YIMBA

Author photoAndrej Sárközi 26.01.2023 12:16

Najmestskejšia časť Borov dostala od Magistrátu zelenú. Nová štvrť bude rásť

Rozširovanie už dnes rozsiahej štvrte Bory na severozápade Bratislavy bude pokračovať. Development sa postupne rozrastá o nové rozostavané etapy, ďalšie sú v príprave. Developer Penta Real Estate najnovšie pokročil v povoľovaní časti Bory Nádvorie, tvorenej nielen rezidenciami, ale aj vybavenosťou. Pracuje sa však aj naďalších etapách.

Zdroj: Penta Real Estate / EIA

Zdroj: Penta Real Estate / EIA

Najväčšmi skloňovaná v rámci Borov je aktuálne Nemocnica Bory, ktorá sa oficiálne stala zdravotníckym zariadením a už v marci otvára svoje prvé pracoviská. V novej štvrti sa však dokončujú aj iné časti projektu, kým developer pripravuje ďalšie etapy. Bory sa postupne transformujú z kombinácie retailovej zóny a sídliska na komplexnejšiu štvrť s komerčnou i sociálnou občianskou vybavenosťou a postupne aj s verejnými priestormi.

Pokrok aktuálne nastal v západnej časti sektoru Bory Centrum, kde sa už teraz nachádza stavba materskej školy. Ako ďalšie pokračovanie stavebného rozvoja je tu naplánovaná časť Bory Nádvorie. Nachádzať sa bude v dotyku s treťou etapou Bory Promenáda, zo západnej strany pozemku sa nachádza Dúbravčický potok a predajňa Decathlon a v neveľkej vzdialenosti je situované obchodné centrum Bory Mall. Prvá etapa tejto časti developmentu aktuálne získala od Hlavného mesta kladné záväzné stanovisko k investičnej činnosti. 

Zámer sa pritom nachádza v zóne, ktorá je určená pre rozvoj občianskej vybavenosti. „Projekt Bory Nádvorie, ktorý získal prednedávnom záväzné stanovisko hlavného mesta, bol spracovaný v súlade s územným plánom, ktorý zohľadnil 30% funkciu bývania a 70% pre občiansku vybavenosť,” uviedla PR špecialistka Lenka Vargová zo spoločnosti Penta.

Pre developera je aktuálne prioritou dotiahnutie povolení pre rezidenčnú časť tejto etapy. „Pri ďalších fázach, projektovaných ako občianska vybavenosť, neuvažujeme momentálne s realizáciou. Ide o projekty, ktoré budú v istej fáze povoľovacieho procesu pripravené na predaj, v prípade, že nájdeme vhodného klienta, podobne ako pri iných zámeroch v rámci štvrte Bory,” vyvetlila Vargová. Penta paralelne pracuje aj na zmene územného plánu, ktorá zasahuje aj tento regulačný blok. „Preto nevylučujeme, že sa môže ešte v budúcnosti distribúcia funkčného využitia tejto časti štvrte meniť,” uzavrela hovorkyňa. 

Galéria

  • Bory Nádvorie. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Bory Nádvorie. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Bory Nádvorie. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Bory Nádvorie - Situácia. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Bory Nový Dvor. Zdroj: Penta Real Estate
  • Bory Promenáda. Zdroj: Penta Real Estate
  • Bory Na Hrádzi. Zdroj: Penta Real Estate
  • Bory Susedské Dvory. Zdroj: Penta Real Estate
  • Bory - V. etapa. Zdroj: Penta Real Estate
  • Celkový pohľad na Bory, dosiaľ najaktuálnejšia vizualizácia. Zdroj: Penta Real Estate

Bory Nádvorie budú celkovo rozdelené na tri etapy. V prvej rezidenčnej vznikne novostavba bytového domu, ktorý je navrhovaný na spoločnej podnoži tvorenej prvým podzemným podlažím s funkciou podzemnej garáže, pivničných kobiek, skladových priestorov a technického zázemia objektu. Nadzemná časť je premenlivá od piateho až po siedme nadzemné podlažie. Objekt je tvorený dvomi samostatnými časťami (severná časť má označenie O1 a južná O2) v tvare písmen „U", ktoré sú od seba zrkadlovo obrátené, čím vytvárajú vnútroblok s parkovou úpravou. 

Vznikne tu 168 bytových jednotiek, z toho 30 jednoizbových, 78 dvojizbových, 44 trojizbových a 16 štvorizbových. Okrem 167 bytov je v objekte navrhovaných aj 18 apartmánov pre krátkodobé ubytovanie, ktoré sú riešené v dispozičných riešeniach ako bytové jednotky. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dva nebytové priestory a pivničné kobky. 

V rámci pozemku investora je navrhovaných 256 parkovacích miest, z toho 33 na teréne a 223 v podzemnej garáži objektu. Popri jestvujúcej komunikácii A114 sú navrhované tri pozdĺžne parkovacie miesta pre krátkodobé státie. Dopravné napojenie je navrhované z juhu z Ulice Hany Ponickej, kde je navrhnutý vjazd a výjazd k časti južného objektu O2. Druhý vjazd a výjazd do územia je navrhovaný zo severu (z Ulice Vladimíra Jukla). Obe časti budovy budú medzi sebou prepojené chodníkmi pre peších. Napojenie na pešie trasy bude zabezpečené zo severnej a východnej strany cez priechody pre chodcov a pohyb cyklistov a chodcov sa vyrieši prepojením na sieť jestvujúcich cyklochodníkov či plánovaných cyklochodníkov.

Kladné záväzné stanovisko podmienil Magistrát niekoľkými podmienkami. Požaduje, aby investor vybudoval aj moderné kryté pouličné cyklistické státia pre návštevníkov a obyvateľov. V rámci vybudovaných účelových verejných ciest budú parkovacie miesta v týchto častiach verejne prístupné a budú slúžiť ako stojiská pre návštevy. Mesto rovnako žiada využiť priľahlý Dúbravčický potok pre rekreačné účely, komunitné aktivity alebo šport, ako súčasť parteru chce doriešiť odpadové hospodárstvo a všetky povrchy musia byť zrealizované ako povrchy priepustné pre zrážkovú vodu. 

Bory tak prichádzajú s ďalšou fázou rozvoja bývania, no otázna je občianska vybavenosť. Penta Real Estate v druhej etape plánovala postaviť Hotel Bory a v tretej objekt Bory Office. Nie je známe, kedy (alebo či) sa pôvodne uvažovaná japonská záhrada bude realizovať. Reálnosť vzniku vybavenosti bude pravdepodobne daná rýchlosťou mesta pri zmene Územného plánu. Prvá etapa Bory Nádvorie v súčasnosti ostáva najreálnejšou častou zverejneného projektu a k realizácii má najbližšie. Jej architektom je kancelária Sadovsky&Architects, podobne ako vo viacerých predchádzajúcich častiach výstavby tohto Borov.  

 

Celkový pohľad na Bory. Bory Nádvorie je vľavo od nemocnice a obytného komplexu (Bory Promenáda). Zdroj: Penta Real Estate

V súčasnosti sú v Boroch vo výstavbe tri, resp. štyri etapy – druhá časť druhej etapy Bory Nový Dvor, Bory Promenáda a Bory Na Hrádzi. Realizuje sa však aj jeden z domov prvej etapy Bory Prvé Domy, pre ktorého výstavbu nemal developer vysporiadané pozemky. Bory Nový Dvor sa pomaly sa blíži k celkovému dokončeniu. Aktualitou je začatie kolaudačného konania na jeho časť, oficiálne označenú ako 6 bytových domov – Bory Home II – Lamačská brána.

Vo vysokom štádiu realizácie je aj Bory Promenáda, kde sa už realizujú práce na interiéroch jednotlivých bytov a exteriéry. Bory Na Hrádzi od kancelárie Superatelier mali v októbri dokončenú hrubú stavbu. 

Z pripravovaných etáp možno spomenúť piatu (hoci v skutočnosti ide skôr o siedmu), ktorá bude tiež umiestnená v časti Bory Centrum, teda v sektore Borov najbližšie k nákupnému centru Bory Mall, kde sa má nachádzať jadro celej štvrte. Aktualitou je v tomto prípade zverejnenie správy o hodnotení navrhovanej činnosti. Tá na základe vykonaného hodnotenia vplyvov činnosti na životné prostredie považuje za najvhodnejší variant číslo 2, ktorý aj odporúča na realizáciu.

Variant číslo 2 má väčšiu výmeru navrhovanej zelene oproti prvému variantu. Druhý variant rovnako disponuje aj vodozádržnými opatreniami, ktoré prvý variant neponúka. Odporúčaný variant zároveň počíta s výsadbou extenzívnych zelených striech stavby, ako aj s realizáciou zatrávnených polopriepustných dlažieb a dažďových záhrad. Rozdieľnosť je badať aj v rozpracovaní návrhu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Vo výsledku tak vznikne vcelku mestotvorná a atrakítvna etapa od českého Studio Perspektiv s približne 368 bytmi. 

V príprave je ešte šiesta časť, Bory Susedské Dvory, ktorá bude západne od Bory Nový Dvor. Zo západnej strany ju bude vymedzovať supermarket Kaufland. Pri jej návrhu sa opäť presadila kancelária Sadovsky&Architects. 

Bory budú po dokončení jedným z najmohutnejších a najrozsiahlejších developmentov v metropole. Naznačujú to už etapy, ktoré sú práve vo výstavbe, ale aj tie v príprave. Stále ide len o počiatok rozvoja celej štvrte - najrozsiahlejšie územie, Bory Sever, ešte ostáva prakticky nedotknuté. Veľkými zmenami prejde aj Bory Centrum, kde sa súčasné povrchové parkoviská v susedstve nákupného centra premenia na polyfunkčné obytné komplexy.

Kameň úrazu bola doteraz dopravná dostupnosť a spojenie s vnútorným mestom. V tomto smere ale nastal konečne posun, keďže sa nedávno oznámilo začatie projekcie predĺženia električkovej trate do Borov. Vznikne pritom spojenie s pripravovaným terminálom integrovanej osobnej prepravy Bory, umožňujúce prestup na vlak. Štvrť tak bude v budúcnosti plnohodnotne spojená s centrom metropoly. Bratislava bude rásť a rozširovať sa. Výrazne sa na tom podpíše aj rozvoj v lokalite Bory. 

 

Pozrite si rozvoj Borov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Expresný postup v povoľovaní: Bory Nádvorie smerujú k výstavbe

07.03.2023 11:29:04 Andrej Sárközi

Jeden z najambicióznejších projektov v Bratislave postupne rastie. Development Bory od Penta Real Estate pridáva ďalšie rezidenčné etapy, ktoré sa pridajú k rozostavaným a dokončovaným. Jedným z prírastkov bude aj časť s názvom Bory Nádvorie, ktorá napreduje v povoľovacích procesoch. Krok po kroku sa tak tvorí kompaktná zástavba a pomaly aj vlastná identita zóny.

Čítať viac

Zásadný krok vpred: Projekcia električky do Borov začína

10.01.2023 18:14:42 Adrian Gubčo

Postupne rastúce Bory na severozápadnom okraji Bratislavy budú v budúcnosti významnou časťou Bratislavy. Malo by ísť o štvrť, kde bude žiť možno až päťciferný počet obyvateľov, nachádza sa tu veľké nákupné centrum a už onedlho aj veľká nemocnica. Napriek tomu dnes chýba kvalitnejšie napojenie na verejnú dopravu. To sa však má zmeniť.

Čítať viac

Nákupné centrum, odsúdené na zánik? Bory Mall pripravuje zmeny, potrebuje mesto

07.12.2022 11:53:17 Adrian Gubčo

Bory Mall je jedným z najnovších nákupných centier v Bratislave. Dokončené bolo v roku 2014, pričom je najväčším nákupným komplexom v západnej časti mesta. Vyznačuje sa typickým predmestským charakterom, hoci vznikol ako nultá fáza výstavby Borov – novej štvrte s mestotvornými ambíciami od Penta Real Estate. Ak má byť zámer skutočne povýšený na vyššiu úroveň, zmeny bude potrebovať aj Bory Mall.

Čítať viac

Čoraz komplexnejšia štvrť. Bory rastú a pridávajú nové etapy

26.10.2022 13:35:47 Andrej Sárközi

Mohutná a ambiciózna štvrť Bory na severozápade Bratislavy postupne rastie. Pribúdajú nové rezidenčné etapy a tie rozostavané sa postupne dokončujú. Developer Penta Real Estate taktiež nedávno predstavil piatu etapu projektu medzi rozostavanou etapou Promenáda a predajňou Möbelix. Celý development tak získava svoju tvár a utvára si vlastnú identitu.

Čítať viac

Revolúcia v plánovaní: V Bratislave vznikla najväčšia hala na virtuálnu realitu na svete

18.10.2022 17:31:40 Andrej Sárközi

Česká firma Virtuplex expanduje na Slovensko. V Bratislave otvorila najväčšiu komerčnú halu na využitie virtuálnej reality na svete. Aspoň tak to komunikujú predstavitelia firmy. O väčšej hale na virtuálnu realitu ako o tej v Bratislave nevedia.

Čítať viac

V Boroch môže pribudnúť domov seniorov

26.05.2022 18:03:32 Adrian Gubčo

Development Bory na severozápade Bratislavy sa postupne mení na mestskú štvrť s rezidenciami, ako aj relatívne bohatou občianskou vybavenosťou. Okrem nákupného centra to bude predovšetkým veľká nemocnica zo siete Svet zdravia. To na seba viaže aj vznik špecifického typu bývania – zariadenia pre seniorov. Prvé je už v príprave.

Čítať viac

Bory Bývanie odhaľuje ďalšiu etapu

10.05.2022 17:01:35 Adrian Gubčo

Nová časť Bratislavy Bory postupne rastie. Najväčšmi skloňovaná je aktuálna Nemocnica Bory, vo výstavbe je ale aj trojica rezidenčných etáp. V najbližších rokoch pribudnú ďalšie, pričom ich počet sa rozširuje. Najnovšie predstavená etapa 5 vyplní priestor medzi rozostavanou etapou Bory Promenáda a predajňou Möbelix. Developerom je Penta Real Estate.

Čítať viac

Penta odštartovala ďalšiu etapu Borov

21.12.2021 13:08:18 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate ohlásil spustenie predaja ďalšej etapy projektu Bory. Bory Bývanie 4A, nazvané Bory Na Hrádzi, sú už zároveň aj vo výstavbe. Postupne vznikajúca štvrť na severozápade Bratislavy sa tak rozrastie o ďalšiu šesticu domov. Rozrastá sa však aj komerčná časť Borov, onedlho by tak mohol v lokalite pribudnúť ďalší supermarket predmestského typu.

Čítať viac

Penta Real Estate spúšťa predaj a výstavbu druhej časti druhej etapy Bory Home

23.03.2021 14:40:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate po dokončení prvej časti druhej etapy projektu Bory Home – nazvanej Bory Nový Dvor – spúšťa realizáciu druhej časti. Popritom rozbieha aj predaj prvých bytov, ktorých tu pribudne celkovo 321. Bory sa tak naďalej rozrastajú, keďže vo výstavbe a predaji je i tretia etapa, ako aj nová nemocnica Svet zdravia.

Čítať viac

Bory: Nová mestská štvrť alebo sídlisková kaša?

27.01.2021 12:57:10 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate postupne rozvíja svoju víziu vzniku novej časti mesta – projekt Bory, ktorý vytvára rozsiahle osídlenie na severozápade Bratislavy. Zámer vzniká doslova na zelenej lúke, preto má potenciál pre aplikovanie všetkých progresívnych myšlienok o mestskom plánovaní. Vzniká však z Borov skutočne komplexná a kvalitná mestská štvrť?

Čítať viac

Rozvoj Borov pokračuje, developer predstavil nové názvy jednotlivých zón

25.01.2021 12:28:51 Adrian Gubčo

Mohutný a ambiciózny development Bory v severozápadnej časti Bratislavy sa postupne rozrastá o nové rezidenčné etapy s novými dokončenými aj rozostavanými časťami. S rozvojom štvrte vyvstáva potreba prehlbovania identity jej nových častí, čo developera Penta Real Estate podnietilo k novému názvosloviu etáp.

Čítať viac

Penta Real Estate odhaľuje ďalšiu etapu Bory Bývanie

18.11.2020 17:30:54 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate napreduje v príprave rezidenčnej časti projektu Bory Bývanie. Po dokončení prvej a tesne pred ukončením druhej sa teraz odhaľuje podoba šiestej časti projektu. Táto vyrastie na západnom okraji plánovanej štvrte a určená má byť predovšetkým pre rodiny. To určilo aj názov a koncepciu obytného súboru, ktorý je označovaný ako Susedské dvory.

Čítať viac

Bory Bývanie napredujú, Penta štartuje výstavbu a predaj v ďalších častiach štvrte

19.06.2020 10:26:40 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate pokračuje v realizácii budúcej štvrte Bory, konkrétne jej obytnej časti. Po dokončenej prvej etape a postupne dokončovanej prvej časti druhej etapy teraz štartuje aj výstavba druhej časti. Okrem toho sa spúšťa predaj bytov v tretej etape, ktorá vyplní priestor medzi nákupným centrom Bory Mall, nemocnicou Svet zdravia a prvou rezidenčnou etapou.

Čítať viac

Penta Real Estate odkladá spustenie predaja ďalších bytov v Sky Parku aj v Boroch

09.04.2020 16:40:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate síce pokračuje vo výstavbe svojich aktuálne rozostavaných projektov, pri nových však odhalenie ponuky a spustenie predaja odkladá. Takýmto spôsobom reaguje na pandémiu koronavírusu COVID-19, ktorá negatívne zapôsobila na náladu investorov. Dotýka sa to štvrtej obytnej veže v Sky Parku aj druhej a tretej fázy Bory Bývanie.

Čítať viac

Bory postupne rastú, developer sľubuje v budúcnosti ešte vyššiu kvalitu

23.01.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Masívny development Bory na severozápade Bratislavy od developera Penta Real Estate postupne rastie a okrem komerčnej zóny sa začína meniť aj na rezidenčnú štvrť. Dokončená už je prvá etapa projektu, kým prvá časť druhej je v štádiu hrubej stavby. Konečne rozostavaná je aj materská škola. Okrem toho, developer sľubuje nielen blízke spustenie ďalších etáp, ale aj predstavenie nového konceptu celej štvrte.

Čítať viac

Výstavba tretej etapy projektu Bory Bývanie sa blíži

18.12.2019 10:22:00 Adrian Gubčo

Penta Real Estate čoskoro rozbehne výstavbu tretej etapy rezidenčnej časti projektu Bory. V priestore v blízkosti prvej, už dokončenej etapy, rozostavanej nemocnice Svet zdravia a nákupného centra Bory Mall vznikne osem nových bytových domov. Developer pokračuje v napĺňaní vízie postupného rastu zóny, z ktorej vznikne ďalšia bratislavská štvrť.

Čítať viac

Penta pripravuje ďalšiu časť projektu Bory Bývanie

31.10.2019 09:33:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate odhaľuje ďalšiu časť projektu Bory Bývanie, tentoraz pod oficiálnym názvom Obytný súbor Lamač. Najnovší sektor vznikajúcej štvrte na severozápade Bratislavy predstavuje už piatu rezidenčnú etapu, ktorá vyrastie v dotyku s pripravovaným tretím pokračovaním obytného súboru a v blízkosti novej nemocnice či nákupného centra.

Čítať viac

Štvrtá fáza Borov odhaľuje ďalšie vizualizácie

09.09.2019 15:38:00 Adrian Gubčo

Na severozápade Bratislavy postupne rastie nová mestská štvrť Bory od developera Penta Real Estate, ktorá kombinuje bývanie, obchody, zdravotnícku funkciu a neskôr aj kancelárie. Rezidenčné časti zóny sa členia do etáp, z ktorých je prvá dokončená, druhá vo výstavbe a tretia so štvrtou (a aj piatou) v príprave. V prípade štvrtej sa teraz odhaľujú ďalšie nové vizualizácie.

Čítať viac

Construction update: Bory Bývanie, 6.4.2019 & 25.4.2019

02.05.2019 10:10:00 Adrian Gubčo

Nová bratislavská štvrť Bory od developera Penta Real Estate rastie a priebežne sú z nej ohlasované novinky – okrem predstavenia tretej a štvrtej etapy bol napríklad ohlásený zámer ubytovacieho zariadenia pre zdravotnícky personál novej nemocnice, ktorá je taktiež vo výstavbe. Okrem toho je pred dokončením prvá etapa rezidenčnej časti Borov, kým druhá etapa už začína viditeľne rásť.

Čítať viac

Štvrtá etapa Bory Bývanie s odhalenými detailami

29.04.2019 10:30:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate pred niekoľkými dňami predstavil podobu ďalších dvoch etáp projektu Bory Bývanie. Kým o tretej časti developmentu na severozápadnom okraji Bratislavy máme dostatok informácií, dokumentácia k štvrtej etape bola oficiálne zverejnená len v posledných dňoch.

Čítať viac

Penta Real Estate odhaľuje ďalšie etapy Bory Bývanie

12.04.2019 07:45:00 Adrian Gubčo

Mohutný projekt novej mestskej štvrte Bory sa rozrastie. Developer Penta Real Estate, ktorý v týchto dňoch finišuje s realizáciou prvej rezidenčnej etapy a rozbehol druhú, začal bližšie informovať aj o ďalších pripravovaných častiach plánovaného developmentu. Do zóny by mali čoskoro pribudnúť ďalšie stovky bytov.

Čítať viac

Druhá etapa Bory Bývanie oficiálne vo výstavbe

29.11.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oficiálne potvrdil spustenie výstavby druhej etapy rezidenčnej časti projektu Bory, v rámci ktorého sa doteraz nezastavaná poľnohospodársky využívaná krajina mení na novú mestskú štvrť. Okrem toho sa dokončuje aj prvá etapa, ktorú som navštívil len nedávno.

Čítať viac

Prvá fáza Bory Bývanie je pred dokončením, druhá sa začína stavať

14.11.2018 10:30:00 Adrian Gubčo

Hoci som projekt Bory Bývanie navštívil len nedávno, vďaka možnosti navštíviť stavenisko môžem priniesť lepšie fotografie dokončovaného obytného súboru v mestskej časti Lamač. Okrem toho, naplno sa rozbieha výstavba druhej fázy, ktorá sa však bude nachádzať už v Devínskej Novej Vsi.

Čítať viac

V Boroch sa začala výstavba škôlky

06.11.2018 13:27:12 Adrian Gubčo

Dnešným slávnostným poklepaním základného kameňa sa oficiálne spustila výstavba materskej školy v postupne vznikajúcej štvrti Bory. Developer Penta Real Estate škôlku vybuduje na vlastné náklady a po jej dokončení ju odovzdá za symbolické 1 euro do správy mestskej časti Lamač.

Čítať viac

Construction update: Bory Bývanie & Svet zdravia, 19.10.2018

25.10.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

Bory, masívny zámer novej štvrte na severozápadnom vstupe do Bratislavy od developera Penta Real Estate, sa pomaly začína stávať realitou. Po nákupnom centre a sérii retailových boxov sa v oblasti realizujú aj iné funkcie: bývanie v podobe súboru Bory Bývanie (I. etapa) či zdravotníctvo v podobe nemocnice Svet zdravia.

Čítať viac

Ako by mohla vyzerať tretia etapa Bory Bývanie?

22.10.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Informácie o príprave tretej etapy rezidenčnej časti projektu Bory od developera Penta Real Estate sú známe už nejakú dobu. Vizualizácie však boli odhalené až teraz spolu so spustením novej oficiálnej webstránky kancelárie Vallo Sadovsky Architects, korá prezentuje súťažný návrh.

Čítať viac

Saratovská sa predĺži do štvrte Bory

15.10.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

AKTUALIZOVANÉ Ako na piatkovom tlačovom brífingu oznámili zástupcovia Bratislavy - hlavného mesta SR a developera Penta Real Estate, Saratovská ulica, hlavná os mestskej časti Dúbravka, dnes končiaca v nezastavanom území severne od sídliska, sa predĺži až do vznikajúcej štvrte Bory. Mesto a developer podpísali zmluvu o spolupráci.

Čítať viac

V Boroch pribudne kancelárska budova

02.10.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

AKTUALIZOVANÉ: Postupne vznikajúca štvrť Bory od developera Penta Real Estate sa rozšíri. Ku vznikajúcej prvej rezidenčnej fáze a nemocnici, či plánovaným dvom ďalším obytným súborom, kancelárskemu komplexu, hotelu a k tzv. business parku pribudne kancelárska budova, nazvaná Office Space Bory. Detaily sa objavili na posudzovaní na životné prostredie EIA.

Čítať viac

Tretia etapa Bory Bývanie už v príprave

23.05.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Nie tak dávno bol spustený predaj druhej časti projektu Bory Bývanie (resp. Bory Home) od developera Penta Real Estate. Nespí však ani príprava ďalších častí vznikajúcej štvrte - na posudzovaní EIA je už tretia etapa, ktorá vyplní priestor medzi prvou etapu, parkoviskami retailovej časti Borov a novou nemocnicou, ktorá by mala vzniknuúť už v blízkej dobe.

Čítať viac

Predaj bytov v druhej fáze Bory Bývanie spustený

16.04.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oficiálne spúšťa predaj bytov v druhej fáze projektu Bory Bývanie. Postupne vznikajúca štvrť na severozápadnom okraji Bratislavy sa tak rozšíri o ďalšie stovky bytov.

Čítať viac

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube