Author photoAdrian Gubčo 15.01.2021 14:03

Bratislava predstavuje výsledky súťaže na bytový dom na Parkovej

Hlavné mesto SR Bratislava, METRO a Metropolitný inštitút Bratislavy zavŕšili ďalšiu architektonickú súťaž, v rámci ktorej sa hľadala podoba budúceho nájomného bytového domu na Parkovej ulici v Prievoze. Zadaním bolo vytvorenie komorného bývania pre seniorov v zelenom prostredí. Tak ako aj v predošlých súťažiach, aj tentokrát vyvolala veľký záujem architektov.

Zdroj: Superatelier

Zdroj: Superatelier

Zadaním bolo optimálne využitie pozemku vo vlastníctve mesta v dotyku s areálom Csákyho kaštieľa, vzácneho romantického zámočku s priľahlým parkom, ktorý je architektonickou dominantou Prievozu a geriatrickým centrom. Mesto sa tu rozhodlo pre umiestnenie nájomného bývania, ktorý by bolo s ohľadom na charakter lokality určené seniorom. Návrh mal zároveň podporiť komunitné spolunažívanie a socializáciu ľudí, ktorí sú ohrození samotou.

Jednokolová súťaž bola vyhlásená  v októbri a oslovila až 56 ateliérov. Hoci ide o menšie číslo, ako v prípade súťaže na nájomný dom na Terchovskej ulici (kam prišlo 76 návrhov), stále ide o vynikajúci počet rozličných koncepcií. V tvrdej konkurencii sa najlepšie presadila vízia kancelárie Superatelier, ktorý porotu presvedčil svojou útulnosťou, rešpektom k zeleni (zachovaných údajne ostáva 99% existujúcich stromov) či komornosťou, pričom návrh odkazuje aj na pôvodné skleníky alebo výsledky participácie s miestnymi obyvateľmi.

Advertising

„Víťazný návrh citlivo, ale zároveň presvedčivo reaguje na existujúce prostredie,“ povedal riaditeľ sekcie súťaží MIB Peter Lényi. „Vďaka jeho menšej  mierke nekonkuruje objektu kaštieľa, nenarúša parkový charakter jeho okolia, a pritom stále umožňuje vznik dostatočného množstva kvalitných bytov.“ Tieto by sa mali nachádzať v ôsmich menších objektoch, usporiadaných tak, aby umožňovali priehľad na kaštieľ od vstupu do územia. Naplánovaných tu je 20 jednoizbových a 10 dvojizbových bytov.

Podľa MIBu návrh zodpovedá predstavám o dome, kde má každý obyvateľ dostatok súkromia, ale aj priestor pre spoločenské aktivity. Tie sa majú rozvíjať v rámci centrálneho nádvoria vo forme zimnej záhrady s početnými možnosťami aktivít. Okrem toho vzniknú okolo budov skleníky, ktoré budú mať komunitnú, ale aj ekologickú funkciu – vďaka nim sa budú vyhrievať interiérové priestory. V areáli sa má zberať dažďová voda, ktorá bude následne využívaná pre zavlažovanie.

Architekti tak svojim návrhom nevytvárajú jednoliatu bytovku, ale akýsi súbor domčekov s rozdrobenou štruktúrou, čím vznikajú mnohé zákutia, zátišia, kde bude dochádzať ku stretnutiam,  a intímne priestory. Posilniť sa tak má sociálna interakcia, ale aj aj súkromie. Príjemný pocit má posilniť využitie prírodných materiálov, v interiéri sú to drevené obklady zo smrekových biodosiek či stropy z drevených trámov, na fasádach hlinená omietka.  

„Víťazný návrh oslovil členov poroty hneď od začiatku, ako reprezentant fragmentovanej urbánnej štruktúry,“ uviedla námestníčka primátora Lucia Štasselová. „Najlepšie uchopil myšlienku komunitného bývania a posúva koncept ubytovania pre seniorov a seniorky na veľmi vysokú úroveň. Teší ma, že realizáciou projektu bude mesto vedieť ponúknuť moderné a zároveň útulné nájomné bývanie.“

MIB ani Magistrát zatiaľ nešpecifikovali, kedy pôjde projekt do výstavby ani náklady, ktoré by si mal vyžiadať. Realizácia sa však vysoko pravdepodobne nespustí skôr ako v roku 2023. Projekt bude musieť byť ešte mierne upravený, aby zohľadnil podrobnejšie požiadavky zadávateľa.

 

Zdroj: Superatelier

 

Víťazný návrh z najnovšej mestskej architektonickej súťaže sa prezentuje skutočne sympatickou architektúrou a konceptom, ktorý okolie kaštieľa nijako zásadne nenarúša. Mierka objektov je triezva a rozčlenením bývania do menšej štruktúry architekti dosiahli, aby nevznikol neprijateľný kontrast voči existujúcej zástavbe rodinných domov južne od riešeného pozemku. Využitie prírodných materiálov bude pôsobiť esteticky a dobre dotvorí zelený charakter parcely.

Superatelieru sa tak podarilo zvíťaziť v ďalšej architektonickej súťaži (po súťaži na školu v Lozorne), čím sa potvrdzuje rastúca kvalita tohto štúdia. Zaujímavé je, že Superatelier sa presadil pred brnenskou kanceláriou The Büro, pričom v prípade súťaže na bytový dom na Terchovskej to bolo presne naopak.

Voči návrhu, ale aj zadaniu súťaže, sú však aj pochybnosti. Ako poukázal aktivista a sprievodca Ivor Švihran, skleníky, ktoré sa tu doteraz nachádzajú, majú jedinečnú historickú hodnotu ako posledné zachované historické skleníky v rámci šľachtických areálov. MIB však argumentuje, že pamiatkové hodnoty nie sú až tak zásadné a mesto potrebuje nutne realizovať nové nájomné byty. Okrem toho, stav týchto skleníkov je veľmi zlý, čo masívne predražuje ich prípadnú obnovu.

Advertising

Skleníky, či už sú hodné pamiatkového statusu alebo nie, tak čaká s najväčšou pravdepodobnosťou zánik. Samotný projekt je bez akýchkoľvek pochýb kvalitný a dopad jeho architektúry na kvalitu života seniorov, ktorí budú v obytnom súbore žiť, bude pravdepodobne mimoriadny. Vznik obytného súboru by zároveň aspoň v malej miere pomohol odľahčiť čoraz zúfalejšiu situáciu s dostupnosťou bývania, ktorú sa nedarí Bratislave zvládať. Za daných okolností považujem dané riešenie za akceptovateľné.

Hlavné mesto sa však musí každopádne pripraviť na to, že Terchovská a Parková boli v podstate „najjednoduchšie“ súťaže, na pozemky, ktoré zmenu viditeľne potrebovali a kde nie sú problémy s Územným plánom. Nasledovať budú náročnejšie výzvy, kedy bude potrebné nájsť vhodnú náplň pre exponovanejšie plochy, kde bude treba zmeniť doterajšiu reguláciu – čo si vyžaduje aj verejnú podporu. Najväčšia skúška to bude pre komunikačné tímy Magistrátu a MIBu.

V opačnom prípade sa snahy mesta o zlepšenie dostupnosti bývania môžu napriek veľkej snahe skončiť fiaskom. Pre metropolu by to bola desivá správa.

 

Pozrite si všetky súťažné návrhy na stránke Metropolitného inštitútu

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Superatelier
  • Zdroj: Superatelier
  • Zdroj: Superatelier
  • Zdroj: Superatelier

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube