Author photoAndrej Sárközi 26.01.2023 12:16

Najmestskejšia časť Borov dostala od Magistrátu zelenú. Nová štvrť bude rásť

Rozširovanie už dnes rozsiahej štvrte Bory na severozápade Bratislavy bude pokračovať. Development sa postupne rozrastá o nové rozostavané etapy, ďalšie sú v príprave. Developer Penta Real Estate najnovšie pokročil v povoľovaní časti Bory Nádvorie, tvorenej nielen rezidenciami, ale aj vybavenosťou. Pracuje sa však aj naďalších etapách.

Zdroj: Penta Real Estate / EIA

Zdroj: Penta Real Estate / EIA

Najväčšmi skloňovaná v rámci Borov je aktuálne Nemocnica Bory, ktorá sa oficiálne stala zdravotníckym zariadením a už v marci otvára svoje prvé pracoviská. V novej štvrti sa však dokončujú aj iné časti projektu, kým developer pripravuje ďalšie etapy. Bory sa postupne transformujú z kombinácie retailovej zóny a sídliska na komplexnejšiu štvrť s komerčnou i sociálnou občianskou vybavenosťou a postupne aj s verejnými priestormi.

Pokrok aktuálne nastal v západnej časti sektoru Bory Centrum, kde sa už teraz nachádza stavba materskej školy. Ako ďalšie pokračovanie stavebného rozvoja je tu naplánovaná časť Bory Nádvorie. Nachádzať sa bude v dotyku s treťou etapou Bory Promenáda, zo západnej strany pozemku sa nachádza Dúbravčický potok a predajňa Decathlon a v neveľkej vzdialenosti je situované obchodné centrum Bory Mall. Prvá etapa tejto časti developmentu aktuálne získala od Hlavného mesta kladné záväzné stanovisko k investičnej činnosti. 

Zámer sa pritom nachádza v zóne, ktorá je určená pre rozvoj občianskej vybavenosti. „Projekt Bory Nádvorie, ktorý získal prednedávnom záväzné stanovisko hlavného mesta, bol spracovaný v súlade s územným plánom, ktorý zohľadnil 30% funkciu bývania a 70% pre občiansku vybavenosť,” uviedla PR špecialistka Lenka Vargová zo spoločnosti Penta.

Pre developera je aktuálne prioritou dotiahnutie povolení pre rezidenčnú časť tejto etapy. „Pri ďalších fázach, projektovaných ako občianska vybavenosť, neuvažujeme momentálne s realizáciou. Ide o projekty, ktoré budú v istej fáze povoľovacieho procesu pripravené na predaj, v prípade, že nájdeme vhodného klienta, podobne ako pri iných zámeroch v rámci štvrte Bory,” vyvetlila Vargová. Penta paralelne pracuje aj na zmene územného plánu, ktorá zasahuje aj tento regulačný blok. „Preto nevylučujeme, že sa môže ešte v budúcnosti distribúcia funkčného využitia tejto časti štvrte meniť,” uzavrela hovorkyňa. 

Galéria

  • Bory Nádvorie. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Bory Nádvorie. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Bory Nádvorie. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Bory Nádvorie - Situácia. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Bory Nový Dvor. Zdroj: Penta Real Estate
  • Bory Promenáda. Zdroj: Penta Real Estate
  • Bory Na Hrádzi. Zdroj: Penta Real Estate
  • Bory Susedské Dvory. Zdroj: Penta Real Estate
  • Bory - V. etapa. Zdroj: Penta Real Estate
  • Celkový pohľad na Bory, dosiaľ najaktuálnejšia vizualizácia. Zdroj: Penta Real Estate

Bory Nádvorie budú celkovo rozdelené na tri etapy. V prvej rezidenčnej vznikne novostavba bytového domu, ktorý je navrhovaný na spoločnej podnoži tvorenej prvým podzemným podlažím s funkciou podzemnej garáže, pivničných kobiek, skladových priestorov a technického zázemia objektu. Nadzemná časť je premenlivá od piateho až po siedme nadzemné podlažie. Objekt je tvorený dvomi samostatnými časťami (severná časť má označenie O1 a južná O2) v tvare písmen „U", ktoré sú od seba zrkadlovo obrátené, čím vytvárajú vnútroblok s parkovou úpravou. 

Vznikne tu 168 bytových jednotiek, z toho 30 jednoizbových, 78 dvojizbových, 44 trojizbových a 16 štvorizbových. Okrem 167 bytov je v objekte navrhovaných aj 18 apartmánov pre krátkodobé ubytovanie, ktoré sú riešené v dispozičných riešeniach ako bytové jednotky. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dva nebytové priestory a pivničné kobky. 

V rámci pozemku investora je navrhovaných 256 parkovacích miest, z toho 33 na teréne a 223 v podzemnej garáži objektu. Popri jestvujúcej komunikácii A114 sú navrhované tri pozdĺžne parkovacie miesta pre krátkodobé státie. Dopravné napojenie je navrhované z juhu z Ulice Hany Ponickej, kde je navrhnutý vjazd a výjazd k časti južného objektu O2. Druhý vjazd a výjazd do územia je navrhovaný zo severu (z Ulice Vladimíra Jukla). Obe časti budovy budú medzi sebou prepojené chodníkmi pre peších. Napojenie na pešie trasy bude zabezpečené zo severnej a východnej strany cez priechody pre chodcov a pohyb cyklistov a chodcov sa vyrieši prepojením na sieť jestvujúcich cyklochodníkov či plánovaných cyklochodníkov.

Kladné záväzné stanovisko podmienil Magistrát niekoľkými podmienkami. Požaduje, aby investor vybudoval aj moderné kryté pouličné cyklistické státia pre návštevníkov a obyvateľov. V rámci vybudovaných účelových verejných ciest budú parkovacie miesta v týchto častiach verejne prístupné a budú slúžiť ako stojiská pre návštevy. Mesto rovnako žiada využiť priľahlý Dúbravčický potok pre rekreačné účely, komunitné aktivity alebo šport, ako súčasť parteru chce doriešiť odpadové hospodárstvo a všetky povrchy musia byť zrealizované ako povrchy priepustné pre zrážkovú vodu. 

Bory tak prichádzajú s ďalšou fázou rozvoja bývania, no otázna je občianska vybavenosť. Penta Real Estate v druhej etape plánovala postaviť Hotel Bory a v tretej objekt Bory Office. Nie je známe, kedy (alebo či) sa pôvodne uvažovaná japonská záhrada bude realizovať. Reálnosť vzniku vybavenosti bude pravdepodobne daná rýchlosťou mesta pri zmene Územného plánu. Prvá etapa Bory Nádvorie v súčasnosti ostáva najreálnejšou častou zverejneného projektu a k realizácii má najbližšie. Jej architektom je kancelária Sadovsky&Architects, podobne ako vo viacerých predchádzajúcich častiach výstavby tohto Borov.  

 

Celkový pohľad na Bory. Bory Nádvorie je vľavo od nemocnice a obytného komplexu (Bory Promenáda). Zdroj: Penta Real Estate

V súčasnosti sú v Boroch vo výstavbe tri, resp. štyri etapy – druhá časť druhej etapy Bory Nový Dvor, Bory Promenáda a Bory Na Hrádzi. Realizuje sa však aj jeden z domov prvej etapy Bory Prvé Domy, pre ktorého výstavbu nemal developer vysporiadané pozemky. Bory Nový Dvor sa pomaly sa blíži k celkovému dokončeniu. Aktualitou je začatie kolaudačného konania na jeho časť, oficiálne označenú ako 6 bytových domov – Bory Home II – Lamačská brána.

Vo vysokom štádiu realizácie je aj Bory Promenáda, kde sa už realizujú práce na interiéroch jednotlivých bytov a exteriéry. Bory Na Hrádzi od kancelárie Superatelier mali v októbri dokončenú hrubú stavbu. 

Z pripravovaných etáp možno spomenúť piatu (hoci v skutočnosti ide skôr o siedmu), ktorá bude tiež umiestnená v časti Bory Centrum, teda v sektore Borov najbližšie k nákupnému centru Bory Mall, kde sa má nachádzať jadro celej štvrte. Aktualitou je v tomto prípade zverejnenie správy o hodnotení navrhovanej činnosti. Tá na základe vykonaného hodnotenia vplyvov činnosti na životné prostredie považuje za najvhodnejší variant číslo 2, ktorý aj odporúča na realizáciu.

Variant číslo 2 má väčšiu výmeru navrhovanej zelene oproti prvému variantu. Druhý variant rovnako disponuje aj vodozádržnými opatreniami, ktoré prvý variant neponúka. Odporúčaný variant zároveň počíta s výsadbou extenzívnych zelených striech stavby, ako aj s realizáciou zatrávnených polopriepustných dlažieb a dažďových záhrad. Rozdieľnosť je badať aj v rozpracovaní návrhu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Vo výsledku tak vznikne vcelku mestotvorná a atrakítvna etapa od českého Studio Perspektiv s približne 368 bytmi. 

V príprave je ešte šiesta časť, Bory Susedské Dvory, ktorá bude západne od Bory Nový Dvor. Zo západnej strany ju bude vymedzovať supermarket Kaufland. Pri jej návrhu sa opäť presadila kancelária Sadovsky&Architects. 

Bory budú po dokončení jedným z najmohutnejších a najrozsiahlejších developmentov v metropole. Naznačujú to už etapy, ktoré sú práve vo výstavbe, ale aj tie v príprave. Stále ide len o počiatok rozvoja celej štvrte - najrozsiahlejšie územie, Bory Sever, ešte ostáva prakticky nedotknuté. Veľkými zmenami prejde aj Bory Centrum, kde sa súčasné povrchové parkoviská v susedstve nákupného centra premenia na polyfunkčné obytné komplexy.

Kameň úrazu bola doteraz dopravná dostupnosť a spojenie s vnútorným mestom. V tomto smere ale nastal konečne posun, keďže sa nedávno oznámilo začatie projekcie predĺženia električkovej trate do Borov. Vznikne pritom spojenie s pripravovaným terminálom integrovanej osobnej prepravy Bory, umožňujúce prestup na vlak. Štvrť tak bude v budúcnosti plnohodnotne spojená s centrom metropoly. Bratislava bude rásť a rozširovať sa. Výrazne sa na tom podpíše aj rozvoj v lokalite Bory. 

 

Pozrite si rozvoj Borov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube