YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 15.12.2021 13:10

Architektonická súťaž na riešenie Vodnej veže je vyhlásená

Spoločnosť Vydrica Development dnes spustila architektonickú súťaž na budúcu podobu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža, jedného z najstarších a najvzácnejších objektov v historickom centre Bratislavy. V budúcnosti by sa mala stať jadrom developmentu Vydrica, pričom sa tu predpokladá umiestnenie kultúrneho pavilónu. Vyzvanej súťaže sa zúčastnia slovenské a české ateliéry.

Zdroj: Vydrica Development / Marko&Placemakers

Zdroj: Vydrica Development / Marko&Placemakers

Vodná veža sa považuje za najstaršiu stojacu pamiatku v Bratislave. Jej najstaršie časti sa datujú možno už do 2.-11. storočia nášho letopočtu a jej význam súvisí so strategickou polohou – Vodná veža bola pevnosťou, strážiacou dôležitý bratislavský brod cez Dunaj, ako aj mýtnicou. Po zahnaní Turkov jej vojenský význam poklesol, rovnako ako dopravný, a veža bola prekrytá zástavbou. Opätovne odhalená bola až v druhej polovici 20. storočia v súvislosti s asanáciou Podhradia. V 80-tych rokoch bola zrekonštruovaná do podoby odhaleného archeologického náleziska s prezentáciou stredovekých stavebných vrstiev.

Dnes sa Vodná veža nachádza v srdci opätovne vznikajúcej Vydrice, súčasného polyfunkčného developmentu vyššieho štandardu. Developer Vydrica Development už pri spustení projektu deklaroval záujem o zachovanie a revitalizáciu historických objektov v území. Tento záujem potvrdil v októbri 2020 podpísaním Memoranda o spolupráci s Hlavným mestom Bratislava. V dokumente sa zaviazal k participácii na obnove a rekonštrukcii Vodnej veže.

Súčasťou tohto záväzku bol prísľub vyhlásiť architektonickú súťaž aj finančná účasť na rekonštrukcii vo výške 1,5 milióna eur. „Nadviazanie na históriu tohto jedinečného miesta, kde sa rodila Bratislava, je našou víziou a prioritou od začiatku,“ hovorí Zoltán Müller, predseda predstavenstva spoločnosti Vydrica Development. „Len citlivým prístupom k historickým objektom a ich sprístupnením verejnosti sa nám podarí priniesť do Vydrice život. Vodná veža je srdcom Vydrice a tak k nej aj budeme pristupovať.“ Developer si od súťaže sľubuje vznik príťažlivého konceptu, v rámci ktorého sa Vodná veža zmysluplne začlení do novej mestskej štruktúry a zmení sa na atraktívne miesto so spoločensko-kultúrnou funkciou a odhaleným archeologickým náleziskom.

Vydrica Development v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) vyhlásila k dnešnému dňu vyzvanú architektonickú súťaž, do ktorej oslovila popredné české a slovenské ateliéry. „Do súťaže sme cielene oslovili špičkové architektonické štúdiá zo Slovenska a Čiech. Náš zámer vychádza z presvedčenia, že práve slovenské a české štúdiá majú vďaka spoločnej histórii a kultúrnej spätosti cit pre toto miesto, ležiace na križovatke stredovekých obchodných ciest, spájajúce Dunaj s hradným vrchom,“ vysvetľuje uvažovanie developera Juraj Rehák, člen dozornej rady Vydrica Development. Zadanie a podmienky súťaže boli okrem MIBu konzultované aj s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave, Krajským pamiatkovým úradom a mestskou časťou Staré Mesto.

Nová Vodná veža by mala fungovať ako verejný priestor, ktorý bude dejiskom kultúrnych podujatí. S tým sa spája predpokladaný vznik nového pavilónu s funkciou kultúrneho a spoločenského centra. Pôvodná forma prezentácie Vodnej veže, ktorá podľa odborníkov už nezodpovedá súčasným nárokom na prezentáciu historického dedičstva, sa má prispôsobiť súčasným nárokom, samozrejme za predpokladu zachovania pamiatkových hodnôt. Na kvalitu návrhov dohliadne vysoko kvalifikovaná porota z hľadiska urbanizmu, verejného priestoru aj pamiatkovej ochrany.

Tímy budú môcť návrhy predkladať do začiatku apríla 2022, vyhodnotenie súťaže sa predpokladá na konci apríla. Výsledky súťaže budú verejne prezentované v máji 2022. Víťazný tím bude oslovený na ďalšie projektové rozpracovanie návrhu. Predpokladané náklady na jeho realizáciu sú 1,5 milióna eur.

 

Vodná veža v súčasnosti. Zdroj: Vydrica Development

 

Zverejnené zadanie pre architektov bližšie špecifikuje požiadavky investora na budúce riešenie priestoru. Ambícia je zrejmá – vytvoriť centrálny priestor Vydrice a bod, ktorý bude schopný pritiahnuť návštevníkov aj z iných častí mesta. Vodná veža má byť atraktívna po funkčnej aj vizuálnej stránke a jej okolie využiteľné počas celého roka. Hlavnou súčasťou návrhu však má byť verejne prístupné archeologické nálezisko. Kultúrno-spoločenský pavilón bude až súčasťou výhľadovej druhej fázy rozvoja Vodnej veže. Vyžadovať si bude zmenu Územného plánu zóny Podhradie.

Developer zmieňuje myšlienku vzniku „Museummeile“, Múzejnej míle, ktorá bude počiatkom série kultúrnych verejných inštitúcií vo väzbe na bratislavské Korzo a nábrežie. Tento pás inštitúcií by mal siahať od Vydrice cez Bibianu, Slovenskú národnú galériu, Slovenské národné múzeum až po Sklad č. 7. Vodná veža bude zároveň prepojením medzi Hradným kopcom a nábrežím. Do budúcna, v prípade revitalizácie podmostia Mostu SNP, sa má interakcia medzi jednotlivými priestormi zlepšiť v ešte výraznejšej miere.

Materiál predpokladá, že aj vďaka tomuto sa z Vydrice stane živá a atraktívna štvrť, ktorá nadviaže na historickú tradíciu. Ide o ambiciózny cieľ. V kontexte iných architektonických súťaží ale vzniklo skutočne netradičné zadanie v exkluzívnej polohe, ktoré by mohlo vygenerovať zaujímavé výsledky. Pôsobivé architektonické riešenie Vodnej veže by sa mohlo stať symbolom Vydrice a do istej miery aj Bratislavy. Kultúrna sála, i keď malá (kapacita bude asi 200 osôb), zároveň obohatí mix funkcií inak komerčného projektu.  

Vydrica ostáva do istej miery zaznávaným projektom, hoci všetky doteraz známe informácie dokladujú snahu developerov o na bratislavské pomery vysokú kvalitu. V rámci developentu sa obnovia alebo opätovne vybudujú viaceré pôvodné aj nové ulice, pracuje sa s drobnejšou mierkou budov, typickou pre historické centrum, členením fasád, aktívnym parterom alebo dobrou úrovňou a širokou typológiou verejných priestranstiev. Podoba Vydrice sa k faktu, že obnova historickej zástavby nie je možná, stavia triezvo – domy pôsobia zo zverejnených vizualizácií nadčasovo a pracujú s tradičnými materiálmi. Zrevitalizovať sa majú viaceré historické artefakty.

Bratislava tak získava ďalšiu výraznú realizáciu, ktorá ovplyvní jej budúci obraz. V tomto prípade by to ale nemalo byť nič negatívne – práve naopak. Strata pôvodného Podhradia je neskutočnou tragédiou, ktorá surovým spôsobom prerušila storočia postupného vývoja. Teraz sa však život do Vydrice vráti v podobe zástavby na vysokej úrovni, korunovanej architektonicky príťažlivým symbolom Vodnej veže. Z dlhodobého hľadiska tak slovenská metropola získa – živšie, kompaktnejšie a aj atraktívnejšie centrum.

 

Pozrite si prípravu výstavby Vydrice vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development

Súvisiace články

Nové Podhradie sa stáva realitou. Vydrica získava kontúry

22.11.2022 13:35:18 Adrian Gubčo

Po dlhých prípravách a desaťročiach predchádzajúcich diskusií prebieha teraz výstavba Vydrice v bratislavskom Podhradí rýchlym tempom. Kým na začiatku roka sa len začali realizovať podzemné časti stavby, dnes už prvé domy dosiahli štádium hrubej stavby. Projekt od spoločnosti Vydrica Development navyše napreduje v príprave ďalších etáp.

Čítať viac

Najznámejšia panoráma Bratislavy má byť ohrozená, developer to odmieta

13.09.2022 14:41:55 Adrian Gubčo

Rozsiahle stavebné práce, ktoré prebiehajú na južnej strane Hradného kopca, sú už dlho predmetom dohadov o celkovej stabilite masívu. Podľa niektorých zdrojov sa po spustení prác začal kopec zosúvať, podľa nedávno publikovaných informácií sa dokonca v poslaneckej ubytovni vyskytli praskliny v stenách. Existujú tak obavy z masívnejších škôd.

Čítať viac

Vydricou to nekončí. Čo ešte vznikne v Podhradí?

05.09.2022 13:25:00 Adrian Gubčo

Aktuálne rozostavaná Vydrica od Vydrica Development si za cieľ kladie prepojiť rozdelené časti Podhradia a do istej miery ukončiť jeho vývoj. Podľa urbanistov, zodpovedných za jej návrh, je obnova pôvodnej podhradskej osady posledným dielikom skladačky. Aj napriek tomu tu však aj po jej celkovom dokončení ostane niekoľko voľných plôch, ktoré by mohli byť časom vyplnené.

Čítať viac

Najdrahší projekt v Bratislave rýchlo rastie, obnoví život v mŕtvej štvrti

16.08.2022 13:27:44 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica na mieste rovnomennej historickej štvrte je jedným z najdôležitejších developmentov v meste. Jeho výstavbou sa prepojí historické jadro s novými štvrťami v Podhradí a rozšíri sa atraktívna časť centra Bratislavy. Po dlhom čakaní sa výstavba rozbehla vo vysokom tempe, na nábreží sa tak začínajú črtať prvé budovy.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ceny všetkých bytov, patria k najdrahším v Bratislave

08.06.2022 15:11:44 Adrian Gubčo

Vydrica v bratislavskom Podhradí postupne rastie a prvé domy už získavajú nadzemné časti. Dlhšiu dobu prebieha aj predaj – podľa developera Vydrica Development je aktuálne predaných 60% bytov z prvej fázy. Spoločnosť teraz pristúpila k nečakanému kroku: zverejnené boli ceny všetkých zostávajúcich bytov. Cieľom má byť uľahčenie výberu vhodného bývania potenciálnym klientom.

Čítať viac

Výsledky súťaže na Vodnú vežu sú odhalené

23.05.2022 15:45:58 Adrian Gubčo

Deštrukcia bratislavského Podhradia priniesla mimoriadne kultúrne a architektonické straty. Búranie prežilo len málo objektov, medzi nimi aj Vodná veža, jedna z najstarších a najvzácnejších stavebných štruktúr v meste. Unikátna stavba by sa mala už čoskoro stať srdcom novej Vydrice, ktorá okolo nej dnes rastie. Jej budúcu podobu odhalila medzinárodná architektonická súťaž.

Čítať viac

Vydrica napreduje a odhaľuje ďalšie vizualizácie

13.04.2022 16:31:58 Adrian Gubčo

Po dlhom čakaní a prípravách sa konečne naplno rozbieha výstavba prvej etapy Vydrice, dôležitého developmentu, ktorý má rozšíriť historického jadro mesta a prepojiť ho lepšie s Hradom a nábrežím. V Podhradí pribúdajú žeriavy a podobu získava aj masívny oporný múr, ktorý dnes vyvoláva veľké kontroverzie. Developer Vydrica Development okrem toho pripravuje spustenie predaja bytov aj v druhej fáze projektu.

Čítať viac

Prvá etapa Vydrice má definitívneho zhotoviteľa, konečne začne rásť

21.02.2022 12:48:58 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development oznámila, že vybrala generálneho dodávateľa pre výstavbu prvej etapy Vydrice. Masívny development v Podhradí bude budovať stavebná firma STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Znamená to, že sa v priebehu niekoľkých dní konečne rozbehnú práce na realizácii podzemných podlaží a Vydrica začne rásť.

Čítať viac

Do predaja ide ďalší dom vo Vydrici, ceny presahujú aj 10-tisíc eur za meter štvorcový

19.11.2021 12:53:43 Adrian Gubčo

Stavebné práce na projekte Vydrica sa po prípravnej fáze postupne rozbiehajú a už čoskoro začnú pod Bratislavským hradom rásť prvé domy. Pri tejto príležitosti nasadil developer, spoločnosť Vydrica Development, do predaja byty v ďalšej bytovke. Cenou za meter štvorcový by mali patriť k najdrahším v Bratislave, pričom niektoré z nich prekonali aj „čarovnú“ hranicu 10-tisíc eur za meter štvorcový.

Čítať viac

Ďalšie novinky zo Žižkovej: Vydrica a Stengl Campus sa pripravujú na výstavbu, dokončuje sa nová bytovka

29.10.2021 17:56:16 Adrian Gubčo

Žižkova ulica v bratislavskom Podhradí patrí k najviac sa meniacim uliciam v meste. Prvou radikálnou úpravou jej charakteru bol vznik projektu Zuckermandel od J&T Real Estate. Už nejakú dobu sa na jej východnom okraji pracuje na príprave vzniku Vydrice. Medzičasom, v jej strednej časti by malo čoskoro vzniknúť nové sídlo firmy Stengl a dokončuje sa tu aj bytový dom pre zahraničné zastupiteľstvo.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre prvú etapu Vydrice je právoplatné

22.07.2021 13:23:03 Adrian Gubčo

Už v najbližších týždňoch až mesiacoch by mohli začať rásť prvé budovy v dlhoočakávanom projekte Vydrica. Zámer obnovy mestskej štruktúry v kľúčovej polohe v bratislavskom Podhradí čakal na zisk stavebného povolenia a jeho správoplatnenie 16 mesiacov. V prvej etape by sa mal vyplniť priestor medzi Žižkovou ulicou a Vodnou vežou.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa môže konečne spustiť

17.06.2021 14:30:16 Adrian Gubčo

Jeden z najdôležitejších aktuálnych projektov v Bratislave môže konečne odštartovať riadnu výstavbu. Vydrica, polyfunkčný súbor na asi najviac exponovanom pozemku v krajine, je v príprave už dlhšiu dobu, počas ktorej bol odhalený svah hradného kopca. Realizácia nových budov sa však nezačala, keďže projektu stále chýbalo stavebné povolenie. To obdržalo až v posledných dňoch.

Čítať viac

Ako ďalej s Vydricou?

24.02.2021 16:20:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ O VYJADRENIA DEVELOPERA Keď bola v apríli 2019 odhalená podoba novej Vydrice, spoločnosť Vydrica Development, ktorého súčasťou je aj developer Lucron, predpokladala, že výstavbu spustí v dohľadnej dobe a v druhom kvartáli roku 2022 už bude dokončená prvá etapa. Teraz je začiatok roka 2021 a zatiaľ stále prebiehajú len prípravné práce. Čo sa v bratislavskom podhradí deje?

Čítať viac

Hlavné mesto podpísalo Memorandum o spolupráci pri projekte Vydrice

23.10.2020 11:02:04 Adrian Gubčo

Bratislavskí poslanci na ostatnom Mestskom zastupiteľstve rozhodli o odpredaji dvojice mestských pozemkov v prospech spoločnosti Vydrica Development, ktorá v danom území pripravuje výstavbu novej Vydrice. Okrem predaja bolo s investorom podpísané memorandum, kde sa developer zaväzuje k určitým úpravám v prospech vysokej kvality projektu.

Čítať viac

Vydrica spustila predaj bytov

09.06.2020 10:20:00 Adrian Gubčo

Na nábreží Dunaja v centre Bratislavy postupuje príprava výstavby projektu Vydrica, ktorú nezastavila ani pandémia koronavírusu COVID-19. Podľa developera Vydrica Development táto výrazne neovplyvnila ani predaj bytov pre prvých záujemcov. Investor teraz spúšťa predaj všetkých zvyšných rezidencií a odhaľuje ponuku obchodných priestorov, ktoré majú byť súčasťou rozšíreného bratislavského Korza.

Čítať viac

Vydrica vyvoláva opäť kontroverzie

21.05.2020 17:30:00 Adrian Gubčo

Prípravné práce pred výstavbou novej Vydrice prebiehajú už niekoľko mesiacov, s čím súvisia masívne úpravy svahov hradného kopca. Pre mnohých ľudí ide o šokujúci pohľad, pričom sa ozývajú hlasy, že developer Vydrica Development devastuje historické prostredie. Ten však vysvetľuje, že to nie je pravda, práve naopak, všetky nálezy budú zaznamenané a čiastočne do novej Vydrice aj zapracované.

Čítať viac

Vydrica pokračuje v prípravných prácach aj napriek pandémii

25.03.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Pandémia koronavírusu sa pravdepodobne najviac dotkne najmä projektov, ktorých realizácia sa ešte nespustila alebo sa len spúšťa. Jedným z takých – a zároveň najočakávanejších – je Vydrica, kde už prebiehajú terénne práce, na ktoré nadviaže výstavba, ktorá má obnoviť život v tradičnej bratislavskej lokalite. Nateraz sa však zdá, že realizácia developmentu by sa narušiť nemala.

Čítať viac

Vydrica spúšťa predaj prvých bytov, ide o najdrahší projekt v Bratislave

28.11.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Vydrica, jeden z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, v rámci ktorého sa obnovuje zástavba na mieste rovnomennej historickej štvrte, je už nejakú dobu v štádiu prípravných prác. Už dlhšie sa otvorene hovorilo o tom, že pôjde o jeden z najdrahších projektov v metropole. So spustením predaja pre prvých záujemcov o bývanie sa tieto slová potvrdzujú.

Čítať viac

Vydrica napreduje v príprave, čoskoro pribudne aj prezentačné centrum

11.11.2019 09:53:00 Adrian Gubčo

Príprava projektu Vydrica, spojená s masívnymi zemnými prácami na exponovanom pozemku priamo v Podhradí, postupuje a prináša mnoho prekvapených reakcií. Rozsah prác je totiž mimoriadny a pre časť verejnosti šokujúci. Developer Vydrica Development však upozorňuje, že ide o normálnu vec a pre zlepšenie informovanosti o projekte pripravuje prezentačné centrum.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa rozbieha

17.09.2019 11:20:00 Adrian Gubčo

Realizácia projektu Vydrica sa postupne začína rozbiehať. Na pozemku v exponovanej polohe priamo na nábreží Dunaja pod Bratislavským hradom už prebiehajú zemné práce, ktoré jednoznačne signalizujú, že Hlavné mesto čoskoro obnoví svoje Podhradie. Developerom projektu je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Príprava Vydrice sa spustila

20.08.2019 10:43:00 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších projektov v Bratislave sa rozbieha. V super-exponovanej lokalite pod Bratislavským hradom sa spustili prípravné práce pre prvú časť novej štvrte Vydrica, ktorá má prepojiť nábrežie s historickým jadrom a obnoviť tak zaniknutú urbanistickú štruktúru, ktorá tu existovala niekoľko storočí. Developerom je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Prípravné práce na Vydrici sa čoskoro spustia

23.05.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica, ktorý prinesie obnovenie mestskej štvrte pod Bratislavským hradom, sa blíži k realite. Už čoskoro by sa v tejto extrémne exponovanej lokalite mali spustiť prvé práce na príprave územia pre ďalšie etapy výstavby, developer Vydrica Development totiž obdržal stavebné povolenie na hrubé terénne úpravy pozemku.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ďalšie detaily

04.04.2019 12:00:00 Adrian Gubčo

Uplynulé dni patria odhaleniu prvých informácií o projekte Vydrica, ktorý vznikne v jednej z najdôležitejších lokalít v Bratislave, priamo v dotyku s historickým jadrom mesta, areálom Bratislavského hradu a na dunajskom nábreží. Developmentu je preto oprávnene venovaná náležitá pozornosť.

Čítať viac

Projekt Vydrica sa odhaľuje, Bratislava opäť získa svoje Podhradie

03.04.2019 17:00:00 Adrian Gubčo

Po desaťročiach čakania sa definitívne odhaľuje podoba prvej fázy budúcej Vydrice, ktorá vznikne na mieste v minulosti zaniknutej štvrte a vytvorí tak dôležité pokračovanie historického centra mesta západným smerom. Prvé oficiálne informácie a vizuály dnes predstavili zástupcovia spoločností Lucron a Vydrica Development pred poslancami Hlavného mesta.

Čítať viac

Čo čakať od novej Vydrice?

27.11.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Pomaly sa blíži odhalenie jedného z najvýznamnejšíc projektov v Bratislave – novej Vydrice, ktorá vráti život na miesto, kde niekoľko storočí vznikala mestská štvrť, aby bola kompletne zrovnaná so zemou v druhej polovici 20. storočia. Čo v tejto chvíli vieme a ako sa to odrazí na podobe Vydrice?

Čítať viac

Bolo podané odvolanie voči vyhláseniu estakád Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku

08.06.2018 16:20:00 Adrian Gubčo

Na víkend ešte jedna dobrá správa: Portál Bratislava24.sk informuje, že voči vyhláseniu Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku, konkrétne jeho estakád, boli podané odvolania zo strany Magistrátu Bratislavy - hlavného mesta SR, mestskej časti Staré Mesto a spoločnosti Vydrica, a.s.

Čítať viac

Vydrica bližšie k realizácii

16.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Zdá sa, že dlhé roky spiaci projekt Vydrice sa hýbe dopredu. Ako informovali Hospodárske noviny, potvrdila sa staršia informácia o vstupe developera Lucron do projektu, ktorého cieľom je vrátiť život na miesto, kde sa kedysi nachádzala historická bratislavská štvrť, ktorá zanikla v 60-tych rokoch 20. storočia, aby uvoľnila miesto výstavbe Mostu SNP a nového sídliska.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube