Author photoAdrian Gubčo 15.02.2022 12:45

Realizácia centrály Unimed Pharma začína

Pri vstupe do račianskej štvrte Krasňany v smere od centra aktuálne prebiehajú asanačné práce na halách niekdajšieho podniku AB Kozmetika. Ide o prípravu na budúcu výstavbu – nie však rezidenčného komplexu, ale nového sídla a výrobných hál farmaceutickej spoločnosti Unimed Pharma. Onedlho by mala začať aj výstavba, keďže investor už dlhšie disponuje potrebnými povoleniami.

Zdroj: Expoline

Zdroj: Expoline

AB Kozmetika bola kedysi známou značkou, patriacou do konglomerátu firiem okolo ďalšieho bratislavského podniku Palma. Pred takmer šiestimi desaťročiami spustila ako Palma Kozmetika výrobu drogistického tovaru, pričom najznámejšími boli pleťové mandľové krémy. Názov AB Kozmetika získala po Nežnej revolúcii, v roku 1992 bola firma sprivatizovaná. Slovenskí investori po počiatočných úspechoch však v roku 2002 podnik odpredali – firma v skutočnosti nebola v takej dobrej kondícii - a nový majiteľ v nasledujúcom roku ukončil vo fabrike výrobu.

Odvtedy haly AB Kozmetiky aj susedná administratívna budova chátrali. V prípade kancelárskeho objektu sa situácia zmenila pred niekoľkými rokmi – po rekonštrukcii sa zmenila na „kancelársky“ objekt ABCamp. Hoci sa tu administratívne priestory skutočne nachádzajú, podľa všetkých náznakov sa tu aj býva. Budovu zrekonštruovala spoločnosť TLD, s.r.o. v spolupráci s Apollis Residence, teda developerom Macho Consulting. Napriek diskutabilnej funkcii, ktorá nemusí byť celkom v súlade s povoleniami, úroveň prostredia sa tým zvýšila.

Haly AB Kozmetiky však donedávna ostali v pôvodnom zlom stave. Meniť sa to začalo v posledných týždňoch, čo súvisí s aktivitami firmy Unimed Pharma. Už na konci roka 2020 získala stavebné povolenie na prestavbu pôvodnej haly pod názvom Unimed Centrum. Slovenská farmaceutická spoločnosť, sústrediaca sa na vývoj a výrobu generických oftalmologických produktov, tak vybuduje svoje nové kancelárske, vývojové aj výrobné kapacity.

Projekt neprinesie zásadnú zmenu, čo sa týka objemu a hmoty, výrazne sa však upraví architektonické stvárnenie projektu. Akcentom bude administratívna časť, kde bude umiestnený hlavný vstup do objektu. Pôjde o dvojpodlažný objekt, obrátený do prístupovej komunikácie zo západnej strany. Za vstupom sa bude nachádzať foyer a galerijný priestor pre prezentáciu firmy a rôzne eventové podujatia. Napojená na foyer bude aj jedálenská časť, ako aj technické zázemie. Kancelárie budú umiestnené najmä na druhom podlaží administratívnej sekcie budovy, po obvode vnútornej galérie.  

S distribučnou časťou bude administratíva spojená na úrovni prvého nadzemného podlažia. Pôjde o halový priestor konštrukčne a prevádzkovo oddelený od zvyšku budovy, doplnený o sklady a zásobovanie.

Z architektonickej stránky sa výraz budovy výrazne skvalitní. Fasáde bude dominovať pravidelný raster, ktorý bude spájať administratívnu aj distribučnú časť. Verejnosť však nebude mať možnosť prehliadnuť si budovu celkom zblízka – areál totiž bude s ohľadom na vysoké bezpečnostné a hygienické nároky, súvisiace s výrobou liekov, oplotený. Teoreticky by však mohla v budúcnosti vzniknúť lekáreň, ktorá by bola verejne prístupná. Vedenie mestskej časti v minulosti naznačovalo, že by chcelo dohodnúť vybudovanie chodníka medzi električkovou zastávkou a Malými Krasňanmi. Témou je aj predĺženie cyklotrasy.

Keďže ide o rekonštrukciu a objekt nebude natoľko mohutný, predpokladá sa, že prestavba AB Kozmetiky na centrálu Unimed Pharma by mala byť dokončená na jar 2023. Dané stavebné riešenie by teoreticky mohlo umožňovať ďalšie rozšírenie kapacít firmy.

 

Zdroj: Expoline

 

Vznik centrály a výrobne Unimed Pharma patrí k pozitívnym projektom, ktoré pozdvihnú stav lokality, prinesú do lokality pracovné miesta a zvýšia aj architektonickú úroveň lokálnej zástavby. Investor oslovil architektonickú kanceláriu Expoline / Cubedesign, ktorá má síce na konte aj nevábny Národný futbalový štadión, zároveň ale navrhla aj niekoľko pekných a moderných realizácií. V tomto prípade sa podľa zverejnených vizualizácií podarilo z výrobnej haly s administratívnym prílepkom vyťažiť maximum. Firma tak získa reprezentatívne sídlo.

Nemalo by byť v lokalite jediným. V príprave je aj vybudovanie centrály rastúcej IT spoločnosti Innovatrics, ktorá si vytypovala voľný pozemok severne od železničnej stanice Vinohrady ako ideálne miesto pre umiestnenie novej kancelárskej budovy a výhľadovo aj druhej, čím vznikne menší kampus. Architekti z ateliéru A.M. Architects pripravili atraktívny dizajn, doplnený o špičkové súčasné technológie a príjemné verejne prístupné priestranstvá. Rača by tak mohla získať nový moderný symbol a zároveň nový vstup do mestskej časti.

K uvažovaným investíciám v území patrí ešte vybudovanie tretej časti komplexu Reding, hoci oproti v minulosti plánovaným kanceláriám by malo ísť skôr o bytový dom – vrátane niekoľkých nájomných bytov. Developer YIT Slovakia totiž spolupracuje s Hlavným mestom na pilotnom projekte zmien Územného plánu výmenou za odovzdanie niekoľkých bytov mestu. K viacerým lokalitám, ktorých sa majú týkať najnovšie Zmeny a doplnky 08, patrí aj dnes prázdny trávnik na rohu Račianskej a Malokrasňanskej.

Napokon, drobnými zásahmi chce prispieť aj Hlavné mesto. V rámci svojej iniciatívy Živé miesta, zameranej na revitalizáciu zanedbaných a prehliadaných verejných priestranstiev, ako aj spolupráce s tzv. zmluvnými architektmi, plánuje obnoviť úsek chodníka, cyklotrasy a parkovisko pri Vozovni Krasňany. V realizácii projektu by malo dôjsť už počas tohto roka. Výsledkom bude síce malá, ale príjemná zmena, ktorá zmení zanedbaný dojem z lokality.

Z dlhodobého hľadiska to ale budú dopravné projekty, ktoré naozaj zmenia túto časť mesta a dajú jej moderný charakter. Patrí k nim predovšetkým komplexná modernizácia vozovne, modernizácia Račianskej električkovej radiály, vybudovanie kvalitnej cyklotrasy a veľká rekonštrukcia železničnej stanice Vinohrady. Nanešťastie, tieto zámery (azda s výnimkou obnovy vozovne) sú však ešte vzdialené a ich príprava, ak vôbec prebieha, je len v úvodných fázach. Najmä rekonštrukcia stanice asi nebude otázka ani len najbližších rokov.

V každom prípade, Rača patrí, celkom prekvapivo, k tým častiam Bratislavy, ktoré sa najrýchlejšie menia, upravujú, modernizujú a skvalitňujú. Prispievajú k tomu súkromné investície a v poslednom období aj rastúca aktivita samosprávy. Ak si Rača zachová súčasné tempo a jednotlivé plány sa dotiahnu do zdarného konca, už o niekoľko rokov pôjde o príkladnú štvrť, ktorá bude ako jedna z mála nastavovať latku toho, ako má mestská časť v metropole krajiny vyzerať.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Expoline
  • Zdroj: Expoline
  • Zdroj: Expoline
  • Zdroj: Expoline

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube