YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 23.01.2020 12:15

Bory postupne rastú, developer sľubuje v budúcnosti ešte vyššiu kvalitu

Masívny development Bory na severozápade Bratislavy od developera Penta Real Estate postupne rastie a okrem komerčnej zóny sa začína meniť aj na rezidenčnú štvrť. Dokončená už je prvá etapa projektu, kým prvá časť druhej je v štádiu hrubej stavby. Konečne rozostavaná je aj materská škola. Okrem toho, developer sľubuje nielen blízke spustenie ďalších etáp, ale aj predstavenie nového konceptu celej štvrte.

Výstavba prvej etapy Bory Bývanie sa rozbehla na začiatku roka 2017, kedy developer rozbehol realizáciu prvých deviatich bytoviek severozápadne od nákupného centra Bory Mall. Daná poloha je z hľadiska očakávaného budúceho vývoja Borov výhodná, keďže z východnej strany bude obytný súbor lemovať hlavná komunikačná trieda, ktorá má v štvrti vzniknúť. Prvá etapa napriek tomu bude centrálny význam tohto územia reflektovať len málo, a to aj vďaka jednoduchej monofunkčnej riadkovej zástavbe, vhodnej skôr na sídlisko.

To však nebránilo tomu, aby developer nezaznamenal v prípade prvej rezidenčnej etapy komerčný úspech. Všetkých 340 bytov bolo predaných, vrátane najväčších strešných penthousov. Klientov zaujala pravdepodobne najmä kombinácia ceny a dostupnej občianskej vybavenosti, lokalizovanej v nákupnom centre. Postupný vývoj štvrte je garanciou ďalšieho rozvoja polyfunkčnosti územia, čo mohol byť ďalší významný faktor.

Po architektonickej stránke tu však nebol zopakovaný prístup napríklad zo Slnečníc, kde developer venoval prvej rezidenčnej etape Slnečnice – Viladomy väčšiu mieru pozornosti, aby nastavil kvalitatívnu latku. Bytovky v prvej etape Borov sú pomerne jednoduché, s loggiami so západnou orientáciou, kým východná fasáda je bez balkónov. Príjemným prvkom sú tieniace paravány na loggiách.

Medzi päť- až šesťpodlažnými domami sa nachádza aj centrálny líniový park, kde vzniklo detské a workoutové ihrisko a bežecká trasa. Parkovanie je riešené prevažne v podzemí, ale aj po obvode súboru. V rámci výstavby bola zriadená nová zastávka verejnej dopravy, hoci ešte pravdepodobne nejakú dobu bude bez využitia. Nová linka MHD, ktorá Bory pretína, až na tieto zastávky nezachádza.

Autorom architektúry je ADOM M Studio, ktoré s developerom dlhodobo spolupracuje na viacerých projektoch (realizuje napríklad rekonštrukciu Jurkovičovej teplárne).

Úspech prvej etapy podnietil developera k intenzívnejšiemu rozvoju aj ďalších rezidenčných sekcií Borov. Rozostavaná je už prvá časť druhej etapy a tesne pred spustením výstavby jej druhá časť spoločne s treťou etapou.

 

Centrálny parkový priestor prvej etapy Bory Bývanie

 

Druhá etapa je oproti prvej časti developmentu rozsiahlejšia. Vzniká severozápadne od prvej a nachádza sa už v katastrálnom území Devínskej Novej Vsi (prvá je v Lamači). Z východu ju vymedzuje vodný tok Dúbravčický potok. Pôvodne bola plocha určená pre výstavbu retailovej jednotky, big boxu, developer však tento plán prehodnotil a umiestnil sem bývanie.

Obytný súbor pozostáva zo série bodových a sekciových bytových domov so štyrmi až šiestimi podlažiami, zoskupenými okolo centrálneho priestoru s jazierkom a natočenými tak, aby sa maximalizovalo presvetlenie bytov. Domy vznikajú z dôvodu rozsahu zóny v dvoch fázach, prvá je už vo veľmi pokročilom štádiu výstavby, keď sa realizujú fasády jednotlivých objektov.

V prvých deviatich rozostavaných domoch vzniká celkovo 287 bytov, k predaju je dostupných ešte 33. Developer si uvedomil, že s ohľadom na lokalitu musí klientom poskytnúť určitý benefit, ktorý by vyvážil horšiu dostupnosť nielen do centra mesta, ale zatiaľ aj do iných častí Borov, preto sú byty vybavené niekoľkými nadštandardnými prvkami – exteriérovým tienením, prípravou pre klimatizáciu alebo sanitou od kvalitných výrobcov. Byty sa taktiež vyznačujú slušnými dispozíciami.

Táto časť Borov by mala taktiež disponovať pomerne veľkým rozsahom verejných priestranstiev a zelene, keďže urbanistická štruktúra je veľmi rozvoľnená. Okrem centrálneho priestoru s jazierkom je naplánovaných aj niekoľko ihrísk či cyklotrasa pozdĺž potoka. Časť zelene bude mať privátnejší charakter, keďže niektoré bloky domov sú na vyvýšenej platforme, do ktorej sú zapustené garáže, kým povrch je zelený.

Hoci druhá časť Borov má taktiež sídliskový charakter, architektonická úroveň nových domov by mala byť dobrá. Na ich výzore sa podpísali víťazi architektonickej súťaže, Vallo Sadovsky Architects, ktorí navhrhli jednoduché, no elegantné domy s veľkými oknami a loggiami, ktoré nenarúšajú tektoniku jednotlivých objektov.

Dokončenie prvej časti druhej etapy a odovzdávanie bytov sa predpokladá ku začiatku roka 2021. Podľa predpokladov developera by vtedy už mala rásť aj druhá časť, kde Penta Real Estate čaká na príslušné povolenia. V ideálnom prípade sa výstavba spustí na jar tohto roku.

 

Druhá etapa Bory Bývanie

 

V tom istom čase by sa mala rozbehnúť aj realizácia tretej etapy, pričom informáciu nedávno potvrdil aj samotný developer. Výstavba sa opäť priblíži nákupnému centru, vyplnené bude územie medzi prvou rezidenčnou etapou a parkoviskom Bory Mall, čím začne štvrť naberať na kompaktnosti.

Penta Real Estate plánuje vybudovať osem bytových domov, z toho šesť 4- až 5-podlažných chodbových objektov a dva 6-podlažné sekciové domy. Štruktúra pripomína prvú etapu, pôjde teda o riadkovú zástavbu, kde medzi jednotlivými budovami vznikne parkovo upravená líniová plocha. Tá bude doplnená detskými či fitness prvkami, doprava bude riešená po obvode sektoru.

Vzniknúť by tu malo 357 1- až 4-izbových bytov, developer už potvrdil aj dátum spustenia predaja, ktorým by mal byť marec tohto roka. Cena bytov by mala štartovať na úrovni 2.340 eur za štvorcový meter, čo je ďaleko pod úrovňou priemernej ceny za novostavbu v Bratislave. Parkovacích miest tu vznikne 488, z toho až 320 na povrchu.

Autorom architektúry je taktiež kancelária Vallo Sadovsky Architects. Domy tak budú pokračovať v neurážlivom štandarde, s prihliadnutím na polohu na (zatiaľ) okraji mesta. Dokončenie tejto časti Borov sa očakáva v priebehu roka 2022.

 

Tretia etapa Bory Bývanie. Zdroj: Penta Real Estate

 

K aktuálnym novinkám patrí aj udelenie územného rozhodnutia pre časť Borov, oficiálne nazývanú 2B, ktorá je pokračovaním druhej etapy a vyrastie severne od nej.

O tejto časti projektu som písal už dávnejšie, na tomto mieste pripomeniem, že v šiestich domoch s piatimi až šiestimi podlažiami vznikne 306 bytov a apartmánov. 56 jednotiek by malo byť 1,5-izbových, 140 dvojizbových, 68 bytov bude trojizbových a 42 štvorizbových. Parkovacích miest bude 421, parking má byť čiastočne zapustený pod zemou, čím vznikne platforma, na ktorej budú osadené niektoré domy aj centrálny verejný priestor. Vybudovaním tejto etapy sa zároveň predĺži cyklotrasa a promenáda pozdĺž potoka a dobuduje územie takmer až k obchodnému domu Metro.

Autorom architektúry už tentokrát nie je VSA, ale Superatelier, ktorý zvíťazil v architektonickej súťaži. Napriek tomu je partnerom v procese aj Oliver Sadovsky, jedna z vedúcich osobností VSA, a Superatelier samotný je tvorbou VSA do značnej miery inšpirovaný. Bytovky do prostredia zapadnú vcelku dobre.

Zatiaľ v procese prípravy je piata etapa, resp. druhá čať tretej etapy od Vallo Sadovsky Architects. Projekt je aktuálne v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie. V nej vznikne 151 bytov a vyplní sa ňou parcela medzi treťou etapou a Dúbravčickým potokom.

 

Rozostavaná materská škola

 

Popri nových rezidenčných etapách prebieha aj výstavba občianskej vybavenosti. Okrem nemocnice Svet zdravia, ktorá je témou na samostatný príspevok, je to predovšetkým nová škôlka západne od prvej etapy, ktorá sa vyznačuje tým, že pôjde o verejné zariadenie, ktoré bude po dokončení odovzdané mestskej časti.

Developer spoločne so zástupcami Lamača oficiálne škôlku predstavil a symbolicky odštartoval jej výstavbu na konci roka 2018. Reálne sa však práce naštartovali až vcelku nedávno. Ide o jednoduchý objekt, pozostávajúci zo série prízemných kubusov, akýchsi pavilónov. Kapacita je 70 detí, investície do objektu predstavujú približne jeden milión eur. Ako približuje Lenka Vargová, hovorkyňa Penta Real Estate, „...Škôlka na Boroch by mala byť uvedená do prevádzky v septembri 2020. K tomuto dátumu už škôlku začnú navštevovať aj prví škôlkari.“

Mestská časť sa bude po dokončení budovy starať o jej správu aj prevádzku. Podľa všetkého by malo ísť o jeden z prvých, ak nie prvý bratislavský príklad, kedy bola škôlka vybudovaná súkromnou firmou a následne odovzdaná samospráve.

Objekt je momentálne od prvej fázy oddelený voľnou plochou. V minulosti sa uvažovalo, že by v tomto priestore vznikla japonská záhrada. Dnes nie je známe, či je tento plán ešte aktuálny.

 

Dosiaľ prezentovaný urbanistický koncept Borov prejde zmenami. Zdroj: Penta Real Estate

 

Napriek individuálnym architektonickým kvalitám a doplneniu dôležitej občianskej vybavenosti boli Bory z mojej strany už dlhšie terčom kritiky. S novou štvrťou je zreteľne spojená absencia ucelenejšieho konceptu, ktorý by vytváral skutočné predpoklady pre vznik modernej a aktívnej mestskej štvrte, nielen sídliska, kde sa nebudú obyvatelia aj na malé vzdialenosti presúvať autom. S pripravovaným ďalším rastom zóny sa tento nedostatok začína stávať kritickým.

Penta Real Estate, budujúca si imidž developera s kvalitatívne špičkovými projektami, voči kritike nielen z mojej strany nebola hluchá. Vo vyjadrení pre YIM.BA spoločnosť skutočne potvrdila, že sa zaoberá vývojom nového konceptu štvrte. „Koncom roka 2019 sme podali na Magistrát hlavného mesta niekoľko návrhov nového konceptu urbanistickej štúdie v lokalite Bory,“ hovorí Lenka Vargová.

Žiadne detaily k týmto zmenám známe nie sú, developer totiž čaká na stanovisko Hlavného mesta. „Konečné rozhodnutie je však v kompetencii magistrátu a bližšie informácie budeme vedieť poskytnúť až po rokovaniach s hlavným mestom, ktoré momentálne prebiehajú,“ konštatuje hovorkyňa Penta Real Estate.

Za najpozitívnejšie zmeny by som osobne považoval jasné určenie štruktúry územia a vymedzenie kľúčových verejných priestranstiev, vrátane centrálneho parku, zvýšenie hustoty, organizáciu hmôt do blokov s poloprivátnymi, resp. privátnymi dvormi, zvýšenie polyfunkčnosti, budovanie upokojených ulíc a, samozrejme, integráciu električkovej trate, predĺženej z Dúbravky a spojenej s prestupným uzlom so železnicou.

Budúca expanzia Borov, kde je potenciál pre tisíce bytov a možno až päťciferný počet obyvateľov, je totiž len sotva predstaviteľná bez skvalitnenia spojenia s centrom verejnou dopravou. Najefektívnejšou možnosťou by bolo v tomto smere využitie železnice. Faktom je, že už v priebehu niekoľkých rokov sa plánuje výstavba Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Bory, ktorý by mal toto spojenie umožniť.

Zásadné však bude predĺženie električkovej trate. Penta je v tomto ohľade strategickým partnerom. „Dali sme vypracovať technickú štúdiu pre možné predĺženie električkovej trasy z mestskej časti Dúbravka,“ pripomína L. Vargová. „Rozhodnutie o takejto investícii je v kompetencii vedenia mesta Bratislava či iného verejného investora. Rokovania s mestom v tejto veci sú naplánované v najbližších dňoch.“

Bolo by predčasné predvídať, kedy by mohla byť takáto trať realitou, nepredpokladám však, že by sa aspoň výstavba mohla spustiť do roku 2022. Vysoko pravdepodobne pôjde o dlhodobejší proces, keďže prioritou Hlavného mesta sú dnes aj tak modernizácie existujúcich tratí a výstavba novej trate v Petržalke.   

Každopádne, z náznakov sa zdá, že Bory sa ešte môžu stať kvalitnou štvrťou, kde sa nebýva z nutnosti, ale kvôli skutočne vysokej úrovni života. Ak by tomu tak bolo, časť mesta s prítomnosťou kvalitnej nemocnice, nákupného centra, zelene, škôlok a výhľadovo aj škôl, ako aj skvelou dostupnosťou centra mesta a rekreačných území okolo Moravy, v Malých Karpatoch či na Záhorí, sa stane jednou z najpopulárnejších častí metropoly.

 

Fotografie z 4.1.2020. Pozrite si všetky fotky Borov vo fotogalérii

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Prvá etapa
 • Prvá etapa
 • Prvá etapa
 • Prvá etapa
 • Prvá etapa
 • Druhá etapa
 • Druhá etapa
 • Druhá etapa
 • Pripravená plocha pre druhú časť druhej etapy
 • Materská škola
 • Materská škola
 • Prvá etapa. Zdroj: Penta Real Estate
 • Druhá etapa. Zdroj: Penta Real Estate
 • Tretia etapa. Zdroj: Penta Real Estate
 • Štvrtá etapa. Zdroj: Superatelier
 • Piata etapa. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
 • Materská škola. Zdroj: Penta Real Estate

Súvisiace články

Čoraz komplexnejšia štvrť. Bory rastú a pridávajú nové etapy

26.10.2022 13:35:47 Andrej Sárközi

Mohutná a ambiciózna štvrť Bory na severozápade Bratislavy postupne rastie. Pribúdajú nové rezidenčné etapy a tie rozostavané sa postupne dokončujú. Developer Penta Real Estate taktiež nedávno predstavil piatu etapu projektu medzi rozostavanou etapou Promenáda a predajňou Möbelix. Celý development tak získava svoju tvár a utvára si vlastnú identitu.

Čítať viac

Revolúcia v plánovaní: V Bratislave vznikla najväčšia hala na virtuálnu realitu na svete

18.10.2022 17:31:40 Andrej Sárközi

Česká firma Virtuplex expanduje na Slovensko. V Bratislave otvorila najväčšiu komerčnú halu na využitie virtuálnej reality na svete. Aspoň tak to komunikujú predstavitelia firmy. O väčšej hale na virtuálnu realitu ako o tej v Bratislave nevedia.

Čítať viac

V Boroch môže pribudnúť domov seniorov

26.05.2022 18:03:32 Adrian Gubčo

Development Bory na severozápade Bratislavy sa postupne mení na mestskú štvrť s rezidenciami, ako aj relatívne bohatou občianskou vybavenosťou. Okrem nákupného centra to bude predovšetkým veľká nemocnica zo siete Svet zdravia. To na seba viaže aj vznik špecifického typu bývania – zariadenia pre seniorov. Prvé je už v príprave.

Čítať viac

Bory Bývanie odhaľuje ďalšiu etapu

10.05.2022 17:01:35 Adrian Gubčo

Nová časť Bratislavy Bory postupne rastie. Najväčšmi skloňovaná je aktuálna Nemocnica Bory, vo výstavbe je ale aj trojica rezidenčných etáp. V najbližších rokoch pribudnú ďalšie, pričom ich počet sa rozširuje. Najnovšie predstavená etapa 5 vyplní priestor medzi rozostavanou etapou Bory Promenáda a predajňou Möbelix. Developerom je Penta Real Estate.

Čítať viac

Penta odštartovala ďalšiu etapu Borov

21.12.2021 13:08:18 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate ohlásil spustenie predaja ďalšej etapy projektu Bory. Bory Bývanie 4A, nazvané Bory Na Hrádzi, sú už zároveň aj vo výstavbe. Postupne vznikajúca štvrť na severozápade Bratislavy sa tak rozrastie o ďalšiu šesticu domov. Rozrastá sa však aj komerčná časť Borov, onedlho by tak mohol v lokalite pribudnúť ďalší supermarket predmestského typu.

Čítať viac

Penta Real Estate spúšťa predaj a výstavbu druhej časti druhej etapy Bory Home

23.03.2021 14:40:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate po dokončení prvej časti druhej etapy projektu Bory Home – nazvanej Bory Nový Dvor – spúšťa realizáciu druhej časti. Popritom rozbieha aj predaj prvých bytov, ktorých tu pribudne celkovo 321. Bory sa tak naďalej rozrastajú, keďže vo výstavbe a predaji je i tretia etapa, ako aj nová nemocnica Svet zdravia.

Čítať viac

Bory: Nová mestská štvrť alebo sídlisková kaša?

27.01.2021 12:57:10 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate postupne rozvíja svoju víziu vzniku novej časti mesta – projekt Bory, ktorý vytvára rozsiahle osídlenie na severozápade Bratislavy. Zámer vzniká doslova na zelenej lúke, preto má potenciál pre aplikovanie všetkých progresívnych myšlienok o mestskom plánovaní. Vzniká však z Borov skutočne komplexná a kvalitná mestská štvrť?

Čítať viac

Rozvoj Borov pokračuje, developer predstavil nové názvy jednotlivých zón

25.01.2021 12:28:51 Adrian Gubčo

Mohutný a ambiciózny development Bory v severozápadnej časti Bratislavy sa postupne rozrastá o nové rezidenčné etapy s novými dokončenými aj rozostavanými časťami. S rozvojom štvrte vyvstáva potreba prehlbovania identity jej nových častí, čo developera Penta Real Estate podnietilo k novému názvosloviu etáp.

Čítať viac

Penta Real Estate odhaľuje ďalšiu etapu Bory Bývanie

18.11.2020 17:30:54 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate napreduje v príprave rezidenčnej časti projektu Bory Bývanie. Po dokončení prvej a tesne pred ukončením druhej sa teraz odhaľuje podoba šiestej časti projektu. Táto vyrastie na západnom okraji plánovanej štvrte a určená má byť predovšetkým pre rodiny. To určilo aj názov a koncepciu obytného súboru, ktorý je označovaný ako Susedské dvory.

Čítať viac

Bory Bývanie napredujú, Penta štartuje výstavbu a predaj v ďalších častiach štvrte

19.06.2020 10:26:40 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate pokračuje v realizácii budúcej štvrte Bory, konkrétne jej obytnej časti. Po dokončenej prvej etape a postupne dokončovanej prvej časti druhej etapy teraz štartuje aj výstavba druhej časti. Okrem toho sa spúšťa predaj bytov v tretej etape, ktorá vyplní priestor medzi nákupným centrom Bory Mall, nemocnicou Svet zdravia a prvou rezidenčnou etapou.

Čítať viac

Penta Real Estate odkladá spustenie predaja ďalších bytov v Sky Parku aj v Boroch

09.04.2020 16:40:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate síce pokračuje vo výstavbe svojich aktuálne rozostavaných projektov, pri nových však odhalenie ponuky a spustenie predaja odkladá. Takýmto spôsobom reaguje na pandémiu koronavírusu COVID-19, ktorá negatívne zapôsobila na náladu investorov. Dotýka sa to štvrtej obytnej veže v Sky Parku aj druhej a tretej fázy Bory Bývanie.

Čítať viac

Výstavba tretej etapy projektu Bory Bývanie sa blíži

18.12.2019 10:22:00 Adrian Gubčo

Penta Real Estate čoskoro rozbehne výstavbu tretej etapy rezidenčnej časti projektu Bory. V priestore v blízkosti prvej, už dokončenej etapy, rozostavanej nemocnice Svet zdravia a nákupného centra Bory Mall vznikne osem nových bytových domov. Developer pokračuje v napĺňaní vízie postupného rastu zóny, z ktorej vznikne ďalšia bratislavská štvrť.

Čítať viac

Penta pripravuje ďalšiu časť projektu Bory Bývanie

31.10.2019 09:33:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate odhaľuje ďalšiu časť projektu Bory Bývanie, tentoraz pod oficiálnym názvom Obytný súbor Lamač. Najnovší sektor vznikajúcej štvrte na severozápade Bratislavy predstavuje už piatu rezidenčnú etapu, ktorá vyrastie v dotyku s pripravovaným tretím pokračovaním obytného súboru a v blízkosti novej nemocnice či nákupného centra.

Čítať viac

Štvrtá fáza Borov odhaľuje ďalšie vizualizácie

09.09.2019 15:38:00 Adrian Gubčo

Na severozápade Bratislavy postupne rastie nová mestská štvrť Bory od developera Penta Real Estate, ktorá kombinuje bývanie, obchody, zdravotnícku funkciu a neskôr aj kancelárie. Rezidenčné časti zóny sa členia do etáp, z ktorých je prvá dokončená, druhá vo výstavbe a tretia so štvrtou (a aj piatou) v príprave. V prípade štvrtej sa teraz odhaľujú ďalšie nové vizualizácie.

Čítať viac

Construction update: Bory Bývanie, 6.4.2019 & 25.4.2019

02.05.2019 10:10:00 Adrian Gubčo

Nová bratislavská štvrť Bory od developera Penta Real Estate rastie a priebežne sú z nej ohlasované novinky – okrem predstavenia tretej a štvrtej etapy bol napríklad ohlásený zámer ubytovacieho zariadenia pre zdravotnícky personál novej nemocnice, ktorá je taktiež vo výstavbe. Okrem toho je pred dokončením prvá etapa rezidenčnej časti Borov, kým druhá etapa už začína viditeľne rásť.

Čítať viac

Štvrtá etapa Bory Bývanie s odhalenými detailami

29.04.2019 10:30:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate pred niekoľkými dňami predstavil podobu ďalších dvoch etáp projektu Bory Bývanie. Kým o tretej časti developmentu na severozápadnom okraji Bratislavy máme dostatok informácií, dokumentácia k štvrtej etape bola oficiálne zverejnená len v posledných dňoch.

Čítať viac

Penta Real Estate odhaľuje ďalšie etapy Bory Bývanie

12.04.2019 07:45:00 Adrian Gubčo

Mohutný projekt novej mestskej štvrte Bory sa rozrastie. Developer Penta Real Estate, ktorý v týchto dňoch finišuje s realizáciou prvej rezidenčnej etapy a rozbehol druhú, začal bližšie informovať aj o ďalších pripravovaných častiach plánovaného developmentu. Do zóny by mali čoskoro pribudnúť ďalšie stovky bytov.

Čítať viac

Druhá etapa Bory Bývanie oficiálne vo výstavbe

29.11.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oficiálne potvrdil spustenie výstavby druhej etapy rezidenčnej časti projektu Bory, v rámci ktorého sa doteraz nezastavaná poľnohospodársky využívaná krajina mení na novú mestskú štvrť. Okrem toho sa dokončuje aj prvá etapa, ktorú som navštívil len nedávno.

Čítať viac

Prvá fáza Bory Bývanie je pred dokončením, druhá sa začína stavať

14.11.2018 10:30:00 Adrian Gubčo

Hoci som projekt Bory Bývanie navštívil len nedávno, vďaka možnosti navštíviť stavenisko môžem priniesť lepšie fotografie dokončovaného obytného súboru v mestskej časti Lamač. Okrem toho, naplno sa rozbieha výstavba druhej fázy, ktorá sa však bude nachádzať už v Devínskej Novej Vsi.

Čítať viac

V Boroch sa začala výstavba škôlky

06.11.2018 13:27:12 Adrian Gubčo

Dnešným slávnostným poklepaním základného kameňa sa oficiálne spustila výstavba materskej školy v postupne vznikajúcej štvrti Bory. Developer Penta Real Estate škôlku vybuduje na vlastné náklady a po jej dokončení ju odovzdá za symbolické 1 euro do správy mestskej časti Lamač.

Čítať viac

Construction update: Bory Bývanie & Svet zdravia, 19.10.2018

25.10.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

Bory, masívny zámer novej štvrte na severozápadnom vstupe do Bratislavy od developera Penta Real Estate, sa pomaly začína stávať realitou. Po nákupnom centre a sérii retailových boxov sa v oblasti realizujú aj iné funkcie: bývanie v podobe súboru Bory Bývanie (I. etapa) či zdravotníctvo v podobe nemocnice Svet zdravia.

Čítať viac

Ako by mohla vyzerať tretia etapa Bory Bývanie?

22.10.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Informácie o príprave tretej etapy rezidenčnej časti projektu Bory od developera Penta Real Estate sú známe už nejakú dobu. Vizualizácie však boli odhalené až teraz spolu so spustením novej oficiálnej webstránky kancelárie Vallo Sadovsky Architects, korá prezentuje súťažný návrh.

Čítať viac

Saratovská sa predĺži do štvrte Bory

15.10.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

AKTUALIZOVANÉ Ako na piatkovom tlačovom brífingu oznámili zástupcovia Bratislavy - hlavného mesta SR a developera Penta Real Estate, Saratovská ulica, hlavná os mestskej časti Dúbravka, dnes končiaca v nezastavanom území severne od sídliska, sa predĺži až do vznikajúcej štvrte Bory. Mesto a developer podpísali zmluvu o spolupráci.

Čítať viac

V Boroch pribudne kancelárska budova

02.10.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

AKTUALIZOVANÉ: Postupne vznikajúca štvrť Bory od developera Penta Real Estate sa rozšíri. Ku vznikajúcej prvej rezidenčnej fáze a nemocnici, či plánovaným dvom ďalším obytným súborom, kancelárskemu komplexu, hotelu a k tzv. business parku pribudne kancelárska budova, nazvaná Office Space Bory. Detaily sa objavili na posudzovaní na životné prostredie EIA.

Čítať viac

Tretia etapa Bory Bývanie už v príprave

23.05.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Nie tak dávno bol spustený predaj druhej časti projektu Bory Bývanie (resp. Bory Home) od developera Penta Real Estate. Nespí však ani príprava ďalších častí vznikajúcej štvrte - na posudzovaní EIA je už tretia etapa, ktorá vyplní priestor medzi prvou etapu, parkoviskami retailovej časti Borov a novou nemocnicou, ktorá by mala vzniknuúť už v blízkej dobe.

Čítať viac

Predaj bytov v druhej fáze Bory Bývanie spustený

16.04.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oficiálne spúšťa predaj bytov v druhej fáze projektu Bory Bývanie. Postupne vznikajúca štvrť na severozápadnom okraji Bratislavy sa tak rozšíri o ďalšie stovky bytov.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube