Author photoAdrian Gubčo 06.05.2021 10:50

Hlavné mesto sa vzdalo projektu na Parkovej

Aktuálne vedenie Hlavného mesta si ako jednu zo svojich priorít určilo zlepšenie dostupnosti bývania, a to predovšetkým vo forme zväčšenia rozsahu nájomného bytového fondu. Kľúčová mala byť výstavba nových projektov bytových domov. Predstavy mesta však narazili na smutnú realitu, kedy po odpore susedov Magistrát ustúpil od zámeru nového bývania pre seniorov v Prievoze.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Plány mesta vybudovať nové nájomné obytné súbory začali získavať konkrétnejšiu podobu po analýze možností pre výstavbu na nevyužívaných mestských pozemkoch. Magistrát vyhodnotil, kde sa nachádzajú prázdne plochy s priaznivou územnoplánovacou reguláciou, umožňujúcou rozvoj bývania. Nanešťastie, takýchto plôch dnes nie je veľa. Jednu z nich našiel na Terchovskej ulici v štvrti Trnávka, kde prebehla úspešná architektonická súťaž, druhú opäť v Ružinove, v štvrti Prievoz. Tentokrát išlo o staré záhradníctvo na Parkovej ulici v susedstve areálu Csákyho kaštieľa.

Mesto prostredníctvom Metropolitného inštitútu Bratislavy pripravilo občiansku participáciu, v rámci ktorej oslovilo lokálnych obyvateľov a spravilo s nimi stretnutie priamo na pozemku. Požiadavky na menšiu mierku či zachovanie pokojného charakteru sa pretavili do zadania architektonickej súťaže. V tej následne zvíťazila s príťažlivým konceptom ôsmich trojpodlažných sekcií („domčekov“) kancelária Superatelier. Pokojný a zelený charakter oblasti predznamenal orientáciu obytného súboru na seniorov.

Napriek pozitívnemu prijatiu u architektonickej verejnosti, lokálna verejnosť spoločne s niektorými aktivistami a poslancami začala vznášať výhrady. Komorný projekt s 30 bytmi (tento počet bol neskôr znížený na 24) bol priveľký, mal priniesť zánik starého skleníka, ktorý má údajne veľkú historickú hodnotu, narušiť zeleň a mal byť v konflikte s Územným plánom.

„Aj pri neskoršej komunikácii s miestnymi obyvateľmi a aktivistami sme intenzívne pracovali spolu s tímom nájomného bývania z magistrátu na zohľadnení dodatočných návrhov a hodnôt vo víťaznom architektonickom návrhu,“ priznáva Metropolitný inštitút Bratislavy. „Padol návrh vysporiadať sa s historickým odkazom skleníka umiestneného na pozemku, na čo sme reagovali opakovanou participáciou s aktivistami a mestskými aj miestnymi poslancami. Ťažšie sa vysporadúvalo s návrhmi, aby mesto projekt kompletne opustilo.“ MIB sa pri pôvodnej participácii s apriorným odmietnutím nestretol, preto očividne neočakával takú mieru odporu.

Aktivisti a poslanci vytvorili petíciu, v ktorej žiadali o úplné odmietnutie zámeru. Jej dosah bol v Prievoze pomerne veľký, hoci podľa mesta neboli všetky použité argumenty korektné. „Napriek našej snahe otvorene komunikovať, vznikla proti projektu na Parkovej ulici petícia. Žiaľ, často šírená aj s nepravdivými informáciami, čo k otvorenej partnerskej komunikácii neprispieva,“ napísal na sociálnej sieti primátor Matúš Vallo. Jedným dychom však dodáva, že v osobných debatách „...zaznievali aj presvedčivé argumenty poukazujúce na pozitívny vzťah obyvateľov k svojej štvrti.“

Na základe zvažovania tak mesto pristúpilo k pozastaveniu ďalšej prípravy projektu na Parkovej. „Rozhodli sme sa tak preto, že prichádzame s niečím novým do štvrte Prievoz, ktorá už dlhšie bojuje za svoju tvár, ktorá má svoje súboje s novou výstavbou už zažité - niektoré úspešné a niektoré menej - a každý z nich v obyvateľoch zanechal kus nedôvery,“ zdôvodňuje rozhodnutie primátor. Citová väzba obyvateľov k parku, aj keď je neprístupný, je údajne silná a mesto chce zachovať aj skleníky. Projekt okrem kvality domov a ich architektúry podľa M. Valla iné prínosy neprináša.

„Ja som presvedčený, že náš projekt je dobrý a poctivo sme sa ho usilovali obhájiť. Súčasťou obhajoby je však aj pripustiť váhu argumentov druhej strany,“ zhŕňa Matúš Vallo. „Často hovorím o tom, aké slabé som našiel naše mesto, keď som sa stal primátorom. Často hovorím o tom, že naše mesto má byť silné. A myslím si, že silný má vedieť aj ustúpiť.“ Projekt z Parkovej má byť prenesený na iné miesto v Ružinove a mesto chce aj naďalej pokračovať v zámeroch na Terchovskej alebo v Petržalke (Muchovo námestie a Janíkov dvor).

 

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Primátor síce v diskusii pod stanoviskom zdôraznil, že za odmietnutím pokračovania v projekte nebola petícia, ale pádne argumenty, ich presné znenie však nie je známe. Nepriblížilo mi ich ani mesto, keď som ho v tomto smere oslovil. Namiesto toho len skopírovalo status zo sociálnej siete a na opakovanú otázku (zatiaľ) nereagovalo. Na debatu ostáva, aké nové závažné argumenty sa mohli objaviť, keď na ne odborníci na Metropolitnom inštitúte, ktorí sa zámeru venujú už aj s participáciou viac ako rok, doteraz neprišli.

Nejde o prvý prípad, kedy súčasné vedenie Magistrátu ustúpilo po odpore voči projektu výstavby nájomných bytov. Na samom počiatku volebného obdobia sa takto primátor „vysporiadal“ so zámerom bytového domu Pri Kríži v Dúbravke. V bytovke malo vzniknúť 68 jednotiek a projekt mal k dispozícii stavebné povolenie. Jeho súčasťou mali byť aj veľkorysé parkovacie možnosti alebo nový park, hoci by sa bytovka nachádzala v priamom susedstve zalesnenej plochy. Napriek tomu, aj tu sa vyskytla klasická NIMBY petícia, s ktorou sa súčasné vedenie stotožnilo.

Bez presvedčivého vysvetlenia môže ísť o nebezpečný precedens, ktorý bude motivovať nespokojných občanov či poslancov k petíciám a snahám o zastavenie ostatných zámerov. Navonok sa totiž skutočne zdá, že mesto ustúpilo zopár ľuďom, ktorí sledovali aj politické ciele. V nedávnej reportáži miestnej televízie k projektu sa vyjadroval jeden z miestnych poslancov, ktorý veľmi okato loboval za umiestnenie nájomných bytov v neďalekom developerskom projekte (Nuppu od YIT Slovakia). Miestne zastupiteľstvo v Ružinove čerstvo rozhodlo o odkúpení 95 bytov v prospech nájomného bývania za nemalú sumu.

Magistrát lepšie vysvetlenie dlhuje aj architektom, ktorí sa zapájajú do súťaží v nádeji vzniku návrhu, ktorý sa pretaví do realizácie. Pri zodpovednej príprave stojí súťaž ateliér enormné množstvo času, námahy aj peňazí. Robiť zložitý návrh do šuflíka sa naozaj kvalitným architektom nebude chcieť robiť – na to majú množstvo práce na iných, skutočných zákazkách, kde sa netreba neustále obávať aktuálnej politickej nálady. Presun projektu neobstojí, nemalo ísť o typový návrh. 

V neposlednom rade, mesto toto vysvetlenie dlhuje aj širokej verejnosti. Pri nízkej dostupnosti bývania v Bratislave je potrebné dodávať čo najviac bytov a príprava každého jedného zámeru stojí veľa času a peňazí – zvlášť pri obmedzenom personálnom obsadení príslušných tímov na MIBe a Magistráte (mimochodom, aj z dosiaľ lojálneho inštitútu cítiť frustráciu nad výsledkom celej situácie). Mesto obetovalo rok práce príprave Parkovej, ktorej sa teraz vzdalo. Prišlo tak nielen o 24 bytov v Prievoze, ale odsunulo aj dodanie iných jednotiek – napríklad možno až 130 bytov v Janíkovom dvore v Petržalke. Netreba dodávať, že ľudí, ktorí ich potrebujú, sú stovky, vrátane viac ako 500 reštituentov.

Vo vzťahu k dostupnosti bývania tak ide o ďalšie nešťastné rozhodnutie. Hoci mesto zdôrazňuje, že zlepšenie situácie je jeho prioritou, konkrétne činy o tom veľmi dobre nevypovedajú. Prijatie koncepcií a organizácia súťaží sú dôležité kroky, po nich však musí nasledovať aj implementácia ideí a realizácia projektov. V tomto smere sa zatiaľ kráča skôr pospiatky.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube