Author photoSimona Schreinerová 13.02.2024 10:32

Čakanie na dôležitú spojnicu pokračuje. Prepojenie Dúbravky a Borov malo byť vo výstavbe, nový dátum ostáva neznámy

Saratovská ulica dnes končí severne od sídliska v Dúbravke. Zámer jej predĺženia smerom do Borov oznámil Magistrát ešte v roku 2018, s výstavbou sa však dodnes nezačalo - hoci sa projekt už objavil aj v minuloročnom rozpočte. Od jeho realizácie závisí nielen dopravné napojenie novovznikajúcej štvrte Bory, ale aj vznik TIOPu, teda prestupného terminálu so železnicou.

Zdroj: Penta Real Estate, iMHD.sk

Zdroj: Penta Real Estate, iMHD.sk

Saratovská, hlavná mestská os Dúbravky, je vo veľkej miere využívaná individuálnou aj verejnou dopravou. Ulicou sa tiahne električková trať, ktorá prepája Dúbravku s centrom mesta. Do budúcna sa počíta s jej predĺžením severným smerom, pričom teoretickú líniu Saratovskej pretína železničná trať. Tá by mala byť v budúcnosti doplnená o terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP), ktorý vznikne v lokalite Lamačská brána (Bory).

Výstavba TIOPu a predĺženie Saratovskej sú úzko prepojené projekty. Vďaka nim by sa sídlisko v Dúbravke prepojilo aj s rozrastajúcimi sa Bormi, kde sa okrem veľkého nákupného centra nachádza aj nemocnica. V roku 2022 vtedajší minister dopravy Andrej Doležal vo svojom stanovisku na sociálnej sieti informoval, že v spolupráci s mestom pripravili plán predĺženia ulice v koordinácii s budovaním TIOPu Bory.

S plánmi súvisela aj vízia predĺženia električkovej trate v Dúbravke (Dúbravsko-karloveskej radiály) až do Borov, hoci už v tom čase bolo jasné, že uvažovaná trať príde až niekoľko rokov po vybudovaní predĺženia Saratovskej a TIOPu. Podľa vyjadrení Magistrátu ešte z roku 2021 by mala trasa viesť od obratiska v Dúbravke dovnútra Borov s výhľadovým pokračovaním až do Devínskej Novej Vsi.

Galéria

  • TIOP Bory. Zdroj: iMHD.sk
  • TIOP Bory. Zdroj: iMHD.sk
  • TIOP Bory. Zdroj: iMHD.sk
  • Predĺženie električkovej trate. Zdroj: iMHD.sk

K partnerom v rámci rokovaní patrí aj spoločnosť Penta Real Estate, developer Borov. Od tej doby firma vykonala určité kroky k realizácii dopravného projektu. „V rámci predĺženia Saratovskej ulice sme vykúpili pozemky, obstarali kompletnú dokumentáciu a zabezpečili povoľovací proces až do stavebného povolenia (to je už momentálne právoplatné a projekt s týmito povoleniami si od nás prevzalo mesto)," zhŕňa PR špecialistka Penta Investments Lenka Vargová. „Náklady na kompletnú dokumentáciu, inžiniersku činnosť a potrebné štúdie a posudky boli vo výške takmer 900-tisíc eur. Celková hodnota pozemkov, ktoré budú trvalo zabraté, predstavuje 1 mil. eur.“

Ďalšie realizačné kroky sú už podľa developera v kompetencii hlavného mesta. „Podľa dostupných informácií momentálne projekt stojí na otázke financovania a na dohode so ŽSR, ktoré v lokalite plánujú výstavbu TIOPU a tieto projekty na seba nadväzujú,“ pripomína Vargová.

Tieto informácie v podstate potvrdili aj Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ešte minulý rok v decembri v súvislosti s výstavbou TIOPu Lamačská brána (Bory). „Železnice SR majú od 31.3.2022 účinnú zmluvu so zhotoviteľom na TIOP č. 2 – Bratislava Lamačská brána (Bory). Od tohto dňa začal zhotoviteľ vykonávať projektovú činnosť na zlúčenej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorá bola odovzdaná 11.11.2022. Železnice SR čakajú na mesto, či bude na realizáciu tzv. „Saratovskej" zo strany mesta uzatvorená a zverejnená zmluva, čo nám dodnes nebolo oficiálne zo strany Mesta oznámené,“ konštatoval koncom minulého roka hovorca ŽSR Denis Dymo.

Oba projekty majú viaceré spoločné stavebné objekty, na ktoré malo mesto zabezpečiť stavebné povolenia. Bez poznania, či sa vôbec Saratovská bude realizovať, nemôžu Železnice SR pokračovať v realizácii. Saratovská je pritom podľa ŽSR výhradne v zodpovednosti Bratislavy.

Dôvodom meškania TIOPu na Boroch je teda aj previazanosť na predĺženie Saratovskej. „Stavba TIOP predpokladala svoje začatie v čase, keď by bola stavba Predĺženie Saratovskej ulice ukončená, resp. by obe stavby išli do realizácie stavebných prác súčasne. Stavba TIOP 2 do tohto času vypracovala zlúčenú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, a zároveň bolo vydané jedno z dvoch stavebných povolení, ktoré sú potrebné pre začatie realizácie stavebných prác,“ sumarizoval D. Dymo.

Napriek našim urgenciám Magistrát na otázky týkajúce sa Saratovskej neodpovedal. Určitý optimizmus priniesol Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 - 2025. Návrh rozpočtu na rok 2023 počítal so sumou 9.753.363 eur na investičnú akciu Predĺženie Saratovskej ulice. V prognóze na rok 2024 sa uvádzala suma 3.420.959 eur. Projektová kancelária mala pritom počas rokov 2023 a 2024 na tento projekt minúť dokopy 400–tisíc eur.

Pohľad na nový rozpočet pre roky 2024 – 2026 Saratovskej praje podstatne menej. Na rok 2024 má Projektová kancelária na predĺženie Saratovskej ulice 70–tisíc eur. Ide o prostriedky na vypracovanie odborných analýz, monitoringu hluku a životného prostredia, cost-benefit vyhodnotenia, konzultačnú činnosť pre FIDIC a ďalšie. 

Realizácia predĺženia mestskej triedy, novovybudovaný železničný TIOP a električková trať do Borov by priniesli lokalite podstatné zlepšenie prepojenia s okolím a dramatické zvýšenie atraktivity verejnej dopravy. Nejde pritom iba o Bory, ale aj o ďalšie realizované či pripravované developmenty, ako sú napríklad Agáty, Záhradné Mesto a ďalšie, nehovoriac o samotnej Dúbravke. Plochy medzi Dúbravkou, Lamačom a Devínskou Novou Vsou zas majú potenciál pre rozvoj, ktorý sa začína napĺňať - bez kvalitnej obsluhy verejnou dopravou ale prinesie komplikácie. 

Nanešťastie, dostupné informácie nasvedčujú, že s výstavbou jednotlivých projektov, či už predĺženia ulice alebo trate, sa tak skoro nezačne. Platí to aj napriek tomu, že v prípade prvého zámeru už existuje dokumentácia či povolenia. ŽSR síce plánujú samostatnú realizáciu TIOPu, bez predĺženia Saratovskej a následnej realizácie električkovej trate však tento projekt neprinesie taký efekt, ako by mohol. Na ťahu je mesto, ktoré v tomto momente mlčí.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube