Author photoAdrian Gubčo 09.12.2021 15:43

Mesto štartuje súťaž na ďalšiu nájomnú bytovku aj parkovací dom

Hlavné mesto, Metro Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) ohlásili štart ďalšej architektonicko-urbanistickej súťaže. Najnovším zadaním je kombinácia nájomného bytového domu s priliehajúcou občianskou vybavenosťou a parkovacieho domu v južnej časti Petržalky. „Polyfunkčná zóna Janíkov dvor“ má prispieť k riešeniu problémov s nízkou dostupnosťou bývania aj dopravou vo vnútornom meste.

Riešené územie. Zdroj: Google Maps

Riešené územie. Zdroj: Google Maps

Prvé informácie o pripravovanej súťaži sa začali objavovať na jar tohto roka, kedy mesto usporiadalo participatívne stretnutie s obyvateľmi lokality. Projekt je naplánovaný na voľnom nezastavanom priestranstve s výmerou 33,1-tisíc metrov štvorcových medzi existujúcou zástavbou panelákov na Vígľašskej ulici, Panónskou cestou a budúcou a dnes už rozostavanou električkovou traťou Petržalskej radiály. Pôvodné plány hovorili o vzniku bytovky so 100-130 bytmi, doplnenej o verejné a komunitné priestory a parkovací dom s 500 miestami. Vyhlásenie súťaže sa predpokladalo ešte v júni.

Nakoniec sa však tento dátum posunul a úpravami prešlo aj zadanie. V zmysle MIBom prezentovaného zámeru sa očakáva vybudovanie minimálne 90 nájomných bytov, zariadenia opatrovateľskej služby, materskej školy a priestorov pre retail vo výmere tisíc metrov štvorcových. To všetko bude doplnené o parkovací dom. Jeho kapacita sa nezmení, predpokladá sa tu tak umiestnenie 499 parkovacích miest. Parkovací dom bude slúžiť ako P+R, keďže zastávka električiek Janíkov dvor bude v pešej dostupnosti od lokality. Pri tvorbe zadania bral MIB do úvahy názory verejnosti aj existujúcu demografickú situáciu. V Petržalke totiž chýbajú kapacity v materských školách, ale aj domovoch pre seniorov.

Vzniknúť tak má projekt, ktorý má kombinovať skutočne množstvo funkcií, čo vyvoláva na architektov vysoké nároky. „Vyhlasujeme architektonickú súťaž, ktorá je unikátna svojou komplexnosťou, pretože rieši nové byty, parkovací dom, škôlku a ďalšiu chýbajúcu občiansku vybavenosť,“ potvrdzuje primátor Bratislavy Matúš Vallo. „Na najväčšom sídlisku v strednej Európe zlepšíme občiansku vybavenosť, skrášlime verejné priestory a prinesieme alternatívne riešenie pre skupinu ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť komerčné bývanie. Vznik novej škôlky pre 80 detí uľahčí život viacerým rodinám.“ Primátor vyjadril nádej, že projekt priblíži Bratislavu vyspelým európskym mestám.

Architekti tak môžu navrhnúť jeden, ale aj viac objektov, do ktorých umiestnia požadované funkcie (hoci bytovka a parkovací dom majú byť stavebne nezávislé objekty). Občianska vybavenosť bude v zmysle Územného plánu tvoriť 70% hrubých podlažných plôch, parkovací dom sa ale ráta do vybavenosti. Mesto výslovne nežiada využiť všetky kapacity – počet bytov či hustota zástavby je na uvážení architektov, hoci pri splnení ostatných nárokov.

Čo sa týka bytov samotných, asi 20% má byť jednoizbových, 60% dvojizbových a zvyšok budú trojizbové. Väčšie byty majú disponovať balkónom alebo loggiou, vo všetkých bytoch bude ale pravdepodobne inštalovaný aj vstavaný nábytok. Asi 15% bytov má byť určená aj pre ľudí, odkázaných na vozík. Súčasťou domu bude prenajímateľný komunitný priestor so sedením, stolom a kuchynkou. Priemerná cena za meter štvorcový čistej podlahovej plochy by mala byť 1.600 eur, čo by umožnilo bytovku do veľkej miery financovať zo zdrojov Štátneho fondu na rozvoj bývania.

Zariadenie opatrovateľskej služby zas bude určené pre 40 klientov a 6 zamestnancov. Môže byť riešené ako samostatný objekt, ale aj integrované do iného. 75% bytov budú jednoizbové, zvyšok dvojizbové. V tomto prípade už budú musieť byť všetky priestory riešené tak, aby boli dostupné pre ľudí na vozíku. Súčasťou zariadenia bude spoločenská miestnosť, ktorej súčasťou bude jedáleň alebo miesto pre stretávanie sa s rodinnými príslušníkmi. Architekti budú musieť navrhnúť aj malú telocvičňu s priestorom pre rehabilitáciu a ďalšie miestnosti, potrebné pre prevádzku tohto typu zariadenia.

V prípade parkovacieho domu sa požaduje využitie jednoduchej konštrukcie a použitie zelenej extenzívnej strechy (t.j. zeleň v podobe machov alebo rozchodníkov, nie stromov). Počet parkovacích miest 499 je určený ako maximum (nepochybne kvôli zjednodušeniu povoľovania – takto nie je potrebná „veľká EIA“). 40% parkovacích miest, vrátane všetkých pre bývanie, musí obsahovať nabíjacie stanice pre elektromobily. Súčasťou objektu bude aj 100 parkovacích miest pre bicykle, pričom tento parking má byť dobre prístupný z cyklotrasy, ktorá povedie popri električkovej trati.

Napokon, mesto zdôrazňuje, že pri návrhu verejných priestorov sa musí prihliadať na riešenia odolné voči klimatickej zmene. Požaduje sa umiestnenie plôch, prístupných pre všetky vekové skupiny, zriadenie výbehu pre psy, preriešenie okolia kotolne pri obratisku autobusov (ktoré bude presunuté smerom ku konečnej električiek) a na úvahu je aj vytvorenie komunitnej záhrady alebo prvkov drobnej architektúry. Využiteľnosť verejného priestoru zvýšia verejné toalety, ktoré budú súčasťou vybavenosti projektu.

Súťaž je dvojkolová, architekti môžu svoje návrhy predkladať do začiatku februára 2022. Z predložených návrhov medzinárodná porota vyberie najlepšie na ďalšie dopracovanie v druhom kole. Vyhlásenie výsledkov sa očakáva na konci mája. MIB hodlá na ceny vynaložiť 130-tisíc eur, každý postupujúci do druhého kola získa 9-tisíc. Hlavným kritériom bude komplexná urbanisticko-architektonická kvalita diela.

Víťaz bude oslovený na vypracovanie projektovej dokumentácie, po čom bude nasledovať povoľovací proces a realizácia. Ak možno veriť predošlým odhadom, tá by mala prebehnúť v rokoch 2024-2025 s tým, že v roku 2026 by boli byty aj parkovací dom odovzdané. Rozpočet sa odhaduje na 32 miliónov eur s DPH.

 

Štúdia z prvej polovice tohto roka naznačuje jednu z možností riešenia územia. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Mesto štartuje projekt, ktorý by mohol skutočne priniesť riešenie (alebo zlepšenie situácie) viacerých problémov naraz. Bratislava čelí obrovskému nedostatku nových dostupnejších bytov, či už budovaných súkromnými developermi na predaj, alebo nájomnými bytmi v réžii samosprávy. 90 bytov je málo, v kontexte Hlavného mesta, ktoré sa odráža prakticky od dna, to je ale aspoň niečo. V budúcnosti by teoreticky mohla pribudnúť druhá etapa, ktorá prinesie ďalšie kapacity. Umiestnená bude na východnej strane električkovej trate.

Ďalšou výzvou je budovanie nových kapacít materských škôl a najmä domovov pre seniorov. Južná časť Petržalky patrí k finančne dostupnejším častiam Bratislavy, čo láka mnohé mladé rodiny. Ďalšie sa vo veľkom sťahujú do Slnečníc, obrovskej rastúcej štvrte, kde však pribúda nekomerčná vybavenosť len veľmi pomaly. Preto sú existujúce zariadenia pod tlakom. Ešte pálčivejšie to je ale pri senioroch, ktorých budú v Petržalke onedlho desaťtisíce (do seniorského veku vstupuje prvá generácia prisťahovalcov na vtedy nové sídlisko), hoci v existujúcich zariadeniach je len pár stoviek miest.

Napokon je tu dopravná otázka. Výstavba parkovacieho domu na tomto mieste predstavuje ideálny spôsob, ako zachytiť dochádzajúcich z vidieckych mestských častí Jarovce, Rusovce či Čunovo, nechať ich odložiť automobily a prestúpiť na električku. Mesto má rozsiahle plány na rozvoj P+R parkovísk a parkovacích domov, no práve tu by mohlo byť toto riešenie najefektívnejšie. Okrem toho sa tu ponúka aj vynikajúce napojenie na asi najkvalitnejšiu cyklotrasu, aká v dohľadnej dobe v Bratislave vznikne. Ak bude navyše samotný parkovací dom architektonicky príťažlivý, môže nastaviť latku a vodičom dokázať, že využitie P+R nie je žiadne zhoršovanie štandardu.

Bude zaujímavé pozorovať, ako sa architekti so zadaním vyrovnajú a akú formu riešenia zvolia. Okolie je charakteristické modernistickou zástavbou panelákov, v Slnečniciach však vidno opatrné snahy priniesť aj inú urbanistickú typológiu. „Od súťaže očakávame, že prinesie vysoko kvalitný návrh v lokalite, ktorá je najmä veľkou urbanistickou výzvou,“ pripomína Peter Lényi, súčasný riaditeľ sekcie súťaží na MIBe. „Aj vďaka veľkosti a zloženiu lokalitného programu, ktorý je tvorený pestrým mixom funkčných náplní, súťaž ukáže, ako môže vyzerať plnohodnotná polyfunkčná mestská zóna postavená v 21. storočí.“ Odpovie sa možno aj na otázku, či sa na Slovensku mestotvorba konečne posunula od modernizmu smerom k tradičným a overeným prístupom.

Rizikom pre projekt, tak ako všade v Bratislave a v Petržalke zvlášť, môže byť odpor časti verejnosti. V porote síce figuruje miestny a mestský poslanec Drahan Petrovič, ktorý je aj na politickej úrovni rešpektovaným odborníkom, len to ale stačiť nemusí. Protesty sa v Bratislave objavili aj pri menej problémových zámeroch. MIB s tým má veľmi zlú skúsenosť pri projekte nájomného bývania pre seniorov na Parkovej, kde boli problémom domy malej mierky na zanedbanom a nevyužitom pozemku. Krásny návrh od štúdia Superatelier tak putoval do šuflíka, v horšom prípade do koša.

V tomto prípade sa to nesmie stať. Daný priestor je ideálny pre výstavbu a dotvorenie navrhovanými funkciami. Keďže je celkom pravdepodobné, že súťaž vygeneruje aj kvalitnú architektúru, projekt môže južnú časť Petržalky všestranne obohatiť. Donedávna pritom išlo o jednu z jej najhorších lokalít – ďaleko od centra, s katastrofálnou úrovňou verejného priestoru a nedostatkom vybavenosti. Teraz sa to môže všetko obrátiť. Prispeje k tomu práve výstavba nových projektov, privátnych, ale aj verejných v podobe električkovej trate a nového polyfunkčného súboru.

 

Viac o súťaži nájdete tu

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube