Author photoAdrian Gubčo 13.04.2022 16:31

Vydrica napreduje a odhaľuje ďalšie vizualizácie

Po dlhom čakaní a prípravách sa konečne naplno rozbieha výstavba prvej etapy Vydrice, dôležitého developmentu, ktorý má rozšíriť historického jadro mesta a prepojiť ho lepšie s Hradom a nábrežím. V Podhradí pribúdajú žeriavy a podobu získava aj masívny oporný múr, ktorý dnes vyvoláva veľké kontroverzie. Developer Vydrica Development okrem toho pripravuje spustenie predaja bytov aj v druhej fáze projektu.

Zdroj: Vydrica Development

Zdroj: Vydrica Development

Vydrica vzniká na asi najvzácnejších dosiaľ nezastavaných pozemkoch v Bratislave. V úzkom priestore medzi nábrežnou komunikáciou, zachovanými zvyškami podhradskej osady Zuckermandel, Hradným kopcom a dopravnou infraštruktúrou, patriacou k Mostu SNP, sa po niekoľkých desaťročiach obnovuje zástavba. Pôvodná štruktúra bola odstránená vo vízii transformácie „hygienicky nevyhovujúcej“ a chudobnej štvrte na modernú mestskú zónu. V minulosti k tomu však nedošlo, stavebné práce sa oficiálne spustili až v roku 2022.

Realizáciu rozbehla spoločnosť Vydrica Development, kde hrá výraznú rolu developerská firma Lucron. Stavebník a ním oslovení architekti a urbanisti sa museli oprieť o existujúci Územný plán zóny Podhradie, čo si v kombinácii s požiadavkou na splnenie noriem a profitabilitu vyžiadalo výrazné zásahy do priestoru – už od roku 2019 sa realizujú rozsiahle prípravné práce, v rámci ktorých sa rozšíril priestor pre novú zástavbu odstránením a stabilizovaním časti Hradného kopca. Výstavba sa mala spustiť už dávnejšie, developer však získal stavebné povolenie až v priebehu leta 2021.

Ďalšie mesiace spoločnosti zabralo hľadanie generálneho dodávateľa, na začiatku tohto roka však oznámila, že je všetko pripravené na výstavbu. Dnes sa tak na projekte naplno pracuje a jednotlivé objekty prvej etapy Vydrice sa začínajú zakladať. „V súčasnej dobe prebieha výstavba prvej etapy Vydrice – aplikujeme hydroizolačný systém spodnej stavby a zároveň je v plnom prúde realizácia železobetónovej základovej dosky,“ hovorí Pavel Baslík, Head of Marketing & PR v Lucrone a zástupca Vydrica Development. „Začali sme taktiež realizovať betonáž garážových stien a stĺpov podzemných podlaží. Osadili sme prvý vežový žeriav a postupne budú pribúdať ďalšie.“

Verejnosť tak v dohľadnej dobe uvidí rast prvých objektov obnovujúcej sa štvrte. Doteraz bola svedkom prác na Hradnom kopci, ktoré ho odhalili a priniesli dokonca aj špekulácie o opakovanom narušení jeho stability – čo malo byť dôvodom dlhej prípravy. Developer ubezpečuje, že všetko je v poriadku. „Stabilizácia hradného brala nad prvou etapou projektu bola úspešne ukončená. Bola realizovaná systémom trvalých horninových kotiev a kotevných prvkov v kombinácii so železobetónovými kotevnými nosníkmi a hlavicami a s vystuženým torkrétom,“ popisuje Baslík. „Pre monitoring hradného brala bola inštalovaná sústava silomerov, inklinometrov, extenzometrov, inklinodeformetrov a desiatky geodetických meracích bodov.“

Nová zóna by tak nemala byť ohrozená. V prvej etape sa vybuduje štvorica bytoviek a jedna kancelárska budova. „Prvá etapa prinesie 207 bytov v 4 rezidenčných budovách, 3.860 m2 obchodných priestorov a jednu kancelársku budovu s 2.360 m2,“ spresňuje hovorca developera. Ich výstavbu by mal „dobehnúť“ ďalší polyfunkčný bytový dom nad zvyškami Vodnej veže. Na rekonštrukciu Vodnej veže bola vypísaná architektonická súťaž, vyhlásenie výsledkov sa predpokladá v druhej polovici mája.

Kľúčová je predovšetkým rezidenčná časť projektu. Byty vo Vydrici aktuálne patria k najdrahším v Bratislave a prezentujú sa vysokým štandardom v kombinácii s „najlepším miestom pre milovníkov mestského života“. V ponuke sú malé garzónky aj mohutné, 5-izbové rezidencie. Klienta si postupne nachádzajú. „Dopyt po bytoch prvej etapy je naďalej silný a máme predaných takmer 60 percent bytov,“ konštatuje P. Baslík.

Záujem sa podľa developera neobmedzuje len na obyvateľov, ale aj na obchodné značky. „Zaznamenávame kontinuálny záujem o obchodné priestory vo Vydrici. V blízkom čase plánujeme predstaviť prvú známu značku, ktorá si v prvej etape projektu otvorí svoju prevádzku,“ sľubuje Pavel Baslík. Vydrica ráta s pomerne veľkým rozsahom retailu a je promovaná ako predĺženie Korza. Mali by tu tak vzniknúť „obchodné“ ulice s rozličným typom prevádzok. Podľa Baslíka je lákadlom aj prepojenie s dunajskou promenádou alebo prítomnosť Vodnej veže, verejného kultúrneho centra, ktoré má osloviť domácich aj turistov.

Prvá etapa Vydrice mala byť podľa pôvodných plánov už v podstate dokončená. Pomalé povoľovanie a posuny v štarte výstavby sa výrazne odsunuli aj termín dobudovania prvej časti projekt. „Predpokladané dokončenie prvej etapy je v druhej polovici roku 2024,“ odhaduje developer. Sceľovanie bratislavského Podhradia tak zaberie ešte dlhšiu dobu.

 

 

Vybudovať totiž ostáva ešte druhú etapu, ktorá vznikne východne od Vodnej veže, smerom k Židovskej ulici. Priestor tu je výrazne obmedzený rampou z Mosta SNP a postupne sa zužuje. Ako sa s tým architekti vyrovnali, je známe len rámcovo, podobne ako ponuka bytov. „Predpokladané spustenie predaja bytov druhej etapy je plánované na druhú polovicu tohto roku,“ avizuje Pavel Baslík. „V tomto čase predstavíme aj nové vizualizácie druhej etapy – fasády budov, aj verejné priestory.“ Zverejnené by mali byť aj termíny výstavby.

Špecifikom druhej a výhľadovej tretej etapy Vydrice je jej blízkosť k pôvodnej zástavbe a nutnosť koordinácie zámeru s Hlavným mestom – samozrejme, za predpokladu, že je obojstranná vôľa urobiť prechod z historického jadra do Vydrice kvalitnejším. Dnes je spojenie narušené Mostom SNP, jeho mostovkou a zanedbaným verejným priestorom pod dopravnou stavbou. Preto sa už dlhšie diskutuje o tom, že by tieto priestranstvá prešli výraznejšími úpravami, rovnako ako dopravná infraštruktúra Mostu SNP.

Developer pripúšťa, že sa hľadajú možnosti zlepšenia situácie. „V súčasnej dobe rokujeme s Hlavným mestom o podobe podchodu, ktorý má názov „Podchod pamäti“ - ide o podchod pod mostom SNP z Rybného námestia, ktorý bude v budúcnosti vstupnou bránou k nášmu projektu. Rokovania o jeho podobe stále prebiehajú, preto je predčasné hovoriť o výslednej podobe,“ hodnotí Vydrica Development. Obnova podchodu je jednoduchšou časťou. Skutočné riešenie, ktoré by znamenalo odstránenie rámp na a z mostu, je v tejto chvíli vzdialené časovo aj mentálne.

V istej dobe by však k nemu malo prísť. V opačnom prípade je celkom možné, že sa Vydricu nepodarí natoľko zaradiť do života mesta. Veľké ambície mal aj iný lokálny developer, ktorý vybudoval dvojicu nábrežných developmentov v blízkosti Vydrice. Napriek tomu je ich návštevnosť obmedzená, keďže od centra sú tieto projekty vzdialené bariérou vzdialenosti a neprívetivého prostredia. Nepríjemný priestor pod Mostom SNP či ruch dopravy môže na ľudí pôsobiť odstrašujúco a zabráni im v návšteve štvrte. A to aj napriek tomu, že developer očividne hodlá investovať veľa do kvality exteriérových plôch.

Naznačujú to aj najnovšie zverejnené vizualizácie, ktoré prezentujú vysokú mieru využitia kvalitných a trvácnych materiálov, prácu so zeleňou, prítomnosť aktívneho parteru alebo zachovanie historických reliktov z pôvodnej Vydrice. Prezentovaná má byť ľadovňa, teda priestor, kde sa v minulosti chladili potraviny, pracháreň, tzv. Kempelenov vodovod a samozrejme Vodná veža. Zachovanie a prezentáciu historických artefaktov žiadalo aj Hlavné mesto.

Vydrica ako taká bude moderná a prezentovať sa bude súčasnou architektúrou, za ktorou stoja kancelárie Compass Architekti, Marko&Placemakers, Šujan_Stassel, Siebert + Talaš, 2ka landscape architects a Obermeyer Helika. V tomto smere tak bude radikálne odlišná oproti pôvodnej štvrti, ktorá sa postupne budovala od stredoveku až do nešťastného zániku medzi 40-70-tymi rokmi 20. storočia. Urbanisticky však každopádne nadväzuje na viaceré tradičné princípy, teda na kompaktnosť, prítomnosť hlavnej západo-východnej osi a priečnych ulíc smerom k Dunaju, čiastočne aj na ľudskú mierku domov alebo tvar striech. Dojem z nej by mal byť napriek všetkému „staromestský“.

Napriek tomu, že developer nechce prezradiť, kedy to bude, dá sa predpokladať, že nebude čakať na dokončenie celej prvej etapy výstavby. Ak tomu tak bude, azda už ku koncu roka 2025 sa Vydrica prisunie takmer až k historickému jadru Bratislavy.

 

Zdroj: Vydrica Development

 

Prítomnosť zástavby a mimoriadne tesné pomery, v akých bude druhá a tretia etapa Vydrice vznikať, azda zvýšia tlak na riešenie podoby priestoru v okolí Mosta SNP. Samotnému mostu nemožno uprieť architektonickú a konštrukčnú eleganciu. Oprávnene ide o Stavbu storočia na Slovensku vo svojej kategórii, symbol Bratislavy a národnú kultúrnu pamiatku. Bezprostredné okolie je však desivé – o to viac, keď porovnáme pôvodný stav, keď sa tu nachádzala jedna z najpôvabnejších časti mesta. Ak sa má v tomto storočí posunúť, sú radikálne úpravy nutné.

Predpokladaná postupnosť zmien spočíva v zániku východných rámp Mostu SNP a vytvorení svetelnej križovatky na vozovke Mostu SNP v prvej etape. To umožní nielen zisk veľkého priestoru (teoreticky umožňujúceho obnoviť Synagógu neológov na rovnakom mieste), ale aj ukončenie režimu rýchlostnej komunikácie na Staromestskej, čo je pri danej polohe v centre absolútne žiadúce. V druhej etape by sa mohli odstrániť západné rampy mostu. Tým sa otvorí ďalšia obrovská plocha medzi Vydricou a značne kľudnejšou nábrežnou komunikáciou(ak už nebude možné spojenie s prechodom do Petržalky). Nachádzať sa bude priamo v jadre metropoly.

To otvára teoretickú možnosť pre vybudovanie objektu špičkovej občianskej vybavenosti. Ešte za minulého režimu sa tu počítalo s budovou filharmónie, obdobný účel by mohla mať plocha aj dnes. Významný kultúrny stánok by mohol od západu uzatvárať Hviezdoslavovo námestie (alebo plochu v jeho predĺžení) a byť súčasnou protiváhou Slovenského národného divadla. Plocha je dostatočne veľká pre budovu podobného rozsahu. Podmostie by sa z dnešnej čiernej diery naopak mohlo stať zaujímavým krytým námestím.

Aj to sú možnosti, ktoré otvára vznik Vydrice. Z Podhradia, ktoré v Bratislave prešlo takmer kompletnou asanáciou, sa stala na desaťročia jedna z najväčších hánb mesta. V budúcnosti by to ale tak byť nemuselo – pokiaľ sa budú na prvé miesto klásť ľudia a nie automobily. Bratislava by mohla mať opäť veľké kompaktné centrum, na jednej strane začínajúce pri Moste Lanfranconi, na druhej strane končiace v Zimnom prístave. Prekonať sa však musia najväčšie prekážky. Dnes k nim jednoznačne patrí Most SNP a jeho bezprostredné okolie.

 

Fotografie z 20.3.2022. Pozrite si prípravu a výstavbu Vydrice vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube