YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 13.04.2022 16:31

Vydrica napreduje a odhaľuje ďalšie vizualizácie

Po dlhom čakaní a prípravách sa konečne naplno rozbieha výstavba prvej etapy Vydrice, dôležitého developmentu, ktorý má rozšíriť historického jadro mesta a prepojiť ho lepšie s Hradom a nábrežím. V Podhradí pribúdajú žeriavy a podobu získava aj masívny oporný múr, ktorý dnes vyvoláva veľké kontroverzie. Developer Vydrica Development okrem toho pripravuje spustenie predaja bytov aj v druhej fáze projektu.

Zdroj: Vydrica Development

Zdroj: Vydrica Development

Vydrica vzniká na asi najvzácnejších dosiaľ nezastavaných pozemkoch v Bratislave. V úzkom priestore medzi nábrežnou komunikáciou, zachovanými zvyškami podhradskej osady Zuckermandel, Hradným kopcom a dopravnou infraštruktúrou, patriacou k Mostu SNP, sa po niekoľkých desaťročiach obnovuje zástavba. Pôvodná štruktúra bola odstránená vo vízii transformácie „hygienicky nevyhovujúcej“ a chudobnej štvrte na modernú mestskú zónu. V minulosti k tomu však nedošlo, stavebné práce sa oficiálne spustili až v roku 2022.

Realizáciu rozbehla spoločnosť Vydrica Development, kde hrá výraznú rolu developerská firma Lucron. Stavebník a ním oslovení architekti a urbanisti sa museli oprieť o existujúci Územný plán zóny Podhradie, čo si v kombinácii s požiadavkou na splnenie noriem a profitabilitu vyžiadalo výrazné zásahy do priestoru – už od roku 2019 sa realizujú rozsiahle prípravné práce, v rámci ktorých sa rozšíril priestor pre novú zástavbu odstránením a stabilizovaním časti Hradného kopca. Výstavba sa mala spustiť už dávnejšie, developer však získal stavebné povolenie až v priebehu leta 2021.

Ďalšie mesiace spoločnosti zabralo hľadanie generálneho dodávateľa, na začiatku tohto roka však oznámila, že je všetko pripravené na výstavbu. Dnes sa tak na projekte naplno pracuje a jednotlivé objekty prvej etapy Vydrice sa začínajú zakladať. „V súčasnej dobe prebieha výstavba prvej etapy Vydrice – aplikujeme hydroizolačný systém spodnej stavby a zároveň je v plnom prúde realizácia železobetónovej základovej dosky,“ hovorí Pavel Baslík, Head of Marketing & PR v Lucrone a zástupca Vydrica Development. „Začali sme taktiež realizovať betonáž garážových stien a stĺpov podzemných podlaží. Osadili sme prvý vežový žeriav a postupne budú pribúdať ďalšie.“

Verejnosť tak v dohľadnej dobe uvidí rast prvých objektov obnovujúcej sa štvrte. Doteraz bola svedkom prác na Hradnom kopci, ktoré ho odhalili a priniesli dokonca aj špekulácie o opakovanom narušení jeho stability – čo malo byť dôvodom dlhej prípravy. Developer ubezpečuje, že všetko je v poriadku. „Stabilizácia hradného brala nad prvou etapou projektu bola úspešne ukončená. Bola realizovaná systémom trvalých horninových kotiev a kotevných prvkov v kombinácii so železobetónovými kotevnými nosníkmi a hlavicami a s vystuženým torkrétom,“ popisuje Baslík. „Pre monitoring hradného brala bola inštalovaná sústava silomerov, inklinometrov, extenzometrov, inklinodeformetrov a desiatky geodetických meracích bodov.“

Nová zóna by tak nemala byť ohrozená. V prvej etape sa vybuduje štvorica bytoviek a jedna kancelárska budova. „Prvá etapa prinesie 207 bytov v 4 rezidenčných budovách, 3.860 m2 obchodných priestorov a jednu kancelársku budovu s 2.360 m2,“ spresňuje hovorca developera. Ich výstavbu by mal „dobehnúť“ ďalší polyfunkčný bytový dom nad zvyškami Vodnej veže. Na rekonštrukciu Vodnej veže bola vypísaná architektonická súťaž, vyhlásenie výsledkov sa predpokladá v druhej polovici mája.

Kľúčová je predovšetkým rezidenčná časť projektu. Byty vo Vydrici aktuálne patria k najdrahším v Bratislave a prezentujú sa vysokým štandardom v kombinácii s „najlepším miestom pre milovníkov mestského života“. V ponuke sú malé garzónky aj mohutné, 5-izbové rezidencie. Klienta si postupne nachádzajú. „Dopyt po bytoch prvej etapy je naďalej silný a máme predaných takmer 60 percent bytov,“ konštatuje P. Baslík.

Záujem sa podľa developera neobmedzuje len na obyvateľov, ale aj na obchodné značky. „Zaznamenávame kontinuálny záujem o obchodné priestory vo Vydrici. V blízkom čase plánujeme predstaviť prvú známu značku, ktorá si v prvej etape projektu otvorí svoju prevádzku,“ sľubuje Pavel Baslík. Vydrica ráta s pomerne veľkým rozsahom retailu a je promovaná ako predĺženie Korza. Mali by tu tak vzniknúť „obchodné“ ulice s rozličným typom prevádzok. Podľa Baslíka je lákadlom aj prepojenie s dunajskou promenádou alebo prítomnosť Vodnej veže, verejného kultúrneho centra, ktoré má osloviť domácich aj turistov.

Prvá etapa Vydrice mala byť podľa pôvodných plánov už v podstate dokončená. Pomalé povoľovanie a posuny v štarte výstavby sa výrazne odsunuli aj termín dobudovania prvej časti projekt. „Predpokladané dokončenie prvej etapy je v druhej polovici roku 2024,“ odhaduje developer. Sceľovanie bratislavského Podhradia tak zaberie ešte dlhšiu dobu.

 

 

Vybudovať totiž ostáva ešte druhú etapu, ktorá vznikne východne od Vodnej veže, smerom k Židovskej ulici. Priestor tu je výrazne obmedzený rampou z Mosta SNP a postupne sa zužuje. Ako sa s tým architekti vyrovnali, je známe len rámcovo, podobne ako ponuka bytov. „Predpokladané spustenie predaja bytov druhej etapy je plánované na druhú polovicu tohto roku,“ avizuje Pavel Baslík. „V tomto čase predstavíme aj nové vizualizácie druhej etapy – fasády budov, aj verejné priestory.“ Zverejnené by mali byť aj termíny výstavby.

Špecifikom druhej a výhľadovej tretej etapy Vydrice je jej blízkosť k pôvodnej zástavbe a nutnosť koordinácie zámeru s Hlavným mestom – samozrejme, za predpokladu, že je obojstranná vôľa urobiť prechod z historického jadra do Vydrice kvalitnejším. Dnes je spojenie narušené Mostom SNP, jeho mostovkou a zanedbaným verejným priestorom pod dopravnou stavbou. Preto sa už dlhšie diskutuje o tom, že by tieto priestranstvá prešli výraznejšími úpravami, rovnako ako dopravná infraštruktúra Mostu SNP.

Developer pripúšťa, že sa hľadajú možnosti zlepšenia situácie. „V súčasnej dobe rokujeme s Hlavným mestom o podobe podchodu, ktorý má názov „Podchod pamäti“ - ide o podchod pod mostom SNP z Rybného námestia, ktorý bude v budúcnosti vstupnou bránou k nášmu projektu. Rokovania o jeho podobe stále prebiehajú, preto je predčasné hovoriť o výslednej podobe,“ hodnotí Vydrica Development. Obnova podchodu je jednoduchšou časťou. Skutočné riešenie, ktoré by znamenalo odstránenie rámp na a z mostu, je v tejto chvíli vzdialené časovo aj mentálne.

V istej dobe by však k nemu malo prísť. V opačnom prípade je celkom možné, že sa Vydricu nepodarí natoľko zaradiť do života mesta. Veľké ambície mal aj iný lokálny developer, ktorý vybudoval dvojicu nábrežných developmentov v blízkosti Vydrice. Napriek tomu je ich návštevnosť obmedzená, keďže od centra sú tieto projekty vzdialené bariérou vzdialenosti a neprívetivého prostredia. Nepríjemný priestor pod Mostom SNP či ruch dopravy môže na ľudí pôsobiť odstrašujúco a zabráni im v návšteve štvrte. A to aj napriek tomu, že developer očividne hodlá investovať veľa do kvality exteriérových plôch.

Naznačujú to aj najnovšie zverejnené vizualizácie, ktoré prezentujú vysokú mieru využitia kvalitných a trvácnych materiálov, prácu so zeleňou, prítomnosť aktívneho parteru alebo zachovanie historických reliktov z pôvodnej Vydrice. Prezentovaná má byť ľadovňa, teda priestor, kde sa v minulosti chladili potraviny, pracháreň, tzv. Kempelenov vodovod a samozrejme Vodná veža. Zachovanie a prezentáciu historických artefaktov žiadalo aj Hlavné mesto.

Vydrica ako taká bude moderná a prezentovať sa bude súčasnou architektúrou, za ktorou stoja kancelárie Compass Architekti, Marko&Placemakers, Šujan_Stassel, Siebert + Talaš, 2ka landscape architects a Obermeyer Helika. V tomto smere tak bude radikálne odlišná oproti pôvodnej štvrti, ktorá sa postupne budovala od stredoveku až do nešťastného zániku medzi 40-70-tymi rokmi 20. storočia. Urbanisticky však každopádne nadväzuje na viaceré tradičné princípy, teda na kompaktnosť, prítomnosť hlavnej západo-východnej osi a priečnych ulíc smerom k Dunaju, čiastočne aj na ľudskú mierku domov alebo tvar striech. Dojem z nej by mal byť napriek všetkému „staromestský“.

Napriek tomu, že developer nechce prezradiť, kedy to bude, dá sa predpokladať, že nebude čakať na dokončenie celej prvej etapy výstavby. Ak tomu tak bude, azda už ku koncu roka 2025 sa Vydrica prisunie takmer až k historickému jadru Bratislavy.

 

Zdroj: Vydrica Development

 

Prítomnosť zástavby a mimoriadne tesné pomery, v akých bude druhá a tretia etapa Vydrice vznikať, azda zvýšia tlak na riešenie podoby priestoru v okolí Mosta SNP. Samotnému mostu nemožno uprieť architektonickú a konštrukčnú eleganciu. Oprávnene ide o Stavbu storočia na Slovensku vo svojej kategórii, symbol Bratislavy a národnú kultúrnu pamiatku. Bezprostredné okolie je však desivé – o to viac, keď porovnáme pôvodný stav, keď sa tu nachádzala jedna z najpôvabnejších časti mesta. Ak sa má v tomto storočí posunúť, sú radikálne úpravy nutné.

Predpokladaná postupnosť zmien spočíva v zániku východných rámp Mostu SNP a vytvorení svetelnej križovatky na vozovke Mostu SNP v prvej etape. To umožní nielen zisk veľkého priestoru (teoreticky umožňujúceho obnoviť Synagógu neológov na rovnakom mieste), ale aj ukončenie režimu rýchlostnej komunikácie na Staromestskej, čo je pri danej polohe v centre absolútne žiadúce. V druhej etape by sa mohli odstrániť západné rampy mostu. Tým sa otvorí ďalšia obrovská plocha medzi Vydricou a značne kľudnejšou nábrežnou komunikáciou(ak už nebude možné spojenie s prechodom do Petržalky). Nachádzať sa bude priamo v jadre metropoly.

To otvára teoretickú možnosť pre vybudovanie objektu špičkovej občianskej vybavenosti. Ešte za minulého režimu sa tu počítalo s budovou filharmónie, obdobný účel by mohla mať plocha aj dnes. Významný kultúrny stánok by mohol od západu uzatvárať Hviezdoslavovo námestie (alebo plochu v jeho predĺžení) a byť súčasnou protiváhou Slovenského národného divadla. Plocha je dostatočne veľká pre budovu podobného rozsahu. Podmostie by sa z dnešnej čiernej diery naopak mohlo stať zaujímavým krytým námestím.

Aj to sú možnosti, ktoré otvára vznik Vydrice. Z Podhradia, ktoré v Bratislave prešlo takmer kompletnou asanáciou, sa stala na desaťročia jedna z najväčších hánb mesta. V budúcnosti by to ale tak byť nemuselo – pokiaľ sa budú na prvé miesto klásť ľudia a nie automobily. Bratislava by mohla mať opäť veľké kompaktné centrum, na jednej strane začínajúce pri Moste Lanfranconi, na druhej strane končiace v Zimnom prístave. Prekonať sa však musia najväčšie prekážky. Dnes k nim jednoznačne patrí Most SNP a jeho bezprostredné okolie.

 

Fotografie z 20.3.2022. Pozrite si prípravu a výstavbu Vydrice vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development

Súvisiace články

Historické jadro sa rozšíri. Prvá etapa Vydrice smeruje k dokončeniu

13.02.2023 17:22:50 Adrian Gubčo

Vydrica je v súčasnosti jeden z najvýznamnejších aj najambicióznejších projektov v Bratislave. Developer Vydrica Development otvorene tvrdí, že jeho cieľom je prepojiť Podhradie a vytvoriť rozšírenie historického jadra mesta. Prostriedkom k tomu bude nová štvrť, ktorá už získava kontúry. Pozrite sa, ako to vo Vydrici vyzerá.

Čítať viac

Nové Podhradie sa stáva realitou. Vydrica získava kontúry

22.11.2022 13:35:18 Adrian Gubčo

Po dlhých prípravách a desaťročiach predchádzajúcich diskusií prebieha teraz výstavba Vydrice v bratislavskom Podhradí rýchlym tempom. Kým na začiatku roka sa len začali realizovať podzemné časti stavby, dnes už prvé domy dosiahli štádium hrubej stavby. Projekt od spoločnosti Vydrica Development navyše napreduje v príprave ďalších etáp.

Čítať viac

Najznámejšia panoráma Bratislavy má byť ohrozená, developer to odmieta

13.09.2022 14:41:55 Adrian Gubčo

Rozsiahle stavebné práce, ktoré prebiehajú na južnej strane Hradného kopca, sú už dlho predmetom dohadov o celkovej stabilite masívu. Podľa niektorých zdrojov sa po spustení prác začal kopec zosúvať, podľa nedávno publikovaných informácií sa dokonca v poslaneckej ubytovni vyskytli praskliny v stenách. Existujú tak obavy z masívnejších škôd.

Čítať viac

Vydricou to nekončí. Čo ešte vznikne v Podhradí?

05.09.2022 13:25:00 Adrian Gubčo

Aktuálne rozostavaná Vydrica od Vydrica Development si za cieľ kladie prepojiť rozdelené časti Podhradia a do istej miery ukončiť jeho vývoj. Podľa urbanistov, zodpovedných za jej návrh, je obnova pôvodnej podhradskej osady posledným dielikom skladačky. Aj napriek tomu tu však aj po jej celkovom dokončení ostane niekoľko voľných plôch, ktoré by mohli byť časom vyplnené.

Čítať viac

Najdrahší projekt v Bratislave rýchlo rastie, obnoví život v mŕtvej štvrti

16.08.2022 13:27:44 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica na mieste rovnomennej historickej štvrte je jedným z najdôležitejších developmentov v meste. Jeho výstavbou sa prepojí historické jadro s novými štvrťami v Podhradí a rozšíri sa atraktívna časť centra Bratislavy. Po dlhom čakaní sa výstavba rozbehla vo vysokom tempe, na nábreží sa tak začínajú črtať prvé budovy.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ceny všetkých bytov, patria k najdrahším v Bratislave

08.06.2022 15:11:44 Adrian Gubčo

Vydrica v bratislavskom Podhradí postupne rastie a prvé domy už získavajú nadzemné časti. Dlhšiu dobu prebieha aj predaj – podľa developera Vydrica Development je aktuálne predaných 60% bytov z prvej fázy. Spoločnosť teraz pristúpila k nečakanému kroku: zverejnené boli ceny všetkých zostávajúcich bytov. Cieľom má byť uľahčenie výberu vhodného bývania potenciálnym klientom.

Čítať viac

Výsledky súťaže na Vodnú vežu sú odhalené

23.05.2022 15:45:58 Adrian Gubčo

Deštrukcia bratislavského Podhradia priniesla mimoriadne kultúrne a architektonické straty. Búranie prežilo len málo objektov, medzi nimi aj Vodná veža, jedna z najstarších a najvzácnejších stavebných štruktúr v meste. Unikátna stavba by sa mala už čoskoro stať srdcom novej Vydrice, ktorá okolo nej dnes rastie. Jej budúcu podobu odhalila medzinárodná architektonická súťaž.

Čítať viac

Prvá etapa Vydrice má definitívneho zhotoviteľa, konečne začne rásť

21.02.2022 12:48:58 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development oznámila, že vybrala generálneho dodávateľa pre výstavbu prvej etapy Vydrice. Masívny development v Podhradí bude budovať stavebná firma STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Znamená to, že sa v priebehu niekoľkých dní konečne rozbehnú práce na realizácii podzemných podlaží a Vydrica začne rásť.

Čítať viac

Architektonická súťaž na riešenie Vodnej veže je vyhlásená

15.12.2021 13:10:51 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development dnes spustila architektonickú súťaž na budúcu podobu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža, jedného z najstarších a najvzácnejších objektov v historickom centre Bratislavy. V budúcnosti by sa mala stať jadrom developmentu Vydrica, pričom sa tu predpokladá umiestnenie kultúrneho pavilónu. Vyzvanej súťaže sa zúčastnia slovenské a české ateliéry.

Čítať viac

Do predaja ide ďalší dom vo Vydrici, ceny presahujú aj 10-tisíc eur za meter štvorcový

19.11.2021 12:53:43 Adrian Gubčo

Stavebné práce na projekte Vydrica sa po prípravnej fáze postupne rozbiehajú a už čoskoro začnú pod Bratislavským hradom rásť prvé domy. Pri tejto príležitosti nasadil developer, spoločnosť Vydrica Development, do predaja byty v ďalšej bytovke. Cenou za meter štvorcový by mali patriť k najdrahším v Bratislave, pričom niektoré z nich prekonali aj „čarovnú“ hranicu 10-tisíc eur za meter štvorcový.

Čítať viac

Ďalšie novinky zo Žižkovej: Vydrica a Stengl Campus sa pripravujú na výstavbu, dokončuje sa nová bytovka

29.10.2021 17:56:16 Adrian Gubčo

Žižkova ulica v bratislavskom Podhradí patrí k najviac sa meniacim uliciam v meste. Prvou radikálnou úpravou jej charakteru bol vznik projektu Zuckermandel od J&T Real Estate. Už nejakú dobu sa na jej východnom okraji pracuje na príprave vzniku Vydrice. Medzičasom, v jej strednej časti by malo čoskoro vzniknúť nové sídlo firmy Stengl a dokončuje sa tu aj bytový dom pre zahraničné zastupiteľstvo.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre prvú etapu Vydrice je právoplatné

22.07.2021 13:23:03 Adrian Gubčo

Už v najbližších týždňoch až mesiacoch by mohli začať rásť prvé budovy v dlhoočakávanom projekte Vydrica. Zámer obnovy mestskej štruktúry v kľúčovej polohe v bratislavskom Podhradí čakal na zisk stavebného povolenia a jeho správoplatnenie 16 mesiacov. V prvej etape by sa mal vyplniť priestor medzi Žižkovou ulicou a Vodnou vežou.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa môže konečne spustiť

17.06.2021 14:30:16 Adrian Gubčo

Jeden z najdôležitejších aktuálnych projektov v Bratislave môže konečne odštartovať riadnu výstavbu. Vydrica, polyfunkčný súbor na asi najviac exponovanom pozemku v krajine, je v príprave už dlhšiu dobu, počas ktorej bol odhalený svah hradného kopca. Realizácia nových budov sa však nezačala, keďže projektu stále chýbalo stavebné povolenie. To obdržalo až v posledných dňoch.

Čítať viac

Ako ďalej s Vydricou?

24.02.2021 16:20:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ O VYJADRENIA DEVELOPERA Keď bola v apríli 2019 odhalená podoba novej Vydrice, spoločnosť Vydrica Development, ktorého súčasťou je aj developer Lucron, predpokladala, že výstavbu spustí v dohľadnej dobe a v druhom kvartáli roku 2022 už bude dokončená prvá etapa. Teraz je začiatok roka 2021 a zatiaľ stále prebiehajú len prípravné práce. Čo sa v bratislavskom podhradí deje?

Čítať viac

Hlavné mesto podpísalo Memorandum o spolupráci pri projekte Vydrice

23.10.2020 11:02:04 Adrian Gubčo

Bratislavskí poslanci na ostatnom Mestskom zastupiteľstve rozhodli o odpredaji dvojice mestských pozemkov v prospech spoločnosti Vydrica Development, ktorá v danom území pripravuje výstavbu novej Vydrice. Okrem predaja bolo s investorom podpísané memorandum, kde sa developer zaväzuje k určitým úpravám v prospech vysokej kvality projektu.

Čítať viac

Vydrica spustila predaj bytov

09.06.2020 10:20:00 Adrian Gubčo

Na nábreží Dunaja v centre Bratislavy postupuje príprava výstavby projektu Vydrica, ktorú nezastavila ani pandémia koronavírusu COVID-19. Podľa developera Vydrica Development táto výrazne neovplyvnila ani predaj bytov pre prvých záujemcov. Investor teraz spúšťa predaj všetkých zvyšných rezidencií a odhaľuje ponuku obchodných priestorov, ktoré majú byť súčasťou rozšíreného bratislavského Korza.

Čítať viac

Vydrica vyvoláva opäť kontroverzie

21.05.2020 17:30:00 Adrian Gubčo

Prípravné práce pred výstavbou novej Vydrice prebiehajú už niekoľko mesiacov, s čím súvisia masívne úpravy svahov hradného kopca. Pre mnohých ľudí ide o šokujúci pohľad, pričom sa ozývajú hlasy, že developer Vydrica Development devastuje historické prostredie. Ten však vysvetľuje, že to nie je pravda, práve naopak, všetky nálezy budú zaznamenané a čiastočne do novej Vydrice aj zapracované.

Čítať viac

Vydrica pokračuje v prípravných prácach aj napriek pandémii

25.03.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Pandémia koronavírusu sa pravdepodobne najviac dotkne najmä projektov, ktorých realizácia sa ešte nespustila alebo sa len spúšťa. Jedným z takých – a zároveň najočakávanejších – je Vydrica, kde už prebiehajú terénne práce, na ktoré nadviaže výstavba, ktorá má obnoviť život v tradičnej bratislavskej lokalite. Nateraz sa však zdá, že realizácia developmentu by sa narušiť nemala.

Čítať viac

Vydrica spúšťa predaj prvých bytov, ide o najdrahší projekt v Bratislave

28.11.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Vydrica, jeden z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, v rámci ktorého sa obnovuje zástavba na mieste rovnomennej historickej štvrte, je už nejakú dobu v štádiu prípravných prác. Už dlhšie sa otvorene hovorilo o tom, že pôjde o jeden z najdrahších projektov v metropole. So spustením predaja pre prvých záujemcov o bývanie sa tieto slová potvrdzujú.

Čítať viac

Vydrica napreduje v príprave, čoskoro pribudne aj prezentačné centrum

11.11.2019 09:53:00 Adrian Gubčo

Príprava projektu Vydrica, spojená s masívnymi zemnými prácami na exponovanom pozemku priamo v Podhradí, postupuje a prináša mnoho prekvapených reakcií. Rozsah prác je totiž mimoriadny a pre časť verejnosti šokujúci. Developer Vydrica Development však upozorňuje, že ide o normálnu vec a pre zlepšenie informovanosti o projekte pripravuje prezentačné centrum.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa rozbieha

17.09.2019 11:20:00 Adrian Gubčo

Realizácia projektu Vydrica sa postupne začína rozbiehať. Na pozemku v exponovanej polohe priamo na nábreží Dunaja pod Bratislavským hradom už prebiehajú zemné práce, ktoré jednoznačne signalizujú, že Hlavné mesto čoskoro obnoví svoje Podhradie. Developerom projektu je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Príprava Vydrice sa spustila

20.08.2019 10:43:00 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších projektov v Bratislave sa rozbieha. V super-exponovanej lokalite pod Bratislavským hradom sa spustili prípravné práce pre prvú časť novej štvrte Vydrica, ktorá má prepojiť nábrežie s historickým jadrom a obnoviť tak zaniknutú urbanistickú štruktúru, ktorá tu existovala niekoľko storočí. Developerom je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Prípravné práce na Vydrici sa čoskoro spustia

23.05.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica, ktorý prinesie obnovenie mestskej štvrte pod Bratislavským hradom, sa blíži k realite. Už čoskoro by sa v tejto extrémne exponovanej lokalite mali spustiť prvé práce na príprave územia pre ďalšie etapy výstavby, developer Vydrica Development totiž obdržal stavebné povolenie na hrubé terénne úpravy pozemku.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ďalšie detaily

04.04.2019 12:00:00 Adrian Gubčo

Uplynulé dni patria odhaleniu prvých informácií o projekte Vydrica, ktorý vznikne v jednej z najdôležitejších lokalít v Bratislave, priamo v dotyku s historickým jadrom mesta, areálom Bratislavského hradu a na dunajskom nábreží. Developmentu je preto oprávnene venovaná náležitá pozornosť.

Čítať viac

Projekt Vydrica sa odhaľuje, Bratislava opäť získa svoje Podhradie

03.04.2019 17:00:00 Adrian Gubčo

Po desaťročiach čakania sa definitívne odhaľuje podoba prvej fázy budúcej Vydrice, ktorá vznikne na mieste v minulosti zaniknutej štvrte a vytvorí tak dôležité pokračovanie historického centra mesta západným smerom. Prvé oficiálne informácie a vizuály dnes predstavili zástupcovia spoločností Lucron a Vydrica Development pred poslancami Hlavného mesta.

Čítať viac

Čo čakať od novej Vydrice?

27.11.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Pomaly sa blíži odhalenie jedného z najvýznamnejšíc projektov v Bratislave – novej Vydrice, ktorá vráti život na miesto, kde niekoľko storočí vznikala mestská štvrť, aby bola kompletne zrovnaná so zemou v druhej polovici 20. storočia. Čo v tejto chvíli vieme a ako sa to odrazí na podobe Vydrice?

Čítať viac

Bolo podané odvolanie voči vyhláseniu estakád Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku

08.06.2018 16:20:00 Adrian Gubčo

Na víkend ešte jedna dobrá správa: Portál Bratislava24.sk informuje, že voči vyhláseniu Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku, konkrétne jeho estakád, boli podané odvolania zo strany Magistrátu Bratislavy - hlavného mesta SR, mestskej časti Staré Mesto a spoločnosti Vydrica, a.s.

Čítať viac

Vydrica bližšie k realizácii

16.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Zdá sa, že dlhé roky spiaci projekt Vydrice sa hýbe dopredu. Ako informovali Hospodárske noviny, potvrdila sa staršia informácia o vstupe developera Lucron do projektu, ktorého cieľom je vrátiť život na miesto, kde sa kedysi nachádzala historická bratislavská štvrť, ktorá zanikla v 60-tych rokoch 20. storočia, aby uvoľnila miesto výstavbe Mostu SNP a nového sídliska.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube