Author photoAdrian Gubčo 14.01.2022 14:24

Ďalšia etapa Zwirnu sa blíži k výstavbe

Výstavba polyfunkčného komplexu Zwirn od YIT Slovakia rýchlo napreduje. Do areálu pôvodnej Bratislavskej cvernovej továrne sa tak postupne vracia mestská štruktúra. V dohľadnej dobe by sa mohla pridať aj ďalšia etapa – developer spustil kampaň k predaju kancelárií v objekte Zwirn Offices a pripravuje územie pre výstavbu rezidenčných objektov. Výstavba by sa mohla začať už na jar.

Zdroj: YIT Slovakia

Zdroj: YIT Slovakia

Výstavba prvej etapy Zwirnu sa spustila na konci roka 2020. Odvtedy sa stavba dostala z podzemia až na úroveň šiesteho nadzemného podlažia, čím projekt od Košickej dorovnal výšku okolitej, staršej zástavby. Charakter ulice sa tým začína výrazne meniť. Táto potenciálna mestská trieda má odrazu dve strany a skutočne začína asociovať to, čím môže byť – bulvárom s mestotvornou zástavbou, ktorý v budúcnosti doplnia chodníky so stromoradím, električková trať a aktívne prízemie. Dotvárať sa však začína aj námestie pri Pradiarni 1900, ktorého prvá časť bola inak dokončená v priebehu minulého roka.

Popri realizácii prvej etapy developer napredoval v povoľovaní ďalších etáp. Po prvej etape má ísť do výstavby ako ďalšia tretia, čo je spôsobené nejasnosťami pri overovaní súladu druhej etapy s Územným plánom. YIT Slovakia získalo kľúčové odobrenie zo strany mesta už v čase, kedy bola tretia etapa v pokročilejšom štádiu prípravy, preto bude druhá etapa dobudovaná ako posledná.

Medzičasom, tretia etapa získala územné rozhodnutie. „Momentálne čakáme na vydanie stavebného povolenia pre túto etapu,“ popisuje aktuálnu situáciu Peter Dovala, riaditeľ developerských projektov vo YIT Slovakia. „Výstavbu plánujeme po správoplatnení stavebného povolenia. Predpokladáme ho na jar tohto roka.“ Stavebník už odstránil mohutný bilboard na nároží Košickej, Mlynských nív a Svätoplukovej a v týchto dňoch spúšťa asanáciu bývalej Dokončovne, jedného z posledných existujúcich kúskov bývalej továrne. Tento objekt však na rozdiel od Pradiarne 1900 nemá pamiatkovú hodnotu a preto bude nahradený hodnotnejšou zástavbou.

Tretia etapa Zwirnu bude tvorená dvojicou bytových domov a jednou kancelárskou budovou. Bytovky budú vymedzovať južnú časť námestia, kým administratívna budova vytvorí dominantu exponovaného nárožia. Spoločne s budovou Strednej odbornej školy kaderníctva a vizážistiky vytvoria nádvorie, ktoré bude parkovo upravené. Samotné domy budú mať šesť až osem podlaží (podlažnosť bude klesať smerom do Košickej zo svetlotechnických dôvodov). Najvyššou bude administratívna veža s trinástimi podlažiami a 54 metrami.

Práve na vežu teraz YIT upriamuje pozornosť. Developer rozbehol reklamnú kampaň, v rámci ktorej sa snaží kancelárie v budove predávať namiesto tradičného prenájmu. Nejde o celkom bežný spôsob riešenia, ani v prípade tejto firmy, ktorá pracuje na prenájme priestorov v Pradiarni 1900. „Tento koncept úspešne funguje vo viacerých krajinách Európy. Nakoľko ponúkame priestory aj s nižším výmerami, na svoje si prídu aj menšie firmy, ktoré tak nemusia platiť náklady spojené s prenájmom priestorov a prispôsobia si kanceláriu plne svojim požiadavkám,“ obhajuje predaj kancelárií Peter Dovala a dodáva, že „...vlastná nehnuteľnosť je veľmi dobrá príležitosť na výhodnú investíciu, ktorá je dlhodobo stabilná.“ V budove sa nachádza asi 11-tisíc metrov štvorcových administratívnych priestorov, k benefitom patria okrem vysokého štandardu aj terasy pre zamestnancov.

V rezidenčnej časti developmentu je naplánovaný vznik 156 bytov a 39 apartmánov (91+25 v dome, oficiálne nazvanom OPR, a 65+14 v dome, označenom ako STU). Developer už odštartoval aj predpredaj jednotlivých rezidencií. „S predpredajom formou rezervačných zmlúv sme začali v októbri  minulého roka. Do dnešného dňa sme oslovili celú databázu klientov, ktorí prejavili záujem v predpredaji,“ hovorí Peter Dovala. Zwirn bol svojho času známy obrovským počtom potenciálnych záujemcov. To však bolo ešte predtým, ako boli známe ceny za byty. S ohľadom na lokalitu, štandard, ale aj náklady, ktoré si vyžiadala transformácia územia spojená s rekonštrukciou Pradiarne 1900, patrili k najvyšším v Bratislave.

Pomerne vysoko nacenené sú aj byty v tretej etape. „Počas oslovovania databázy klientov sa cena pohybovala v priemere 4.400 EUR za meter štvorcový,“ približuje Dovala. „Cena po oficiálnom spustení predaja po správoplatnení stavebného povolenia bude však závisieť od aktuálnej situácie a dopytu na trhu s nehnuteľnosťami.“ Vo výsledku tak môže byť oveľa vyššia. Nepochybne prekročí hranicu 5-tisíc a pravdepodobne aj 6-tisíc eur za meter štvorcový. Do dokončenia tretej etapy projektu ešte totiž ostáva niekoľko rokov. „Predpoklad kolaudácie tretej etapy je v prvej polovici roka 2025,“ naznačuje Peter Dovala.

 

Miesto, kde bude umiestnené umelecké dielo. Zdroj: YIT Slovakia

 

Potenciálni klienti budú mať príležitosť ešte v druhej etape, ktorá bude najmohutnejšia zo všetkých. V klasickom štvorcovom bloku pribudne až 311 bytov a 103 apartmánov. Dotvorená bude charakteristická bloková štruktúra projektu, čím dobre nadväzuje na charakter lokality a staršiu zástavbu. Výstavba je však ešte pomerne ďaleko, keďže YIT nedisponuje všetkými povoleniami. „Momentálne očakávame vydanie územného rozhodnutia pre druhú etapu a predpoklad spustenia výstavby až na rok 2023,“ predpokladá Dovala.

Ak sa tak stane, celý Zwirn bude dokončený niekedy v priebehu roka 2026. S ohľadom na jeho urbanistické a architektonické riešenie od kancelárie Compass, prítomnosť rozsiahlych a upravených verejných priestorov a rozsiahlej vybavenosti – prízemia, orientované do ulíc, budú prakticky kompletne vyplnené prevádzkami, niekedy aj dvojpodlažnými – sa dá predpokladať, že vznikne živá a zaujímavá časť mesta. Už dokončená časť námestia pri Pradiarni sa prezentuje vysokým materiálovým štandardom.

Tento štandard je o čosi vyšší ako to, čo prezentuje Hlavné mesto v rámci svojich oficiálnych koncepcií. Pri riešení priľahlých priestorov by tak mali byť využité kvalitnejšie materiály, čo sa týka aj chodníkov. „Návrh materiálového riešenia spevnených plôch v priamej nadväznosti na areál Zwirn vychádza primárne z materiálov aplikovaných v rámci samotného areálu, keďže po architektonicko-urbanistickej stránke ide o celistvý mestský blok. Konkrétne ide o žulovú dlažbu, pričom v častiach ako cyklotrasy o asfaltový betón,“ konštatuje zástupca YIT Slovakia. Projekt prinesie vznik cyklotrás od Páričkovej aj Košickej.

Nedoriešenou témou ešte ostáva dotvorenie námestia umením. Developer už usporiadal jednu umeleckú súťaž, s výsledkami sa však nestotožnil. Teraz sa zdá, že sa otvára nová možnosť, súvisiaca s uvažovaným názvom námestia. Na základe viacerých náznakov z prostredia miestnej politiky by mohol byť priestor pomenovaný po organizácii Živena. Hlavné mesto totiž plánuje verejné priestory vo výraznejšej miere pomenovávať po ženách, pričom po tomto historicky významnom spolku ešte nič pomenované nie je. Keďže v pôvodnej Cvernovke pracovali predovšetkým ženy, prišlo sa s takýmto návrhom.

Hlavné mesto už má v tohtoročnom rozpočte položku, týkajúcu sa súťaže návrhov na dielo Pocta predstaviteľkám Živeny. Investovať chce 10-tisíc eur. Nie je známe, či pôjde o miesto v areáli Zwirnu a samotný developer to zatiaľ nepotvrdil. Podľa všetkého je však veľmi reálne, že toto dielo vznikne práve tu – v kontakte s pradiarňou, na mieste výstupu z podzemnej garáže. Dielo by v takom prípade dominovalo námestiu a mohlo by ho dobre dotvárať.

Zwirn tak smeruje k pretvoreniu na komplexnú štvrť, spájajúcu históriu, súčasnosť a budúcnosť, ktorá symbolicky odkáže na ľudí, ktorí tu v minulosti pracovali. Zároveň je však doslova viditeľné, ako tu rastie mesto. Už onedlho sa s výstavbou ďalšej etapy začne tento charakter ešte viac posilňovať.

 

Pozrite si výstavbu Zwirnu vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube