YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 07.12.2022 11:53

Nákupné centrum, odsúdené na zánik? Bory Mall pripravuje zmeny, potrebuje mesto

Bory Mall je jedným z najnovších nákupných centier v Bratislave. Dokončené bolo v roku 2014, pričom je najväčším nákupným komplexom v západnej časti mesta. Vyznačuje sa typickým predmestským charakterom, hoci vznikol ako nultá fáza výstavby Borov – novej štvrte s mestotvornými ambíciami od Penta Real Estate. Ak má byť zámer skutočne povýšený na vyššiu úroveň, zmeny bude potrebovať aj Bory Mall.

Zdroj: Bory Mall / Penta Real Estate

Zdroj: Bory Mall / Penta Real Estate

Nákupné centrum ako základ rozvoja

Developer Penta Real Estate rozvíja koncept Borov (ešte pod pôvodnými názvami Lamačská brána alebo The Port) už od začiatku 21. storočia. V roku 2006 pripravila známa česká kancelária Jakub Cigler Architekti (vtedy ešte Cigler Marani) urbanistickú štúdiu, z ktorej už bolo zrejmé, že súčasťou zóny bude veľké nákupné centrum. Nadviazať naňho mala rozsiahla retailová časť, doplnená o rezidenčný sektor. Vzájomne mali byť oddelené parkami či zelenými ulicami so stromovými alejami (bulvármi). Už od počiatku sa uvažovalo, že nákupné centrum bude v polohe najbližšie k diaľnici aj predĺženej komunikácii z Dúbravky.

Spresňujúce štúdie a konkrétne projekty následne určili podobu nákupného centra aj súvisiacich zón. Developer na architektovi Bory Mall nešetril: oslovil Massimiliana Fuksasa, významného talianskeho autora, ktorý je považovaný za jedného zo svetových „starchitects“. V tom čase išlo o ojedinelú realizáciu od architekta takéhoto kalibru v Bratislave. Zvlášť to platilo v prípade predmestských nákupných centier, ktoré vychádzajú v princípe z overenej schémy, limitujúcej kreatívne možnosti.

Bory Mall totiž je svojim charakterom predmestským obchodným komplexom. Ide o rozsiahlu, nízku budovu len s obmedzeným stvárnením fasád, založenú na dobrej dostupnosti automobilom. Centrum na svojej stránke uvádza, že má k dispozícii 2.400 parkovacích miest. Obsluha verejnou dopravou je obmedzená. Obrovská plocha, ktorú centrum aj s povrchovými parkoviskami zaberá, je využitá v prospech jedinej funkcie. Toto sú definičné znaky predmestského centra.

Galéria

  • Zdroj: Bory Mall / Penta Real Estate
  • Zdroj: Bory Mall / Penta Real Estate
  • Zdroj: Bory Mall / Penta Real Estate
  • Zdroj: Bory Mall / Penta Real Estate
  • Zdroj: Bory Mall / Penta Real Estate
  • Zdroj: Bory Mall / Penta Real Estate
  • Jeden z pôvodných konceptov Borov. Zdroj: Penta Real Estate
  • Aktuálna koncepcia štvrte. Zdroj: Penta Real Estate

V tomto kontexte je aj Fuksasova stopa na podobe projektu viditeľná hádam len na jednom prvku – na nádvorí v dotyku s foodcourtom, ktoré je podľa svojho tvaru nazvané Tornádo. Iné podobné strešné konštrukcie či prepracovanejšie fasády sa nerealizovali. Centrum je inak celkom vzdušné a dobre presvetlené, s ohľadom na priestorové pomery to ale nie je prekvapivé. Rozsah retailových plôch je 54-tisíc metrov štvorcových.

Nákupné centrum má dnes osem rokov a je kľúčovým prvkom občianskej vybavenosti v území. Návštevnosť je stabilná, drivivá väčšina priestorov obsadená a z Bory Mall sa stalo spádové nákupné stredisko nielen pre západnú časť Bratislavy, ale aj priľahlú časť Záhoria. Na refinancovanie dlhu získala Penta úver 100 miliónov eur, čo má byť dôkazom dôvery bánk v projekt. Developer ho navyše inzeruje ako jednu z kľúčových výhod pri predaji bytov v Boroch – nová štvrť sa totiž začala rýchlo rozrastať.

Jej prvé etapy majú ešte sídliskový charakter. Časť Bory Prvé Domy sú tvorené riadkovou zástavbou jednoduchých bytoviek, Nový Dvor je zložený najmä z bodových domov, voľne zoskupených okolo otvorených nádvorí a jedného centrálneho dvora s jazierkom. Bory Promenáda je tiež len málo mestotvorná, Bory Na Hrádzi sú opäť kombináciou bodových a doskových domov v akýchsi riadkoch. Občiansku vybavenosť v parteri tieto objekty až na malé výnimky neobsahujú v podstate žiadnu. Nedávalo by to ani ekonomický zmysel – retailový potenciál saturuje Bory Mall.

Napriek tomu sú už citeľné náznaky zmeny. Nové etapy Borov, ktoré vychádzajú z architektonických súťaží, naznačujú vznik skutočných mestských blokov. Developer navyše tvrdí, že z Borov bude „sebestačná mestská štvrť“, a mestom krátkych vzdialeností. To si bude vyžadovať vznik mestotvornej, kompaktnej štruktúry s intenzívnejším striedaním funkcií. Čo to bude znamenať pre Bory Mall, ktorý je z pohľadu tvorby udržateľného mesta viac problémom ako výhodou?

 

Smerom do budúceho bulváru majú byť otvorené prevádzky, asociujúce živý mestský parter. Zdroj: Bory Mall / Penta Real Estate

 

Bližšie k mestu

Penta Real Estate aktuálne pripravuje rozšírenie Bory Mall. Developer zatiaľ detaily ani podobu nešpecifikoval, predsa len je ale čo-to známe. „Pripravujeme drobnú expanziu smerom k nemocnici, ktorá má dotvoriť plánovaný verejný priestor medzi Nemocnicou Bory a obchodným centrom a oddeliť ich od plánovanej dostavby parkovacieho domu,“ hovorí Juran Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko. Nemocnica Bory je severne od nákupného centra a dnes je od neho oddelená povrchovým parkoviskom.

Nejde o územie mestského charakteru. Investor však avizuje, že to všetko sa má v dohľadnej budúcnosti zmeniť. Premenou prejdú veľké povrchové parkoviská západne od Bory Mall. „Postupne plánujeme väčšiu časť povrchových státí zrušiť a premiestniť ich do spomínaného parkovacieho domu, ktorý nahradí ich potrebu,“ vysvetľuje Nevolník. „Na pozemku plánujeme ďalšiu výstavbu s funkciou bývania a občianskou vybavenosťou v parteri.“

Medzi novými bytovkami a Bory Mall tak vznikne koridor – nová ulica. V budúcnosti by malo dokonca ísť o hlavnú os celého územia. Práve tadiaľto by mohla viesť uvažovaná električková trať, ktorá sa má predĺžiť z Dúbravky až do Borov a obslúžiť záhorskú časť Bratislavy. „Architekt obchodného centra bol pripravený na túto alternatívu a na západnej strane objektu je viacero shopfrontov a príprava na väčšiu integráciu s bulvárom, ktorý tu v budúcnosti môže vzniknúť,“ dopĺňa výkonný riaditeľ. Ulica by mohla mať živý parter po oboch stranách.

Samotné nákupné centrum však v najbližšej dobe neprejde natoľko rozsiahlou transformáciou. Aj naďalej pôjde o extenzívnu stavbu, ktorá zbytočne zaberá obrovský priestor, hoci by sa na takej istej ploche mohlo koncentrovať omnoho väčšie množstvo funkcií a plôch – či už pre administratívu, alebo bývanie. Developer predpokladá, že v čase dokončenia celých Borov bude Bory Mall konceptuálne rovnaký, len otvorenejší. „Ako sme avizovali, postupne plánujeme okolie Bory Mall pretvoriť tak, aby lepšie komunikovalo s exteriérom a okolitou výstavbou,“ popisuje Juraj Nevolník.

V tomto kontexte sa zdá byť zbytočné, že Penta Real Estate angažovala natoľko významného autora. Rovnako predčasným rozhodnutím mohla byť nízka adaptibilita na radikálnu transformáciu. Tá by mohla priniesť obstavanie nákupných galérií novými budovami.

Samotný developer oponuje. „Dlhodobo spolupracujeme s kvalitnými svetovými architektami a pri tak významnom objekte sme to považovali za samozrejmosť,“ tvrdí Nevolník. „Bez obchodného centra by bolo veľmi ťažké naštartovať tak dynamický rozvoj celej lokality Bory. Kancelárie, resp. iný typ občianskej vybavenosti v podobnej lokalite, nemá šancu na rozumné fungovanie, kým sa v nej nenachádza „kritická masa” ľudí. Z tohto pohľadu to spätne hodnotíme určite ako správne rozhodnutie.“

Na otázku YIM.BA, či by dnes postupoval rovnako, však Penta Real Estate priamo neodpovedala. Nemožno to vylúčiť – koniec-koncov, koncept Borov sa v priebehu času menil a tam, kde mali byť big-boxy retailových centier, sú dnes byty. Tradičnejší prístup k tvorbe udržateľného mestského prostredia by možno viedol aj k inému riešeniu.

 

Súčasný koncept Borov. V ideálnom prípade by mala hustota zástavby a miera mestskosti rásť smerom k budúcemu TIOPu, ktorý bude zhruba dole v strede. Zdroj: Penta Real Estate

 

Bory budúcnosti

Hoci si to dnes vyžaduje mimoriadnu predstavivosť, Bory by v budúcnosti predsa len mohli byť srdcom rozsiahlej zóny s mestským charakterom. Tam, kde sú dnes len striedmo zastavané polia, budú v horizonte niekoľkých desaťročí nové rezidenčné oblasti. Do veľkej miery to predvída Územný plán a smeruje k tomu aj vývoj mesta, ktorý si vyžaduje otváranie nových plôch pre výstavbu bytov a domov.

Transformácia Záhorskej nížiny na zónu s (nielen) obytnou zástavbou už prebieha. Zatiaľ sa to deje okrajovo – v Devínskej Novej Vsi štartuje Rakyta od Lucronu alebo Stockerka od Proxenty, v Záhorskej Bystrici začali OrešiankyOrešianky 2.0 postupne ukrajovať z nezastavaného pásu medzi Hodonínskou a záhradkami pod lesmi Malých Karpát, Dúbravka zase expanduje smerom k Lamačskej bráne. Onedlho by mohol byť realitou TIOP (terminál integrovanej osobnej prepravy), ktorý urobí z dnes odľahlej oblasti miesto s relatívne dobrou dostupnosťou do centra mesta. Vlak sa dostane z TIOP Bory na Hlavnú stanicu za niekoľko minút.

Nová štvrť od Penta Real Estate má v tomto ohľade tú najlepšiu polohu. Je v najväčšej blízkosti k TIOPu, kde by sa malo v budúcnosti prestupovať medzi vlakmi a električkami. Dobrá dopravná dostupnosť je predpokladom ku koncentrácii väčších hmôt a kapacít rezidencií aj občianskej vybavenosti (kancelárií, ale aj kultúry či vyššej vybavenosti). Práve tu by malo byť jadro celej budúcej záhorskej časti Bratislavy – a pomyselná a v podstate aj fyzická brána do Bratislavy. Mal by tu vzniknúť typický „transport-oriented development“ s najvyššou hustotou zástavby.

V tomto zmysle treba pracovať s Územným plánom, ale aj podobou jednotlivých projektov. Developer postupoval v zmysle krátkodobej profitability, z dlhodobého hľadiska je ale umiestnenie retailových big-boxov chybné. To isté platí o nákupnom centre Bory Mall. Tam, kde mala vzniknúť najmestskejšia zástavba na celej Záhorskej nížine, vzniklo v podstate anti-mesto. Centrum mrhá vzácnym priestorom na mieste, ktoré si pýta omnoho vyššiu, niekoľkopodlažnú zástavbu, ktorá bude žiť počas celého dňa. Pendantom by jej mali byť aj nové obytné bloky, ktorých obyvatelia by mali chápať, že pôjde skutočne o mestské bývanie a nie o pokojné sídlisko kdesi na periférii.

Ak sa má stať z Borov stať dobrá štvrť, ktorá naplno využíva svoj potenciál a je dlhodobo udržateľná, potom potrebuje zmeny v Územnom pláne, umožňujúce vznik skutočne polyfunkčnej mestskej zástavby. Druhým krokom musí byť vytlačenie big-boxov do vhodnejšej polohy – napríklad ku križovatke diaľnic D2 a D4. Na ich mieste následne vzniknú nové polyfunkčné obytné bloky. Napokon, vyvrcholením prerodu lokality musí byť kompletná transformácia centra Borov a okolia TIOPu. To automaticky predpokladá radikálnu prestavbu Bory Mall – resp. jeho úplné nahradenie.

Zdá sa, že dnes sú to len naivné predstavy, vzdialené od reality. Tá sa ale rýchlo mení, preto už o niekoľko rokov môže byť situácia diametrálne odlišná. Napokon, pôvodne sa Bory plánovali ako okrajová štvrť, no dnes už vieme, že to okrajová štvrť mesta nebude - zvlášť ak developer J&T Real Estate získa od mesta požehnanie pre transformovanú schému CENTROP.

Namiesto riedko zastavaného územia, ktorému dominujú veľké parkoviská, retailové krabice a sídliskovo pôsobiace obytné súbory, by mohli byť Bory kvalitnou štvrťou s príjemným bývaním v blokoch s ľudskou mierkou, ukľudnenými ulicami a dobrou dostupnosťou občianskej vybavenosti aj centra mesta. Spojiť to však treba so zásahmi, ktoré zmenia súčasnú podobu nielen prázdnych, ale aj zastavaných pozemkov. Bory Mall tak bude musieť skôr či neskôr odísť do minulosti.

 

Pozrite si rozvoj Borov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Najmestskejšia časť Borov dostala od Magistrátu zelenú. Nová štvrť bude rásť

26.01.2023 12:16:46 Andrej Sárközi

Rozširovanie už dnes rozsiahej štvrte Bory na severozápade Bratislavy bude pokračovať. Development sa postupne rozrastá o nové rozostavané etapy, ďalšie sú v príprave. Developer Penta Real Estate najnovšie pokročil v povoľovaní časti Bory Nádvorie, tvorenej nielen rezidenciami, ale aj vybavenosťou. Pracuje sa však aj naďalších etapách.

Čítať viac

Zásadný krok vpred: Projekcia električky do Borov začína

10.01.2023 18:14:42 Adrian Gubčo

Postupne rastúce Bory na severozápadnom okraji Bratislavy budú v budúcnosti významnou časťou Bratislavy. Malo by ísť o štvrť, kde bude žiť možno až päťciferný počet obyvateľov, nachádza sa tu veľké nákupné centrum a už onedlho aj veľká nemocnica. Napriek tomu dnes chýba kvalitnejšie napojenie na verejnú dopravu. To sa však má zmeniť.

Čítať viac

Čoraz komplexnejšia štvrť. Bory rastú a pridávajú nové etapy

26.10.2022 13:35:47 Andrej Sárközi

Mohutná a ambiciózna štvrť Bory na severozápade Bratislavy postupne rastie. Pribúdajú nové rezidenčné etapy a tie rozostavané sa postupne dokončujú. Developer Penta Real Estate taktiež nedávno predstavil piatu etapu projektu medzi rozostavanou etapou Promenáda a predajňou Möbelix. Celý development tak získava svoju tvár a utvára si vlastnú identitu.

Čítať viac

Revolúcia v plánovaní: V Bratislave vznikla najväčšia hala na virtuálnu realitu na svete

18.10.2022 17:31:40 Andrej Sárközi

Česká firma Virtuplex expanduje na Slovensko. V Bratislave otvorila najväčšiu komerčnú halu na využitie virtuálnej reality na svete. Aspoň tak to komunikujú predstavitelia firmy. O väčšej hale na virtuálnu realitu ako o tej v Bratislave nevedia.

Čítať viac

V Boroch môže pribudnúť domov seniorov

26.05.2022 18:03:32 Adrian Gubčo

Development Bory na severozápade Bratislavy sa postupne mení na mestskú štvrť s rezidenciami, ako aj relatívne bohatou občianskou vybavenosťou. Okrem nákupného centra to bude predovšetkým veľká nemocnica zo siete Svet zdravia. To na seba viaže aj vznik špecifického typu bývania – zariadenia pre seniorov. Prvé je už v príprave.

Čítať viac

Bory Bývanie odhaľuje ďalšiu etapu

10.05.2022 17:01:35 Adrian Gubčo

Nová časť Bratislavy Bory postupne rastie. Najväčšmi skloňovaná je aktuálna Nemocnica Bory, vo výstavbe je ale aj trojica rezidenčných etáp. V najbližších rokoch pribudnú ďalšie, pričom ich počet sa rozširuje. Najnovšie predstavená etapa 5 vyplní priestor medzi rozostavanou etapou Bory Promenáda a predajňou Möbelix. Developerom je Penta Real Estate.

Čítať viac

Penta odštartovala ďalšiu etapu Borov

21.12.2021 13:08:18 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate ohlásil spustenie predaja ďalšej etapy projektu Bory. Bory Bývanie 4A, nazvané Bory Na Hrádzi, sú už zároveň aj vo výstavbe. Postupne vznikajúca štvrť na severozápade Bratislavy sa tak rozrastie o ďalšiu šesticu domov. Rozrastá sa však aj komerčná časť Borov, onedlho by tak mohol v lokalite pribudnúť ďalší supermarket predmestského typu.

Čítať viac

Penta Real Estate spúšťa predaj a výstavbu druhej časti druhej etapy Bory Home

23.03.2021 14:40:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate po dokončení prvej časti druhej etapy projektu Bory Home – nazvanej Bory Nový Dvor – spúšťa realizáciu druhej časti. Popritom rozbieha aj predaj prvých bytov, ktorých tu pribudne celkovo 321. Bory sa tak naďalej rozrastajú, keďže vo výstavbe a predaji je i tretia etapa, ako aj nová nemocnica Svet zdravia.

Čítať viac

Bory: Nová mestská štvrť alebo sídlisková kaša?

27.01.2021 12:57:10 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate postupne rozvíja svoju víziu vzniku novej časti mesta – projekt Bory, ktorý vytvára rozsiahle osídlenie na severozápade Bratislavy. Zámer vzniká doslova na zelenej lúke, preto má potenciál pre aplikovanie všetkých progresívnych myšlienok o mestskom plánovaní. Vzniká však z Borov skutočne komplexná a kvalitná mestská štvrť?

Čítať viac

Rozvoj Borov pokračuje, developer predstavil nové názvy jednotlivých zón

25.01.2021 12:28:51 Adrian Gubčo

Mohutný a ambiciózny development Bory v severozápadnej časti Bratislavy sa postupne rozrastá o nové rezidenčné etapy s novými dokončenými aj rozostavanými časťami. S rozvojom štvrte vyvstáva potreba prehlbovania identity jej nových častí, čo developera Penta Real Estate podnietilo k novému názvosloviu etáp.

Čítať viac

Penta Real Estate odhaľuje ďalšiu etapu Bory Bývanie

18.11.2020 17:30:54 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate napreduje v príprave rezidenčnej časti projektu Bory Bývanie. Po dokončení prvej a tesne pred ukončením druhej sa teraz odhaľuje podoba šiestej časti projektu. Táto vyrastie na západnom okraji plánovanej štvrte a určená má byť predovšetkým pre rodiny. To určilo aj názov a koncepciu obytného súboru, ktorý je označovaný ako Susedské dvory.

Čítať viac

Bory Bývanie napredujú, Penta štartuje výstavbu a predaj v ďalších častiach štvrte

19.06.2020 10:26:40 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate pokračuje v realizácii budúcej štvrte Bory, konkrétne jej obytnej časti. Po dokončenej prvej etape a postupne dokončovanej prvej časti druhej etapy teraz štartuje aj výstavba druhej časti. Okrem toho sa spúšťa predaj bytov v tretej etape, ktorá vyplní priestor medzi nákupným centrom Bory Mall, nemocnicou Svet zdravia a prvou rezidenčnou etapou.

Čítať viac

Penta Real Estate odkladá spustenie predaja ďalších bytov v Sky Parku aj v Boroch

09.04.2020 16:40:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate síce pokračuje vo výstavbe svojich aktuálne rozostavaných projektov, pri nových však odhalenie ponuky a spustenie predaja odkladá. Takýmto spôsobom reaguje na pandémiu koronavírusu COVID-19, ktorá negatívne zapôsobila na náladu investorov. Dotýka sa to štvrtej obytnej veže v Sky Parku aj druhej a tretej fázy Bory Bývanie.

Čítať viac

Bory postupne rastú, developer sľubuje v budúcnosti ešte vyššiu kvalitu

23.01.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Masívny development Bory na severozápade Bratislavy od developera Penta Real Estate postupne rastie a okrem komerčnej zóny sa začína meniť aj na rezidenčnú štvrť. Dokončená už je prvá etapa projektu, kým prvá časť druhej je v štádiu hrubej stavby. Konečne rozostavaná je aj materská škola. Okrem toho, developer sľubuje nielen blízke spustenie ďalších etáp, ale aj predstavenie nového konceptu celej štvrte.

Čítať viac

Výstavba tretej etapy projektu Bory Bývanie sa blíži

18.12.2019 10:22:00 Adrian Gubčo

Penta Real Estate čoskoro rozbehne výstavbu tretej etapy rezidenčnej časti projektu Bory. V priestore v blízkosti prvej, už dokončenej etapy, rozostavanej nemocnice Svet zdravia a nákupného centra Bory Mall vznikne osem nových bytových domov. Developer pokračuje v napĺňaní vízie postupného rastu zóny, z ktorej vznikne ďalšia bratislavská štvrť.

Čítať viac

Penta pripravuje ďalšiu časť projektu Bory Bývanie

31.10.2019 09:33:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate odhaľuje ďalšiu časť projektu Bory Bývanie, tentoraz pod oficiálnym názvom Obytný súbor Lamač. Najnovší sektor vznikajúcej štvrte na severozápade Bratislavy predstavuje už piatu rezidenčnú etapu, ktorá vyrastie v dotyku s pripravovaným tretím pokračovaním obytného súboru a v blízkosti novej nemocnice či nákupného centra.

Čítať viac

Štvrtá fáza Borov odhaľuje ďalšie vizualizácie

09.09.2019 15:38:00 Adrian Gubčo

Na severozápade Bratislavy postupne rastie nová mestská štvrť Bory od developera Penta Real Estate, ktorá kombinuje bývanie, obchody, zdravotnícku funkciu a neskôr aj kancelárie. Rezidenčné časti zóny sa členia do etáp, z ktorých je prvá dokončená, druhá vo výstavbe a tretia so štvrtou (a aj piatou) v príprave. V prípade štvrtej sa teraz odhaľujú ďalšie nové vizualizácie.

Čítať viac

Construction update: Bory Bývanie, 6.4.2019 & 25.4.2019

02.05.2019 10:10:00 Adrian Gubčo

Nová bratislavská štvrť Bory od developera Penta Real Estate rastie a priebežne sú z nej ohlasované novinky – okrem predstavenia tretej a štvrtej etapy bol napríklad ohlásený zámer ubytovacieho zariadenia pre zdravotnícky personál novej nemocnice, ktorá je taktiež vo výstavbe. Okrem toho je pred dokončením prvá etapa rezidenčnej časti Borov, kým druhá etapa už začína viditeľne rásť.

Čítať viac

Štvrtá etapa Bory Bývanie s odhalenými detailami

29.04.2019 10:30:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate pred niekoľkými dňami predstavil podobu ďalších dvoch etáp projektu Bory Bývanie. Kým o tretej časti developmentu na severozápadnom okraji Bratislavy máme dostatok informácií, dokumentácia k štvrtej etape bola oficiálne zverejnená len v posledných dňoch.

Čítať viac

Penta Real Estate odhaľuje ďalšie etapy Bory Bývanie

12.04.2019 07:45:00 Adrian Gubčo

Mohutný projekt novej mestskej štvrte Bory sa rozrastie. Developer Penta Real Estate, ktorý v týchto dňoch finišuje s realizáciou prvej rezidenčnej etapy a rozbehol druhú, začal bližšie informovať aj o ďalších pripravovaných častiach plánovaného developmentu. Do zóny by mali čoskoro pribudnúť ďalšie stovky bytov.

Čítať viac

Druhá etapa Bory Bývanie oficiálne vo výstavbe

29.11.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oficiálne potvrdil spustenie výstavby druhej etapy rezidenčnej časti projektu Bory, v rámci ktorého sa doteraz nezastavaná poľnohospodársky využívaná krajina mení na novú mestskú štvrť. Okrem toho sa dokončuje aj prvá etapa, ktorú som navštívil len nedávno.

Čítať viac

Prvá fáza Bory Bývanie je pred dokončením, druhá sa začína stavať

14.11.2018 10:30:00 Adrian Gubčo

Hoci som projekt Bory Bývanie navštívil len nedávno, vďaka možnosti navštíviť stavenisko môžem priniesť lepšie fotografie dokončovaného obytného súboru v mestskej časti Lamač. Okrem toho, naplno sa rozbieha výstavba druhej fázy, ktorá sa však bude nachádzať už v Devínskej Novej Vsi.

Čítať viac

V Boroch sa začala výstavba škôlky

06.11.2018 13:27:12 Adrian Gubčo

Dnešným slávnostným poklepaním základného kameňa sa oficiálne spustila výstavba materskej školy v postupne vznikajúcej štvrti Bory. Developer Penta Real Estate škôlku vybuduje na vlastné náklady a po jej dokončení ju odovzdá za symbolické 1 euro do správy mestskej časti Lamač.

Čítať viac

Construction update: Bory Bývanie & Svet zdravia, 19.10.2018

25.10.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

Bory, masívny zámer novej štvrte na severozápadnom vstupe do Bratislavy od developera Penta Real Estate, sa pomaly začína stávať realitou. Po nákupnom centre a sérii retailových boxov sa v oblasti realizujú aj iné funkcie: bývanie v podobe súboru Bory Bývanie (I. etapa) či zdravotníctvo v podobe nemocnice Svet zdravia.

Čítať viac

Ako by mohla vyzerať tretia etapa Bory Bývanie?

22.10.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Informácie o príprave tretej etapy rezidenčnej časti projektu Bory od developera Penta Real Estate sú známe už nejakú dobu. Vizualizácie však boli odhalené až teraz spolu so spustením novej oficiálnej webstránky kancelárie Vallo Sadovsky Architects, korá prezentuje súťažný návrh.

Čítať viac

Saratovská sa predĺži do štvrte Bory

15.10.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

AKTUALIZOVANÉ Ako na piatkovom tlačovom brífingu oznámili zástupcovia Bratislavy - hlavného mesta SR a developera Penta Real Estate, Saratovská ulica, hlavná os mestskej časti Dúbravka, dnes končiaca v nezastavanom území severne od sídliska, sa predĺži až do vznikajúcej štvrte Bory. Mesto a developer podpísali zmluvu o spolupráci.

Čítať viac

V Boroch pribudne kancelárska budova

02.10.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

AKTUALIZOVANÉ: Postupne vznikajúca štvrť Bory od developera Penta Real Estate sa rozšíri. Ku vznikajúcej prvej rezidenčnej fáze a nemocnici, či plánovaným dvom ďalším obytným súborom, kancelárskemu komplexu, hotelu a k tzv. business parku pribudne kancelárska budova, nazvaná Office Space Bory. Detaily sa objavili na posudzovaní na životné prostredie EIA.

Čítať viac

Tretia etapa Bory Bývanie už v príprave

23.05.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Nie tak dávno bol spustený predaj druhej časti projektu Bory Bývanie (resp. Bory Home) od developera Penta Real Estate. Nespí však ani príprava ďalších častí vznikajúcej štvrte - na posudzovaní EIA je už tretia etapa, ktorá vyplní priestor medzi prvou etapu, parkoviskami retailovej časti Borov a novou nemocnicou, ktorá by mala vzniknuúť už v blízkej dobe.

Čítať viac

Predaj bytov v druhej fáze Bory Bývanie spustený

16.04.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oficiálne spúšťa predaj bytov v druhej fáze projektu Bory Bývanie. Postupne vznikajúca štvrť na severozápadnom okraji Bratislavy sa tak rozšíri o ďalšie stovky bytov.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube