Author photoAdrian Gubčo 02.06.2021 12:34

Športová hala na Pasienkoch je pred rekonštrukciou, vzniknúť tu má Národné basketbalové centrum

Jedna z ikonických stavieb povojnovej slovenskej architektúry – športová hala na Pasienkoch, dnes známa najmä ako Eurovia Aréna – by mohla dostať nový šat. V príprave je jej rekonštrukcia, po ktorej by sa mala zmeniť na Národné basketbalové centrum. Investor označuje objekt po rekonštrukcii za budúcnosť slovenského basketbalu. Detailov však známych až tak veľa nie je.

Zdroj: NBC

Zdroj: NBC

Športová hala výrazného tvaru patrí už desaťročia k neodmysliteľným symbolom športovej zóny na Pasienkoch a Tehelnom poli. Lokalita bola vytypovaná za športovú zónu Bratislavy po roku 1938, kedy bola Petržalka, kde sa dovtedy nachádzali hlavné mestské športoviská, zabraná Nemcami. Odvtedy tu postupne vznikali športoviská a nové objekty. Športová hala na Pasienkoch bola naprojektovaná v roku 1958 a jej realizácia prebehla v rokoch 1959-1962. Autormi sú Jozef Chovanec a Jozef Poštulka.

Výnimočná je najmä konštrukčným riešením. Ako vysvetľujú odborníci z Oddelenia architektúry Historického útvaru SAV, „laná, ktoré tvoria zastrešenie, sú uložené v dvoch na seba kolmých smeroch a vytvárajú plochu v tvare hyperbolického paraboloidu. Zavesená je na dvoch parabolických železobetónových oblúkoch a prekonáva rozpon 73,5 x 67,5 m.“ Výnimočné je nielen technické, ale aj výtvarné riešenie, a to vďaka subtílnosti, ľahkosti, vzdušnosti či prehľadnosti. Hala je dokonca označovaná za jedno z najlepších diel prelomu 50-tych a 60-tych rokov 20. storočia. Stavba je inšpirovaná podobným objektom v Raleigh v USA.

Napriek tejto výnimočnosti dnešný stav budovy nie je ideálny. Zvonka pripomína skôr obrovský reklamný nosič, technologické vybavenie interiéru zas už nezodpovedá súčasným nárokom. Takisto nedostatočné je aj zázemie, čo neumožňuje organizovať v hale medzinárodné podujatia. Slovenská basketbalová asociácia (SBA) aj domáci klub Inter údajne museli doteraz veľmi často vybavovať výnimky, aby dokázali v hale zorganizovať významnejšie podujatie. SBA by zároveň rada získala vlastné administratívne priestory a zriadila basketbalovú akadémiu, pričom sa pozerá na budovu východne od haly.

Preto sa už dlhšie hovorí o rekonštrukcii, ktorá by mala priniesť zlepšenie technických parametrov ikonického objektu, ale aj dobudovanie novej administratívnej budovy. V marci 2020 bola dokonca ešte bývalou vládou schválená dotácia vo výške 8,5 milióna eur. Prijímateľom by bolo občianske združenie Národné basketbalové centrum, zriadené za účelom obnovy a dostavby areálu. SBA je jeho súčasťou.

Basketbalistom sa podarilo projekt úspešne dotiahnuť a v dohľadnej dobe by sa mohla spustiť realizácia. Vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk, týkajúcich sa rekonštrukcie objektu v celkovej predpokladanej hodnote 5.349.700,84 eur bez DPH. V detailoch výzvy sa uvádza, že v rámci rekonštrukcie sa zmodernizujú vnútorné priestory haly, objekt sa prispôsobí požiadavkám medzinárodnej basketbalovej federácie FIBA a zlepšia sa energetické bilancie stavby (t.j. prebehne zateplenie aj výmena okien). Ako prvá by mala na rad prísť oprava strechy. Hala bude slúžiť aj iným športom, napríklad hádzanej alebo volejbalu. 

Otázkou ostáva, ako bude hala a jej okolie vyzerať. „Ikonická podoba haly zostane, ale najpodstatnejšia zmena bude nová administratívna budova,“ vyjadril sa ešte pred viac ako rokom pre Šport.sk predseda predstavenstva NBC Michal Ondruš. „Niekoľkopodlažná budova vyrastie v priestore terajších šatní pre športovcov, kde chceme jasne zmeniť rozcvičovňu na solídnu menšiu basketbalovú halu. V budove bude pre športovcov posilňovňa, podmienky na regeneráciu a rátame aj s ubytovacími kapacitami.“ Doteraz zverejnené vizualizácie a štúdie toho ukazujú len málo. Za návrhom by mala stáť kancelária Archatelier, ktorá nepatrí k známym alebo renomovaným pracoviskám.

Presné termíny realizácie ešte nie sú známe. Po spustení rekonštrukcie však bude hala uzavretá pre verejnosť minimálne po dobu jednej sezóny, hoci je teoreticky možné, že sa výstavba susedného objektu natiahne aj na tri roky. S ohľadom na to predpokladám, že práce budú dokončené v roku 2024 alebo 2025.

 

Zdroj: NBC

 

Rekonštrukcia športovej haly na Pasienkoch je nepochybne pozitívnou správou, o to viac, že je spojená aj so zachovaním významného architektonického diela. Zlepšenie parametrov haly prispeje k lepšiemu zážitku pre divákov, športovcov aj organizačné štáby, ktoré sú dnes konfrontované s nevyhovujúcimi podmienkami zastaraného športoviska. Zlepšiť by sa mali aj predpoklady pre rozvoj basketbalu či práce s mládežou.

Netreba popritom zabudnúť na dôležité otázky, ktoré sú s rekonštrukciou spojené. Budova je vzácna, nie je však chránená ako národná kultúrna pamiatka. Preto je dôležité, aby bol návrh konzultovaný s nezávislými expertmi, ktorí by odporučili také riešenia, aby sa pôvodná elegancia a výtvarná kvalita stavby neznížila alebo dokonca nestratila. Namieste by bolo dokonca zorganizovať architektonickú súťaž – nielenže ide o projekt hradený z verejných zdrojov, ale zároveň aj o miesto, ktoré bude reprezentovať mesto a krajinu. V takom prípade by mala byť samozrejmá najvyššia kvalita návrhu.

S otázkami som oslovil investora, nanešťastie však nereagoval. Nešpecifikoval tak proces výberu architektov, či návrh konzultoval s historikmi architektúry alebo ako bude riešiť verejný priestor, ďalší veľký problém haly. Okolie arény vyzerá odpudzujúco, hoci si exponovaná poloha v dotyku s významným miestom zasluhuje, aby bol verejný priestor na špičkovej úrovni. Jeho budúca podoba nie je známa. Vizualizácie nedostatočne špecifikujú podobu okolitých priestranstiev a v prípade samotnej haly pôsobia skôr ako hmotová štúdia, kde dominuje obrovský štátny znak na fasáde.

Napokon je tu aj otázka novej budovy. Materiály naznačujú, že tu bude menšia dvojpodlažná hala s fasádou z ťahokovu (pôsobí tak dokonca aj hlavná hala, ale budem dúfať, že to tak nie je), nad ktorým bude šesť podlaží nového objektu. Popravde, novostavba pripomína skôr zmodernizovanú časť bývalého Domu športu, kde vznikli prestavbou bývalého hotela byty. SBA však pripomína, že tu majú byť najmä kancelárie, slúžiace potrebám asociácie. Ubytovacie kapacity spomína len mimochodom, no z tohto to pôsobí, ako by to bola dominantná funkcia.

Transparentnejšia a podrobnejšia komunikácia zámeru by rozhodne pomohla k pozitívnejšiemu ohlasu. Ak sa SBA nemá za čo hanbiť, určite nebude mať problém predstaviť podrobné vizualizácie, schémy, pohľady či rezy navrhovaným riešením. Existujúci web projektu obsahuje viaceré dôležité údaje, o kvalite budúcej haly však iba hovorí a nedokazuje to konkrétnymi materiálmi. Tento nedostatok treba prekonať. Nielen basketbalová verejnosť by to nepochybne uvítala.

Pri športovej hale Pasienky sa nedá pochybovať o jej hodnote. Od svojho vzniku až doteraz spoľahlivo slúži, je pozitívnym symbolom lokality, obohacuje ponuku občianskej vybavenosti, umožňuje organizáciu nielen športových podujatí a má vysoký potenciál aj do budúcna. Nevyhýba sa problémom a niektorým škodlivým nánosom porevolučného obdobia, ako, koniec-koncov, väčšina starších stavieb, nie je však dôvod predpokladať, že by sa nedali kvalitnou rekonštrukciou vyriešiť.

Dôležité však je, aby rekonštrukcia naozaj kvalitná bola. Investor pripravovanej modernizácie a obnovy budovy by o tom mal lepšie presvedčiť. Inak totiž hrozí, že Bratislava získa síce funkčnejšiu športovú halu, zároveň však zlou obnovou objektu príde o dielo, ktoré je vďaka spojeniu konštrukčnej odvahy a architektonickej vynaliezavosti a úrovni skutočne ikonické.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: NBC
  • Zdroj: NBC
  • Zdroj: NBC
  • Zdroj: NBC

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube