Author photoAdrian Gubčo 15.12.2021 13:10

Architektonická súťaž na riešenie Vodnej veže je vyhlásená

Spoločnosť Vydrica Development dnes spustila architektonickú súťaž na budúcu podobu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža, jedného z najstarších a najvzácnejších objektov v historickom centre Bratislavy. V budúcnosti by sa mala stať jadrom developmentu Vydrica, pričom sa tu predpokladá umiestnenie kultúrneho pavilónu. Vyzvanej súťaže sa zúčastnia slovenské a české ateliéry.

Zdroj: Vydrica Development / Marko&Placemakers

Zdroj: Vydrica Development / Marko&Placemakers

Vodná veža sa považuje za najstaršiu stojacu pamiatku v Bratislave. Jej najstaršie časti sa datujú možno už do 2.-11. storočia nášho letopočtu a jej význam súvisí so strategickou polohou – Vodná veža bola pevnosťou, strážiacou dôležitý bratislavský brod cez Dunaj, ako aj mýtnicou. Po zahnaní Turkov jej vojenský význam poklesol, rovnako ako dopravný, a veža bola prekrytá zástavbou. Opätovne odhalená bola až v druhej polovici 20. storočia v súvislosti s asanáciou Podhradia. V 80-tych rokoch bola zrekonštruovaná do podoby odhaleného archeologického náleziska s prezentáciou stredovekých stavebných vrstiev.

Dnes sa Vodná veža nachádza v srdci opätovne vznikajúcej Vydrice, súčasného polyfunkčného developmentu vyššieho štandardu. Developer Vydrica Development už pri spustení projektu deklaroval záujem o zachovanie a revitalizáciu historických objektov v území. Tento záujem potvrdil v októbri 2020 podpísaním Memoranda o spolupráci s Hlavným mestom Bratislava. V dokumente sa zaviazal k participácii na obnove a rekonštrukcii Vodnej veže.

Súčasťou tohto záväzku bol prísľub vyhlásiť architektonickú súťaž aj finančná účasť na rekonštrukcii vo výške 1,5 milióna eur. „Nadviazanie na históriu tohto jedinečného miesta, kde sa rodila Bratislava, je našou víziou a prioritou od začiatku,“ hovorí Zoltán Müller, predseda predstavenstva spoločnosti Vydrica Development. „Len citlivým prístupom k historickým objektom a ich sprístupnením verejnosti sa nám podarí priniesť do Vydrice život. Vodná veža je srdcom Vydrice a tak k nej aj budeme pristupovať.“ Developer si od súťaže sľubuje vznik príťažlivého konceptu, v rámci ktorého sa Vodná veža zmysluplne začlení do novej mestskej štruktúry a zmení sa na atraktívne miesto so spoločensko-kultúrnou funkciou a odhaleným archeologickým náleziskom.

Vydrica Development v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) vyhlásila k dnešnému dňu vyzvanú architektonickú súťaž, do ktorej oslovila popredné české a slovenské ateliéry. „Do súťaže sme cielene oslovili špičkové architektonické štúdiá zo Slovenska a Čiech. Náš zámer vychádza z presvedčenia, že práve slovenské a české štúdiá majú vďaka spoločnej histórii a kultúrnej spätosti cit pre toto miesto, ležiace na križovatke stredovekých obchodných ciest, spájajúce Dunaj s hradným vrchom,“ vysvetľuje uvažovanie developera Juraj Rehák, člen dozornej rady Vydrica Development. Zadanie a podmienky súťaže boli okrem MIBu konzultované aj s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave, Krajským pamiatkovým úradom a mestskou časťou Staré Mesto.

Nová Vodná veža by mala fungovať ako verejný priestor, ktorý bude dejiskom kultúrnych podujatí. S tým sa spája predpokladaný vznik nového pavilónu s funkciou kultúrneho a spoločenského centra. Pôvodná forma prezentácie Vodnej veže, ktorá podľa odborníkov už nezodpovedá súčasným nárokom na prezentáciu historického dedičstva, sa má prispôsobiť súčasným nárokom, samozrejme za predpokladu zachovania pamiatkových hodnôt. Na kvalitu návrhov dohliadne vysoko kvalifikovaná porota z hľadiska urbanizmu, verejného priestoru aj pamiatkovej ochrany.

Tímy budú môcť návrhy predkladať do začiatku apríla 2022, vyhodnotenie súťaže sa predpokladá na konci apríla. Výsledky súťaže budú verejne prezentované v máji 2022. Víťazný tím bude oslovený na ďalšie projektové rozpracovanie návrhu. Predpokladané náklady na jeho realizáciu sú 1,5 milióna eur.

 

Vodná veža v súčasnosti. Zdroj: Vydrica Development

 

Zverejnené zadanie pre architektov bližšie špecifikuje požiadavky investora na budúce riešenie priestoru. Ambícia je zrejmá – vytvoriť centrálny priestor Vydrice a bod, ktorý bude schopný pritiahnuť návštevníkov aj z iných častí mesta. Vodná veža má byť atraktívna po funkčnej aj vizuálnej stránke a jej okolie využiteľné počas celého roka. Hlavnou súčasťou návrhu však má byť verejne prístupné archeologické nálezisko. Kultúrno-spoločenský pavilón bude až súčasťou výhľadovej druhej fázy rozvoja Vodnej veže. Vyžadovať si bude zmenu Územného plánu zóny Podhradie.

Developer zmieňuje myšlienku vzniku „Museummeile“, Múzejnej míle, ktorá bude počiatkom série kultúrnych verejných inštitúcií vo väzbe na bratislavské Korzo a nábrežie. Tento pás inštitúcií by mal siahať od Vydrice cez Bibianu, Slovenskú národnú galériu, Slovenské národné múzeum až po Sklad č. 7. Vodná veža bude zároveň prepojením medzi Hradným kopcom a nábrežím. Do budúcna, v prípade revitalizácie podmostia Mostu SNP, sa má interakcia medzi jednotlivými priestormi zlepšiť v ešte výraznejšej miere.

Materiál predpokladá, že aj vďaka tomuto sa z Vydrice stane živá a atraktívna štvrť, ktorá nadviaže na historickú tradíciu. Ide o ambiciózny cieľ. V kontexte iných architektonických súťaží ale vzniklo skutočne netradičné zadanie v exkluzívnej polohe, ktoré by mohlo vygenerovať zaujímavé výsledky. Pôsobivé architektonické riešenie Vodnej veže by sa mohlo stať symbolom Vydrice a do istej miery aj Bratislavy. Kultúrna sála, i keď malá (kapacita bude asi 200 osôb), zároveň obohatí mix funkcií inak komerčného projektu.  

Vydrica ostáva do istej miery zaznávaným projektom, hoci všetky doteraz známe informácie dokladujú snahu developerov o na bratislavské pomery vysokú kvalitu. V rámci developentu sa obnovia alebo opätovne vybudujú viaceré pôvodné aj nové ulice, pracuje sa s drobnejšou mierkou budov, typickou pre historické centrum, členením fasád, aktívnym parterom alebo dobrou úrovňou a širokou typológiou verejných priestranstiev. Podoba Vydrice sa k faktu, že obnova historickej zástavby nie je možná, stavia triezvo – domy pôsobia zo zverejnených vizualizácií nadčasovo a pracujú s tradičnými materiálmi. Zrevitalizovať sa majú viaceré historické artefakty.

Bratislava tak získava ďalšiu výraznú realizáciu, ktorá ovplyvní jej budúci obraz. V tomto prípade by to ale nemalo byť nič negatívne – práve naopak. Strata pôvodného Podhradia je neskutočnou tragédiou, ktorá surovým spôsobom prerušila storočia postupného vývoja. Teraz sa však život do Vydrice vráti v podobe zástavby na vysokej úrovni, korunovanej architektonicky príťažlivým symbolom Vodnej veže. Z dlhodobého hľadiska tak slovenská metropola získa – živšie, kompaktnejšie a aj atraktívnejšie centrum.

 

Pozrite si prípravu výstavby Vydrice vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube