivy a bude zásadným vstupom do nového downtownu. Developerom projektu je HB Reavis.

Čítať viac

Veľké dopravné obmedzenia sa začínajú

15.02.2019 13:00:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom sa spúšťajú jedny z najvýraznejších dlhodobých dopravných obmedzení v nedávnej histórii Bratislavy. V súvislosti s uzávierkou niekoľkých zjazdov z Prístavného mosta v dôsledku výstavby Rýchlostnej cesty R7 a uzávierky ulice Mlynské nivy sa predpovedá dopravný kolaps, Hlavné mesto sa však k problému postavilo otvorene a pripravilo viacero náhradných opatrení.

Čítať viac

Bratislava sa pripravuje na obmedzenia v súvislosti s výstavbou dopravných projektov

21.01.2019 15:40:17 Adrian Gubčo

Dopravu v Hlavnom meste čakajú v blízkej dobe výrazné dopravné obmedzenia, súvisiace s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, ako aj s prestavbou ulice Mlynské nivy. Opatrenia, akými sa bude na vzniknutú kritickú situáciu reagovať, predstavilo dnes vedenie Bratislavy, mestskej časti Ružinov a Bratislavského samosprávneho kraja na tlačovej konferencii.

Čítať viac

Na Nivách pribudne garáž, HB Reavis získal stavebné povolenie

10.01.2019 09:15:00 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis pripravuje ďalší stavebný zásah v zóne Nové Nivy, ktorý súvisí s postupnou premenou okolia ulice Mlynské nivy na rušnú administratívnu a obchodnú zónu. Na pozemku susediacom s dočasnou Autobusovou stanicou začne postupne vznikať parkovací dom.

Čítať viac

Stanica Nivy napreduje vo výstavbe, Nivy Tower presiahol polovicu finálnej výšky

21.12.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Výstavba jedného z najväčších bratislavských projektov, Stanice Nivy a súvisiacej výškovej budovy Nivy Tower, postupuje veľmi rýchlo a prakticky každým dňom mení nielen lokalitu Nív, ale aj panorámu celého mesta. Už čoskoro bude založené celé nákupné centrum a autobusová stanica, veža je už za polovicou konečnej výšky 125 metrov.

Čítať viac

Construction update: Nivy Tower & Stanica Nivy, 18.11.2018

27.11.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

Výstavba jedného z najväčších projektov v Bratislave od developera HB Reavis si zachováva vysoké tempo, čo prispieva k neustálej premene zóny Nivy. S rastom masívneho developmentu sa zvyšuje tlak na dopravnú infraštruktúru, čo vedie k hľadaniu spôsobov, ako situáciu riešiť.

Čítať viac

Construction update: Stanica Nivy & Nivy Tower, 28.10. & 30.10.

02.11.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Stavenisko Stanice Nivy patrí k najväčším v strednej Európe a vďaka mimoriadnemu tempu výstavby sa mení každým dňom. To isté platí aj o Nivy Tower, budúcej najvyššej administratívnej budove v krajine, ktorá už začína byť viditeľná v bratislavskej panoráme.

Čítať viac

Hlavné mesto skontrolovalo postup prác na Mlynských nivách

19.09.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška zástupcovia Bratislavy - hlavného mesto SR v doprovode developera HB Reavis skontrolovali stav prác na prestavbe ulice Mlynské nivy a výstavbe Stanice Nivy, kde vznikne nová bratislavská autobusová stanica. Obe stavby postupujú podľa harmonogramu.

Čítať viac

Construction update: Nivy Tower & Stanica Nivy, 4.9.2018.

11.09.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Výstavba najvyššej budovy na Slovensku a nového nákupného centra napreduje mimoriadne vysokým tempom. Nivy Tower, ktorá dosiahne finálnu výšku 125 metrov, sa už začína výrazne črtať nad ulicou Mlynské nivy, kým prvé časti Stanice Nivy sú na úrovni terénu. Developerom je spoločnosť HB Reavis.

Čítať viac

Construction update: Nivy Tower & Twin City Tower, 2.8.2018

08.08.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Okolie ulice Mlynské nivy je v súčasnosti asi najrušnejším staveniskom v Bratislave. Vo veľkej blízkosti vedľa seba tu vzniká niekoľko projektov, vrátane budúcej najvyššej budovy Slovenska (snáď dočasne) a najnovšej bratislavskej výškovej budovy. Obe sú súčasťou vízie Nové Nivy od developera HB Reavis.

Čítať viac

Zmeny v doprave na Mlynských Nivách

16.07.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis postupne napreduje vo výstavbe Stanice Nivy a v dokončovaní Twin City Tower. V súvislosti s tým sa mení aj dopravný režim na ulici Mlynské nivy, ktorá prechádza rekonštrukciou na "mestský bulvár".

Čítať viac

Construction update: Stanica Nivy, 18.06.2018

21.06.2018 08:45:00 Adrian Gubčo

Budúca najvyššia budova na Slovensku - aspoň na nejaký čas - už začína výraznejšie rásť. V realizácii je stále ešte len prízemie a vstupná časť, čoskoro však začnú rasť aj štandardné podlažia.

Čítať viac

Deň otvorených dverí na Stanici Nivy

21.05.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

V priebehu nedele, 20. mája 2018, sa na stavenisku Stanice Nivy konal Deň otvorených dverí, v rámci ktorého mohla široká verejnosť vidieť na vlastný oči rozsah tohto obrovského projektu od developera HB Reavis​.

Čítať viac

Výhľady z Twin City Tower a výstavba Stanice Nivy, 20.4.2018

25.04.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Ani počas návštevy Twin City Tower 20.4.2018 som neodolal a musel som fotiť výhľady. Odfotené sú z 13. podlažia administratívnej budovy Twin City Tower.

Čítať viac

Prestavba ulice Mlynské nivy sa začína

20.04.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Na dnešnej tlačovej konferencii zástupcovia developera HB Reavis, realizujúceho transformáciu územia Nové Nivy, Bratislavy - hlavného mesta SR a Dopravného podniku Bratislava predstavili formu prestavby ulice Mlynské nivy, ktorá sa má premeniť na rušný bulvár s priestorom pre peších, cyklistov, verejnú i individuálnu dopravu.

Čítať viac

Nivy Tower má nové vizualizácie a webstránku

13.04.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Výstavba projektu Nivy Tower od developera HB Reavis napreduje a čoskoro bude veža na úrovni terénu. Budúca najvyššia kancelárska budova na Slovensku (a istú dobu aj najvyššia budova vôbec) je súčasťou najväčšieho rozostavaného bratislavského projektu, Stanica Nivy.

Čítať viac

Tržnica na Stanici Nivy odhalená

20.03.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

V Bratislave možno v poslednej dobe sledovať trend vzostupu tržníc a foodmarketov. Nemožno sa preto čudovať, že na rastúcu popularitu reagujú developeri a pripravujú vlastné koncepty.

Čítať viac

Construction update: Stanica Nivy, 5.2.2018

16.02.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Druhý z aktuálne rozostavaných bratislavských projektov developera HB Reavis je mamutí development Stanica Nivy, ktorého súčasťou je aj výšková budova Nivy Tower. Ide nepochybne o jedno z najväčších stavenísk v metropole.

Čítať viac

Posledné dni starej Autobusovej stanice

13.12.2017 14:00:00 Adrian Gubčo

Pôvodnej konštrukcii Autobusovej stanice Mlynské nivy plynú posledné dni. Celý pozemok tak bude čoskoro pripravený na výstavbu Stanice Nivy, ktorá sa naplno spustí v priebehu budúceho roka. Tá bude zahŕňať nákupné centrum, kancelárske priestory a samozrejme, autobusový terminál, nachádzajúci sa v podzemí. Developerom je HB Reavis.

Čítať viac

Autobusová stanica Mlynské Nivy končí, dočasná stanica je už v prevádzke

01.10.2017 13:00:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom sa definitívne otvára náhradná autobusová stanica, ktorá nahrádza pôvodnú Autobusovú stanicu Mlynské Nivy. Na jej mieste totiž developer HB Reavis realizuje dlho plánovaný projekt Stanica Nivy, ktorý prinesie novú podzemnú autobusovú stanicu, nákupné centrum a kancelárie v (dočasne) najvyššej budove na Slovensku.

Čítať viac

Stanica Nivy napreduje: Autobusová stanica sa presúva

21.09.2017 15:30:00 Adrian Gubčo

Prípravné práce na projekte Stanica Nivy sa dostávajú do novej fázy – developer HB Reavis je pred dokončením dočasnej autobusovej stanice, ktorá nahradí súčasnú, ktorá zanikne a na jej mieste vyrastie mohutný komplex s nákupným centrom a podzemným autobusovým terminálom. Dočasná stanica by sa mala otvoriť 1. októbra.

Čítať viac

Stanica Nivy začína s výstavbou

15.05.2017 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis po rokoch príprav konečne spúšťa výstavbu projektu Stanica Nivy. Rozsiahly komplex bude pozostávať z novej podzemnej autobusovej stanice, nákupného centra, tržnice a administratívnej veže s výškou 125 metrov. Ako prvá sa začne realizovať práve táto veža, ktorá bude istú dobu zároveň najvyššou budovou na Slovensku. 

Čítať viac

Bratislavský monorail (lanovka): Ako ďalej?

23.03.2017 12:00:00 Adrian Gubčo

Od oznámenia zámeru spoločnosti HB Reavis vybudovať v rámci riešenia dopravy v súvislosti s výstavbou zóny Nivy nový dopravný systém elektrickej dráhy (pričom sa zvažuje určitá forma monorailu alebo lanovky) prešli vyše dva týždne. Hejteri sa už vybúrili a preto je čas s chladnou hlavou zhodnotiť objektívne fakty a nájsť zásadné body, ktoré viedli k návrhu dopravného systému v danej podobe, ako aj odpovedať na otázku, ako pristupovať k projektu.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube