Author photoRED 01.07.2022 12:34

Hala na Pasienkoch sa mení na Národné basketbalové centrum, jej definitívny výzor ostáva nejasný

Športová hala na Pasienkoch – v súčasnosti Eurovia Aréna – sa po rokoch chátrania dočkala rekonštrukcie. Multifunkčne využívaný objekt, ktorý sa právom hrdí prívlastkom „ikonický“, púta už 60 rokov pozornosť svojou oblou siluetou a zastrešením v tvare hyperbolického paraboloidu. V prostredí konzervatívnej Bratislavy pôsobila hala netradične, nevšedne, ba až provokatívne, čo z nej robí špičkové dielo slovenskej povojnovej architektúry.

Veľkolepý výtvarný dojem však nemôže prekryť morálnu opotrebovanosť a zlý technický stav populárnej haly, po toľkých rokoch užívania hádam aj pochopiteľný. Eurovia Aréna je je už desaťročia neodmysliteľnou súčasťou športovo zameranej lokality na Pasienkoch a Tehelnom poli. Za tú dobu však neprešla prestavbou.

Ako sme ešte pred rokom na YIM.BA písali, stavba, ktorú dokončili v roku 1962 na základe projektu architektov Jozefa Chovanca a Jozefa Poštulku, dostala v marci 2020 vládnu dotáciu vo výške 8,5 milióna eur. Za účelom rekonštrukcie a dostavby na Národné basketbalové centrum (NBC) bolo zriadené občianske združenie NBC Bratislava, o.z., ktoré zastrešila aj Slovenská basketbalová asociácia (SBA). Podľa zverejnenej výzvy na predkladanie ponúk dosahovala predpokladaná hodnota projektu 5.349.700,84 eur bez DPH.

Čo konkrétne má prestavba priniesť? V spomínanej výzve sa uvádza, že objekt sa prispôsobí požiadavkám medzinárodnej basketbalovej federácie FIBA, čo v detailoch znamená opravu jeho strechy, modernizáciu vnútorných priestorov haly, ktorá má slúžiť aj iným športom ako hádzanej či volejbalu, a rovnako zlepšenie jeho energetickej bilancie zateplením a výmenou okien. „Súčasťou rekonštrukcie bude celý objekt športovej haly Pasienky – fasáda, zateplenie, strecha, elektroinštalácia, vzduchotechnika, zdravotechnika a vnútorné vybavenie,“ uviedol pre YIM.BA predseda predstavenstva NBC Bratislava, o.z. Michal Ondruš. Kapacita ostane zachovaná, dnes predstavuje 3,4-tisíc divákov pre športové podujatia a 4,5-tisíc pre iné.

Najvýraznejšou zmenou však má byť niekoľkopodlažná prístavba administratívnej budovy, ktorá vyrastie v priestoroch doterajších šatní pre športovcov. „Súčasťou prístavby bude zázemie športovej haly – telocvičňa, posilňovňa, fyzioterapia – a kancelárske priestory,“ spresnil Ondruš. Ako doplnil, aktuálne je prístavba v štádiu projektovania a dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Prvá etapa rekonštrukcie by mala byť ukončená do konca roka 2022. Očakávané náklady na ňu podľa dosiahnu 8,5 milióna eur, čo je v podstate výška už spomínanej vládnej dotácie.

 

Zdroj: NBC

 

Veľkou neznámou v rámci pomerne slabo odkomunikovaného projektu je riešenie nevzhľadného verejného priestoru v okolí arény, ktorý ponúkané vizualizácie nereflektovali dostatočne jasne a zrozumiteľne. S otázkou, aké úpravy priľahlých verejných priestranstiev možno očakávať – aj s prihliadnutím na parkovanie – sme ani po roku nepochodili. „Úpravy priľahlého priestoru sa budú realizovať v záverečnej etape,“ skonštatoval len zástupca OZ NBC.

Podobne nepriama je aj odpoveď na otázku, či po rekonštrukcii zanikne možnosť umiestňovať reklamu na objekt haly. Ondruš ubezpečuje, že umiestňovanie reklamných plôch na fasáde bude podliehať platnému VZN (všeobecne záväznému nariadeniu) mesta Bratislava. Inými slovami tým ale de facto naznačil, že Eurovia Aréna by sa po svojej premene na Národné basketbalové centrum (NBC) vizuálneho smogu v podobe reklamy mala zbaviť. V zmysle Územného plánu, konkrétne jeho nedávno prijatých Zmien a doplnkov 07, sa totiž aréna nachádza na križovaní kompozičných osí, kde je umiestňovanie veľkoplošnej reklamy zakázané. Územný plán je pritom nadradený VZN.

O samotnom architektonickom návrhu, ktorý vyšiel z dielne dosiaľ nie príliš známej kancelárie Archatelier, ani o skutočnej podobe rekonštrukcie vrátane prístavby skromné vizualizácie na stránke projektu NBC veľa nevypovedajú. Zaujímalo nás, na základe čoho bol pre spracovanie štúdie vybraný práve tento ateliér. „Pri výbere sme postupovali v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,“ zareagoval stručne Michal Ondruš z NBC Bratislava, o.z.

Vyčerpávajúca nebola ani jeho odpoveď na otázku, či sa v tomto ohľade spolupracovalo s odborníkmi na modernú architektúru, aby došlo k zachovaniu charakteristických hodnôt stavby: „Projekt schválil Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava v úzkej spolupráci s hlavnou architektkou.“

Športovej i nešportovej verejnosti ostáva teda len dúfať, že originálny charakter vzácneho architektonického dedičstva, akým športová hala na Pasienkoch nepopierateľne je, ostane aj po jej modernizácii a zlepšení technických parametrov zachovaný. Napriek tomu – alebo práve preto? – že ju nechráni status národnej kultúrnej pamiatky, nevzišiel projekt rekonštrukcie z architektonickej súťaže, ktorú by si budova nadmestského významu a financovaná z verejných zdrojov určite zaslúžila. Treba už len dodať, že nejasnosti a tobôž tajnosti takýmto projektom rozhodne nesvedčia.


Fotografie z 30.6.2022.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: NBC
  • Zdroj: NBC
  • Zdroj: NBC

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube