Author photoRED 13.10.2022 11:46

Unikátna kolkáreň na Pasienkoch zanikla. Bude náhrada stáť za to?

Napriek viacerým rezidenčným i retailovým projektom, ktorými plánujú developeri vstúpiť do Pasienkov, ostane dominantným prvkom tejto lokality šport. Už tradične ju k tomu predurčuje najvyššia hustota športových zariadení, no takisto ich rôznorodosť, aká nemá inde v Bratislave obdobu. Okrem pôvodných športovísk, ktoré sa nevyhnú rekonštrukciám, tu začínajú v ostatnom čase pribúdať aj nové projekty.

Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, Google StreetView

Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, Google StreetView

Okolie prešpikované športoviskami

Najnovším takýmto prírastkom, ktorý poskytne nové priestory na športové vyžitie, má byť polyfunkčný, prevažne športový komplex, nazvaný Activity House Pasienky. Miesto sa mu ušlo na pozemkoch, ktorých okolie je športoviskami doslova prešpikované. Zo severu ich ohraničuje športová hala Elán, z juhu Trnavská cesta, zo západu susedná Eurovia aréna a z východu športová hala Mladosť.

Súhlasné záväzné stanovisko Hlavného mesta SR k investičnému zámeru "Activity House Pasienky – Polyfunkčný objekt" podpísal ešte v decembri 2018 vtedajší primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Projektová dokumentácia (PD), ktorú predložil investor Hollex Slovakia, s.r.o. (inak známy ako predajca nábytku) pre územné rozhodnutie, pochádza z dielne Atrios architects. Jej spracovateľ Oskar Mészár v nej rieši umiestnenie polyfunkčnej budovy v tesnej blízkosti existujúcej športovej haly Eurovia aréna.

Ako z predloženej PD vyplýva, objekt Activity House Pasienky bude určený na komplexné športové vyžitie a rôzne formy pohybových aktivít s doplnkovými funkciami ako športové obchody, detský kútik, fitness bar a samotné fitness. Svoje budúce priestory poskytne pre bojové či silové tréningy, futbalové či golfové trenažéry a v multifunkčnej forme pre masáže, sauny a ďalšie.

Popri asanácii objektu bývalej Kolkárne Pasienky a prekládke inžinierskych sietí (prípojky na verejný vodovod, kanalizáciu, elektrické vedenie VN a plyn, horúcovod) prikročil stavebník aj k výrubu stromov z dôvodu výstavby, o ktorý požiadal v júni 2022 mestskú časť. Tá v danej veci spustila správne konanie. V dohľadnej dobe by sa mala spustiť aj výstavba objektu. Dokončenie Activity House Pasienky sa momentálne odhaduje na apríl 2024.

Okrem dopravného pripojenia sú predmetom stavebného objektu „SO 03 – Komunikácie a spevnené plochy“ nároky statickej dopravy a prístup pre peších. Areál má byť na Trnavskú cestu pripojený prostredníctvom existujúcich komunikácii. Pokiaľ ide o statickú dopravu, tú zabezpečí 46 odstavných a parkovacích stojísk, z toho 14 na povrchu (za objektom) a 32 v podzemnej garáži.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Podoba kolkárne tesne pred zánikom. Zdroj: Google StreetView

Plne murovaná fasáda či celopresklený variant?

Polyfunkčný objekt s celkovou zastavanou plochou 1.288 m2 a celkovou podlažnou plochou 4.515 m2 má vyrásť na pozemkoch s celkovou výmerou 2.907 m2. Ďalšie údaje z predloženej PD sa týkajú spevnených plôch (606 m2), komunikácií a parkovacích miest (681 m2) a zelene na rastlom teréne (332 m2).

Novostavba v tvare obdĺžnika s pôdorysnými rozmermi 25,5 x 40,5 metrov má podľa PD pozostávať z jedného podzemného a štyroch nadzemných podlaží, so štvrtým ustúpeným. Železobetónový skelet predurčuje aj dizajn vonkajšej časti, kde sa počíta s plne murovanou fasádou s úzkymi oknami, ktoré majú vytvárať efekt svetelných štrbín (kontinuita s Kolkárňou?). Trochu mätúco pôsobia informácie z iných zdrojov, ktoré hovoria o celopresklenom variante fasády, zatiaľ čo pôvodný návrh počíta s väčším podielom presklenia iba na prízemí, kde budú umiestnené dve predajne športových potrieb.

Garáž v pozemí, kde majú byť okrem trafostanice a rozvodne umiestnené aj dva sklady, dve technické miestnosti a dva výťahy, poskytne parkovacie miesta pre 32 automobilov. Na prvom nadzemnom podlaží (prízemí) sú okrem komunikačného jadra (schodiska a výťahov) navrhnuté lobby bar, športový priestor, detský kútik, spomínané dve predajne športových potrieb, dve zázemia, multifunkčný športový priestor, šatne a toalety.

Na druhom podlaží sú riešené trenažéry, stolný tenis, biliard, recepcia, relaxačný priestor, seminárna miestnosť, sociálno-hygienické zázemie, sklad a zázemie pre recepciu. Na treťom nájdu svoje priestory telocvičňa pre bojové športy, sociálno-hygienické zázemie (šatne) a dve relaxačné miestnosti.

Na štvrtom nadzemnom podlaží (ustúpenom) sa budú nachádzať recepcia, športový priestor, sauny, dve miestnosti pre maséra, sociálno-hygienické zázemie, kotolňa, strojovňa chladenia, sklad, multifunkčný priestor pre skupinové cvičenia, jeden služobný byt (43,9 m2), otvorená terasa a jej čiastočne krytá časť s bazénom. Strechy sú riešené ako zelené – v kombinácii s pochôdznymi drevenými terasami, pričom zaštrkovaná plochá strecha nad 4. NP poslúži na umiestnenie vzduchotechniky.

Vizualizácie nového projektu v tejto chvíli známe nie sú. 

 

Kolkáreň v čase vzniku. Autor: Š. Petráš / TASR

 

Za obeť padla budova bývalej Kolkárne

Trochu emotívne zafarbenie nadobudol mediálny rozruch okolo dnes už dávno nefunkčného, práve asanovaného objektu bývalej Kolkárne, ktorý uvoľnil miesto plánovanej výstavbe. Ani štatút pamätihodnosti, ktorý mu začiatkom roka schválilo miestne zastupiteľstvo, neodvrátil jeho koniec. Keď sa nedávno ťažké mechanizmy pustili do búrania skeletu, zarazený ostal aj riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok (MÚOP) Ivan Štassel. „Štatút pamätihodnosti nemôže brániť asanácii objektu, keďže pamätihodnosť nie je zo zákona chránená tak ako pamiatka. Mestská časť Nové Mesto nás však o tomto kroku neinformovala, čo ma veľmi neteší. Je to pre mňa nová informácia a mrzí ma, že objekt búrajú,“ uviedol šéf MÚOP pre Nový Čas.

Samotný príbeh pivárskej reštaurácie Kolkáreň sa začal písať v roku 1962, keď jej stavbu hneď vedľa športovej haly Pasienky (dnes známej pod menom Eurovia Aréna) dokončili. Išlo o známy bratislavský klub, ktorý nadviazal na dlhoročné tradície a zvyky siahajúce až do roku 1872, keď bol v starom Prešporku založený Klub bratislavských kolkárov. Ako však pripomína historik Vladimír Tomčík, kolky sa hrali aj v ďalších bratislavských podnikoch – na Hojke, Na Patrónke alebo pod Hradom.

V čom bola teda Kolkáreň na Pasienkoch taká špecifická a výnimočná? Okrem pozdĺžneho tvaru tejto jedinej 6-dráhovej kolkárne v bývalej ČSSR ju MÚOP považuje za jedinečnú architektúru na území Bratislavy, navrhnutú pre špecifické potreby konkrétneho športu. „Architektonicky zaujímavo sú riešené fasády objektu, kde svetlo do interiérov preniká aj cez úzke štrbinové okenné otvory,“ uviedol na margo Kolkárne Pasienky vlani MÚOP.

Vzhľadom na to, že budova Kolkárne už dlhé roky neslúžila svojmu účelu, Krajský pamiatkový úrad proti jeho zbúraniu nenamietal a polyfunkčný projekt Activity House Pasienky dostal od novomestského miestneho úradu zelenú. Rozčarovanie miestnych patriotov či štamgastov, pre ktorých má tento kedysi kultový klub istú sentimentálnu hodnotu, treba chápať. Kolobeh života je však aj v prípade stavby neúprosný, no pragmatický: staré a prežité musí nakoniec ustúpiť novému a modernému.

Podľa hovorcu Nového Mesta Mareka Tettingera boli príslušné územné rozhodnutia na nebytové budovy pre šport vydané pred vyše dvomi rokmi. „Majitelia stavby, ktorí sú zároveň majiteľmi pozemku, pred niekoľkými rokmi v súlade s územným plánom navrhli odstránenie Kolkárne a nové zastavanie pozemku, ako aj susediacich pozemkov,“ podotkol Tettinger. Zároveň poukázal na pamiatkarov, ktorí už v minulosti konštatovali, že štatút pamätihodnosti sa nemôže použiť pri zasahovaní do práv majiteľa stavby.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube