YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 14.01.2021 12:15

Ďalšie zmeny na Vajnorskej: Vajnorská 21 a Budyšínska Rezidencia pred dokončením, Bytový dom Vajnorská rebranduje na Novú Vajnorskú

Vajnorská ulica patrí k uliciam s vysokým investičným potenciálom. K jej výhodám patrí dobrá dostupnosť do centra, množstvo blízkej občianskej vybavenosti, predovšetkým športovej, ako aj výhľadová premena na príťažlivý bulvár. Vedomí sú si toho viacerí developeri, ktorí tu dokončujú alebo pripravujú viaceré projekty.

Nová Vajnorská. Zdroj: OXIO / BTK

Nová Vajnorská. Zdroj: OXIO / BTK

Vajnorská 21

Aktuálne najmasívnejšou rozbehnutou schémou je Vajnorská 21, prestavba niekdajšej administratívnej budovy na polyfunkčný projekt s bývaním, kanceláriami, drobným retailom, ako aj obnoveným vstupom do Strediska kultúry. Ide o vlajkový projekt spoločnosti Sympatia Group, ktorá si tu navyše zriadila vlastné sídlo.

Investor k príprave projektu pristúpil s adekvátnou vážnosťou, preto na prestavbu budovy usporiadal vyzvanú architektonickú súťaž medzi viacerými renomovanými architektonickými ateliérmi. Víťazom sa stala kancelária Cakov and Partners, ktorá pôvodný objekt očistila od všetkých nenosných konštrukcií a zachovala iba železobetónový skelet. Odstránené boli aj bývalé potraviny. Hmota novej budovy narástla o jedno podlažie, pristavaný bol aj objekt parkovacieho domu.

Advertising

Výsledkom je vznik elegantnej stavby s výrazným hlavným vstupom v podlubí, odkiaľ je prístup do kancelárskej časti, uvažovanej reštaurácie a do kultúrneho strediska. Byty, resp. ateliéry v celkovom počte 55, majú samostatný vchod a vyznačujú sa pomerne vysokým štandardom. „Špecialitou“ má byť šestica mezonetových bytov na najvyšších podlažiach, z ktorých ostávajú dva voľné, ako posledné v celom projekte.

Medzičasom, kancelárske priestory sa už pomaly vypĺňajú a na budove pribudlo aj logo investora. Celkový rozsah kancelárskych plôch je 870 metrov štvorcových, k čomu sa pridáva približne 230 metrov štvorcových retailu. Počet parkovacích miest je 73, z toho vyše 60 sa nachádza v rámci parkovacieho domu. Stavebník už ukončil aj menšie úpravy verejného priestoru pred vstupom do Strediska kultúry.

Úplné dokončenie projektu očakávam v priebehu niekoľkých týždňov, už teraz ale možno konštatovať, že Vajnorská 21 je príťažlivým doplnkom ulice, ktorá takto získala modernejší charakter. Budova pôsobí mestotvorným dojmom a dobre kombinuje viaceré funkcie, ktoré sem prinesú oživenie. Pôvodný nehodnotný objekt tak bol nahradený ďaleko kvalitnejšou architektúrou.

Developmentu pomôže, keď sa zrealizuje modernizácia Vajnorskej radiály, spojená s rekonštrukciou ulice od fasády k fasáde. Celkový stav verejného priestoru pred budovou je zatiaľ zlý a v prudkom kontraste s plochou, ktorú obnovil developer. V dohľadnej dobe to však snáď bude úplne inak a Vajnorská 21 bude skvelým doplnkom živého mestského bulváru.

 

Vajnorská 21

 

Budyšínska Rezidencia

Menší komorný projekt na nároží Budyšínskej a Osadnej ulice je v tejto chvíli takmer úplne dokončený – v rámci exteriéru už boli všetky práce ukončené. Nový bytový dom ideálne dotvoril mestský blok, ktorého bol súčasťou, pričom sem priniesol rovnakú mierku a triezvu architektúru. Developerom je spoločnosť K-Property, ktorá pre návrh oslovila skúsenú kanceláriu Šujan_Stassel.

Hoci development pôsobí na prvý pohľad úplne nekonfliktne a čoskoro bude vnímaný ako úplne prirodzená súčasť zástavby, jeho povoľovanie nebolo priamočiare. Investor sa v priebehu prípravy výstavby stretol s odporom časti lokálnej verejnosti, na ktorý reagovala aj miestna samospráva. Postupne sa však ukázalo, že v mnohých prípadoch išlo o nezmyselné výhrady, ktoré nemali prečo spomaľovať konania, a projekt získal stavebné povolenie.

Výsledkom tak je vznik päťpodlažnej budovy s 23 bytmi a 5 apartmánmi, z ktorých sa s výnimkou dvojice dvojizbových apartmánov podarilo vypredať všetky jednotky. Štandard je vcelku dobrý, čo je v spojení s lokalitou dobrá kombinácia. Ceny zostávajúcich jednotiek k dispozícii nie sú, v sekundárnom predaji sa však byt v projekte predáva s cenou približne 4-tisíc eur za meter štvorcový. Súčasťou projektu je aj 42 parkovacích miest v dvoch podzemných podlažiach.

Developer uvádza, že v projekte už prebieha kolaudácia, preto sa budú mať klienti možnosť sťahovať pravdepodobne už v priebehu prvého polroka tohto roka. Dokončením výstavby sa dobudoval ďalší mestský blok, zmizla „prieluka“ a zástavba v tejto časti mesta sa stala kompaktnejšou. Daný spôsob zástavby predstavuje ideálnu formu zahusťovania, navyše v spojení s dobrou úrovňou architektúry.

Podobných projektov si Bratislava zaslúži viac.

 

Budyšínska Rezidencia

 

Nová Vajnorská

Názov Nová Vajnorská je nové pomenovanie projektu, ktorý bol doteraz známy ako Bytový dom Vajnorská. Development bol v minulosti spojený s právoplatne odsúdeným podnikateľom Ladislavom Bašternákom, ktorý tu plánoval vybudovať nárožný dom s prevádzkami v parteri. Projekt bol pôvodne plánovaný ako omnoho vyšší, po konzultáciách s mestskou časťou sa však prispôsobil okolitej zástavbe.

Po odsúdení L. Bašternáka neboli určitú dobu známe akékoľvek informácie o ďalšom postupe projektu, ktorý mal medzičasom už vykopanú stavebnú jamu, potom, ako bola pôvodná zástavba asanovaná. Ku koncu roka 2019 sa však objavila informácia, že projekt prebrala spoločnosť Vajnorská, s.r.o. spojená s firmou Compass Group. V tej figuroval podnikateľ Ján Benetin, brat architekta Juraja Benetina z kancelárie Compass. Medzičasom sa developer premenoval na Oxio a k Vajnorskej si pribral partnera, firmu BTK – Bývanie, teplo, klimatizácia.

Zmeny priniesli v projekte pokrok – okrem premenovania sa na pozemku naštartovala aktivita, hoci by malo ísť len o spevnenie stien stavebnej jamy. Okolo staveniska boli natiahnuté bannery, zobrazujúce novú podobu developmentu, ako aj odkaz na webstránku. Táto je zatiaľ prakticky bez obsahu, je však zrejmé, že investor blízky renomovaným architektom zámer redizajnoval a dodal mu aktuálnejšiu podobu.

Advertising

Všetko nasvedčuje tomu, že projekt bude aj naďalej v triezvej mierke a bude dotvárať existujúcu zástavbu Vajnorskej ulice aj Ulice Odbojárov. Od Bartoškovej vznikne zazelenený vnútroblok, ktorý bude slúžiť rezidentom, ale azda aj okolitým obyvateľom. Fasády majú tehličkový obklad, čím chce investor a architekti pravdepodobne odkázať na fakt, že projekt je v štvrti Tehelné Pole.

Žiadne bližšie informácie zatiaľ známe nie sú, developer však sľubuje, že už v dohľadnom čase projekt verejne predstaví. Pôvodný zámer počítal so vznikom 88 bytov, vybavenosťou v parteri od Vajnorskej a 106 parkovacími miestami v podzemí. Za predpokladu, že toto ostane zachované, vrátane aktívneho prízemia so službami a obchodmi, ako aj s intenzívnou a prístupnou zeleňou vo vnútrobloku, projekt môže byť ďalším dobrým doplnením zástavby lokality.

Realizáciu predbežne očakávam v priebehu rokov 2021-2023/2024.

 

Aktuálny stav stavebnej jamy Novej Vajnorskej

 

Vajnorská ako mestský bulvár

Zástavba Vajnorskej ulice začala vznikať v čase, kedy bola ulica ešte relatívne vzdialeným predmestím Bratislavy, teda na začiatku 20. storočia. V tej dobe išlo z pohľadu mesta o ideálne miesto, kde možno umiestňovať núdzové byty, resp. byty pre chudobnejšie vrstvy. Impulzom bol napríklad požiar Podhradia v roku 1913, ktorý zasiahol predovšetkým chudobné rodiny. Bratislava vtedy dala vystavať prvé bytové domy medzi Tehelnou a Sadovou, ktoré sú doteraz typickou súčasťou zástavby ulice.

Rozvoj pokračoval za Prvej republiky, zavŕšený vznikom významného obytného súboru Nová Doba od architektov Weinwurma a Vécseiho. Opäť však išlo o malé byty pre nižšie sociálne vrstvy. Našťastie, povojnový modernistický urbanizmus podobu ulice v úseku pred križovatkou s Tomášikovou ovplyvnil len v obmedzenej miere, táto si tak svoj charakter zachovala dodnes. V súčasnosti však už nejde o lokalitu, kde by vznikalo bývanie pre nízkopríjmové skupiny, ale práve naopak.

Tento fakt nie je spôsobený len dobrou dostupnosťou do centra a celkovo vysokým dopytom po bývaní vo vnútornom meste, ale aj mestským espritom územia. Veľmi konkrétne sa ukazuje, v čom sú kvality tradičnej a racionálnej blokovej štruktúry, ktorá má dodnes čo povedať aj napriek tomu, že sa spoločenské a ekonomické podmienky radikálne zmenili. V blízkej dobe tak možno očakávať nielen výstavbu nových projektov, ale aj intenzívnejšiu revitalizáciu územia, spojenú s rekonštrukciami budov, ktoré ešte doteraz obnovené neboli.

Najväčšou pomocou (azda okrem prípadného vzniku Nového Istropolisu) by však v tomto ohľade mohla byť zmieňovaná modernizácia Vajnorskej električkovej radiály. Od veľkého dopravného projektu sa očakáva, že prinesie nielen skvalitnenie električkovej trate a zastávok, ale aj výrazne pozdvihnutie verejného priestoru ulice – to znamená vznik kvalitných vydláždených a bezbariérových chodníkov, segregovanej cyklotrasy alebo rozšírenia či skvalitnenia zelených plôch. Výraz ulice by sa tak mal zásadne zmeniť.

Predstavenie projektovej dokumentácie sa predpokladá už v priebehu tohto roka s tým, že realizácie by mohla prebehnúť v rokoch 2023-2024. Ak bude projekt na vysokej úrovni, Vajnorská bude skutočne jednou z najmestskejšie a najlepšie pôsobiacich ulíc v Bratislave. Pomôže to nielen kvalite bývania, ale aj komerčnému potenciálu miestnych podnikov a prevádzok či ďalšiemu rozvoju developmentu na miestach, ktoré ostávajú doteraz nevyužité.

Prakticky sa tak ukazuje dôsledok správneho plánovania, založeného na rešpektovaní tradícií, kontinuity a prirodzených potrieb mestského človeka. Ostáva tragédiou, že po desaťročiach omylov modernistického urbanizmu sa nedokážeme k takémuto spôsobu výstavby miest vrátiť – a to v dobe, ktorá si racionálne, efektívne a ekologické riešenia žiada viac ako kedykoľvek predtým.

 

Fotografie z 29.12.2020. Pozrite si výstavbu Vajnorskej 21, Budyšínskej Rezidencie a Novej Vajnorskej vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Vajnorská 21
  • Obnovený verejný priestor pred Strediskom kultúry
  • Zdroj: Sympatia Group
  • Budyšínska Rezidencia
  • Zdroj: K-Property
  • Nová Vajnorská
  • Zdroj: OXIO / BTK

Súvisiace články

Najžiadanejší projekt ukazuje svoju tvár. Nová Vajnorská je skvelá, no nie bezchybná

23.02.2023 17:34:38 Adrian Gubčo

Keď bol predstavený projekt Nová Vajnorská na rovnomennej ulici, vyvolalo to príval záujmu. Development od spoločností BTK a OXIO je príkladom mestotvorného domu, ktorý dobre doplnil prostredie, priniesol rozpoznateľnú architektúru a ponúkol perspektívnu ideálneho mestského života. Nie všetko sa však očividne podarilo.

Čítať viac

Z kontroverzného zámeru atraktívny mestský dom. Nová Vajnorská sa blíži k dokončeniu

04.11.2022 10:43:07 Andrej Sárközi

Nová Vajnorská bola v minulosti spájaná s odsúdeným podnikateľom Ladislavom Bašternákom. Dnes je však príkladom dobre navrhnutého developmentu vo vyhľadávanej lokalite Bratislavy. Bytový dom bude čoskoro dokončený a doplní zástavbu tejto mestsky pôsobiacej ulice. Za projektom stojí dvojica developerov OXIO a BTK invest s.r.o. 

Čítať viac

Unikátne bývanie: Ako môže vyzerať byt vo Vajnorskej 21

11.06.2022 19:22:00 Adrian Gubčo

Vajnorská 21 je jedným z kvalitných developmentov, ktoré v nedávnej dobe v Bratislave pribudli. Rekonštrukcia a nadstavba pôvodnej nevzhľadnej administratívnej budovy priniesla vznik modernejších kancelárskych priestorov, niekoľko prevádzok, obnovu vstupu do miestneho kultúrneho strediska a predovšetkým niekoľko desiatok nadštandardných bytov. Ako môže vyzerať bývanie v tomto projekte, ukazuje najnovšia epizóda série Unikátne bývanie.

Čítať viac

Nová Vajnorská je vo výstavbe a odhaľuje ďalšie vizualizácie

04.08.2021 14:06:30 Adrian Gubčo

Stredne veľký projekt Nová Vajnorská púta už dlhodobo pozornosť. Spočiatku zaujal svojim spojením s kontroverzným a dnes už odsúdeným podnikateľom Ladislavom Bašternákom, dnes je však príťažlivý svojim konceptom, architektúrou a lokalitou. Development je aktuálne vo výstavbe, pričom developeri projekt už prakticky úplne vypredali.

Čítať viac

Nová Vajnorská postupuje, známe sú ďalšie detaily

21.04.2021 12:37:08 Adrian Gubčo

Projekt Nová Vajnorská, v minulosti spojený s „podnikateľom“ Ladislavom Bašternákom, sa po zmene majiteľov stal jedným z najatraktívnejších zámerov mestského bývania. Developeri BTK – Bývanie, Teplo, Klimatizácia a Oxio postupne rozbiehajú prípravné práce a aktuálne aj žiadajú o zmenu stavby pred dokončením. Úpravy pomôžu k vyššej kvalite developmentu.

Čítať viac

Vajnorská sa mení na mestský bulvár

27.07.2020 09:41:00 Adrian Gubčo

Vajnorská ulica je nielen veľmi dlhou, ale aj veľmi heterogénnou ulicou. Kým jej úvodná časť od Trnavského mýta po Bajkalskú ulicu má veľkomestský charakter vďaka hustej blokovej zástavbe, medzi Bajkalskou a Tomášikovou sa začína štruktúra rozvoľňovať. Za Tomášikovou sa mení na cestu prechádzajúcu priemyselnou oblasťou. Realizované a pripravované zmeny ju čoskoro zmenia na príťažlivý mestský bulvár.

Čítať viac

Rezidencia Budyšínska vstupuje do finálnej fázy výstavby

13.03.2020 10:40:00 Adrian Gubčo

Projekt Rezidencia Budyšínska bol v príprave dlhšiu dobu, pričom spustenie výstavby zdržiaval odpor časti okolitých obyvateľov. Ten sa však podarilo prekonať a dnes je už nový bytový dom v štádiu hrubej stavby. Kompaktnú lokalitu v blízkosti Vajnorskej ulice doplnil úplne bezkonfliktne a už teraz pôsobí, ako keby sem vždy patril.

Čítať viac

Vajnorská 21 sa začína odhaľovať, bude ozdobou Vajnorskej ulice

03.03.2020 16:29:26 Adrian Gubčo

Na Vajnorskej ulici napreduje výstavba projektu Vajnorská 21 natoľko, že sa už odhaľuje finálna podoba tohto komplexne zrekonštruovaného bývalého administratívneho objektu. Napriek určitým zmenám oproti vizualizáciám nemožno budove uprieť, že je mimoriadne príťažlivá. V budúcnosti ideálne dotvorí Vajnorskú ulicu, ktorá sa premení na atraktívny mestský bulvár.

Čítať viac

Novinky z Vajnorskej ulice

25.10.2019 09:23:00 Adrian Gubčo

Vajnorská ulica patrí v úseku medzi Trnavským mýtom a križovatkou s Tomášikovou, ale najmä v lokalite po Novú Dobu, k najmestskejšie pôsobiacim uliciam v Bratislave, navyše s vynikajúcou dostupnosťou do centra mesta a dostatkom vybavenosti. Nie je prekvapením, že o lokalitu majú záujem developeri. Aktuálne tu vznikajú, alebo možno čoskoro začnú vznikať, až tri projekty tesne vedľa seba.

Čítať viac

Výstavba Bašternákovho projektu na Vajnorskej je pozastavená

15.03.2019 09:00:00 Adrian Gubčo

Na Vajnorskej ulici v mestskej časti Nové Mesto sa už pred časom spustila realizácia Bytového domu Vajnorská, ktorý mal nahradiť starší objekt novým nárožným domom s niekoľkými prevázkami v parteri. Výstavba však bola pozastavená, čo pravdepodobne významne súvisí s aktuálnymi problémami developera so zákonom.

Čítať viac

Construction update: Vajnorská 21, 18.2.2019

28.02.2019 08:15:00 Adrian Gubčo

Okolie Vajnorskej ulice medzi Trnavským mýtom a Bajkalskou ulicou (príp. až Tomášikovou) patrí k príjemným mestským štvrtiam s hustou zástavbou, dobrou dopravnou obsluhou a dostupnosťou k službám a občianskej vybavenosti. Atraktivita takejto časti mesta tak postupne rastie, čo má za následok, že si developeri všímajú okrem prázdnych pozemkov aj nevhodne využívané budovy, aby ich následne zhodnotili.

Čítať viac

V Novom Meste vzniká Budyšínska Rezidencia

27.02.2019 08:40:00 Adrian Gubčo

V mestskej časti Nové Mesto vzniká nový rezidenčný projekt. Na Budyšínskej 3, v lokalite charakteristickej prechodom medzi staršou blokovou zástavbou a sídliskom zo socialistického obdobia, sa spustila realizácia bytového domu, ktorý nahradí nehodnotný jednopodlažný objekt.

Čítať viac

Rekonštrukcia a dostavba objektu na Vajnorskej 21 sa spúšťa

22.08.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Po nedávno spustenej výstavbe Bytového domu Vajnorská sa začína realizovať ďalší zámer na tej istej ulici, v podstate priamo naproti zmieňovanému projektu – rekonštrukcia administratívnej budovy, kde sídli aj miestne Kultúrne stredisko, sa začína.

Čítať viac

Construction update: Bytový dom Vajnorská, 16.8.2018

20.08.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Na Vajnorskej ulici ožíva stavebná aktivita. Prvým z projektov, ktoré sa na tejto ulici začínajú realizovať, je Bytový dom Vajnorská, ktorý vzniká na nároží Vajnorskej ulice a Ulice Odbojárov.

Čítať viac

Budova na Vajnorskej 21 sa zmení

22.01.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Na Vajnorskej ulici č. 21 sa nachádza dlhodobo chátrajúca budova, v ktorej sídli aj miestne kultúrne stredisko. Teraz sa však zdá, že jej svitá na lepšie časy, pričom novú podobu zrejme dostane aj samotné stredisko kultúry.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube