Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 02.06.2022 15:21

Bratislavský samosprávny kraj sa púšťa do výstavby nájomných bytov

Výstavba nájomných bytov je významnou témou, do ktorej vstupuje čoraz viac aktérov. Po Hlavnom meste, niekoľkých súkromných investoroch alebo štáte sa chce na ich rozvoji podieľať aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Prestavbou viacerých budov vo svojom vlastníctve chce vytvoriť kapacity pre učiteľov či zamestnancov v oblasti sociálnych služieb, ktorí tak získajú štartovné bývanie.

Article Big

Nájomné bývanie na Ivanskej ceste. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský kraj týmito plánmi reaguje na akútny nedostatok bytov na trhu. „V Bratislavskom kraji evidujeme najnižšiu dostupnosť bytov na Slovensku. Na území kraja sa priemerne ročne dokončuje 5 000 nových bytov, čo ale nepokrýva dopyt,“ konštatuje Juraj Droba, predseda BSK. „Preto sme pristúpili k analýze budov vo vlastníctve župy. Zamerali sme sa na tie, ktoré nie sú využívané, prípadne neplnia svoj účel a sú vhodné pre ich transformáciu na nájomné bývanie.“ Na základe tohto prieskumu boli ako vhodné pre prestavbu vytypované objekty na Ivánskej ceste v Ružinove (Trnávke) a na Úderníckej v Petržalke.

V prípade Ivanskej cesty ide o areál Strednej odbornej školy technológií a remesiel, kde BSK investoval už do rekonštrukcie Centra odborného vzdelávania a prípravy. Predmetná budova je len čiastočne využívaná, kraj ju preto po obnove považuje za vhodnú pre bývanie zamestnancov v oblasti vzdelávania alebo sociálnej oblasti. Ďalšími výhodami má byť dostupnosť verejnej dopravy, infraštruktúry, zelene, športovísk alebo možností pre parkovanie. Naplánovaných tu je 58 bytových jednotiek s priemernou plochou bytu 50,7 m2 vrátane balkóna.

Advertising

Na Úderníckej ide o bývalú budovu stredného odborného učilišťa strojárskeho, ktorá je aktuálne pre tento účel nevyužívaná. Objekt sa však nachádza v lokalite s veľkým potenciálom, v blízkosti Železničnej stanice Petržalka, liniek verejnej dopravy, a veľkých pripravovaných developmentov. To BSK otvorene označuje za výhodu. Lokalita je taktiež relatívne dobre dostupná do centra mesta. Preto tu BSK uvažuje s nahradením staršieho objeku novým, v ktorom by vzniklo 13 bytov s priemernou úžitkovou plochou bytu 51,1 m2.

Plány na rozvoj nájomného bývania schválili poslanci, kraj tak môže pristúpiť predprojektovej príprave, obstaraniu projektovej dokumentácie a zahájeniu povoľovacích procesov. Mená architektov zverejnené neboli. Ani presné náklady v tejto chvíli nie sú známe, bližšie sa podľa BSK zadefinujú až po vypracovaní podrobnejšej projektovej dokumentácie. V každom prípade sa ale plánuje využitie dotácií zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Celkovo 71 bytov sa tak môže pridať k ďalším desiatkám a stovkám, ktoré sú aktuálne v príprave zo strany Hlavného mesta, developerov a ďalších súkromných spoločností. Pomerne dosť sa ich plánuje v Petržalke, ktorá disponuje rozsiahlymi voľnými alebo zle využívanými plochami, vhodnými pre rozvoj ďalšieho bývania. V dohľadnej dobe by sa napríklad mohla spustiť výstavba prvej nájomnej bytovky na Muchovom námestí, kde bude 103 bytov. V najbližších dňoch až týždňoch sa predpokladá aj odhalenie výsledkov súťaže na nájomné bývanie v Janíkovom dvore s podobným počtom bytov, teoreticky stovky by mohli vzniknúť na Šustekovej. Tieto sú však závislé od zmeny Územného plánu, ktorá sa očakáva ku koncu tohto roka.

Bratislava tak pomaly smeruje k rozšíreniu fondu nájomného bývania. V súčasnosti disponuje mesto aj mestské časti oproti svojim vzorom – Brnu, nehovoriac o Viedni - mimoriadne nízkym počtom jednotiek. V najbližšom desaťročí sa to ale má zmeniť. Podľa materiálu Bratislava 2030 sa má do konca dekády fond rozšíriť natoľko, že mesto bude môcť vyhovieť všetkým žiadateľom o náhradné bývanie a výrazne znížiť dĺžku čakania na nájomný byt.

 

Nájomné bývanie na Úderníckej. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

Na druhej strane, víziu BSK treba brať aj s určitým nadhľadom. Nakoniec, skúsenosti Magistrátu sú veľavravné – pri viacerých zámeroch sa Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy stretli s meškaním, komplikáciami aj odporom. V najhoršom prípade, po realizácii súťaže na bývanie pre seniorov na Parkovej, sa dokonca zámer úplne zrušil. BSK si našťastie vybralo menej exponované lokality, kde pravdepodobne netreba očakávať masívnejše snahy o zastavenie zámerov, to ale nevylučuje, že zdržania nastanú.

Najväčšiu pomoc v tomto smere poskytol štát, ktorý schválením novej stavebnej legislatívy konečne otvoril dvere pre citeľné urýchlenie povoľovacích procesov. Motivovaný bol do istej miery tou istou snahou – masívnym budovaním nájomných bytov. Okrem urýchlenia prípravy a výstavby vo vlastnej réžii však štát otvoril aj dvere pre súkromných investorov, aby bol pre nich rozvoj tohto segmentu výhodnejší. Vyplýva to zákona o štátnej podpore pre nájomné byty, ktorú parlament schválil v priebehu minulého týždňa.

Advertising

Vyzerá to teda tak, že sa na Slovensku aj v Bratislave schyľuje k výraznejšiemu rozvoju bývania, ktoré bude pre isté skupiny dostupnejšie. V prípade predaja bytov do osobného vlastníctva nemožno očakávať, že v hlavnom meste nastane výraznejšie zlepšenie dostupnosti – na to sa bude Územný plán otvárať pravdepodobne príliš pomaly a ponuka nebude pokrývať dopyt. Niektoré z ohrozených skupín by ale predsa len mohli pocítiť určitú úľavu.

Preto majú projekty, ako práve predstavil BSK, svoj zmysel. Riešením ale nie sú. V meste, ako je Bratislava – v relatívne bohatej metropole, kde je výrazne vyššia kúpychopnosť obyvateľstva oproti zvyšku krajiny a zatiaľ dostatok lepšie platených pracovných miest, čo bude motorom migrácie – ním je masívnejšia výstavba desiatok tisíc nových bytov priamo v meste. Ak sa neudeje, nájde si miesto inde. Na škodu Bratislavy to ale spôsobí viac problémov ako úžitku.    

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Nájomné bývanie na Ivanskej ceste. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Nájomné bývanie na Ivanskej ceste. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Nájomné bývanie na Úderníckej. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Nájomné bývanie na Úderníckej. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Súvisiace články

Hlavné mesto aktualizovalo plány v oblasti rozvoja nájomného bývania

17.01.2022 13:23:17 Adrian Gubčo

Bratislava – Hlavné mesto SR vo štvrtok predstavila aktualizované plány, zamerané na rozvoj nájomného bývania. Po prvotnom nadšení časovo korigovala svoje plány. V každom prípade chce ale v najbližších rokoch dodať 1,5-tisíc bytov, ktoré rozpracuje do konca volebného obdobia. V prípade komerčnej bytovej výstavby sa však situácia tak skoro nezlepší.

Čítať viac

Prvé nájomné bytové domy sa blížia k realizácii

03.03.2022 15:24:44 Adrian Gubčo

Hlavné mesto postupne napreduje v príprave prvých projektov nových nájomných bytových domov. V najvyššom štádiu prípravy je projekt na Muchovom námestí v Petržalke, po ktorom nasleduje bytový dom na Terchovskej ulici v Ružinove. Čoskoro by mali byť známe aj prvé informácie ohľadne súťaže na bytovku a parkovací dom na Janíkovom dvore, opäť v Petržalke.

Čítať viac

Hlavné mesto odhalilo podobu nájomného bývania v Záhorskej Bystrici

11.05.2022 12:03:51 Adrian Gubčo

Bratislava aktuálne pripravuje viacero projektov nájomného bývania. Okrem úplne nových domov plánuje aj zveľaďovať existujúci majetok rekonštrukciami či dostavbami. Jednu z takýchto koncepcií pripravuje v Záhorskej Bystrici, kde sa zrealizuje komplexná premena areálu bývalého Stredného odborného učilišťa (SOU) energetického. Okrem nájomných bytov tu vznikne aj verejná vybavenosť.

Čítať viac

Komentáre